Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
 • Náhradný rozvrh

  SOŠ podnikania bude mať v utorok 22. mája 2018 náhradný rozvrh z dôvodu akademického týždňa žiakov 4. ročníka.   /NR_22._máj_akademický_týždeň/

 • Náhradný rozvrh

  SOŠ podnikania bude mať v pondelok 21. mája 2018 náhradný rozvrh z dôvodu akademického týždňa žiakov 4. ročníka.   /NR_21._máj_akademický_týždeň/

 • KOŽAZ 2018

  Kurz ochrany života a zdravia sa koná každým rokom v období máj až jún pre triedy tretieho ročníka ako náhradná forma brannej výchovy. Po umnom zvážení našimi učiteľmi telesnej výchovy sme my, triedy 3.A a 3.C, za odmenu mohli tento kurz prežiť takzvanou "internátnou formou", ktorú si všetci pochvaľovali. Tento kurz sa konal v dňoch 2. - 4. mája. Bola nás tam úžasná kopa žiakov, konkrétne 44. Tento kurz pre nás pripravili a koordinovali nás Mgr. Michal Čiernik, PaedDr. Jana Kamenická a Mgr. Veronika Stoláriková. S ich pomocou sme nadobudli skúsenosti a poznatky do praktického života, ktoré sa zídu každému z nás.

  Tento kurz začal 2. mája a to o ôsmej hodine ráno, kedy sme sa všetci stretli vo vestibule školy. Spolu sme pripravili potrebné veci a úspešne odštartovali autobusom do našej destinácie - Drienica. Vystúpili sme pri dvojhviedzičkovom hoteli Javorná, kde sme sa ubytovali a o malú chvíľu aj najedli. Jedlo si všetci pochvaľovali, tak teda nikto nehladoval a vo všetkých to vzbudzovalo príjemný dojem. Po obede sme prešli na prvú časť kurzu, kde sme boli rozdelení do 4 skupín podľa vlastného výberu, s ktorými sme neskôr zdieľali všetky spoločné aktivity ako tím. Boli pre nás pripravené stanovištia, na ktorých sa nám venovali naši profesori, a to v oblasti Topografie pod vedením PaedDr. Jany Kamenickej, Zdravotnej výchovy a prvej pomoci pod vedením Mgr. Stolárikovej alebo Športu a strelectvu pod vedením Mgr. Michala Čiernika. Za tieto dni sme sa všetci zúčastnili všetkých týchto kurzov, teda všetci sme nadobudli skúsenosti a poznatky v každom tomto obore. Nebolo to však všetko len o prísnom učení a memorovaní. Zažili sme veľa zábavy, prvý deň sme boli v plaveckom bazéne alebo na bowlingu, samozrejme to bolo na našom výbere. Ďalší deň sme si zahrali s našimi profesormi volejbal, pri ktorom sme si užili mnoho zábavy. Za spomienku rozhodne stojí aj súťaž v preťahovaní lanom, či nočná hra, ktorú si pre nás učitelia pripravili, tá sa každému páčila asi najviac zo všetkých. Samozrejme sme mali aj opekačku, kde sme si nad ohníkom pripravili rôzne mäsové pochúťky. Počas posledného dňa sme mali veľkú súťaž, kde sme si otestovali naše nové vedomosti, zručnosti, fyzickú zdatnosť a taktiež aj streľbu zo vzduchovky. Potom prišiel už len záverečný obed a vyhodnotenie, pri ktorom boli všetci obdarení sladkosťou a veľkým poďakovaním našich profesorov za disciplinovanosť a poslušnosť. Až keď sme nasadli do autobusu smerom naspäť do Prešova, uznali sme, že by sme ešte s radosťou pobudli aspoň ďalšie tri dni.

  Tento kurz bol zážitok pre každého jedného z nás, všetci si z neho uchováme pekné spomienky, ucelené priateľstvá a hlbšie kamarátstva s učiteľmi.   /Fotogaléria/

 • Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity

  V zmysle Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na rok 2017 - 2020 sa jednotliví žiaci prvého ročníka SOŠ podnikania v Prešove zúčastnia komplexného merania, ktorého obsahom bude antropometria, meranie krvného tlaku a pulzu, kapilárny odber krvi, držanie tela, spirometria a záťažové testy v podobe Ruffierovho testu a jednoduchého ergometrického testu na stacionárnom bicykli. Všetky podstatné informácie ohľadom tohto testovania, ako aj organizačného zabezpečenia a rozpisu testovania jednotlivých žiakov sú uvedené v prílohe. 

  Informácie_pre_rodičov_o_NAPPPA                Menný_zoznam_žiakov

 • Náhradný rozvrh

  SOŠ podnikania bude mať náhradný rozvrh dňa 17. mája 2018 /vo štvrtok/ z dôvodu druhého kola prijímacích skúšok.

  NR_17._máj

 • Prednáška a beseda z oblasti financií

  Dňa 26.4.  sa  žiaci 2.ročníka /II.B, II.C/ zúčastnili na  besede so zameraním na edukáciu vo finančnej gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo..../.  Prednášku a besedu viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš, manažéri spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. zo Sabinova.

  Táto finančná poradenská spoločnosť ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

  V  rámci diskusie nechýbal  priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov. Prednášku a besedu pre žiakov našej školy zorganizovala Ing. Džoganíková I. a  Mgr. Šebejová J.        /Fotogaléria/

 • Poskytnutie voľna žiakom školy

  Po prerokovaní v Gremiálnej porade riaditeľa Strednej odbornej školy podnikania v Prešove konanej dňa 23.04.2018 (úloha č. 36/2018) Vám oznamujeme, že dňa 30.04.2018 bude žiakom a  zamestnancom školy poskytnuté voľno. Zamestnanci budú čerpať náhradné voľno alebo dovolenku.

 • Módna línia mladých 2018

  Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIII. ročník tohto podujatia sa konal dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

  Organizátorom bola naša škola SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Súťaž podporuje stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIII. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 15 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech a 2 školy z Ukrajiny. Počas súťaže bolo predvedených 626 modelov v 147 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa malo zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

  Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

  V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení:

  doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Gabriel Spišak, Mgr. Kokoruďová Júlia, akad. mal. Anna Hausová, Mgr. Art. Oliver Filan,  Katarína Halasová a Jaroslava Wurll Kocanová.

  Ocenenia boli určené odbornou komisiou bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA a mimoriadne ocenenia: Cena diváka, Cena poroty, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

  /Fotogaléria/ Výsedkova_listina_MLM_2018

 • Deň narcisov

  Milí spolužiaci,          

  opäť je tu deň narcisov 13. apríl a s ním spojená aj veľká kampaň  na podporu boja proti rakovine.

  Aj napriek tomu, že sa podstatne zvýšila informovanosť ľudí so spomínanou diagnózou a mnohé témy sa odtabuizovali, stále je vysoké percento chorých, ktorí vyhľadávajú lekársku pomoc neskoro...

  Pomôžte aj Vy svojim dobrovoľným príspevkom prostredníctvom „Ligy proti rakovine“ a pomôžete tým, ktorí Vašu pomoc veľmi potrebujú.

  Liga proti  rakovine je dobrovoľná, nezávislá a nezisková organizácia, ktorá je registrovaná od roku 1990. Svoju činnosť zameriava na pomoc chorým na rakovinu. Pracuje bez podpory štátu a je odkázaná výlučne na pomoc verejnosti, teda aj nás.

  Naša škola sa do tejto humánnej činnosti zapája od roku 1999.

  Dňa 13. apríla   /v piatok/ Vám budú ponúkať dievčatá našej školy  narcis - kvet ľudskosti /za dobrovoľný príspevok/ v PKO - Čierny orol.

  Zapojte sa aj Vy  do  aktivity, ktorou dávate najavo, že problém nádorových ochorení Vám nie je ľahostajný.

  Ďakujeme Vám!

 • PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov

  Naša škola sa v mesiaci apríl 2018 zapojí do veľkého medzinárodného výskumu PISA, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne čitateľských, matematických a prírodovedných schopností 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2018 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta.

  Zapojením sa do testovania PISA sa žiak stáva spolutvorcom dôležitých rozhodnutí vo vzdelávaní na najvyššej úrovni, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie.

  Žiaci v testovaní  PISA riešia vo všetkých zúčastnených krajinách rovnaké úlohy a dostávajú rovnaké pokyny. Výsledok testu sa nevyhodnocuje pre jednotlivého žiaka, nemá vplyv na jeho výsledky v škole, neumožňuje identifikovať individuálneho žiaka – zachováva sa anonymita počas celého testovania.

  Jednotlivé cykly PISA majú svoje prioritné zameranie, vždy na inú gramotnosť - v PISA 2018 to bude čitateľská gramotnosť.

  Testovanie na národnej úrovni realizuje:

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

  Web: www.nucem.sk (Medzinárodné merania/PISA)

 • Talentové skúšky

  Vážení rodičia,

          dnes 27.03.2018 sa konali talentové skúšky na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Talentových skúšok sa malo zúčastniť 34 žiakov, zúčastnilo sa ich len 27. Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy pozve  neprítomných žiakov na talentovú skúšku v náhradnom termíne dňa 05.04.2018.

           Výsledková listina všetkých uchádzačov bude zverejnená z I. aj náhradného termínu dňa 05.04.2018 v poobedňajších hodinách najneskôr do 16.00 hod.. Dňa 06.04.2018 sa v čase od 08,00 hod.  do 17,00 hod. uskutoční  zápis prijatých uchádzačov o talentovú skúšku.

            Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili talentovej skúšky v I. termíne, úspešne vyhoveli kritériám talentovej skúšky.

   

                                                                                                                                         Ing. Stanislav Kuchta, MBA, v.r.

                                                                                                                                                        riaditeľ SOŠP

 • 7. ročník amatérskej fotografie

  Milí žiaci. Minulý týždeň  sme zaznamenali jarnú rovnodennosť aj Medzinárodný deň vody.  Príroda sa nám prebúdza zo zimného spánku. Je čas ísť do prírody, či na prechádzky mestom. Pre tých, čo radi pozerajú na svet cez objektív fotoaparátu, vyhlasujeme 7. ročník školského kola amatérskej fotografie.  

  Aby sme mohli súťaž ukončiť k 22. aprílu tj. ku Dňu Zeme, zaradili sme aj kategóriu Ekoplagát.

  Súťažné práce posielajte do 20. 4. 2018 v digitálnej podobe na adresu: vavrekova.maria@gmail.com

  /Ekoplagát/       /Súťaž_v_amatérskej_fotografii_vyhlásenie/

 • Semifinálisti celoštátnej súťaže Národnej galérie

  Dňa 22.03.2018 prebehlo na pôde Východoslovenskej galérie v Košiciach semifinále celoštátnej umeleckej súťaže pod názvom Identita, kde našu školu reprezentovali tri tímy pod odborným vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. Do semifinále tejto súťaže postúpili s projektom Kolour Flat žiaci II.A triedy Lucia Uličná, Alexander Sabol, Alžbeta Sabolová, Veronika Vrábeľová, Monika Mikčová, Adam Markuš, Benjamín Murín, s projektom Difference between us žiačky III.A Kristína Baranová, Katarína Lacková, Bianka Šulíková a projektom Soľ nad zlato žiačka IV.A Veronika Hodošiová. Napriek tomu, že vavríny víťazstva naše tímy nezískali, dôstojne odprezentovali svoje projekty, ktoré s nadšením a invenciou realizovali počas šiestich mesiacov v exteriéri , ale aj v priestoroch školských ateliérov. Z Košíc si priniesli nové skúsenosti, umelecké zážitky a inšpirácie pre svoj ďalší odborný rast.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme veľa elánu do ďalšej tvorivej práce.

  /Fotogaléria/

 • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  V krajskom kole celoslovenskej súťaže – Olympiáda v ruskom jazyku získala naša žiačka Vladyslava Zhvaliuk z I.B pekné druhé miesto.

  Súťažila v kategórií B3 – pre žiakov, ktorí sa v posledných 5 rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine. Víťazstvo je o to cennejšie, že v tejto súťaži neexistuje samostatná kategória pre stredné odborné školy, takže súťažila spolu s gymnazistami.  V silnej konkurencii  predbehla  gymnazistov, žiakov vyšších ročníkov.

  Olympiáda pozostávala z piatich častí: počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, test z kulturológie, beseda súťažiacich s odbornou porotou na vyžrebovanú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu.

  K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme!         /Fotogaléria/

 • "Nápad predáva 2018"

  Dňa 8.marca 2018 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“. Cieľom tejto súťaže bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať svoj nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tých najlepších.

  Súťaž podporili aj naši sponzori:

  RPIC Prešov

  Norma , potreby pre domácnosť

  ABC - p. Jana Miheličová

  STamp – Sergej Trudič

  Teleco, s.r.o. – Ing. Majdáková

  Slovenský skauting – 112 Zbor Prameň, Prešov – Sekčov

  Penzión Átrium

  PrWe, s.r.o.

  Velmax, s.r.o.

  UNIQA – poisťovňa

  AXA – viac ako štandard

  Union – poisťovňa

  Reštaurácia a kaviareň VIA MAGNA

  PcProfi

  Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdala pani zástupkyňa riaditeľa pre PV a OP Ing. Marta Drabová. Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

  Výsledky súťaže:

  1. cena  „Mladý podnikateľ roka“ putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

  Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  2. cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 30,-€

  Názov spoločnosti: BOOM, s.r.o. – II.B, /Miroslava Mihoková, Vanesa Plačková, Simona Molčanová/

  3.cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 20,-€

  Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

   

  cena „Najlepší predajca“: Kristián Malec – III.D /spoločnosť DEWHEELERY/

  cena za propagáciu: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

  Cena RPIC -  Regionálne poradenské a informačné centrum:

  1. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  2. miesto: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

  3. miesto: Názov spoločnosti: ECO CAR 4 YOU – I.C, /Anna Jurkovičová, Anastázia Olčáková, Lívia Lengerová, Viktória Zajarošová/

   

  cena „Naj predajca v CJ“:

  1. miesto: Názov spoločnosti: LAST FREEDOM – I.B, /Patrícia Struková, Vladyslava Zhvaliuk, Klaudia Ester Konečná, Klaudia Ševcová, Jaroslava Fignárová, Jakub Trebuňák/

  2. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  3. miesto: Názov spoločnosti: PAINTED COLORFUL SOCKS – II.A, /Alex Sabol, Veronika Kakarová, Laura Štofančíková, Dominika Dudeková, Beata Sabolová/

   

  „Cena sponzorov“: Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom ročníku „Nápad predáva 2019“.    /Fotogaléria/

 • Ocenenie víťazov na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave

  Dňa 20. 2. 2018 sa naša študentka Anna Thonová v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny  Černajovej zúčastnila slávnostného  ocenenia takmer stovky slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Zvlášť boli ocenení piati víťazi kvízu – dvaja z nich sú žiakmi našej školy, ktorí sa vrátili z týždňového pobytu v Moskve. Tu, na Veľvyslanectve RF, im boli slávnostne odovzdané diplomy z rúk radcu - vyslanaca Veľvyslanectva A.V. Šabanova a  spolupredsedu poroty Jána Čarnogurského.

  Počas stretnutia sa víťazi Kvízu porozprávali o svojich dojmoch z ciest do Ruska a na Slovensko a povedali, že sú presvedčení o ďalšom upevňovaní vzťahov dvoch blízkych slovanských krajín.

  „ Bolo to veľmi príjemné stretnutie, na ktorom som  sa s ostatnými účastníkmi podelila o spomienky, zážitky a nádherné chvíle prežité v Moskve,“ povedala na záver jedna z našich víťaziek Anna Thonová.        /Fotogaléria/     

 • EXPERT GENIALITY SHOW

  Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole zapojilo 14 žiakov z prvého až tretieho ročníka do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci súťažili v týchto oblastiach:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad)
  • Svetobežník (geografia, cestovný ruch)
  • Mozgolamy (informatika, multimédiá, moderné technológie, operačné systémy, hardware, aplikačný software)
  • Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika)
  • Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus)

  Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci: Oliver Javorský (31. miesto v anglickom jazyku) a Jakub Trebuňák (76. miesto v histórii a 85. miesto v športe) z I.B triedy, Alexander Sabol (60. miesto v anglickom jazyku) z II.A triedy a Anna Valašteková (70. miesto v histórii) z III.A triedy. Menovaní žiaci sa umiestnili do krásneho stého miesta spomedzi 10 297 zúčastnených súťažiacich zo 478 škôl z celého Slovenska.

  Poslaním súťaže je vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života, motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť im súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

  Menovaným a aj ďalším zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME!

  Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk        /Fotogaléria/

 • Vernisáž výtvarných prác

  20.02.2018 sa vernisážou otvorila výstava výtvarných prác žiakov SOŠP v Prešove II.A triedy umeleckých študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru ako aj SŠUP v Ústí nad Orlicí z medzinárodného maliarskeho plenéru, ktorý sa konal v Červenom Kláštore. Výtvarné krídlo - Červený Kláštor, názov výstavy prezentuje výtvarné práce žiakov realizované rôznymi výtvarnými technikami ako je  kresba, maľba, pastel, kombinované techniky od realistickej až po abstraktné výtvarné realizácie. V kultúrnej vložke sa prezentovala šikovnosť našich dizajnérov v odevnej tvorbe i stylingu, kde sa predviedli víťazky v školskej súťaži "Top líčenie" - Natália Nemergutová a Bianka Laura Bizubová, či modely Norberta Engeľa, Júlii Mičovej a Júlii Ondečkovej, modely ktorých excelovali na rôznych domácich i zahraničných súťažiach a Silvii Vargovej. Výstava potrvá do 04.apríla, tak neváhajte a príjdite si pozrieť tvorbu našich mladých umelcov do NKP Solivar.​

  /Fotogaléria/

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Druhé miesto v obvodnom kole celoslovenskej súťaže - Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D získala naša žiačka, Michaela Markovičová zo IV. D triedy. Súťaž sa konala  17.1.2017 v priestoroch Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. V skupine 2D súťažilo 10 študentov prešovských stredných odborných škôl. V kategórii 2B (gymnáziá, hotelové a obchodné akadémie) našu školu reprezentoval Marek Tančák z III. D triedy.  Žiaci boli testovaní z počúvania, gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, po obedňajšej prestávke súťažili v rozprávaní príbehu podľa obrázkov a simulácie pridelenej rolovej úlohy. K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme.

  /Fotogaléria/       Diplom

 • TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018

  V tomto školskom roku sa konal 5. ročník školskej  súťaže  „TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018“, ktorý  mal dve súťažné  kategórie: „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ a „Menej je niekedy viac“. Súťažili žiačky z rôznych študijných odborov a ročníkov. Odborná porota hodnotila kreativitu make-upu k zvolenej téme, vlasový styling, celkový outfit, ako aj dodržanie časového limitu. Predsedníčkou poroty bola Bc. Zuzana Sopková nail art, členovia poroty Ing. Martina Klimková Mary Key, Mgr. art. Rastislav Mravec a zástupca  „Študentskej rady“ Paula  Vysokajová. Porota  vyjadrila veľkú spokojnosť s kreativitou a zručnosťou mladých vizážistiek.

  Vyhodnotenie súťaže „TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY 2018“

  „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ 

  1. Natália Nemergutová                                

  2. Alica Knutová                                           

  3. Mária Pavlíková                                         

  „Menej je niekedy viac“                   

  1.Bianka Bizubová

  3. Michaela Tallová                                       

  3. Sarah Paľuchová                   

  Mimoriadne ocenenie poroty získala Mária Pavlíková                                         

  Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže „TOP VIZÁŽSTKA ŠKOLY“.   /Fotogaléria/

strana: