Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

NEMECKO

Zahraničná prax 2013

Milí študenti,

19. novembra  2012 ste sa mnohí zúčastnili prezentácie agentúry Global  Contract,  v spolupráci s ktorou naša škola zabezpečuje zahraničnú odbornú prax  pre študentov v školskom roku 2012/2013.

Mnohí z Vás ste prejavili záujem.   Škola stanovuje  kritéria pre odporúčanie študentov, nakoľko  poskytuje odporúčaným žiakom úľavy z vyučovania.  Študenti počas zahraničnej praxe   reprezentujú seba  ale hlavne  našu školu.

Kritéria  pre odporúčanie študentov  :

údaje za 2. polrok ukončeného ročníka

a) známka zo správania – 1

b) priemerný prospech – do 2,00

c) známka z 1. CJ – nie horšia ako dobrý

d) študent  nemá  neospravedlnené hodiny

e) vymeškané ospravedlnené hodiny - maximálne 90 hodín

Nahlásiť sa môžete u Mgr. Matildy Tóthovej, 2. poschodie, č. dverí 208

 

Nemecko:  Waren - 4 žiaci