Hlavná stránka Štud. odbory-ŠkVP Škola v médiách Prijímacie skúšky Praktické MS Jedálny lístok ŠJ Školský internát Odborná prax Módna línia mladých 2015 Fotoalbum 2% dane Služby Kontakty na školu odkaz na Facebook
Navigácia
Streda 29. 7. 2015

Certifikácia školy

Kontakt

 • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
  Masarykova 24, 081 79 Prešov
 • 00421517733413, Tel./FAX:00421517583071, Mobil:00421903516334

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
Počet návštev: 4357871

Vitajte na stránke

Strednej odbornej školy podnikania

v Prešove

Novinky

 • ODEV BEZ HRANÍC

  1. 7. 2015

  Stredná odborná škola podnikania, Prešov a Štátna mukačevská univerzita, Ukrajina.

  V dňoch 25.06. – 27.06.2015 do našej školy zavítala významná delegácia z Mukačevskej štátnej univerzity, z Ukrajiny, ktorú viedol Doc. V.V. Gerasimov, E.V. Sedouchovová a tri študentky odevného dizajnu. Školy podpísali spoluprácu na projekte týkajúceho sa odevnej tvorby, konkrétne ľudového odevu. Začalo sa i prvé pracovné stretnutie.

 • Odborná prax žiakov

  11. 6. 2015

  Stredná odborná škola podnikania intenzívne spolupracuje s firmami a podnikateľskou sférou. Žiaci študijných odborov 3158 M styling a marketing, 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 6341 M škola podnikania /ŠkVP: Ekonomicko-právne služby a poradenstvo, ŠkVP: Business akadémia/, 8298 M odevný dizajn a 8299 M dizajn interiéru absolvovali 2 týždňovú odbornú prax v uvedených firmách. Odozvy firiem na praktické zručnosti našich žiakov boli pozitívne, v mnohých prípadoch firmy prejavili záujem o našich absolventov po skončení štúdia. 

 • Zahraničná odborná prax 2015

  10. 6. 2015

  Zoznam žiakov, ktorí splnili školské kritéria pre účasť na zahraničnej praxi a zároveň boli úspešní na výberovom konaní s manažérom príslušného hotela a zástupcami agentúry Gloval Contract s.r.o.

  Vybraným úspešným žiakom prajeme veľa pracovných úspechov a zároveň aj veľa pekných a príjemných zážitkov pri spoznávaní nových krajín a reprezentovaní našej školy ale aj našej vlasti v cudzine.

 • Dňa 4.6.2015 sa Stredná odborná škola podnikania zúčastnila na Dňoch mesta Prešov. Prezentovali sme sa prostredníctvom výstavného stánku a naši žiaci pripravili módnu prehliadku toho najlepšieho čo bolo na Módnej línií mladých 2015, kedy sme mali 10. ročník celoslovenskej súťaže. V stánku sa prezentovali študijné odbory umelecké, podnikania, stylingu, marketingu a cestovného ruchu.

 • Slávnostné vyraďovanie absolventov

  3. 6. 2015

  Dňa 1. júna 2015 o 9:00 hod. sa na SOŠ podnikania slávnostne vyraďovali absolventi študijných odborov. Slávnosť otvoril absolvent IV.A triedy Bohumil Trenčan, ktorý privítal všetkých prítomných a zároveň požiadal pána riaditeľa Ing. Stanislava Kuchtu o slávnostný príhovor. Po príhovore nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení, požiadal konferencier pána riaditeľa o zhodnotenie maturitných skúšok. Nasledovalo odovzdávanie certifikátov IES najprv žiakom, ktorí si certifikát zakúpili. Zároveň boli aj ocenení absolventi školy certifikátom IES za mimoriadne mimoškolské úspechy.  Boli to títo žiaci, a to Juliána Čechová IV.A, Michaela Desiatniková IV.A, Beáta Oľšavská IV.B a Martina Čmiľňáková IV.C. Mimoriadne ocenenie „Najlepší absolvent školy“ a certifikát IES získala Soňa Gajecká IV.C trieda. Jej fotografia a úspechy budú zverejnené na webovej stránke IES Brno. Posledné slová patrili pánovi riaditeľovi, ktorý absolventom poprial veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote. Na záver zazneli tóny študentskej hymny Gaudeámus.

 • Návšteva vojenského útvaru

  Dňa 26.5.2015 sa žiaci školského internátu zúčastnili návštevy Vojenského útvaru v Prešove. Jednalo sa o Prápor logistickej podpory, ktorý je dislokovaný v Dukelských kasárňach, ktorého história siaha až do 19. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou areálu útvaru je aj Lesík delostrelcov, ktorého názov je odvodený od 204. horského delostreleckého pluku, ktorý bol dislokovaný v objekte kasární od roku 1876. Najstarším objektom kasární je opravárenská hala, ktorá už pred 135 rokmi slúžila ako krytá jazdiareň pre výcvik husárov. Žiaci absolvovali prezentáciu útvaru, zhliadli filmy o činnosti útvaru a hlavne prešli praktickými stanoviskami, ako boli napr. ukážka rôznych zbraní, ukážka vojenskej techniky, ukážka prvej pomoci,  ukážka protichemickej ochrany a ukážka spojovacej techniky.  

Partneri