Hlavná stránka Študijné odbory Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum Prihlásenie
Navigácia
Piatok 27. 11. 2015

Ocenenia školy

Vitajte na stránke

Strednej odbornej školy podnikania

v Prešove

Novinky

 • Škola podnikania v praxi opäť úspešná

  25. 11. 2015

  Študenti tretieho ročníka študijného odboru škola podnikania si ešte len v septembri  založili cvičnú firmu TreeHouse, s.r.o., ktorá sa už v novembri  úspešne odprezentovala na 18. Medzinárodnom veľtrhu  cvičných firiem, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pod záštitou Ministerstva školstva SR.

 • Informatická súťaž I-bobor

  9. 11. 2015

  Dňa 9. novembra 2015 sa 10 našich žiakov zúčastnilo informatickej súťaže I-bobor 2015/2016.

  Poradie: 1. Marianna Pardusová, 2. Soňa Glončáková, 3. Alica Grešová

 • Volejbalový turnaj  “Športom pre červené stužky”

  23. 11. 2015

  V priestoroch telocvične SOŠ podnikania sa dňa 18.11.2015 uskutočnilo školské kolo volejbalového turnaja s názvom “ športom pre červené stužky”.

  Žiaci preukázali v spomínanej loptovej hre pohybové schopnosti v plnom rozsahu, rovnako tak pohybové zručnosti a aplikáciu pravidiel, ktoré nadobudli v tematickom celku volejbal. Súťaž sa realizovala medzi triedami, t.j. z každého ročníka sa vyselektovalo minimálne 6 členné zmiešané ( 1 chlapec, 5 dievčat) družstvo, kde následné mužstvá odohrali zápasy v dvoch fázach. V prvej fáze tzv. skupinovej fáze sa stretli triedy, kde bojovali o víťazstvo v ročníku, ktoré by znamenalo postup do druhej fázy turnaja tzv. “final four”.Stretnutia medzi triedami boli vylosované žrebom kapitánmi toho ktorého družstva.

 • Študentská kvapka krvi

  Dňa 9. novembra 2015 sme v našej škole SOŠ podnikania v Prešove objavili šľachetných hrdinov, darcov krvi. Žiaci aj učitelia túto vzácnu tekutinu - krv darovali v priestoroch našej školy v kongresovej miestnosti na 1. poschodí. Každému žiakovi bolo odobraných 450 ml krvi.

  Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto akcie s názvom Študentská kvapka krvi a pomôcť tým niekomu, pretože nikdy nevieme, kedy takúto pomoc budeme potrebovať aj my.

Partneri