Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia

 

Oznam pre rodičov:

Z dôvodu predpovede náhleho zhoršenia počasia Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1. a 2. ročník sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) podľa vypracovaného Organizačného zabezpečenia (Mgr. Čiernik).

22. júna 2018 bude 1. - 5. vyučovacia hodina - triednická hodina, teda vyučovací proces bude prebiehať pod vedením triednych učiteľov.

 

Triedne aktívy

SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 13. júna 2018 /v stredu/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.30 do 17.00 hod.

 

Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka

V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe.  /informácie_pre_žiakov/

 

SOŠ podnikania bude mať 14. mája 2018 z dôvodu prijímacích skúšok do prvého ročníka náhradný rozvrh.

NR_14.máj2018

 

 

Poskytnutie voľna žiakom školy

 

Po prerokovaní v Gremiálnej porade riaditeľa Strednej odbornej školy podnikania v Prešove konanej dňa 23.04.2018 (úloha č. 36/2018) Vám oznamujeme, že dňa 30.04.2018 bude žiakom a  zamestnancom školy poskytnuté voľno. Zamestnanci budú čerpať náhradné voľno alebo dovolenku.

 

 

Riaditeľ SOŠ podnikania poskytuje žiakom 1.-3. ročníka z organizačných dôvodov (písomné maturitné skúšky) v dňoch 13. a 14.3.2018 (utorok – streda) riaditeľské voľno. Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať vo štvrtok - 15.3.2018.

Vzdelávacie poukazy očami používateľov

Momentálne nám prebieha spoločne s Asociáciou krajských rád mládeže prieskum ohľadne využívania vzdelávacích poukazov žiakmi na ZŠ a SŠ. Preto si Vás by sme Vás radi oslovili v súvislosti so šírením dotazníkového prieskumu na stredné školy v Prešovskom kraji. Tento prieskum sa koná v rámci projektu „Vzdelávacie poukazy očami používateľov" financovaného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému budú poskytnuté prieskumové výsledky. Uvedený prieskum je zameraný na zber dát ohľadne využívania a povedomia mládeže a rodičov o vzdelávacích poukazoch.

Dotazník pre žiakov: https://goo.gl/forms/GwxpRFJcc0h1JoTx2

Dotazník pre rodičov: https://goo.gl/forms/dpFI3JsyfUkm0Njh2

Ďakujeme, za zdieľanie dotazníka na stredné školy v rámci Vašej pôsobnosti. V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Marianna Potanovičová

0908 285 263

 

Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo SOŠ podnikania so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že od 06.02. do 09.02.2018 bude škola uzavretá z dôvodu chrípkového ochorenia. Vyučovací proces bude obnovený 12.02.2018 / v pondelok /.

 

 

SOŠ podnikania oznamuje všetkým rodičom, že dňa 16. januára 2018 /v utorok/ sa uskutočnia triedne aktívy formou konzultácií v čase od 15.00 do 17.00 hod.

 

Sociálne štipendium

Informácia pre žiakov. Žiaci, ktorí chcú poberať sociálne štipendium musia vyplniť príslušné tlačivo. Priložený je aj postup pre podávanie žiadosti. Tlačivo sa odovzdáva na ekonomické oddelenie Bc. Dušanovi Staurovskému.

Postup_pri_podávaní_žiadosti.pdf          Žiadosť_o_poskytnutie_štipendia_pdf