• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • KOŽZ 2022
   • 29. 9. 2022
   • V dňoch 26. 9. - 28. 9. 2022 absolvovali naši tretiaci Kurz na ochranu života a zdravia. V prvý deň nás navštívili zamestnanci Slovenského Červeného kríža. Praktickými ukážkami nás oboznámili ako poskytnúť rýchlu zdravotnú pomoc a taktiež odpovedali na zvedavé otázky študentov. Každý mal tiež možnosť vyskúšať si oživovanie osoby na figuríne. Aj keď druhý deň kurzu bol síce zamračený, ale predsa sa podarilo prejsť niekoľko kilometrov pozdĺž upraveného brehu Torysy cez záhradkársku oblasť – Pod Wilec Hôrkou až na Borkút a napokon aj k Pamätníku roľníckeho povstania na Furči nad obcou Haniska. Niektorých síce otlačili topánky, ale bola to pekná prechádzka. Na tretí deň sme si dali branný pretek v Kolmanovej záhrade so stanovišťami: pohyb a orientácia v prírode, jej ochrana, prvá pomoc, civilná ochrana, hod granátom na cieľ, kde si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti.

   • KOŽZ 2022: Čítať viac
   • Valné zhromaždenie študentskej firmy YUMMY'S
   • 29. 9. 2022
   • Dnes 29.09.2022 študentská firma YUMMY'S realizovala Valné zhromaždenie akcionárov. Predstavila svoj podnikateľský zámer, oboznámila prítomných so stanovami študentskej spoločnosti. Akcionári schválili stanovy, podnikateľský plán a dozornú radu. Študentská firma bude prevádzkovať školský bufet, ktorý sa prvýkrát otvorí v pondelok 3. októbra 2022. Tešíme sa na Vašu návštevu!

   • Valné zhromaždenie študentskej firmy YUMMY'S: Čítať viac
   • Plenárna schôdza
   • 25. 9. 2022
   • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

    vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 29.9.2022 (štvrtok) o 16:30 hod. v telocvični školy sa uskutoční plenárna schôdza. Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých kmeňových triedach so začiatkom o 17:00 hod.

   • Plenárna schôdza: Čítať viac
   • Turnaj v malom futbale
   • 25. 9. 2022
   • ABC – Centrum voľného času dňa 22. 9. 2022 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát pod vedením Bc. Pistrákovej Janky reprezentovali žiaci: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Sebastián Mona, Marek Franko, Dávid Mihaľ, Peter Nemec a Timotej Bujňák. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré odohrali 10 zápasov. Naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme.

   • Turnaj v malom futbale: Čítať viac
   • COŽZ – účelové cvičenie
   • 19. 9. 2022
   • V dňoch 13.9. a 14.9. 2022 sa uskutočnili cvičenia pre I. a II. ročník v okolí Prešova, v Kolmanovej záhrade. Žiaci sa oboznamovali s tématikou CO, prvej pomoci, pobytu v prírode a topografie. Pracovali na štyroch stanovištiach pod vedením inštruktorov.

    Dúfam, že získali nové poznatky a prežili pekný deň v prírode.

   • COŽZ – účelové cvičenie: Čítať viac
   • 💥NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV💥
   • 11. 9. 2022
   • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi.

    ČO MÔŽETE DAROVAŤ?

    - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)

    - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier)

    - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)

   • 💥NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV💥: Čítať viac
   • Ako sa učíme, keď sa neučíme - odborná prax v odbore MRCR
   • 5. 9. 2022
   • Odborné vedomosti, získané na hodinách v škole, rozvíjame odbornou praxou a to formou pobytov v strediskách CR na Slovensku.

    V teréne so žiakmi mapujeme služby zariadení cestovného ruchu, hodnotíme ich kvalitu, dostatok služieb v strediskách. Hľadáme ďalšie možnosti pre rozvoj destinácie, riešime marketingové aktivity pre rozvoj CR, rozvíjame kreatívne a animačné zručnosti žiakov.

   • Ako sa učíme, keď sa neučíme - odborná prax v odbore MRCR : Čítať viac
   • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2022/2023
   • 30. 8. 2022
   • Milí naši žiaci,

    Nástup do školy bude v pondelok 5.9.2022 nasledovne:

    · 07,30 hod. – všetky II., III., IV. ročníky (vestibul školy),

    · 07,30 – 08,00 hod. administratíva II., III., IV. ročníkov

    · 08,00 hod. – I. ročník (vestibul školy)

    · 08,00 – 08,30 hod. administratíva I. ročníka (vestibul školy)

   • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2022/2023: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond