Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

"Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk , na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

Vážení rodičia,

SOŠ podnikania Vás srdečne pozýva na neformálne stretnutie rodičov, pedagógov,

študentov a hostí konané pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl, ktoré sa

uskutoční dňa 22.11.2018 /štvrtok/ o 9.00 hod.

Ponúkame Vám možnosť spoznať školské prostredie, ale aj kultúrny program a súťaže.  

Počas dňa bude prebiehať Imatrikulácia, Miss a Mister ako aj Talent školy.

Tešíme sa na stretnutie!
 

Novinky

 • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava

  V októbri sa žiaci III.C – odboru: Styling a marketing zúčastnili výstavy Leonardium, kde strávili 2 hodiny výučby formou hry v rámci predmetu Propagačná a reklamná tvorba. Žiaci sa zoznámili s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou.

  V Leonardiu mohli naši žiaci manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy, naučiť sa nové techniky kreslenia, zostavovať geometrické štruktúry a vyskúšať mnoho iných kreatívnych aktivít. Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezanie.

 • Dňa 15. novembra 2018 sa žiaci IV.D triedy zúčastnili edukácie formou hry pre posilnenie finančnej gramotnosti. Táto hra sa nazýva Finančná sloboda. Žiaci boli vedení pani Mgr. Ivanou Servanskou, Manager OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

  Počas hry s moderátorom 6-30 účastníkov sa stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý tím dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

 • SPOMÍNANIE

  „ Ancora imparo!“ Michelangelo Buonarroti, výrok slávneho talianskeho renesančného umelca – „Stále sa učím!“ bol mottom vzdelávacieho podujatia dňa 14.11.2018, kedy sme na pôde našej školy privítali veľmi vzácnych hostí, ktorí prostredníctvom svojich spomienok na osobné i pracovné kontakty, odokryli žiakom umeleckých odborov poznané i menej známe fakty zo života a tvorby výnimočného výtvarného umelca, ľudsky vzácneho človeka, prešovského sochára a figuralistu, záchrancu sakrálnych pamiatok - akademického sochára Dušana Pončáka.

 • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

  Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci IV. B triedy v rámci vyučovacích predmetov Právo v praxi a Základy práva Európskej únie zúčastnili Dňa otvorených dverí Krajského súdu v Prešove pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti. Žiakov privítali pracovníci krajského súdu a ponúkli im možnosť zblízka pozorovať činnosť zamestnancov justície a spolupracujúcich organizácií, tiež prehliadku pracoviska a možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní a činnosti krajského súdu. Mali možnosť zúčastniť sa chodu inštitúcie, nahliadnuť do kancelárií, pojednávacích miestností a oboznámiť sa prácou sudcov, úradníkov, administratívneho aparátu a správy súdu. Žiakov zaujala ukážka Zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže so služobným psom proti páchateľovi. Prínosom návštevy krajského súdu bolo využitie možnosti byť osobne informovaný o svojich právach a o spôsobe fungovania súdov v bežnej praxi.

 • Umelecká vernisáž

  V dňoch 7.10 - 12.10.2018, sa žiaci našej školy II.A triedy umeleckého odboru dizajn interiéru a odevný dizajn, zúčastnili medzinárodného maliarskeho plenéru, spolu so žiakmi partnerskej školy – STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY z ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z ČESKEJ REPUBLIKY, v priestoroch obce ČERVENÝ KLÁŠTOR. Témou plenéru bolo spracovanie miestnej prírodnej scenérie a architektúry formou kresby a maľby žiakmi zúčastnených strán.

  Výsledky ich výtvarného snaženia sú prezentované vo výstavných priestoroch Šarišskej galérie v Prešove, prostredníctvom výstavy plenérových prác, trvajúcej do 9. 12. 2018, uvedenej slávnostnou vernisážou dňa 25.10.2018.

 • Záložka spája školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy:

  Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

  Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

  Naša škola sa do projektu prihlásila. Bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci. Do konca októbra sme si vymenili záložky vyrobené žiakmi obidvoch škôl.

 • Volejbalový turnaj

  Dňa 24.10.2018 CVČ ABC v Prešove zorganizovalo pre žiakov školských internátov volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Náš školský internát pod vedením Bc. Pistrákovej reprezentovali: Anna Jurkovičová, Mária Pavlíková, Viktória Neupauerová, Sarah Bednariková, Anastázia Olčáková, Beáta Chovancová, Mária Blizmanová, Jaroslava Šulíková, Erik Knut, Sebastian Bochkor. Celý priebeh turnaja bol sprevádzaný radosťou zo zdravého súťaženia a povzbudzovania jednotlivých tímov. Naše družstvo predviedlo vo všetkých zápasoch veľmi peknú hru a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

Počet návštev: 7097730

Partneri