Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
 • Vitajte v našom regióne!

  3. 5. 2017
  Dňa 26.04.2017 sa žiaci SOŠ podnikania z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili celoslovenskej súťaže v Žiline. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 46 tímov. Našu školu reprezentovali 2 tímy. Prvý tím bol zastúpený žiakmi z III.D triedy - Klaudia Markušová, Boriš Iľaščik, Michaela Markovičová, Natália Ivanová, Simona Lichvarčiková pod vedením učiteľky Ing. Mgr. Anny Miklušovej, ktorý prezentoval folklórne zvyky a tradície Raslavíc pod názvom "Viac ako tradícia".
   
  Druhý tím tvorili žiaci z III.C triedy - Viktória Veliká, Sandra Felcmanová, Tomáš Lorenčík, Nikola Ňachajová pod vedním učiteľky Ing. Jany Kočárovej. Prezentovali zvyky a tradície Rusínov pod názvom "Ruthenia".
   
  Žiaci z III.D triedy sa umiestnili na 3. mieste v hlavnej kategórii "Najlepší prezentačný tím", kde boli hodnotení a posudzovaní znalosťou a informovanosťou o danom regióne.
   
  Táto súťaž priniesla pre všetkých veľa praktických a teoretických skúseností a vedomostí, ktoré si mohli vyskúšať z predmetu "Podnikanie v cestovnom ruchu".
   
  Vypracovali : Ing. Mgr. Anna Miklušová, Ing. Jana Kočárová
 • Baristický kurz

  Baristický kurz sa tento rok uskutoční 4.5.2017 v priestoroch SOŠ podnikania pod vedením lektora - baristu Michala Křížku.
  Záujemcovia sa môžu nahlásiť do 28.4.2017 pani prof. RNDr. Márii Vavrekovej, kabinet č.. 304, 3.posch.
  Poplatok za kurz je 45,00€. Je potrebné ho uhradiť najneskôr do 2.5.2017.
  Absolventi kurzu získajú praktické skúsenosti a zručnosti z prípravy kvalitnej kávy a certifikát o absolvovaní kurzu s platnosťou na Slovensku aj v zahraničí.
  Investícia do vzdelania býva tou najlepšou investíciou.
 • Módna línia mladých 2017

  Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  12. ročník tohto podujatia sa  konal 31. marca 2017 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

  Organizátor – Stredná odborná škola podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove, chcela prostredníctvom súťaže podporiť stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do 12. ročníka Módnej línie mladých bolo prihlásených 11 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, 2 školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 565 modelov v 135 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvyšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

  Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty. V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Mgr. Art. Ghillány Ľudmila, Mgr. Art. Vanko Vladimír, doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Holubová Lenka, Izabela Komjati, Jaroslava Wurll Kocanová,, Zuzana Haková.

  Ocenenia odbornou komisiou boli odovzdané bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – "MÓDNA LÍNIA MLADÝCH" a "MLADÝ DIZAJNÉR ROKA" , taktiež aj cena PSK a cena primátorky mesta Prešov.

  Výsledková_listina_MLM_2017

  /Fotogaléria/

 • (Ne)bezpečne v sieti na SOŠ Podnikania v Prešove

  Koncom marca zrealizovalo Centrum pre podpor neformálneho vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v Prešove kurz pre žiakov prvých ročníkov pod názvom (Ne)bezpečne v sieti. Aktivít sa zúčastnilo takmer 80 žiakov prvých ročníkov. Cieľom kurzu bolo metódami neformálneho vzdelávania informovať žiakov o možnostiach a nástrahách internetu, o nebezpečných situáciach, s ktorými sa môžu stretnúť, a získali základné informácie o tom, ako môžu v danej situácií reagovať a kde v prípade potreby môžu hľadať pomoc. Žiaci, ktorí sa zúčastnili kurzu mimo iného získali aj informácie o využívaní internetu, základných pojmoch súvisiacich s bezpečnosťou na internete, získali prehľad o dostupných internetových zdrojoch, ktoré im v prípade potreby poskytnú informácie a pomoc pri riešení problémov. Celý kurz bol vedený metódami neformálneho vzdelávania, takže žiaci počas kurzu rozvíjali aj komunikačné zručnosti a tímovú prácu. V závere stretnutia žiaci vytvorili informačné nástenky, ktoré budú vyvesené v priestoroch školy.

  Kurz, ktorý je súčasťou projektu „(Ne)bezpečne v sieti“ sa uskutočnil aj vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

  /Fotogaléria/

 • „DEŇ NARCISOV“ 7. apríl 2017

  Ďakujeme Vám za finančný príspevok v „Deň narcisov“. Pomohli ste tým, ktorí Vašu pomoc potrebujú. Nie je dostatok finančných prostriedkov na prevenciu, na včasné vyhľadávanie nebezpečných ochorení a čo je najhoršie, niet dosť finančných prostriedkov na účinné lieky na záchranu ľudí s touto diagnózou.

  Liga proti rakovine je dobrovoľná, nezávislá a nezisková organizácia, ktorá je registrovaná od roku 1990. Svoju činnosť zameriava na pomoc chorým na rakovinu. Pracuje bez podpory štátu a je odkázaná na pomoc verejnosti, teda aj nás.

  Naša škola sa do humánnej aktivity „Dňa narcisov“ zapája od roku 1999. Zapojením sa do tejto aktivity dávame najavo, že problém nádorových ochorení nám nie je ľahostajný.

  Aj tento rok žiačky našej školy ponúkali symbolické narcisy – kvety ľudskosti. Dobrovoľným príspevkom pre LPR pomáhame tým , ktorí našu pomoc veľmi potrebujú.

  „ Nikto nedáva viac ako ten, kto dáva nádej...“

  Aktivistky „Dňa narcisov“: Alica Knuthová, Veronika Tarasovičová, Agnesa Kaľavská, Mária Svienta, Natália Žipajová, Liliana Dzubajová a Klaudia Antlová.

  /Fotogaléria/

 • Píšeme o osobnostiach našich spolužiakov, ľudí okolo nás

  11. 4. 2017

  Nájdete: Školský časopis ® Internetový školský časopis ® Osobnosti medzi nami

  V rubrike Osobnosti medzi nami nášho Internetového školského časopisu sa, od jej vzniku v januári tohto roku dosiaľ, vyskladal už celý rad zaujímavých rozhovorov:

  Mladý_módny_tvorca_Norbert_Engeľ_z_I.A - apríl 2017

  Dobročinnosť_Anny_Valaštekovej_z_II.A_je_nákazlivá - apríl 2017

  Divadelné_dieťa_so_záľlubou_vo_filmovaní_a_fotografovani_Stella_Szentpétery_z_I.B - apríl_2017

  Diva_klasického_umenia_Paula_Vysokajova_z_II.B - marec 2017

  Nádejná_fotografka_a_spisovateľka_s_veľkým_talentom_na_cudzie_jazyky_Michaela_Markovičová_z_III_D - marec 2017

  Manazérka_Lila_Mikčová_zo_IV.C_mieri_na_škótsku_univerzitu_v_Aberdeene - február 2017

  Romantický_štúrovec_Adrián_Čapo_z_II.B - január 2017

   

  Každý je vítaný so svojou skúsenosťou či nápadom, o kom by chcel napísať!

  Žiacka školská rada

 • PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov

  Naša škola sa v mesiaci apríl 2017 zapojí do veľkého medzinárodného výskumu, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, t.j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa, programu PISA. Program sa zameriava na výsledky 15-ročných žiakov, ktorí sú vo väčšine zúčastnených krajín v poslednom roku povinnej školskej dochádzky a majú už aspoň teoretickú možnosť vstúpiť na trh práce, v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré skúma a porovnáva v čase. Krajinám, ktoré sa do štúdie zapoja poskytuje možnosť porovnať funkčnosť vzdelávacieho systému s inými krajinami, poukázať na jeho možné nedostatky, zistiť konkurencieschopnosť žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.

  Žiaci v testovaní  PISA riešia úlohy z matematickej, prírodovednej, čitateľskej a finančnej gramotnosti. Tieto úlohy sú vo všetkých cykloch rovnaké a umožňujú sledovať vývoj výkonov žiakov v čase.

  Jednotlivé cykly PISA však majú svoje prioritné zameranie, vždy na inú gramotnosť - v PISA 2018 to bude čitateľská gramotnosť.

 • Beseda o cestovnom ruchu

  V pondelok 3.4.2017 zorganizovali žiaci IV.C štud.odboru MRCR besedu s výkonným riaditeľom Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Mgr. Martinom Janoškom. Účastníci besedy získali zaujímavé informácie o činnosti KOCR, pracovnej ceste do Nórska aj o cyklotrase Eurovelo z najsevernejšieho bodu Európy až do Athen cez Prešov. Dozvedeli sa o súťažiach, podujatiach, ktoré organizuje KOCR, diskutovali o  možnostiach spolupráce  SOŠ podnikania pri realizácii rôznych podujatí. Na záver besedy žiaci IV.C prekonzultovali prípravu svojej praktickej maturitnej skúšky. 

  Aké je poslanie a činnosť KOCR Severovýchod SR nájdete na stránke www.severovychod.sk
 • 4. 4. 2017

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ V DARČEKOVOM BALENÍ s medzinárodnou účasťou - 14. ročník

  4. 4. 2017

  Usporiadateľom súťaže bola Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Bratislava.

  Cieľom súťaže bola prezentácia a konfrontácia vedomostí a zručností žiakov, rozvoj ich tvorivosti,  ako aj uplatňovanie vlastných nápadov a rozvíjanie estetického cítenia. Hlavná  téma bola : „Tvoríme pre radosť iných“

  Už po druhýkrát našu školu úspešne reprezentovala žiačka IV.D Pavla Chovancová, ktorá prejavila svoju kreativitu a zručnosť aj v minulom školskom roku. Umiestnila sa na druhom mieste v striebornom pásme. Veľmi sa tešíme z jej úspechu a srdečne  blahoželáme.

  Témy súťaže:             1. Zhotoviť darčekové balenie na tému:

                                          „ Mama, ďakujem “

                                          2. Zhotoviť darčekové balenie na tému :                        

                                           „ Zhotoviť balíček pre čakajúceho zákazníka„   

                                          3. Zhotoviť ponuku dňa na tému:

                                           „Čaro jari“

  Mgr. Štefánia Ondričková

  /Fotogaléria/

   

 • Súťaž "Nie drogám"

  Naše družstvo v postupovom kole Nie drogám sa umiestnilo na 2. mieste a postúpilo do finále ,ktoré sa uskutočnilo 25.11.2016. Zo 16 družstiev sme postúpili medzi najlepšie 6. družstva. Vo finále sme skončili na 2. mieste.

  1. miesto - gymnázium Sv. Mikuláša
  2. miesto - SOŠ podnikania
  3. miesto - Obchodná akadémia
  4. miesto - gymnázium sv. Moniky
  5. miesto - gymnázium K2
  6. miesto - Hotelová akadémia

   

  Naše družstvo: Radovan Balucha 2.B, Richard Potočňák 2.B, Adrán Čapo 2.B, Erika Knutová 4.B, Alexandra Baňasová 4.B, Bianka Šuliková 2.A, Zuzana Vojteková 1.B, Dominika Dudeková 1.A, Lucia Uličná 1.A

  /Fotogaléria/

 • Európsky zbor solidarity

  28. 3. 2017
  Európsky zbor solidarity: začína sa prepájanie mladých ľudí s organizáciami

  Ide o jedinečnú príležitosť pre mladých ľudí zapojiť sa do novej iniciatívy EÚ – Európsky zbor solidarity buď ako dobrovoľník, alebo sa uchádzať o stáž. Viac informácii nájdu záujemcovia v priloženom dokumente a na stránke

  https://europa.eu/youth/Solidarity_sk       /Európsky_zbor_solidarity/

 • Stolný tenis dievčat

  Obvodového kola v stolnom tenise sa zúčastnilo 8. družstiev stredných škôl. Naša škola – družstvo 3 dievčat sa umiestnilo na peknom 3. mieste. Získali diplom a pohár.

  Miroslava Barčáková,  Veronika Pastirčáková,  Štefánia Uličná

  /Fotogaléria/

 • Exkurzia za pokladmi Rusínov

  27. 2. 2017

  Aj tento rok sa žiaci študijného odboru  manažment regionálneho cestovného ruchu zapájajú do rôznych súťaží. Organizátorom dvoch súťaží: Vitajte v našom regióne a Môj projekt pre región je spoločnosť  JA SLOVENSKO. Úlohou každej súťaže je zviditeľniť, spropagovať región, v ktorom žijeme, navrhnúť zaujímavý produkt pre účastníkov cestovného ruchu.

   Trieda III.C sa v rámci svojej zvolenej témy prihlásila do súťaže Vitajte v našom regióne  pod názvom RUTHÉNIA. Hlavnou úlohou tejto cestovnej kancelárie je ponúkať  poklady Rusínov. Dňa 23.2.2017 zrealizovala exkurziu pre žiakov I.D triedy (odbor manažment regionálneho cestovného ruchu) do miest Medzilaborce a Svidník, kde navštívili zaujímavé miesta, ktoré poukazujú na dedičstvo a kultúru Rusínov (Múzeum Andyho Warhola – Svetoznámy Rusín, Chrám sv. Michala archanjela - drevený kostol v Ladomírovej, zapísaný na zozname UNESCA, Údolie smrti – pamiatky na ťažké boje karpatsko–duklianskej operácie II. svetovej vojny). Žiaci pod vedením pedagogického dozoru: Ing. J. Kočárovej a RNDr. Ing. M. Vavrekovej  ponúkli sprievodcovské služby svojim mladším spolužiakom, mohli si reálne vyskúšať svoj navrhovaný produkt CR, získali cenné informácie a fotografie z navštívených miest.

  Ďakujeme Patrikovi Jurečkovi, žiakovi II.B triedy za služby spojené s nahrávaním videa našej cesty.

  Veľká vďaka za vydarenú akciu patrí hlavne Sandre Felcmanovej, Viktórii Velikej, Ivane Kivadrovej a Nikole Ňachajovej – žiačkam III.C triedy, taktiež žiakom I.D triedy za skvelú náladu a zodpovedný prístup na exkurzii.

  Ing. Jana Kočárová, RNDr. Ing. Mária Vavreková

  /Fotogaléria/

 • VALENTÍNSKY PLES

  Každým dňom sa blížil ten dlho očakávaný deň. Posledné nákupy, výzdoba školskej jedálne a „VALENTÍNSKY PLES“ sa mohol začať.

  Blížila sa 18-ta hodina, do vyzdobenej sály nevstupovali naši žiaci, ale veľmi pekne upravené mladé dámy a mladí páni. V zákulisí  sa pripravovala tanečná skupina, hudba hrala a naši učitelia  s pánom riaditeľom už sedeli na svojich miestach.

  Nasledovalo slávnostné otvorenie plesu, slova sa ujali Erika Knutová a Dávid Žiška. Privítali a predstavili hostí a uviedli úvodný kultúrny program, tanečnú skupinu GRIMMY s našou žiačkou Pavlou Bálintovou zo IV.A triedy.

  Po úvodnom programe nasledoval príhovor pána riaditeľa Ing. Stanislava Kuchtu, MBA ako aj prípitok a želanie, aby sa Valentínsky ples vydaril. Po prípitku a vzájomnom štrngnutí si pri stoloch nasledovalo otvorenie plesu, prvý tanec pána riaditeľa a žiačky IV.B triedy Oľgy Hanelovej. Po prvom tanci pozval pán riaditeľ všetkých na tanečný parket a zábava vo víre tanca sa mohla začať.

  Po prvom tanečnom kole nasledoval ďalší kultúrny program „STREET DANCE“, tanečná skupina so žiačkou II.D triedy Alenou Stašíkovou. Predviedli nám moderné skupinové tance. Moderátori po kultúrnom programe vyhlásili súťaž „Kráľ a kráľovná plesu“.

  Nasledovalo ďalšie tanečné kolo a slávnostná večera. Po druhom tanečnom kole nasledovala prvá zábavná hra „BALÓNY“. Smiech a dobrá nálada boli sprievodcom pri tejto  hre, ktorú režíroval pán riaditeľ. Slzy smiechu a krik sa valil tanečnou sálou. Víťaz dostal sladkú odmenu.

  Po ďalšom tanečnom kole nasledovala zábavná hra „Nazbieraj čo najviac“. Slova sa opäť ujal pán riaditeľ a napätia, kriku, smiechu nebolo konca. Chlapci zbierali rôzne predmety a kto nazberal najviac, stal sa víťazom.

  Na zregenerovanie síl nasledovalo ďalšie tanečné  kolo, po ktorom nás obdarili svojim hlasom „Raslavické dzifčata“, spolu s našou žiačkou zo IV.A triedy Annou Hudáčekovou. Zaspievali nám niekoľko pekných pesničiek zo Zemplína.

  Po kultúrnom programe pán riaditeľ vyhlásil výsledky súťaže „Kráľ a kráľovná plesu“. Kráľovnou plesu sa stala žiačka našej školy Lenka Mihoková zo IV.D triedy a kráľom plesu sa stal Dávid Gmitro. Zároveň bol vyhlásený aj „Najlepší tanečný pár“, po ktorom nasledovala „hodnotná aj vtipná TOMBOLA“.

  Opäť pokračovala zábava tanečným kolom ako aj druhá večera. Všetci sa bavili, tancovali, fotili, nálada bola vynikajúca a už sa žiaci tešia na budúci rok.

  Welfare, JA firma

  /Fotogaléria/

 • Týždeň zdravej výživy

  23. 2. 2017

  Jednou z najdôležitejších vecí ku kvalitnému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa v dnešnom uponáhľanom svete často zabúda. Práve preto si v rámci tohto týždňa (20.2.- 24.2.2017) pripomíname týždeň zdravej výživy.

  Vyvážená strava je veľmi dôležitá. Potrebný je dostatok vitamínov a minerálov, bielkovín a vlákniny. K zdravej strave nepatrí veľa mastného, sladkého a veľa soli obsiahnutej v jedle. Mali by sme nášmu telu dopriať viac aj tzv. antioxidantov, teda látok zamedzujúcich výskyt voľných radikálov, ktoré sú pre naše telo nebezpečné. Na správnu životosprávu sme v  spolupráci s komisiu „STOP OBEZITE“  upozornili aj našich žiakov na túto problematiku.

  Obsahom boli aktivity o správnej životospráve, ktoré sa vykonávali formou prednášok na jednotlivých vyučovacích hodinách. V rámci tohto týždňa sa zapojila aj naša školská jedáleň, ktorá poskytovala žiakom pestrú „paletu“ jedál obohatenú o značné množstvo ovocia resp. zeleniny. Novinkou bola informácia o výživovej (energetickej) hodnote jedla prostredníctvom kalorických tabuliek.

  Sme veľmi radi, že spätná väzba v podobe spokojnosti našich žiakov nabrala reálne kontúry. 

  Je potrebné napísať, že kvalita a pestrosť stravy v našej jedálni nie je výnimkou, ale pravidelnosťou. Preto si myslíme, že kvalita stravovania , kvalita životosprávy , pravidelnosť pohybových aktivít by nemala byť prioritou len počas takýchto „oficiálnych“  týždňov, ale mala by byť súčasťou každého z nás počas celého roka. Aj preto komisia „STOP OBEZITE“ pracuje v rámci svojich možností na tom , aby sa tento sen stal skutočnosťou.

  Vypracoval: Mgr. Michal Čiernik

  /Fotogaléria/

 • Zimný výcvikový lyžiarsky kurz

  22. 2. 2017

  V dňoch 13.2 – 17.2.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v rekreačnom stredisku Drienica. Sme veľmi radi, že žiaci nadobudli základy techniky zjazdového lyžovania a dokázali sa všetci naučiť lyžovať , čo bolo aj hlavným cieľom tohto výcviku.  V neposlednom rade sa naviazali nové priateľské vzťahy, či už vo vzťahu medzi žiakmi resp. žiakmi a učiteľmi. Počasie nám vyšlo ako z „katalógu“. Svah bol počas celého týždňa pripravený na jednotku. Na záver kurzu sa žiakom poďakovalo za  bezproblémový priebeh a disciplinovanosť. Po  stovky spálených kalórií za celý týždeň si žiaci na záver kurzu mohli vychutnať sladkú odmenu, ktorá znamenala aj poďakovanie za absolvovanie tohto kurzu.

  Vypracoval: Mgr. Michal Čiernik

  /Fotogaléria/

 • Obvodové kolo v badmintone

  Obvodového kola v badmintone sa zúčastnilo 4 členné zmiešané družstvo, 2 chlapci a 2 dievčatá. Hralo sa systémom KO ako v tenise, vyradzovacím spôsobom. Naše družstvo nemalo šancu, pretože v družstvách, ktoré tam hrali, boli hráči, ktorí hrajú za badmintonové kluby, ba dokonca až v reprezentácií. Naši nepostúpili po 1. zápase ďalej.

  Branislav Lorincz, Pavol Hadač, Denisa Kaľavská, Ivana Hanušinová, Bronislava Chromčová

  Dňa 15. novembra 2016 sa žiaci 2. ročníka v počte 15 žiakov  zučastnili na bowlingu v rámci dňa študenstva.

  /Fotogaléria/

 • TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2017

  10. 2. 2017

  V tomto školskom roku sa konal 4. ročník školskej  súťaže  „TOP VIZÁŽISTKA ŠKOLY 2017“, ktorý  mal dve súťažné  kategórie: „Valentínska party“ a „Crazy party“.

  Súťažili žiačky z rôznych študijných odborov a ročníkov. Odborná porota hodnotila kreativitu make-upu k zvolenej téme, vlasový styling, celkový outfit ako aj dodržanie časového limitu.

  Predsedníčkou poroty bola Mgr. Anita  Oravcová - kozmetický salón ANITA, členmi poroty boli Bc. Zuzana Sopková - nechtový dizajn, Ing. Stanislav Kuchta, MBA a zástupcovia „Študentskej rady“ Aneta Fabiánová a Norbert Engeľ. Porota  vyjadrila veľkú spokojnosť s kreativitou a zručnosťou mladých vizážistiek.

  Vyhodnotenie súťaže „TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY 2017“

  „Valentínska party“                                   „Crazy party“                                                                                                              

  1. Alica Knutová                                           1. Mária Poklembová

  2. Petra Vrabľová                                          2. Natália Ivanková                                    

  3. Lenka Mihoková                                       3. Ivana Kandráčová                                                        

  Mimoriadne ocenenie poroty získali

  Sára Paľuchová                                              

  Anežka Záhuráková

  Víťazkám blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže „TOP VIZÁŽSTKA ŠKOLY“.

  /Fotogaléria/

 • Viedeň - Bratislava

  6. 2. 2017

  Viedeň - Bratislava
  V dňoch 26.1. a 27.1. 2017 sme sa zúčastnili exkurzie, na ktorej sme spoznávali dve krásky na Dunaji - Viedeň a Bratislavu. Prvým cieľom bola rakúska metropola. Navštívili sme zámok Schönbrunn, letné sídlo cisárovnej Sisi. Boli sme unesení jeho  krásou. Zo Schönbrunnu sme sa autobusom presunuli do historického centra Viedne, kde nám naša pani učiteľka poskytla výklad, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani vyškolení turistickí sprievodcovia. Prešli sme námestím Márie Terézie, videli sme parlament, radnicu, Hofburg, Dom Svätého Štefana... Všade bolo cítiť príjemnú atmosféru s historickým nádychom. Na obláčiku nadšenia z krásnej Viedne sme sa podľa plánu dostavili do viedenského nákupného centra. Po rýchlych nákupoch sme zmorení prišli do hotela vo Svätom Jure a dopriali si zaslúžený oddych.
  Nasledujúci deň sa niesol v znamení spoznávania nášho hlavného mesta Bratislavy. Ocitli sme sa v blízkosti prezidentského paláca, prešli Michalskou bránou, kde si každý so zatajeným dychom niečo želal, a takisto ako vo Viedni, aj v Bratislave nám naša pani učiteľka ukázala svoj potenciál sprievodcov a poskytla náučný výklad, z ktorého sme si vzali množstvo informácií. Potom sme si dopriali krátku pauzu na obed. Po tejto pauze nadišiel hlavný bod celej exkurzie - návšteva 23. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu v Inchcebe. Na veľtrhu sa prezentovalo mnoho firiem, boli originálne a zaujali nás. Získali sme mnoho cenných rád a odpozerali praktiky, ktoré môžeme neskôr aplikovať aj v našej školskej súťaži Nápad predáva. Potom sme vyčerpaní nastúpili do autobusu a s mysľou plnou nových zážitkov sme sa vrátili do Prešova. Odniesli sme si mnoho vedomostí, zážitkov ale hlavne radosti. Ďakujeme pánovi riaditeľovi, pánovi zástupcovi, pani učiteľke Miklušovej a pani učiteľke Černajovej – organizátorke exkurzie, že nám sprostredkovali takéto pekné zážitky. Užili sme si to a tešíme sa na ďalšie skvelé exkurzie.

  Adrián Čapo, Alexandra Kuzmiaková, Vanesa Hudáková

  /Fotogaléria/

strana: