Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Učiteľ anglického jazyka, SOŠ podnikania, Prešov

 

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov prijme do pracovného pomeru

 •  učiteľa anglického jazyka

 

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - s nástupom od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019, pracovný úväzok - 19 hod./týždeň (s možnosťou predĺženia pracovného pomeru v závislosti od počtu záujemcov o štúdium pre budúci školský rok).

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích)  predmetov s aprobáciou anglický jazyk (vítaná je kombinácia s druhým aprobačným predmetom).

 

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • práca s interaktívnou tabuľou,
 • využívanie inovatívnych metód vo výučbe,
 • príjemné vystupovanie, zodpovednosť,
 • flexibilita, komunikatívnosť.

 

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas  uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie ANJ" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 27. 07. 2018 do 12:00 hod.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať dňa 08. 08.2018 od 08:00 hod. v budove školy.

 

Adresa školy:

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
081 79 Prešov

 

Kontakt

 • tel.: +421 51 77 33 413
 • e-mail: sospmaspo@nextra.sk