Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
 • EXPERT GENIALITY SHOW

  EXPERT GENIALITY SHOW

  Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole zapojilo 14 žiakov z prvého až tretieho ročníka do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci súťažili v týchto oblastiach:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad)
  • Svetobežník (geografia, cestovný ruch)
  • Mozgolamy (informatika, multimédiá, moderné technológie, operačné systémy, hardware, aplikačný software)
  • Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika)
  • Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus)

  Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci: Oliver Javorský (31. miesto v anglickom jazyku) a Jakub Trebuňák (76. miesto v histórii a 85. miesto v športe) z I.B triedy, Alexander Sabol (60. miesto v anglickom jazyku) z II.A triedy a Anna Valašteková (70. miesto v histórii) z III.A triedy. Menovaní žiaci sa umiestnili do krásneho stého miesta spomedzi 10 297 zúčastnených súťažiacich zo 478 škôl z celého Slovenska.

  Poslaním súťaže je vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života, motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť im súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

  Menovaným a aj ďalším zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME!

  Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk        /Fotogaléria/

 • Vernisáž výtvarných prác

  Vernisáž výtvarných prác

  20.02.2018 sa vernisážou otvorila výstava výtvarných prác žiakov SOŠP v Prešove II.A triedy umeleckých študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru ako aj SŠUP v Ústí nad Orlicí z medzinárodného maliarskeho plenéru, ktorý sa konal v Červenom Kláštore. Výtvarné krídlo - Červený Kláštor, názov výstavy prezentuje výtvarné práce žiakov realizované rôznymi výtvarnými technikami ako je  kresba, maľba, pastel, kombinované techniky od realistickej až po abstraktné výtvarné realizácie. V kultúrnej vložke sa prezentovala šikovnosť našich dizajnérov v odevnej tvorbe i stylingu, kde sa predviedli víťazky v školskej súťaži "Top líčenie" - Natália Nemergutová a Bianka Laura Bizubová, či modely Norberta Engeľa, Júlii Mičovej a Júlii Ondečkovej, modely ktorých excelovali na rôznych domácich i zahraničných súťažiach a Silvii Vargovej. Výstava potrvá do 04.apríla, tak neváhajte a príjdite si pozrieť tvorbu našich mladých umelcov do NKP Solivar.​

  /Fotogaléria/

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Druhé miesto v obvodnom kole celoslovenskej súťaže - Olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2D získala naša žiačka, Michaela Markovičová zo IV. D triedy. Súťaž sa konala  17.1.2017 v priestoroch Spojenej školy T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. V skupine 2D súťažilo 10 študentov prešovských stredných odborných škôl. V kategórii 2B (gymnáziá, hotelové a obchodné akadémie) našu školu reprezentoval Marek Tančák z III. D triedy.  Žiaci boli testovaní z počúvania, gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením, po obedňajšej prestávke súťažili v rozprávaní príbehu podľa obrázkov a simulácie pridelenej rolovej úlohy. K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme.

  /Fotogaléria/       Diplom

 • TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018

  TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018

  V tomto školskom roku sa konal 5. ročník školskej  súťaže  „TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2018“, ktorý  mal dve súťažné  kategórie: „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ a „Menej je niekedy viac“. Súťažili žiačky z rôznych študijných odborov a ročníkov. Odborná porota hodnotila kreativitu make-upu k zvolenej téme, vlasový styling, celkový outfit, ako aj dodržanie časového limitu. Predsedníčkou poroty bola Bc. Zuzana Sopková nail art, členovia poroty Ing. Martina Klimková Mary Key, Mgr. art. Rastislav Mravec a zástupca  „Študentskej rady“ Paula  Vysokajová. Porota  vyjadrila veľkú spokojnosť s kreativitou a zručnosťou mladých vizážistiek.

  Vyhodnotenie súťaže „TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY 2018“

  „Cíť sa ako celebrita na červenom koberci“ 

  1. Natália Nemergutová                                

  2. Alica Knutová                                           

  3. Mária Pavlíková                                         

  „Menej je niekedy viac“                   

  1.Bianka Bizubová

  3. Michaela Tallová                                       

  3. Sarah Paľuchová                   

  Mimoriadne ocenenie poroty získala Mária Pavlíková                                         

  Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže „TOP VIZÁŽSTKA ŠKOLY“.   /Fotogaléria/

 • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

  Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

  Zimný lyžiarsky výcvikový kurz sa bude konať v dňoch od 19.2.2017 do 23.2.2017. Zraz žiakov, ktorí sa prihlásili na tento kurz bude v pondelok (19.2.2017)  o 7:00 pred budovou SOŠ podnikania v Prešove, z dôvodu prerozdelenia lyžiarskej výstroje. Nasledujúce dni bude zraz žiakov plánovaný na 8:00 hod. Predpokladaný príchod z lyžiarskeho výcviku  bude každý deň o 14:00 hod.

  Povinné výbava pre žiakov: - preukaz poistenca, občiansky preukaz, oblečenie adekvátne lyžovaniu, desiata a pitný režim.

  Žiadame  žiakov o dochvíľnosť a tešíme sa na spoločnú  „lyžovačku“.

  Michal Čiernik – učiteľ telesnej a športovej výchovy

 • Barmanský kurz

  Barmanský kurz

  Napriek chrípke, ktorá zvíťazila nad veľkou časťou žiakov aj dospelých, pokračoval barmanský kurz vo štvrtok miešaním náročnejších nápojov a v pondelok 5.2.2018 vážnym absolvovaním skúšok. Skúška pozostávala z dvoch teoretických otázok a z nutnosti správne namiešať vylosovaný nápoj. Aj keď má Petra, Oliver a Valentín ešte ďaleko k maturitným skúškam, prišli slávnostne oblečení tak, ako sa na skúšky patrí. Ale hlavne: boli naozaj pripravení a nehanbili sa hovoriť: učili sme sa a bolo toho dosť. Ale zaujímavé.

  Lektor kurzu a skúšajúci pán Majoroš bol s ich vedomosťami a zručnosťami spokojný. Odporúčal im pokračovať vo vyššom stupni.Na otázku, aký to môže mať pre nich zmysel, boli zaujímavé odpovede:- s týmto certifikátom sa už teraz líšim od ostatných, ktorí budú mať len bežné maturitné vysvedčenie;- chcem ísť robiť do zahraničia a nechcem byť len niekde v sklade.Pre hladký priebeh kurzu usilovne pomáhali dievčatá z I.B Viktória Konečná a Struková Patrícia.

  Tešíme sa na barmanský kurz 2019.  /Fotogaléria/

 • Medzinárodný maliarsky plenér - výstava SOŠP a SŠUP Ústí nad Orlicí

  Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 v Prešove vás srdečne pozýva na 14. ročník prezentačnej výstavy žiackych výtvarných prác z medzinárodného maliarskeho plenéru – kresba a maľba krajiny a architektúry v exteriéri, pod názvom „Výtvarné krídlo – Červený Kláštor“. Výstava je obohatená o výtvarné práce partnerskej Střední uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Výtvarné  žiacke práce prezentujú rôzne kresliarske, maliarske a kombinované techniky od realistickej kresby a maľby, až po abstraktné stvárnenie krajiny a architektúry Červeného Kláštora a Pieninského národného parku.

  Miesto konania podujatia: STM – KP Solivar, objekt Sklad soli

  Vernisáž výstavy: 20.2.2018 o 15,00 hod.

  Termín konania podujatia: 20. február 2018 - 4. apríl 2018                  /Pozvánka na vernisáž_SOLIVAR/

 • Vzdelávacie poukazy očami používateľov

  Momentálne nám prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto si Vás by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

  Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

  Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

  Ďakujeme, za zdieľanie dotazníka na stredné školy v rámci Vašej pôsobnosti. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

  S pozdravom

  Marianna Potanovičová

  0908 285 263

 • Využite ponúkanú šancu - Prípravný kurz na talentové skúšky

  Využite ponúkanú šancu - Prípravný kurz na talentové skúšky

  Pre žiakov 9. ročníka ZŠ ponúkame prípravný kurz na talentové skúšky, využite ponúkanú šancu. Prípravný kurz sa uskutoční v dvoch termínoch, a to 30.01.2018 a 08.02.2018 od 14:30 do 17:00 hod. v ateliéroch školy. Kurz je určený pre záujemcov o štúdium umeleckých odborov odevný dizajn, dizajn interiéru a nástenná maľba v architektúre. Je potrebné si priniesť skicár a mäkké ceruzky typ B.

  Účasť, prosím, potvrďte telefonicky alebo e-mailom.

 • Študentský ples

  Študentský ples

  Plesová sezóna sa pomaly končí a my sa tešíme z ďalšieho vydareného školského plesu. Tohtoročný "Študentský ples", ktorý sa konal dňa 26. januára 2018, zorganizovala JA firma Mark Group, v spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP.
  Slávnostným otvorením a prípitkom, ktoré mal na starosti pán Ing. Miroslav Vrabeľ, odštartoval veľmi pekný a zábavný večer. Ples moderovali Laura Vasilková z III.D a Marek Tančák z III.C. O dobrú zábavu sa postaral DJ Music. Spestrením plesu bolo aj tanečné vystúpenie folklórneho súboru Bajerovčan, ktorého členkou je naša žiačka Alexandra Lopuchovská z III.A. Perfektná nálada bola pri zábavno-súťažných aktivitách, ktoré pripravili členovia ŽŠR Adrián Čapo a Patrik Jurečko z III.B.

  Súčasťou plesu bola aj tombola, plná zaujímavých cien, do ktorej prispeli aj niektorí naši učitelia a pán riaditeľ, za čo im pekne ďakujeme.

  K príjemnej atmosfére prispela aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. Kráľovnou plesu sa stala žiačka IV.A Natália Nemergutová a kráľom plesu sa stal náš bývalý žiak IV.B Jozef Kolcun.

  Vynikajúca zábava trvala do neskorých nočných hodín. Veľké poďakovanie patrí žiakom ŽŠR a žiakom III.C triedy.

  Adrián Čapo,  predseda ŽŠR;   Marek Tančák, prezident JA firmy Mark Group

  /Fotogaléria/

 • Barmanský kurz 2018

  Barmanský kurz 2018

  V pondelok 29.1.2018 sa začal barmanský kurz, ktorý organizujeme na našej škole už po 10. krát pod vedením pána J. Majoroša, licencovaného lektora Slovenskej barmanskej asociácie. Aj tento rok čaká účastníkov najprv teória a od utorka už len praktická časť: miešať, aranžovať, servírovať a ochutnávať.

  Všetkých záujemcov pozývame na krátku exkurziu do zeleného salónika po predchádzajúcej dohode s lektorom.

  /Fotogaléria/

 • Literárna exkurzia Levoča Kežmarok

  Do galérie Literárna exkurzia Levoča Kežmarok boli pridané fotografie.

 • Finančná olympiáda a Ekonomická olympiáda

  Finančná olympiáda a Ekonomická olympiáda

  V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenských súťaží: Finančná olympiáda a Ekonomická olympiáda. Žiaci jednotlivých tried vo všetkých študijných odboroch pod vedením učiteľov odborných predmetov absolvovali v januári testovanie v školských kolách súťaží.

  Dňa 26.1. boli zverejnené výsledky zo školského kola prvej celoslovenskej Ekonomickej olympiády -  vybratí boli žiaci podľa najvyššieho počtu bodov. Z našej školy postupujú do krajského kola žiačky Peláková Lucia /3.ročník/ a Novysedláková Dominika /2.ročník/. Obidvom našim žiačkam k úspechu a postupu do krajského kola srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

  /Fotogaléria/

 • Barmanský kurz už po 10. krát na našej škole.

  Barmanský kurz už po 10. krát na našej škole.

  V dňoch 29.1. - 5.2. 2018 sa uskutoční v priestoroch SOŠ podnikania barmanský kurz pod vedením pána J. Majoroša, licencovaného  lektora Slovenskej barmanskej asociácie (SBA) nielen pre žiakov SOŠ podnikania ale aj pre žiakov iných stredných škôl, resp. absolventov.

  Poplatok za kurz ostáva 100€, ktorý môžete uhradiť aj po častiach.

  Záujemcovia sa môžu nahlásiť u p. RNDr. Ing. Vavrekovej, kab.č. 304.

  Účastníkov čaká príjemná atmosféra učenia sa vlastnou praktickou činnosťou. Naučíte sa pripravovať, vychutnávať aj obdivovať miešané nápoje. Získate vedomosti o ich pôvode, kvalite surovín, skúsite vytvoriť vlastný originálny nápoj.

  Získanými vedomosťami a zručnosťami sa určite odlíšite od ostatných absolventov.  Investícia do vzdelania sa vyplatí.

 • Top vizážistka 2018

 • Moskva očarila našich študentov - Annu Thonovú a Mária Džubaru

  Moskva očarila našich študentov - Annu Thonovú a Mária Džubaru

  Na základe výhry Medzinárodného kvízu o znalosti spoločenských stránok dejín ruského a slovenského národa sme  sa my, študenti SOŠ podnikania v Prešove, v dňoch od 18.12. do 22.12.2017 zúčastnili kultúrno-poznávacej cesty do Moskvy.

  Počas piatich nádherných dní sme navštívili množstvo kultúrnych pamiatok , ktoré sa nám veľmi páčili. Ruský fond Mieru vytvoril všetky podmienky pre to, aby v nás – víťazoch kvízu - ostali najkrajšie dojmy z cestovania do vianočnej Moskvy. Po prílete na moskovské letisko Vnukovo sa nás ujal delegát a odviezol nás do hotela, kde sme boli ubytovaní. Hotel sa volal ALFA, nachádzal sa v časti Izmajlovo.  Naše izby sa nachádzali na 25 poschodí s nádherným výhľadom na mesto. Na druhý deň sa začalo naše putovanie po Moskve. Za tých pár dní  sme stihli vidieť  neskutočne veľa pamiatok a dozvedeli sme sa o nich aj veľmi zaujímavé informácie. Navštívili sme: Memoriál na Poklonnej hore, Chrám Krista Spasiteľa, Kremeľ, Červené námestie, Múzeum kozmonautiky, Moskovarium (najväčšie v Európe), Tretiakovskú galériu a samozrejme, nesmela chýbať ani prehliadka metra. Najviac nás zaujala návšteva Moskovského cirkusu. Hudobno-cirkusové predstavenie  sa volalo Rozprávka o Cárovne - Nesmejane. Program sme sledovali so zatajeným dychom. Podľa nášho názoru o tom môžeme na Slovensku len snívať, lebo to, čo tam predviedli ruskí artisti bolo nádherné. 22.12.2017 sme sa v ranných hodinách pobrali na letisko, kde sme sa rozlúčili s Moskvou a odleteli naspäť domov s nádhernými zážitkami, novými priateľstvami a spomienkami, na ktoré len tak rýchlo nezabudneme.

  Ďakujeme všetkým za prípravu a pomoc pri vypracovaní súťaže, ale hlavne našej obetavej pani ruštinárke PaedDr. Valentíne Černajovej, ktorá obetovala svoj voľný čas na to, aby sme to vyhrali a dostali sa do Moskvy.

  Anna Thonová / 3.B /,  Mário Džubara /3.C /      /Fotogaléria/

 • Školské kolo súťaže SIP

  Školské kolo súťaže SIP

  Žiaci 1. – 4. ročníka sa 14. 12. 2017 zúčastnili školského kola súťaže „Spracovanie informácii na počítači“.

  Súťažilo sa v dvoch samostatných disciplínach: písanie na počítači a úprava textu na počítači.

   

   

  Odpis na rýchlosť žiaci prvých ročníkov:

  1. miesto: Oliver Javorský – I. B
  2. miesto: Simon Juščák   – I. C
  3. miesto: Dominik Žilka    – I. C

  Odpis na rýchlosť:

  1. miesto: Valéria Reváková – III. C
  2. miesto: Kristián Sekerák  – III. B
  3. miesto: Michaela Tallová  – II. C

  Úprava textu na počítači:

  1. miesto: Martin Kohlmayer – III. C
  2. miesto: Valéria Reváková – III. C
  3. miesto: Elena Tobiášová  – II. C

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!        /Fotogaléria/

 • Čaro Vianoc

  Čaro Vianoc

  Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sa zrejme každému naplní srdce radosťou, láskou a priateľstvom. Sú oslavou dobra, lásky a pokoja medzi ľuďmi. Skoro  všetky veľkomestá, mestá, mestečká, dedinky aj osady si pripravia nezameniteľný symbol Vianoc  ozdobený a vysvietený vianočný stromček.

  Vianočná výzdoba krášli aj naše mesto Prešov. Chceli sme sa pozrieť a porovnať akú vianočnú výzdobu má druhé najväčšie mesto Slovenska. Prezrieť si historickú časť jadra Košíc a zamerali sme sa aj na vizuálnu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu predávajúcich na vianočných trhoch, v stánkoch s gastronomickou ponukou, ľudovými suvenírmi a vianočnými ozdobami. Vianočné prekvapenia, krásu a atmosféru, ktorú sme zažili  v programe Power-Point sme doplnili  selfie a odovzdali pani uč. Mgr. Š. Ondričkovej, ktorá s pani tr. uč. Mgr. Nikol Tomanovou exkurziu zabezpečili.

  Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný nový rok 2018.   

  žiaci 1.B    /Fotogaléria/

 • Vianočný jarmok

  Vianočný jarmok

  Po roku sa na našej škole opäť konal "Vianočný jarmok". Každá trieda si nachystala krásny stánok, kde predávala svoje vianočné produkty a maškrty. Počas celého priebehu jarmoku sme nasávali vianočnú atmosféru a dobrú náladu. Vianočný jarmok sa opäť niesol v znamení charitatívnej činnosti.
  Každá trieda mohla venovať ľubovoľné percento svojho zárobku do charitatívnej zbierky s názvom "Hviezda vianočnej pomoci". Príspevky od tried zbieral Mikuláš, ktorý tento krát darčeky nerozdával ale prijímal. Vyzbieraná suma sa venuje žiakom našej školy, ktorí sú v núdzi , aby mali krásne VIANOCE.

  Adrián Čapo, Aneta Fabianová, Patrik Jurečko     /Fotogaléria/

 • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU Олимпиада по русскому языку

  OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU Олимпиада по русскому языку

  Dňa 15.12.2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnili žiaci ruského jazyka prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách – B1, B2, B3.  Vedomosti žiakov boli na výbornej úrovni. Umiestnenie žiakov podľa kategórií:

  Kategória B1: 1. miesto: Elena Tobiašová

                         2. miesto: Sarah Paľuchová

                         3. miesto: Alica Knuthová

  Kategória B2: 1. miesto: Nikola Kožušková

                         2. miesto: Veronika Tarasovičová

                         3. miesto: Katarína Kubíková

  Kategória B3: 1. miesto: Vladyslava Zhvaliuk

  Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

  Благодарим победителей !  /Fotogaléria/

strana: