Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
 • IMATRIKULÁCIA 2017

  Dňa 23.11.2017 sa na našej škole konala dlho očakávaná imatrikulácia prvákov. Tretiaci im dali neľahké úlohy, no prvé ročníky ukázali svoju šikovnosť a zvládli ich. Splnili ich s ľahkosťou a previedli ich do vtipnej formy. Všetci sme sa výborne zabavili a oficiálne prijali nové tváre medzi nás.

  Začlenenie prvákov do kolektívu sa nieslo v kinematografickej téme pod názvom  Školská televízna show. Všetky tretiacke triedy vytvorili nezabudnuteľnú imatrikuláciu pre našich prváčikov. Jednotlivé prvácke triedy si vylosovali rozprávku, a vďaka nej mali o kostýmy či logo postarané. Prváci si mali pripraviť rôzne súťažné disciplíny ako napríklad reklamu, scénku, spravodajstvo televíznych či športových novín, no dokonca aj počasie. Tretiaci sa podieľali na vytvorení zvyšného programu, čo znamená, že pripravili mnohé súťažné úlohy. Špeciálnou zadanou úlohou bolo zostrojiť drevené želiezko z plastu, kde si naši prváci počínali veľmi dobre. Celú imatrikuláciu sprevádzali Marek Tančák (3.C) a Laura Vasilková (3.D). Porota v zložení PaedDr. Mária Havrillová, Ing. Marta Drabová, Mgr. Edita Šebejová, Mgr. Ján Benko, PhD. mala veľmi ťažké rozhodovanie. Nakoniec sa však zhodli a spočítali svoje výsledky s výsledkami jednotlivých súťaží.  Na prvom mieste sa umiestnila 1.B trieda, na druhom mieste 1.C trieda a nakoniec na poslednom teda treťom mieste skončila 1.A trieda. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu imatrikuláciu.

  Adrián Čapo, Laura Vasilková

  /Fotogaléria/

 • Ochrana spotrebiteľa

  Dňa 09.11.2017 sa našej škole uskutočnil seminár na tému ochrany spotrebiteľa, ktorý organizovalo Európske spotrebiteľské centrum v SR, pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

  Na seminári sa zúčastnili žiaci III.B a III.C triedy, kde sa dozvedeli viac o tejto problematike. V rámci diskusie nechýbal  priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov, ktoré boli prezentované štátnou radkyňou Ministerstva hospodárstva Mgr. Katarínou Zalaiovou.

                                                                                   Mgr. Zuzana Dupaľová

  /Fotogaléria/           /PREZENTÁCIA/

 • Študentská kvapka krvi

  Pred darovaním nás vyšetrili a po ňom aj občerstvili. Pre mnohých z nás to bolo prvé darovanie krvi a verím, že sa zapojíme aj do ďalšieho a týmto spôsobom pomôžeme niekomu, kto to bude naozaj potrebovať.

  Ďakujeme všetkým darcom za ich odhodlanie zachrániť život neznámym ľuďom.

  Vo štvrtok 9. novembra 2017 sa na našej škole opäť konala Študentská kvapka krvi. Študenti našej školy, ktorí dovŕšil 18 rokov, mohli darovať jednu z najvzácnejších vecí na svete - krv. 

  Darovanie krvi prebiehalo pod drobnohľadom profesionálnych pracovníkov prešovskej transfúznej stanice. Na odber sa prihlásilo 42 žiakov a zamestnancov školy a aj keď nie všetkým sa podarilo prejsť sitom vyšetrení, nakoniec tridsiati z nás sme to zvládli. 

  Adrián Čapo  III.B   /Fotogaléria/

 • 15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4.

  V dňoch 19. – 20. 10. 2017 sa žiaci III. B triedy odboru škola podnikania zúčastnili 15. MVCF, ktorý sa konal v Košiciach, kde opäť raz úspešne reprezentovali našu školu.

  Pod vedením Ing. D. Cvengroschovej získala CF iLens, s. r. o. v zastúpení Paula Vysokajová, Viktória Banociová, Tomáš Adamko, Samuel Tkačik a Richard Potočňák cenu „Inovujme.sk“, ktorá bola určená iba jednej – najinovatívnejšej CF veľtrhu.

  Spomedzi 50-tich CF zástupcov projektu inovujme.sk najviac zaujal nápad práve našich žiakov, ktorí sa prezentovali výskumom, vývojom a distribúciou inteligentných kontaktných šošoviek.

  Okrem diplomu a fantastickému pocitu získali žiaci od zástupcov projektu aj veľmi pekné a hodnotné hmotné ceny.

  Celému tímu iLens, s. r. o. ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy.

  /Fotogaléria/

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy:

  Literárne osobnosti môjho kraja

  Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

  Naša škola sa do projektu prihlásila. Bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Šuranoch. Do konca októbra sme si vymenili záložky vyrobené žiakmi obidvoch škôl.

  Nami bolo zaslaných 20 záložiek vytvorených žiakmi 1., 2. a 3. ročníka. Podobný počet sme dostali. Žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, mali možnosť vybrať si záložku vytvorenú v partnerskej škole.

  Veríme, že aj táto kreatívna aktivita  je jednou z možností, ako podporiť dnes tak často skloňovanú čitateľskú gramotnosť mladých ľudí.

  Mgr. Antónia Jadušová,PhD.    /Fotogaléria/

 • Odborná učebná prax žiakov II.D

  V dňoch 9. - 14. 10. 2017 sa žiaci štud.odboru MRCR zúčastnili odbornej učebnej praxe v oblasti Pieninskeho národného parku, v Červenom Kláštore. Vyskúšali si obsluhu v reštaurácii Pltník, marketingový prieskum v danej lokalite, plavili sa na pltiach a vystúpili do korún stromov. Spoznali lepšie sami seba aj triedu. Stretli sa s úžasnými ľuďmi: pánom Hrivkom, majiteľom penziónu Pltník, pánom Vnenčákom, vodičom autobusu a majiteľom zariadenia v Jezersku, pracovníkmi a na chvíľu kolegami v reštaurácii Pltník, pani Regecovou, majiteľkou penziónu Pod Tromi korunami, pánom Šmídom, marketingovým manažérom kúpeľov Smerdžonka. Ale oveľa viac si môžete prečítať v texte, ktorý napísal Viliam Marton.

  RNDr. Ing. Mária Vavreková

  Článok:

  Žiaci II.D triedy odbor MRCR sa v dňoch 9. – 14.10.2017 zúčastnili odbornej praxe v Červenom kláštore.

  1. deň sme sa zúčastnili exkurzie Ľubovnianskeho hradu. Dozvedeli sme sa, že hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia, a postupne prestavený v troch slohoch – gotika, renesancia a barok. Poobede sme navštívili kúpele Smerdžonka, kde sme sa stretli so sympatickým marketingovým manažérom. Tieto kúpele slúžia na liečbu kožných ochorení a chorôb tráviaceho, pohybového a nervového ústrojenstva. Neskôr sme sa ubytovali v penzióne Pod troma korunami.

  Na druhý deň niektorí z nás obsluhovali v penzióne Pltník, kam sme sa chodili stravovať. Pomáhali sme v kuchyni, obsluhovali hostí, robili veľa iných potrebných vecí. Ostatní žiaci absolvovali výstup na Tri koruny a na najvyšší vrch Okrúhlica vo výške 982 m s prevýšením 520 m od hladiny Dunajca. Žiaci prišli unavení ale nadchnutí krásou výhľadov.

  Tretí deň sme si išli pozrieť samotný kláštor, ktorý patril reholi kartuziánov (v rokoch 1320 – 1563), neskôr kamaldulov. Dnes kláštor je v správe štátu. Poobede sme mali za úlohu urobiť marketingový prieskum, čiže zmapovať oblasti v mieste ubytovania.

  Na štvrtý deň sme išli do Bachledovej doliny, kde sa nachádza novootvorený Chodník korunami stromov. Lanovkou (a niektorí pešo) sme sa dostali až k chodníku. Vďaka krásnemu počasiu sme si mohli užiť krásne výhľady ako z vtáčej perspektívy. Na vrchole chodníka sa nachádza veľká lanová trampolína, z ktorej vidno až úplne dole. Pre deti je pripravený tobogan od vrcholu až po spodok. Po krásnych výhľadoch, veľkom zážitku a konštatovaní, že išlo o najkrajší deň praxe, sme sa vrátili na ubytovňu.

  Predposledný deň (piatok) bol venovaný splavu rieky Dunajec. Po rýchlom obede sme sa vybrali k pltiam, kde už na nás čakal pltník. O zábavu počas splavu sa postaral pltník, ktorý túto prácu vykonáva už 27 rokov. Rieka Dunajec celkovo meria 274 km, z toho 17 km tvorí štátnu hranicu SR s Poľskom. Po vyše dvojhodinovej plavbe sme nakoniec zakotvili na mieste, kde Dunajec pokračuje ďalej do Poľska. Naspäť sme išli pešo 10 km okolo brehu Dunajca 2 hodiny. Večer sme boli unavení ale spokojní.

  Posledný deň praxe sme zakončili raňajkami a odchodom autobusu do Prešova.

                                                                                                            Viliam Marton II.D

  /Fotogaléria/

 • Informatická súťaž I-bobor

  Dňa 6. a  7. novembra 2017 sa 38 našich žiakov zúčastnilo informatickej súťaže I-bobor 2017/2018.

  Juniori - 6. novembra 2017

  V kategórii Juniori súťažilo 7 775 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných riešiteľov je 738 (9,5%). Priemer získaných bodov je 33,59 (z 80); medián je 33,37.

  V kategórii „Junior“ sa zúčastnilo 27 našich žiakov z 1. a 2. ročníkov.

  1. Michal Ramazetter (II.D) – 46,69

  2. Samuel Cippl (I.C) - 45,36

  3. Laura Pavúková (II.D) – 44,03

  Seniori - 7. novembra 2017

  V kategórii Seniori súťažilo 4 716 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných riešiteľov je 1 381 (29,3%). Priemer získaných bodov je 40,81 (z 80); medián je 41,025.

  V kategórii „Senior“ sa zúčastnilo 11  našich žiakov z 3. ročníkov.

  1. Patrik Krafčík (III.B) – 50,69 

  2. Samuel Tkačík (III.B) – 49,68

  3. Rastislav Hovanec (III.B) – 46,68

  Úspešný riešiteľ za našu školu sa stal Patrik Krafčík (III.B), ktorý získal nad 50 bodov v kategórii Senior.

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívne zapojenie sa do súťaže, najlepším riešiteľom blahoželáme a tešíme sa na Vás na ďalší ročník 2018/19.

  Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová.

  /Fotogaléria/

 • Finančná gramotnosť na našej škole

  Dňa 18.10.2017 sme na našej škole privítali zástupcov spoločnosti OVB, Allfinanz Slovensko a.s. : pani Mgr. Ivanu Servanskú a pána Miroslava Cuninku . Cieľom ich návštevy bolo školenie a vzdelávanie vo finančníctve. Vzdelávanie prebiehalo hravou formou - prostredníctvom finančnej hry Finančná sloboda. Táto hra si získala sympatie u žiakov. O svoj zážitok z hry sa s vami podelí Marek Tančák, žiak III.C triedy. 

  Ing. Kočárová Jana

  Článok: Dňa 18.10.2017 sa naša trieda zúčastnila školenia vo finančnej hre nazvanej "Finančná Sloboda", ktorú pre nás pripravila spoločnosť OVB Allinanz Slovensko a.s.

  Boli sme rozdelení do dvoch skupín, v každej nás bolo okolo 9 členov. Našej skupinke sa konkrétne venoval lektor Miroslav Cuninka. Rozdelil nás k jednotlivým herným stolom, vysvetlil nám základné pravidlá hry a to, ako bude prebiehať hra v nasledujúcich kolách. Postupne nás zoznamoval s prostredím hry, jej možnosťami a situáciami, ktoré pri hraní hry mohli nastať. Následne nám rozdelil herné "finančné prostriedky" a hra mohla začať. Prvá hra prebiehala s jeho vysvetlením, naučil nás základné veci, napríklad ako sa v hre pracuje a takisto nám ukázal jej možnosti. Prvá hra prebehla výborne, všetkých študentov zaujala, takže boli namotivovaní do druhého kola. Po skončení prvej hry sme mali krátku prestávku a prichystali sme sa na druhú hru. Priebeh druhej hry bol odlišný, keďže pribudli aj nové herné kartičky a s nimi spojené nové herné možnosti. Samozrejme, druhú hru nás už pán lektor nechal zahrať osamote, pôsobil už len ako poradca či kontrolór. Po ukončení druhej hry sme sa všetci dozvedeli svoje výsledky. Každý študent uspel aspoň tak, že v hre nedosahoval stratu a teda splnil aspoň základný cieľ hry. Niektorí boli veľmi úspešní.

  Počas týchto dvoch hier sa študenti naučili mnoho nových poznatkov, naučili sa pracovať na trhu s voľnými finančnými prostriedkami a takisto lepšie pochopili princípy burzového obchodu. Po skončení tejto veľmi príjemnej a zároveň edukačnej aktivity sa všetci študenti zhodli, že by si túto hru zopakovali minimálne ešte raz.

  /Fotogaléria/

 • Deň otvorených dverí

  27. 10. 2017

  Dňa 24.10.2017 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Boli prezentované odbory: manažment regionálneho cestovného ruchu, škola podnikania, ekonomické lýceum, dizajn interiéru, odevný dizajn, styling a marketing. Priestory školy boli prispôsobené tomuto dňu zaujímavou dekoráciou a výzdobou (viď foto). Žiaci, ktorí neboli zapojení do dňa otvorených dverí mali inovatívne vyučovanie. Našu školu navštívili v hojnom počte deti celého prešovského kraja. Budúcim prvákom boli podrobne podané informácie o jednotlivých odboroch. Naši žiaci im podrobne porozprávali o odbornej praxi, ktorú každoročne absolvujú v zahraničí, napríklad na Cypre, Grécku, v Taliansku, Bulharsku, Poľsku, ale aj v prešovských firmách. Tým poukázali na dôležitosť prepojenia teórie s praxou. Spätnú väzbu sme dostali od návštevníkov v dotazníku. Ohlas bol pozitívny.

  Vypracovala: Ing. Mgr. Anna Miklušová

  /Fotogaléria/

 • Medzinárodný maliarsky plenér

  26. 10. 2017

  V dňoch  9. októbra až 14. októbra sa uskutočnil Medzinárodný maliarsky plenér  v priestore  prírodnej rezervácie – Pieniny, Červený Kláštor – za účasti žiakov II. ročníka -  odborov Dizajn interiéru a odevný dizajn a tiež žiakov  partnerskej školy z Českej republiky z mesta Ústí nad Orlicí – Strednej školy umělecko prumyslovej.

  Kolektív žiakov SOŠ podnikania pod vedením pedagógov PaedDr. Anny Simkovej, Mgr.Art. Rastislavom Mravcom vytvoril v zdravej súťaživej atmosfére so žiakmi partnerskej českej školy  pôsobivú kolekciu kresieb a malieb krásnej Pieninskej prírody.

  Výsledky tvorivej práce žiakov budú verejnosti  predstavené na slávnostnej vernisáži v priestoroch historickej architektúry Solivarského múzea, a to 20. februára 2018. 

  /Fotogaléria/

 • MMU A. Warhola

  19. 10. 2017

  MMU A. Warhola, zážitková vizuálna komunikácia.

  Dňa 12.10.2017 sa žiaci II.B a I.C triedy, zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Podľa viacerých názorov mojich spolužiakov, ktorí sa exkurzie zúčastnili, návšteva a prehliadka múzea  bola veľmi zaujímavá a zážitková. Dozvedeli sme sa fakty o živote Andyho Warhola a jeho rodine. Prezreli sme si stálu expozíciu  pop-artu, street-artu ako aj  expozíciu výmenných výstav od iných autorov.

  Múzeum bolo založené v roku 1991 a ako prvé na svete venované osobnosti kráľa pop-artu. Stála expozícia diel Andyho Warhola pozostáva z originálov diel Andyho Warhola. Stála expozícia diel o živote Andyho Warhola pozostáva z cenných autentických materiálov, artefaktov získaných, alebo zapožičaných od pozostalých a blízkych umelca, listín a rekvizít, ktoré svedčia o jeho rusínskom pôvode. Videli sme veľa zaujímavých dokumentov  ako autentickú listinu, ktorou sa Andy Warhol zriekol dedičských práv na majetok v rodisku svojich rodičov v Mikovej, listinu potvrdzujúcu pôvod umelca z roku 1947, kópiu úmrtného listu Andyho Warhola a modlitbu za Andym...

  Za celú našu „partiu“ by som sa chcela poďakovať našej pani učiteľke Štefánii Ondričkovej za umožnenie a zrealizovanie takéhoto umeleckého zážitku a pánu učiteľovi Michalovi Čiernikovi za pedagogický dozor nad celou akciou. 

        Stella Szentpétery II.B

  /Fotogaléria/

 • Voľby do žiackej školskej rady

  4. 10. 2017

  V utorok 26. 09. 2017 sa na našej škole volili noví členovia žiackej školskej rady. Celoškolských volieb sa zúčastnilo 280 žiakov školy, z toho 63 žiakov prvých ročníkov,72 žiakov druhých ročníkov, 76 žiakov tretích ročníkov a  69 žiakov štvrtých ročníkov. Počet vydaných hlasovacích lístkov:

  1. ročník: 59 platných, 4 neplatných, spolu 63

  2. ročník: 65 platných, 7 neplatných, spolu 72

  3. ročník: 71 platných, 5 neplatných, spolu 76

  4. ročník: 68 platných, 1 neplatný, spolu 69

  Spolu: 263 platných, 17 neplatných, spolu 280

  Volebné komisie pracovali v tomto zložení:
  Centrálna volebná komisia: Čapo, Fabianová, Jurečko
  Pracovné volebné komisie:
  1. roč.: Vitteková, Trebuňák, Lengerová, Mikluščáková
  2. roč.:  Blaščáková, Szentpétery, Majcherová, Novysedláková
  3. roč.: Rákoš, Tančák, Vysokajová, Múdra
  4. roč.: Haľková, Libová, Fečkaninová, Pasternáková

  Centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník, potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.
  Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

  1. Adrián Čapo, 2. Marek Tančák, 3. Stella Szentpétery, 4. Patrik Jurečko, 5. Zuzana Majcherová, 6. Kristína Blaščáková, 7. Aneta Fabianová, 8. Paula Vysokajová, 9. Henrieta Haľková, 10. Daniel Rákoš, 11. Emma Vitteková.

  V žiackej školskej rade v školskom roku 2017/18 bude pracovať jedenásť členov - podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom. 

  Na 3. zasadnutí ŽŠR,  konanom dňa 02.09.2017, si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stal Adrián Čapo z III.B, podpredsedom ŽŠR - Marek Tančák z III.C.

  PaedDr. Valentína Černajová, koordinátorka ŽŠR

  /Fotogaléria/

 • Festival Prešov číta rád zavítal na pôdu SOŠ podnikania

  2. 10. 2017

  Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove zorganizovala tento rok už 12.ročník festivalu Prešov číta rád. Naša škola sa opätovne zapojila do tohto projektu a privítala na svojej pôde počas dvoch dní, 28.9. a 29.9.2017, štyroch účastníkov tohto podujatia.

  Žiaci našej školy mali možnosť sa vo štvrtok stretnúť s Dadom Nagyom, spisovateľom, moderátorom, glosátorom literatúry, jej milovníkom a propagátorom, ktorý so sebou priviedol na besedu pánov Ondreja Kalamára a Pavla Weissa.

  Ondrej Kalamár je nielen spisovateľ, človek, ktorý tvorí a vydáva knihy aforizmov, ktoré žiakom nielen prezentoval, ale za pochodu tvoril, čím publikum po celý čas zabával a nenechal sa nudiť. Nedávno vydal knihu aforizmov, ktorú mu dokonca krstila Adela Banášová Vinczeová. O príhody z jeho detstva, života, tvorby a voľného času nebola núdza.

  Pavol Weiss, rovnako ako jeho kolega, nie je len spisovateľ, ale aj dramatik, galerista. Dlhé roky pôsobil v prostredí reklamy  a marketingového poradenstva, keď bol jedným zo zakladateľov úspešnej agentúry. Následne sa vrátil k písaniu nielen prózy pre dospelých a deti, ale aj divadelných hier. V Slovenskom národnom divadle sa od októbra bude hrať jeho divadelná hra Zo života ľudstva. V súčasnosti je zároveň už siedmym rokom majiteľom galérie súčasného výtvarného umenia. Okrem tvorby tak žiakom odprezentoval fungovanie marketingu a aukcie v praxi.

  V piatok sa naši žiaci stretli na besede s pani Lenou Riečanskou, spisovateľkou pre dospelých aj deti a mládež. Vyštudovaná ekonómka, riaditeľka sekcie vnútorných vzťahov v ZMOSe poodhalila čo-to zo svojho súkromia, začiatkov tvorby, ale aj jej jednotlivých diel. Navnadila žiakov, ale neodkryla úplne príbehy jej postáv, rozosmiala ich aj poučila. Deti pozorne počúvali, pýtali sa a boli veľmi vďačné za jej návštevu na pôde našej školy. Pani Riečanská dokonca ukázala nielen knihu, ktorá je ešte len jeden deň v kníhkupectvách, ale odhalila aj knihu, ktorá už čaká vo výrobe a onedlho poteší jej čitateľov.

  Sme veľmi radi, že aj touto formou mohli naši žiaci prísť do styku s kvalitnými slovenskými autormi, mohli spoznať ich súkromie, zákulisie tvorby kníh, počuť o ich hrdinoch a zistiť, že je jedno, čo človek vyštuduje, v živote robí, aj on sa môže vydať na dráhu umelca a spisovateľa a obšťastňovať ľudí krásnymi príbehmi, aforizmami, básňami, či inou umeleckou činnosťou.

  Tešíme sa o rok na návštevu ďalších zaujímavých hostí.

  P.S. Na záver sa chceme podeliť s milými slovami, ktoré nám mailom adresovala pani spisovateľka Lena Riečanská

  „Dobrý deň prajem,

  veľmi pekne ďakujem za slová uznania aj za krásne fotky. Na besede u vás som sa cítila výborne, pretože na žiakoch bolo vidno záujem a vyžarovala z nich pozitívna energia. To autora napĺňa dobrým pocitom a dodáva zmysel tvoriť ďalej. Z obrázka, ktorý som dostala od Veroniky Kakarovej, som nadšená. Bolo to neskutočne milé prekvapenie. Všimla som si, že dve slečny čosi zaznamenávajú, ale vôbec som netušila, že pracujú na autentickom portréte. Domnievala som sa, že si robia poznámky, aby zachytili niekoľko mojich slov, či myšlienok, ktoré mienia vložiť do školskej kroniky.  

  Stretnutie s Vašimi žiakmi aj pedagogickými pracovníkmi vo mne zanechali hlboký dojem a môj život posunuli o level vyššie. Veľmi sa mi páčili aj priestory Vašej školy. Čistota, energia, vzdušnosť, dizajnérskymi prácami vyzdobené priestory... 

  Ešte raz ďakujem za prijatie a všetkých pozdravujem. Ak si Vaši žiaci prečítajú moje knihy, poteší ma spätná väzba. 

  Úprimne pozdravuje

  Lena Riečanská“

  /Fotogaléria/

 • 28. 9. 2017

  Dňa 21.09.2017 sa konal v Liberci 4. ročník medzinárodnej súťaže v odevnej tvorbe ODĚV A TEXTIL LIBEREC. Súťaž organizuje Spolek Oděv a textil, Liberec v spolupráci s Textilnou fakultou Technickej univerzity v Liberci. Je to súťaž pre Základné školy a Stredné školy v textilnej a odevnej tvorbe. Miestom konania  súťaže bola Aula Technickej univerzity. Súťažilo sa v kategóriách:

               ZŠ – TVOŘÍME Z TEXTILU

               SŠ – Jitka Klett, módna návrhárka – MULTIKULTURALISMUS V ODĚVNÍ TVORBĚ

                         LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST

                         LETEM SVĚTEM

                         NEPOVINNÁ ČETBA

  Jitka Klett, módna návrhárka, predsedníčka poroty, vyhlásila svoju vlastnú kategóriu. Súťažiacim, ktorí sa do nej prihlásili, poskytla textilný materiál a víťaz danej kategórie sa so svojou víťaznou kolekciou zúčastní na FASHION WEEK v Košiciach a módnej prehliadky na Pražskom hrade v Prahe.

  Súťaže sa zúčastnili školy Čiech, Slovenska a Ukrajiny. Ako pozorovateľ bolo Nemecko.

  Žiaci našej školy, študujúci odevný dizajn súťažili s 8 kolekciami v kategóriách: LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST, LETEM SVĚTEM a NEPOVINNÁ ČETBA, a žali jeden úspech za druhým. Získali nádherných 5 ocenení, najviac zo všetkých zúčastnených škôl. Norbert Engeľ, žiak II.A triedy umeleckého odboru odevný dizajn kolekciou Vladimír získal nádherné tri ocenenia – Cenu Libereckého kraja, 2. miesto v kategórii Letem světem a 2. miesto Burda Style – dizajnérske ocenenie a ročné predplatné módneho časopisu Burda. Paulína Bálintová, bývalá žiačka IV.A triedy  umeleckého odboru odevný dizajn, svojou kolekciou Africa získala taktiež Ceni Libereckého kraja.  Žiačky IV.A triedy, Júlia Mičová a Júlia Ondečková s kolekciou Say you love me získali Cenu Strednej priemyselnej školy odevnej v Liberci. K oceneniu okrem diplomov patrili aj nádherné vecné ocenenia. Všetkým výhercom ako aj ďalším zúčastneným srdečne blahoželáme.

  /Fotogaléria/

  Večerník_článok

 • Internetový školský časopis začína šk. rok 2017/18 s novým príspevkom

  17. 9. 2017

  Náš internetový školský časopis bude aj v tomto školskom roku zverejňovať rozhovory v rámci rubriky Osobnosti medzi nami. Pozrite si nový príspevok Interakcie umeleckých duší – výtvarníčky a budúcej dizajnérky Bianky Laury Bizubovej zo IV. A a jej odborných pedagógov.

  /Interakcie_umeleckých_duší_-_výtvarníčky_a_budúcej_dizajnérky_Bianky_Laury_Bizubovej_zo_IV._A

 • FOTKA Z POHRANIČIA

  14. 9. 2017
  Realizátori mikroprojektu NOVÁ DIMENZIA VZDELÁVANIA financovaného Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Intreg Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 srdečne pozývajú mladých ľudí, aby sa zúčastnili súťaže pod názvom FOTKA Z POHRANIČIA.
   

  Do poľsko - slovenského pohraničia patrí celý región Prešovského samosprávneho kraja. Pravidlá súťaže nájdete na stránke http://nowywymiaredu.wsie.edu.pl/sk/fotograficka-sutaz-fotka-z-pohranicia/ alebo u p.prof. RNDr. Vavrekovej, kab.č. 304.

   
  Súťaží sa o pekné ceny. Stačí pohľadať zaujímavý záber alebo sa ešte len vydať za krásami našej prírody, architektúry, či života mladých ľudí.
   
 • ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 2017/2018

  11. 9. 2017

  ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 2017/2018

  1.  Emma Vitteková                  1.A         14 rokov

  Na SOŠP študujem prvý rok, môj odbor je dizajn interiéru. Rada plávam, počúvam hudbu a chodím na prechádzky s deťmi. Na žiackej školskej rade sa mi najviac páči, že aktívne rieši problémy žiakov prostredníctvom debatných klubov s pánom riaditeľom. Taktiež by som sa na tom rada spolupodieľala a pôsobila v nej a naučila sa nové veci.

   

  2.  Jakub Trebuňák                   1.B        15 rokov

  Na SOŠP študujem prvý rok odbor škola podnikania. Považujem sa za človeka, ktorý je flexibilný a viem pracovať pod stresom. Medzi moje záujmy patrí športovanie, sledovanie športových zápasov, komentovanie politickej situácie doma i vo svete. Patrím medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby. Mám rád výzvy a nebojím sa ísť do nových vecí. S myšlienkou žiackej rady som plne stotožnený a veľmi sa mi páči.

   

  3.  Viktória Slebodníková          1.C        15 rokov

  Študujem na SOŠP prvý rok ekonomické lýceum. Rada pracujem s deťmi a som komunikatívna. Vo svojom voľnom čase sa rada prechádzky v prírode. V žiackej školskej rade by som chcela byt nápomocná pri realizácii rôznych podujatí a akcií.

   

  4.  Zuzana Majcherová              2.A        16 rokov

  Na SOŠP študujem dizajn interiéru a študujem ho druhý rok. Mam rada hasičský šport a všeobecne šport každého druhu. Rada komunikujem s ľuďmi a viem si presadiť svoj názor. V rámci žiackej školskej rady sa rada spolupodieľam na realizácii rôznych akcií a pomôžem každému, kto potrebuje.

   

  5.  Stella Szentpétery                2.B        16 rokov

  Do našej školy chodí veľa jedinečných ľudí. Každý z nich je svojím spôsobom zaujímavý. A to som aj ja. Chodím do 2.B triedy. Milujem svoj odbor (škola podnikania), je veľmi zaujímavý a nikdy sa nenudíme. Máme veľa aktivít, ktoré pre nás vytvára škola alebo školstvo. Za zmienku stoja napríklad výmenné pobyty, výlety, celoškolská súťaž "Nápad predáva" alebo SOČ. Som veľmi rada, že som mohla prísť na túto školu a študovať tu. Veľmi rada fotím a upravujem fotografie. Najlepšie sa mi fotia budovy a ľudia. Milujem pomáhať ľuďom, preto som členka slovenského červeného kríža. Veľmi rada sa učím nové veci. Na žiackej rade sa mi páči, že pomáhame iným ľuďom alebo deťom. Robíme dobré veci, čoho následkom sú výborne a milé zážitky. Na školskej rade by som nič nemenila. Máme tú najlepšiu pani koordinátorku Černajovú, ktorá sa o nás stará a má nás rada.

   

  6.  Kristína Blaščáková              2.C        16 rokov

  Na našej škole už druhý rok študujem odbor ekonomické lýceum. Po skončení štúdia na SOŠP by som rada pokračovala na pedagogickej fakulte. Rada sa venujem deťom a zvieratám. V žiackej rade je veľa šikovných ľudí, ktorí by mohli veľa zmeniť a posúvať radu vpred.

   

  7.  Petra Valichnáčová              2.D        16 rokov

  Som študentkou odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu. Tento odbor som si vybrala, pretože by som po ukončení štúdia rada cestovala a venovala sa tomuto odboru. Taktiež mám rada kreatívne veci a kreslenie. Na ŽSR sa mi páči hlavne jej súdržnosť a to, ako sa snaží pomáhať a vždy všetko dotiahne do konca. Určite je na nej stále čo vylepšiť ale verím, že to bude s takýmto prístupom jednoduché.

   

  8.  Daniel Rákoš                        3.A        18 rokov

  Som študentom 3. ročníka a študujem dizajn interiéru. Medzi moje koníčky patria niekoľko hodinové prechádzky, hudba, ale nepohrdnem ani dobrým filmom. Na ŽŠR sa mi páči veľa vecí, ale hlavne to že nás učitelia a vedenie školy neberie len ako študentov,  ale aj ako ľudí, ktorí k nim majú bližšie čo sa týka komunikácie s nimi. Za ŽŠR som rád, pretože v nej vznikajú skvelé nápady a veľa z nich sa aj naozaj uskutoční.

   

  9.  Adrian Čapo                         3.B        17 rokov

  Na našej škole už tretí rok študujem odbor škola podnikania. Vo svojom voľnom čase sa rád venujem športu, čítaniu, písaniu vlastnej knihy alebo samo štúdiu histórie a rôznych oblastí psychológie. V našej školskej rade som členom od prvého ročníka. Momentálne zastávam pozíciu predsedu. Počas tohto pôsobenia som sa toho množstvo naučil a zlepšil sa v mnohých schopnostiach. Od komunikácie, cez organizáciu a realizáciu rôznych podujatí na škole i mimo nej, až po vystupovanie pred ľuďmi. V školskej rade sa snažím aplikovať poznatky, ktoré som nadobudol na rôznych konferenciách a tým sa snažím posúvať ju na vyšší level. Pracuje sa mi tu veľmi príjemne aj vďaka kolektívu šikovných ľudí, ktorí tu pracujú so mnou. Rád by som v tejto práci pokračoval aj naďalej.

   

  10. Patrik Jurečko                     3.B        18 rokov

  Som žiakom 3.B triedy študijného odboru škola podnikania. Tento odbor ma trošku prepojiť moje hobby a prácu. Rád fotografujem a natáčam. Moje hobby sa pomaly stáva mojou prácou. V žiackej školskej rade pôsobím od prvého ročníka ako mediálny manažér školy. Táto funkcia mi pomáha zdokonaľovať sa v komunikácií s ľuďmi a v práci s médiami. Rád prijímam výzvy. Som toho  názoru, že ak je chuť a možnosť pracovať, všetko sa dá. Kolektív ŽŠR je priateľský a pracovitý. Veľmi dobre sa mi tam pracuje. Počas môjho pôsobenia som sa podieľal na množstve akcií. Od vnútro školských až po celoslovenské. Svoju prácu robím s láskou. Rád by som v tejto činnosti pokračoval prijímal nové a nové výzvy a bol nápomocný ŽŠR.          

   

  11. Paula Vysokajová                3.B        17 rokov

  Na našej škole už tretí rok študujem odbor škola podnikania. Zaujímam sa o zdravý životný štýl, umenie a hudbu. V školskej žiackej rade som doposiaľ nepôsobila, no som motivovaná sa spolupodieľať pri vylepšovaní organizácii aktivít pre nás – študentov. Som komunikatívna osoba a práca s ľuďmi v kolektíve ma nadchýna. 
   

  12. Marek Tančák                      3.C        18 rokov

  Túto školu navštevujem už tretí rok, konkrétne sa venujem odboru Ekonomické lýceum. Medzi moje záľuby patria šport, hra na saxofón ale aj rôzne iné aktivity ako mojich rovesníkov. Za prvé dva roky som v žiackej školskej rade zastával pozíciu zástupcu pre Kultúru a šport a venoval som sa týmto podujatiam ako počas školy tak aj na internáte. Som komunikatívny, spoľahlivý a pracovitý. Som veľmi priateľský a na tejto škole ma pozná takmer každý, nechýba mi ochota a stále rád pomôžem. Cudzia mi nie je ani rýchlosť a zodpovednosť, preto si myslím, že som vhodným kandidátom do ŽŠR ako váš zástupca. 

   

  13. Aneta Fabianová                 3.D        17 rokov

  Už tretí rok študujem MRCR. Vo svojom voľnom čase sa rada venujem fotografovaniu a priateľom. V žiackej školskej rade pôsobím od prvého ročníka a rada sa zúčastňujem na realizácii a organizácii rôznych aktivít.

   

  14. Lucia Libová                       4.C        18 rokov

  Študujem štvrtý rok MRCR. V treťom ročníku som sa spolu s mojimi spolužiačkami zúčastnila SOČ. V našej práci na SOČ sme sa venovali Rusku a jeho kultúre. S touto prácou sme na krajskom kole SOČ obsadili 3 miesto. Vo voľnom čase rada čítam knihy, počúvam hudbu alebo idem von. V budúcnosti by som rada študovala históriu.

   

  15. Henrieta Haľková                4.D        18 rokov

  Študujem na škole už štvrtý rok odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu. Počas štúdia som bola zapojená do nejakých akcií či už ako jednotlivec, so spolužiakmi, alebo so žiackou radou. V druhom a treťom ročníku som školu reprezentovala na krajskom kole Olympiády ľudských práv a taktiež som spolu so spolužiačkami napísala dve SOČ práce (obe získali umiestnenie na krajskom kole). Vo voľnom čase rada cestujem, rada spoznávam ľudí. Snažím sa byť kreatívna a zodpovedná osoba. Preto som aj predsedníčkou našej triedy a doposiaľ aj členkou ŽŠR. Je naozaj dobré, že naša škola kladie dôraz na ŽŠR, pretože je to len dôkaz toho, že ako aj žiaci, tak aj učitelia sa snažia o zlepšenie a rozvíjanie či už chodu školy alebo vzťahu žiak-učiteľ/učiteľ-žiak.

 • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

  30. 8. 2017

  Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri SOŠ podnikania, že nástup na internát je 3. septembra 2017 (t.j. nedeľa) od 17,00 do 21,00 hod.

  Žiak pri nástupe sa preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky). Poplatok za mesiac september 2017 predstavuje preddavok 80,- €, úhrada na číslo účtu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0051 8039, variabilný symbol: rodné číslo žiaka, do poznámky meno žiaka. Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.

 • Začiatok školského roka 2017/2018

  29. 8. 2017

  Riaditeľstvo SOŠ podnikania oznamuje, že nový školský rok 2017/2018 sa začne 4. septembra 2017 (pondelok). Otvorenie školského roka pre všetkých žiakov bude o 7.55 hod. Žiaci 1. ročníka budú mať slávnostné otvorenie v školskej jedálni na 1. poschodí. Otvorenie školského roka pre ostatných žiakov vyšších ročníkov sa uskutoční v určených triedach.

 • Slávnostná akadémia

  Dňa 28. júna 2017 sa v priestoroch kina SCALA konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky predniesla slávnostnú báseň Kristína Kopáčová, žiačka III.A triedy. Slávnostnú akadémiu pozdravili členovia Žiackej školskej rady. Slovo odovzdali  zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie, pani PaedDr. Márii Havrillovej, ktorá privítala všetkých prítomných. Pani zástupkyňa zhodnotila školský rok 2016/17, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach. Vyhodnotila maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov.

  Ďalšia časť slávnostnej akadémii bola venovaná žiakom, ktorí boli ocenení riaditeľom školy za dosiahnuté mimoškolské ale aj školské úspechy. Najlepším žiakom školy odovzdal riaditeľ školy ďakovné listy a finančné odmeny. Boli to títo žiaci: Norbert Engeľ – I.A, Stella Szentpétery – I.B, Petra Valichnáčová – I.D, Juliána Laciová, Katarína Lacková, Alžbeta Uličná – II.A, Patrik Jurečko, Adrián Čapo – II.B, Aneta Fabianová – II.D, Kristína Adamčáková – III.A, Patrícia Adamková, Nikola Guľašová, Martina Veselovská – III.B, Lucia Libová, Viktória Pasternáková, Veronika Zelinková – III.C, Kristína Fečkaninová, Henrieta Haľková, Michaela Markovičová, Kamila Sedláková, Klaudia Markušová a Simona Lichvarčíková – III.D.

  Najlepšou triedou bola určená trieda I.C, študijného odboru ekonomické lýceum a styling a marketing. Najhoršou triedou bola určená trieda III.A, študijného odboru odevný dizajn a dizajn interiéru.

  Ďalším bodom slávnostnej akadémie bola cena Prešovského samosprávneho kraja "SOPHISTA  PRO  REGIONE" - učiteľ múdrosti pre región. Pán riaditeľ, Ing. Stanislav Kuchta, MBA predstavil žiakom oceneného pedagóga z našej školy. Ing. Miroslav Vrabeľ bol ocenený predsedom PSK a k tomuto oceneniu mu pán riaditeľ poprial veľa síl do ďalších rokov, zároveň mu odovzdal kyticu kvetov.  

  Zároveň Žiacka rada odmenila pána riaditeľa veľkou kyticou za všetko čo pán riaditeľ urobil pre žiakov našej školy.

  Na záver pán riaditeľ poďakoval pedagógom za ich celoročnú prácu a poprial učiteľom a žiakom príjemné prežitie letných prázdnin. Po slávnostnej akadémii sme si pozreli filmové predstavenie.

  /Fotogaléria/

strana: