Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
 • „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región

   „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región

  Dňa 26. júna 2017 sa v priestoroch divadla Jonáša Záborského konalo už IX. slávnostné oceňovanie najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenia majú úzku súvislosť s našim regiónom, pretože Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov.

  Na úvod slávnostného aktu sa predstavil spevácky zbor, potom nasledoval krátky príhovor MUDr. Petra Chudíka, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Po slávnostnom príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien najlepším pedagógom PSK „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región. Za našu školu bol ocenený Ing. Miroslav Vrabeľ, učiteľ odborných predmetov. K tomuto významnému oceneniu dlhoročnej práce v školstve mu srdečne blahoželáme!

  Druhá časť slávnosti bola venovaná oceneniu študentov „Lux mentiu“ – Svetlo poznania. Za našu školu nebol ocenený žiak. Na záver kultúrneho programu vystúpil ľudový súbor.

  /Fotogaléria/     /Večerník/

 • Opálové bane na Dubníku

  Opálové bane na Dubníku
  26. 6. 2017
  Len pár miest vo svete sa dá porovnať s opálovými baniami na Dubníku. Jedinečné v Európe. Za poznaním histórie ťažby aj za poznaním jedinečného nerastu sa 19. júna 2017 vybrali žiaci študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu I.D a II.D  a ekonomického lýcea I.C.
   

  Vyzbrojení prilbami a baterkami vstúpili do bane Jozef. Prekvapil ich chlad ale aj rozľahlé priestory šácht, ktoré boli vytesané už pred stáročiami. Vyskúšali si úplnú tmu, keď zhasli baterky. Dozvedeli sa, že bane sú zimoviskom pre vzácne druhy netopierov a rajom pre potápačov, ktorí navštevujú zatopené poschodia bane. Pre zanietených bola možnosť kutania na haldách, kde si viacerí našli krásne exempláre kameňov s kúskami opálu.

  /Fotogaléria/

 • 125. výročie založenia partnerskej školy

  125. výročie založenia partnerskej školy

  Dňa 9. júna 2017 sa zúčastnila skupina pedagógov našej školy na oslavách partnerskej STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRUMYSLOVEJ z ÚSTÍ NAD ORLICÍ /Česká republika/ v pri príležitosti  125. výročia jej založenia. Našu školu reprezentovali pani zástupkyňa riaditeľa školy PaedDr. Mária Havrillová, PaedDr. Anna Simková, RNDr. Ing. Mária Vavreková, Mgr. Art. Rastislav Mravec a Ing. Miroslav Vrabeľ. Po príchode nás odprevadili do Domu kultúry, kde bola slávnostná akadémia. Predstavitelia nielen mesta ale aj vyššieho územného celku blahoželali škole a pedagógom k výročiu.

  Po akadémii nasledovala slávnostná recepcia priamo v priestoroch Domu kultúry. Následne sme sa presunuli do priestorov školskej jedálne, kde pokračovala oslava so všetkými pedagógmi školy.

  Na druhý deň pokračovali oslavy v škole pre širokú verejnosť a to Dni otvorených dverí. Prezerali sme si priestory školy, vymieňali  sme si navzájom pracovné skúsenosti, obdivovali sme výsledky žiackych prác a na záver sme sa dohodli na ďalšej intenzívnej partnerskej spolupráci do budúcnosti.

  /Fotogaléria/

 • Dni mesta Prešov 2017

  Dni mesta Prešov 2017
  16. 6. 2017

  Dňa 7.6.2017 prispela naša škola do programu „Dni mesta Prešov 2017“. V dvoch módnych prehliadkach sme verejnosti predstavili 14 módnych kolekcií našich študentov. Predstavili sme aj víťazné kolekcie našich žiakov, ktoré v marci 2017 obstáli v medzinárodnej konkurencii na súťaži stredných škôl pod názvom Módna línia mladých 2017. Sme nesmierne hrdí na našich študentov a želáme im ešte veľa tvorivých síl a nápadov, ako aj množstvo podobných krásnych odevných prehliadok.

  /Fotogaléria/

 • Odborná prax – I.D MRCR

  Odborná prax – I.D MRCR
  12. 6. 2017

  V dňoch 5.6. – 9.6.2017 sa žiaci  I.D  - odbor manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili odbornej učebnej praxe formou exkurzií. Žiaci navštívili ubytovacie, stravovacie zariadenia cestovného, zúčastnili sa odborných besied (beseda s Horskou záchrannou službou, beseda v Krajskej organizácií cestovného ruchu v Košiciach), mali možnosť porozprávať sa s manažérkou hotela Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici, ktorá sa venovala našej skupinke a obohatila nás skúsenosťami z praxe.

  Žiaci pod vedením učiteľov riešili úlohy a zadania, ktoré budú súčasťou správy z praxe, mali možnosť vyskúšať si spoznávanie pamiatok mesta formou súťaže. Získali cenné skúsenosti z mnohých služieb, ktoré im v budúcnosti môžu pomôcť pri manažovaní, či podnikaní v oblasti cestovného ruchu. Vyskúšali si prieskum v teréne, komunikovali s návštevníkmi mesta Prešov.

  Zažili ukážku animácie cestovného ruchu na Štrbskom Plese, overili si na vlastnej koži význam krásneho zážitku, ktorý je kľúčovým pri výbere tej istej dovolenky. Vyskúšali si sprievodcovanie v teréne, overili svoje schopnosti.  A v neposlednom rade zistili, že  Slovensko má svoje poklady, krásy, cenné pamiatky, krásnu prírodu, to všetko  treba objavovať a ponúkať ďalej, propagovať.  A to je ich úlohou, ponúkať naše zaujímavosti ďalej, aby sa stali viditeľné. Ponúkať kvalitné služby, základ je ľudský prístup ku všetkým. To je cieľom manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Dôležité je investovať do niečoho, čo má zmysel a význam. Dedičstvo z minulosti je víziou budúcnosti!

   RNDr. Ing. Mária Vavreková a Ing. Jana Kočárová

  /Fhotogaléria/

 • Slávnostné vyraďovanie absolventov

  Slávnostné vyraďovanie absolventov
  6. 6. 2017

  SOŠ podnikania dňa 2. júna 2017 o 09:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky slávnosť otvoril riaditeľ školy Ing. Stanislav Kuchta, MBA, ktorý privítal všetkých prítomných. Po príhovore nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov žiackej školskej rady žiakom Paule Bálintovej, Erike Knutovej, Lile Mikčovej a Jakubovi Šimovi za dlhoročnú činnosť v žiackej školskej rade. Ďakovné listy odovzdal riaditeľ školy. Nasledovalo odovzdávanie doložky k vysvedčeniu pre žiakov cvičnej firmy Tree House, s.r.o., ktoré úspešne reprezentovali našu školu na medzinárodnej súťaži. Boli to žiačky Denisa Baranová, Marta Džurňáková, Kristína Slivková, Simona Suchárová a Bianka Pavlíková. Ďalšie certifikáty Junior Achievement získali manažéri JA firmy Welfare zo IV.B triedy za aktívnu prácu vo firme. Boli to žiačky Erika Knutová, Jana Fabiánová, Simona Hovancová, Lucia Mišenková a Natália Krempaská. Na záver pán riaditeľ odovzdal najlepším absolventom školy certifikát IES, ako odmenu za školskú a mimoškolskú činnosť počas celého štúdia.  Certifikát získala Barbora Zagorová, Erika Knutová, Marta Džurňáková, Lila Mikčová a Gabriela Harčariková.  Posledné slová patrili pánovi riaditeľovi, ktorý absolventom poprial veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote.

  /Fotogaléria/

 • Odborna prax poľskych studentov

  Odborna prax poľskych studentov
  6. 6. 2017

  SOŠ podnikania v Prešove a Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie úspešne ukončili prvú etapu spoločného projektu „Po skúsenosti na európsky trh práce“ v rámci poľského programu POWER. Cieľom projektu bola odborná prax žiakov poľskej školy v oblasti služieb v cestovnom ruchu. 9 žiakom 3.ročníka študijného odboru technik obsługi turystycznej sa na celý mesiac stalo domovom čarovné miesto pohraničia: Červený Kláštor. V zariadení Pltník absolvovali odbornú prax v rôznych pracovných pozíciách v penzióne a v Múzeu v Červenom Kláštore. Traja z nich si vyskúšali prácu s grafickými programami pri úprave fotografií aj samotný marketing nevyhnutný pre úspešný predaj foto-záberov zo splavu Dunajca. Štyri pracovné týždne boli doplnené poznávaním severnej časti Slovenska. Žiaci a učitelia SOŠ podnikania im pripravili exkurzie do Prešova, Košíc, Levoče. Kultúrno historické pamiatky doplnili športovými aktivitami: splavom Dunajca, cestou na bicykli do poľskej Niedzice a turistikou vo Vysokých Tatrách. A keďže všetko raz končí, 2. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie medzinárodnej odbornej praxe. Zástupcovia škôl a koordinátori projektu pripravili certifikáty, dokumenty týkajúce sa ECVET a ďalšie potrebné  doklady. Slávnosť sa uskutočnila v penzióne Pltník za účasti zástupcov obidvoch škôl, zástupkyne Odboru školstva Mestského úradu v Krosne a riaditeľa penziónu.

  Žiaci zaspomínali na jednotlivé dni, keď začínali aj na milých ľudí, ktorí im pomohli vytvoriť profesionálne a zároveň veľmi príjemné prostredie. Uvedomili si, aké je dôležité vzájomne sa poznávať. O rok bude projekt pokračovať. SOŠ podnikania opäť pripraví poľským partnerom zaujímavé miesto pre realizáciu odborných praxí v šk.r. 2017/2018.

  RNDr. Mária Vavreková

  /Fotogaléria/

 • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

  Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka
  22. 5. 2017

  Dňa 19.5.2017 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. 

  /Fotogaléria/

 • Odmena na vrchole Slovenska

  Odmena na vrchole Slovenska

  Začiatkom tohto školského roka sa na podnet pána riaditeľa žiacka školská rada zapojila do celoslovenskej súťaže „Pýtajme si  Slovenské“. Úlohou bolo natočiť krátke video na propagáciu slovenských výrobkov. Spolu s Adriánom Čapom a Patrikom Jurečkom z II.B sme dali hlavy do kopy a za pomoci pána riaditeľa a koordinátorky žiackej školskej rady natočili video na danú tému. Náš súťažný projekt dostal v celoslovenskej súťaži najviac hlasov a našou odmenou bola finančná hotovosť pre triedu, ktorá video nahrala.

  Dlho sme rozmýšľali, ako peniaze využiť a rozhodli sme sa zopakovať si našu októbrovú odbornú prax v Tatrách s malým bonusom – výstupom na Lomnický štít.

  Dňa 5. mája sme sa spoločne stretli na vlakovej stanici v Prešove. Už vtedy medzi nami panovala výborná nálada. Vlakom sme sa dopravili do Popradu a následne do Tatranskej Lomnice, kde sme boli ubytovaní. Neskôr sme v krásnom horskom prostredí využili  pekné počasie príjemným  posedením v parku pri potôčiku a trávením spoločných chvíľ.  Popoludní sme  navštívili Štrbské pleso, ktoré nás privítalo teplými slnečnými lúčmi. Po návrate na ubytovňu, po večeri,  sme si spravili spoločný večer. Najprv sme si overili naše geografické vedomosti  v kvíze o Tatrách, potom sme sa pobrali na  „opekačku“. Bol to večer plný zábavy, radosti a smiechu. Ráno sme sa plní nadšenia vybrali na raňajky a neskôr k lanovke v Tatranskej Lomnici, ktorou sme sa vyviezli na Skalnaté pleso. Na Skalnatom plese sme čakali, kedy príde čas na spomínaný malý- veľký bonus. O 9:20 hod. prvá skupinka ľudí z SOŠP nastupuje do lanovky na Lomnický štít. Cestou hore nás sprevádzali neskutočné pocity radosti a nedočkavosti. Po vystúpení sme sa všetci ponáhľali vychutnať si krásny výhľad. Ako na dlani sme mali krásne more bielych mrakov a nad nami sa rozprestieralo jasnomodré nebo. Nabíjali sme energiou nie iba seba navzájom, ale aj ostatných ľudí.  V ohromení sme ešte dlho rozoberali zážitky z Lomnického štítu. Po chutnom obede sme sa pobalili a vlakom vybrali  domov. Aj po návrate do školy sme spomínali na nezabudnuteľné chvíle v Tatrách a vtipné príhody z výletu. 

  My, žiaci študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, sme veľmi radi, že  naša škola podporuje rôzne študentské aktivity, vďaka ktorým môžeme cestovať a spoznávať úroveň cestovného ruchu na Slovensku.

  Sme nesmierne vďační pánovi riaditeľovi  Ing. Stanislavovi Kuchtovi, MBA za túto príležitosť.

  Poďakovanie patrí aj koordinátorke žiackej školskej rady PaedDr. Valentíne Černajovej za prípravu a realizáciu výletu a Ing. Anne Miklušovej  za spoločné chvíle strávené s nami.

  /Fotogaléria/                                                                                                   kolektív II.D

   

 • Naši žiaci charitatívnym behom pomohli nevidiacim a slabozrakým

  Naši žiaci charitatívnym behom pomohli nevidiacim a slabozrakým
  12. 5. 2017

  Vo štvrtok, dňa 11. 5. 2017, sa žiaci druhých ročníkov našej školy zúčastnili  charitatívnej akcie VSE CITY RUN, ktorá bola súčasťou originálneho konceptu charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska.

  Podujatie v Prešove otvoril nevidiaci člen únie, ktorý sa ako prvý postavil na bežiaci pás. Neskôr nám v prezentačnom stánku Únie nevidiacich a slabozrakých ukázal rôzne pomôcky pre ľudí s týmto znevýhodnením. Zvlášť nás zaujal mechanický písací stroj, na ktorom nám predviedol vytváranie textu v Braillovom písme a ochotne nám napísal naše mená, ktoré sme si, v podobe známych reliéfnych bodiek vtlačených do papiera, odniesli ako milý suvenír. Vysvetlil nám, aké písmená predstavujú jednotlivé kombinácie bodiek. Vo vedľajšom stánku sa prezentovala Fakulta športu Prešovskej univerzity.

  Dnes sa toto podujatie radí medzi najväčšie charitatívno-športové udalosti na Slovensku. Prvý štartový výstrel zaznel v roku 2008 v Košiciach. Do projektu sa každoročne zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby i známe osobnosti. Prispieť a podporiť dobrú vec možno nielen účasťou na aktivite „non-stop bežecký pás“, ktorý je v deň podujatia 8 hodín v nepretržitej prevádzke, nesmie sa zastaviť a plynule sa na ňom striedajú jednotliví bežci, ale aj kúpou štartového čísla a priamo účasťou  na nesúťažnom 4 km behu. Na konci dňa sa ubehnuté kilometre prepočítajú  na eurá a prirátajú sa k výťažku zo štartovného. Partnerom projektu je Východoslovenská energetika. Podujatie sprevádza i pestrý kultúrny program.

  Hodnota pomoci závisela aj od úsilia bežcov. Na bežiacom páse mal každý meter svoju cenu. Ďakujeme všetkým účastníkom z našej školy, ktorí svojim športovým výkonom podporili Úniu nevidiacich a slabozrakých zo Slovenska.

  Vo večerných hodinách pokračoval VSE CITY RUN 5 km behom v centre mesta so začiatkom o 17,30 hod. Aj tejto aktivity sa zúčastnili žiaci našej školy bývajúci na školskom internáte. Školský internát reprezentovali títo žiaci: Brutvanová Ľubica, Žihalová Klaudia, Hudáková Vanesa, Skladaná Monika, Tančák Marek, Selep Jozef, Michalko Damián, Bakajsa Daniel, Adamko Tomáš. Behu sa so žiakmi zúčastnil aj ZRŠ Ing. Popík Bohuš a bývalý vychovávateľ Mgr. Žec Peter.

  /Fotogaléria/

 • Baristický kurz

  Baristický kurz
  10. 5. 2017

  Na základe záujmu našich žiakov sa dňa 4. 5. 2017 konal v priestoroch SOŠ podnikania baristický kurz. Lektorom kurzu bol aj tento rok pán Michal Křížka. A tak vo štvrtok celá škola voňala kávou. Úvodnú časť kurzu tvorila teória: o pôvode kávy, geografickom rozšírení, botanických druhoch Arabica a Robusta, podmienkach na pestovanie, zber, spracovanie. Zaujímavé boli aj sociálne aspekty pestovania a obchodovania s kávou. Ako správne našľahať mlieko pre kvalitné a chutné kapučíno sa najprv trénovalo s "púrovou" vodou. Neverili by ste, ale dôležitý je sklon držania konvičky aj postoj pri stroji. Každý si vyskúšal aj prípravu espressa - bolo malé, silné, ale zaujímavo chutné. Všetci účastníci kurzu úspešne dosiahli požadovanú úroveň a získali Certifikát o absolvovaní kurzu - doklad o jednej zručnosti a vedomosti navyše pre úspešné uplatnenie sa trhu práce kdekoľvek v Európe aj vo svete.

   

 • Návšteva z Červenice

  Návšteva z Červenice
  9. 5. 2017

  Koncom apríla sme na našej škole privítali dlho očakávanú návštevu hluchoslepých detí z internátnej školy v Červenici. Po decembrovej exkurzii na ich škole sme už poznali záľuby a záujmy našich malých kamarátov  a tak sme im vedeli pripraviť krásny program. Program pozostával  z hudobných vystúpení a rôznych aktivít, ktoré pripravili členovia žiackej rady v spolupráci s ostatnými žiakmi.
  Hudobné vstupy, pesničky, rozprávkový kvíz, maľovanky, hry a darčeky sa deťom z Červenice veľmi páčili. Ale darčeky sme nerozdávali iba my, deti spolu s vychovávateľkami si pripravili darčeky aj pre nás, čo bolo príjemným prekvapením.
  Toto stretnutie bolo veľmi emotívne. Ľudsky nás obohatilo o pocit spolupatričnosti a poznanie, že má zmysel pomáhať slabším.
  Ďakujeme obom pánom riaditeľom – Ing. Stanislavovi Kuchtovi, MBA, PhDr. Milošovi Kollárovi, PhD., že nám umožnili zrealizovať toto milé stretnutie, predsedovi žiackej rady Adriánovi Čapovi, všetkým členom ŽŠR a  koordinátorke žiackej rady  PaedDr. Valentíne Černajovej za úspešnú realizáciu tohto podujatia, ktoré bolo súčasťou dňa „Urob jeden dobrý skutok“.
  Veríme, že naša spolupráca bude pretrvávať aj naďalej.

     Žiacka školská rada

  /Fotogaléria/

 • Maturitný slovník pre odborné predmety

  Maturitný slovník pre odborné predmety

  Milí žiaci,
  predstavujeme vám učebné texty pod názvom Maturitný slovník pre odborné predmety, ktorý je výsledkom práce pedagógov odborných predmetov a študentov 4. ročníkov Strednej odbornej školy podnikania v Prešove. Jeho cieľom je prispieť  ku kvalite vzdelávania najmä z odborných predmetov, ako sú manažment, manažmet cestovného ruchu, marketing, účtovníctvo, ale aj zo základov odvetví súkromného práva a verejného práva a finančnej gramotnosti. Predovšetkým má slúžiť na prípravu na úspešné zvládnutie "skúšky dospelosti". Všetkým študentom a maturantom želáme veľa úspechov v štúdiu i v praktickom živote.

  Za autorský kolektív : JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

  Výkladový_slovník

 • Festival módy v Mukačeve

  V sále Mukačevskej štátnej univerzity sa v dňoch 27.4.-29.4.2017 konal 20.ročník „Festivalu módy“. Študentský módny dom organizoval prehliadku svojich súčasných a bývalých žiakov ako aj hostí z Ukrajiny, Slovenska a Maďarska. Vystriedali sa tu kolekcie odevov, obuvi, galantérie, značkového tovaru a kreatívnych diel študentov. Medzi jednotlivými prezentáciami bavili študentov, učiteľov a hostí rôzni hudobní a taneční umelci. Stručne povedané, oslava kreativity, krásy a módy sa podarila na 100%. Našu školu na spomínanom festivale zastupoval riaditeľ školy Ing. Stanislav Kuchta, MBA, ZRŠ Ing. Bohuš Popík, odborná učiteľka Mgr. PaedDr. Anna Simková a žiačky III.A triedy Kristína Adamčáková a Júlia Mičová. 
   

  Pozvánka na festival módy

  /Video ukrajinskej televízie/

 • Vitajte v našom regióne!

  3. 5. 2017
  Dňa 26.04.2017 sa žiaci SOŠ podnikania z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili celoslovenskej súťaže v Žiline. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 46 tímov. Našu školu reprezentovali 2 tímy. Prvý tím bol zastúpený žiakmi z III.D triedy - Klaudia Markušová, Boriš Iľaščik, Michaela Markovičová, Natália Ivanová, Simona Lichvarčiková pod vedením učiteľky Ing. Mgr. Anny Miklušovej, ktorý prezentoval folklórne zvyky a tradície Raslavíc pod názvom "Viac ako tradícia".
   
  Druhý tím tvorili žiaci z III.C triedy - Viktória Veliká, Sandra Felcmanová, Tomáš Lorenčík, Nikola Ňachajová pod vedním učiteľky Ing. Jany Kočárovej. Prezentovali zvyky a tradície Rusínov pod názvom "Ruthenia".
   
  Žiaci z III.D triedy sa umiestnili na 3. mieste v hlavnej kategórii "Najlepší prezentačný tím", kde boli hodnotení a posudzovaní znalosťou a informovanosťou o danom regióne.
   
  Táto súťaž priniesla pre všetkých veľa praktických a teoretických skúseností a vedomostí, ktoré si mohli vyskúšať z predmetu "Podnikanie v cestovnom ruchu".
   
  Vypracovali : Ing. Mgr. Anna Miklušová, Ing. Jana Kočárová
 • Baristický kurz

  Baristický kurz
  Baristický kurz sa tento rok uskutoční 4.5.2017 v priestoroch SOŠ podnikania pod vedením lektora - baristu Michala Křížku.
  Záujemcovia sa môžu nahlásiť do 28.4.2017 pani prof. RNDr. Márii Vavrekovej, kabinet č.. 304, 3.posch.
  Poplatok za kurz je 45,00€. Je potrebné ho uhradiť najneskôr do 2.5.2017.
  Absolventi kurzu získajú praktické skúsenosti a zručnosti z prípravy kvalitnej kávy a certifikát o absolvovaní kurzu s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí.
  Investícia do vzdelania býva tou najlepšou investíciou.
 • Módna línia mladých 2017

  Módna línia mladých 2017

  Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  12. ročník tohto podujatia sa  konal 31. marca 2017 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

  Organizátor – Stredná odborná škola podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove, chcela prostredníctvom súťaže podporiť stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do 12. ročníka Módnej línie mladých bolo prihlásených 11 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, 2 školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 565 modelov v 135 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvyšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

  Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty. V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Mgr. Art. Ghillány Ľudmila, Mgr. Art. Vanko Vladimír, doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Holubová Lenka, Izabela Komjati, Jaroslava Wurll Kocanová,, Zuzana Haková.

  Ocenenia odbornou komisiou boli odovzdané bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – "MÓDNA LÍNIA MLADÝCH" a "MLADÝ DIZAJNÉR ROKA" , taktiež aj cena PSK a cena primátorky mesta Prešov.

  Výsledková_listina_MLM_2017

  /Fotogaléria/

 • (Ne)bezpečne v sieti na SOŠ Podnikania v Prešove

  Koncom marca zrealizovalo Centrum pre podpor neformálneho vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v Prešove kurz pre žiakov prvých ročníkov pod názvom (Ne)bezpečne v sieti. Aktivít sa zúčastnilo takmer 80 žiakov prvých ročníkov. Cieľom kurzu bolo metódami neformálneho vzdelávania informovať žiakov o možnostiach a nástrahách internetu, o nebezpečných situáciach, s ktorými sa môžu stretnúť, a získali základné informácie o tom, ako môžu v danej situácií reagovať a kde v prípade potreby môžu hľadať pomoc. Žiaci, ktorí sa zúčastnili kurzu mimo iného získali aj informácie o využívaní internetu, základných pojmoch súvisiacich s bezpečnosťou na internete, získali prehľad o dostupných internetových zdrojoch, ktoré im v prípade potreby poskytnú informácie a pomoc pri riešení problémov. Celý kurz bol vedený metódami neformálneho vzdelávania, takže žiaci počas kurzu rozvíjali aj komunikačné zručnosti a tímovú prácu. V závere stretnutia žiaci vytvorili informačné nástenky, ktoré budú vyvesené v priestoroch školy.

  Kurz, ktorý je súčasťou projektu „(Ne)bezpečne v sieti“ sa uskutočnil aj vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

  /Fotogaléria/

 • „DEŇ NARCISOV“ 7. apríl 2017

  Ďakujeme Vám za finančný príspevok v „Deň narcisov“. Pomohli ste tým, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Nie je dostatok finančných prostriedkov na prevenciu, na včasné vyhľadávanie nebezpečných ochorení a čo je najhoršie, niet dosť finančných prostriedkov na účinné lieky na záchranu ľudí s touto diagnózou.

  Liga proti rakovine je dobrovoľná, nezávislá a nezisková organizácia, ktorá je registrovaná od roku 1990. Svoju činnosť zameriava na pomoc chorým na rakovinu. Pracuje bez podpory štátu a je odkázaná na pomoc verejnosti, teda aj nás.

  Naša škola sa do humánnej aktivity „Dňa narcisov“ zapája od roku 1999. Zapojením sa do tejto aktivity dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.

  Aj tento rok žiačky našej školy ponúkali symbolické narcisy – kvety ľudskosti. Dobrovoľným príspevkom pre LPR pomáhame tým , ktorí našu pomoc veľmi potrebujú.

  „ Nikto nedáva viac ako ten, kto dáva nádej...“

  Aktivistky „Dňa narcisov“: Alica Knuthová, Veronika Tarasovičová, Agnesa Kaľavská, Mária Svienta, Natália Žipajová, Liliana Dzubajová a Klaudia Antlová.

  /Fotogaléria/

 • Píšeme o osobnostiach našich spolužiakov, ľudí okolo nás

  11. 4. 2017

  Nájdete: Školský časopis ® Internetový školský časopis ® Osobnosti medzi nami

  V rubrike Osobnosti medzi nami nášho Internetového školského časopisu sa, od jej vzniku v januári tohto roku dosiaľ, vyskladal už celý rad zaujímavých rozhovorov:

  Mladý_módny_tvorca_Norbert_Engeľ_z_I.A - apríl 2017

  Dobročinnosť_Anny_Valaštekovej_z_II.A_je_nákazlivá - apríl 2017

  Divadelné_dieťa_so_záľlubou_vo_filmovaní_a_fotografovani_Stella_Szentpétery_z_I.B - apríl_2017

  Diva_klasického_umenia_Paula_Vysokajova_z_II.B - marec 2017

  Nádejná_fotografka_a_spisovateľka_s_veľkým_talentom_na_cudzie_jazyky_Michaela_Markovičová_z_III_D - marec 2017

  Manazérka_Lila_Mikčová_zo_IV.C_mieri_na_škótsku_univerzitu_v_Aberdeene - február 2017

  Romantický_štúrovec_Adrián_Čapo_z_II.B - január 2017

   

  Každý je vítaný so svojou skúsenosťou či nápadom, o kom by chcel napísať!

  Žiacka školská rada

strana: