Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Stanislav Kuchta, MBA Ku Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Marta Drabová Dr Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Mária Havrillová Hl Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Edita Šebejová Se Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Júlia Amanová Am Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Ján Benko, PhD. Bn Rozvrh
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ: I.A
 
 
Ing. Dana Cvengroschová Cg Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
 
 
PaedDr. Valentína Černajová Cj Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Mgr. Michal Čiernik Ck Rozvrh
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedny učiteľ: II.C
 
 
Ing. Iveta Džoganíková Dz Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
RNDr. Gabriela Gerčáková Ge Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Antónia Jadušová, PhD. Jd Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr.art. Peter Jakubík, ArtD. Jk Rozvrh
Učiteľ odborných predmetov
 
 
PaedDr. Jana Kamenická Km Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
 
 
Ing. Jana Kočárová Kv Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: III.D
 
 
Ing. Alena Kohútová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Leláková Le Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
 
 
Mgr. Iveta Ligdayová Vychovávateľka
 
 
JUDr. Mária Marinicová, PhD. Ma Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
 
 
Mgr. Tatiana Miková Mo Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
 
 
Mgr. Rastislav Mravec Mr Rozvrh
Učiteľ odborných predmetov
 
 
Ing. Mária Onderková Ok Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Anna Oršuľáková Or Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Marta Pastulová Ps Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
 
 
Mgr. Ivana Paulenová Pa Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
 
 
Bc. Janka Pistráková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Linda Pločicová Pl Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Bc. Mária Poklembová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Natália Prostredná Pd Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
 
 
Mgr. Martin Seliga Učiteľ
 
 
PaedDr. Mgr. Anna Simková Si Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
 
 
Mgr. Veronika Stoláriková St Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Jana Šebejová Sb Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
 
 
Ing. arch. Silvia Šillová Sv Učiteľka odborných predmetov
 
 
Ing. Aleš Škultéty Su Učiteľ odborných predmetov
 
 
Mgr. Ingrid Šoltysová So Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Nikol Tomanová Tm Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Ľudmila Vargovčíková Vychovávateľka
 
 
RNDr. Ing. Mária Vavreková Va Rozvrh
Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov
 
 
Ing. Miroslav Vrabeľ Vl Rozvrh
Učiteľ odborných predmetov
 
 
Ing. Danka Vrabľová Vb Rozvrh
Učiteľka odborných predmetov
Triedna učiteľka: III.B

© aScAgenda 2019.0.1175 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2019