• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Dištančné vyučovanie v IV.A-o, IV.B-o
   • 23. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triedach IV.A-o a IV.B-o od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v IV.A-o, IV.B-o: Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v I.B-o
   • 21. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.B-o od 24.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v I.B-o: Čítať viac
   • Dištančné vyučovania v II.A-o, II.B-o
   • 21. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede II.A-o a II.B-o od 21.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovania v II.A-o, II.B-o: Čítať viac
   • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • 21. 1. 2022
   • Dňa 19.1.2021 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v kategórii 2D.

    Naša žiačka Klaudia Guľáková, žiačka 4.B triedy sa umiestnila na 1. mieste!!! Postupuje teda do krajského kola súťaže.

    K veľkému úspechu žiačke blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

    Mgr Nikol Tomanová

   • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
   • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
   • 20. 1. 2022
   • Олимпиада по русскому языку

    Aj v tomto neľahkom čase, raz prezenčného, raz dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 11.01.2022 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 4 boli úspešnými riešiteľmi. Súťaž pozostávala z troch častí Čítanie s porozumením, Opis na základe vizuálneho podnetu a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za všetky tri časti bol 40. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania.

   • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU : Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v I.A-o
   • 19. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-o od 20.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v I.A-o: Čítať viac
   • Použitie AG samotestu
   • 19. 1. 2022
   • Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

    • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie,

    • rýchle použitie samotestu je opísané v návode na použitie ( navod_na_pouzitie_ag_samotestu.pdf ),

   • Použitie AG samotestu: Čítať viac
   • Barmanský kurz
   • 19. 1. 2022
   • V týždni od 7.2. 2022 do 11.2.2022 bude na našej škole prebiehať barmanský kurz pod záštitou p. J. Majoroša, licencovaného barmana Slovenskej Barmanskej asociácie.

    Prosím záujemcov o kurz o zaplatenie poplatku v sume 100,- € (do konca januára - kabinet 211 A).

    Kto ešte premýšľa o prihlásení, nech neváha a nahlási sa čím skôr. Tešíme sa na vašu účasť.

   • Barmanský kurz: Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o
   • 16. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triedach III.A-o, III.B-o od 17.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v III.A-o, III.B-o: Čítať viac
   • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
   • 13. 1. 2022
   • Začiatkom decembra v týždni od 6. do 15. 12. 2021 sa konali školské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Do tohtoročnej olympiády sa zaregistrovalo 264 škôl z celého Slovenska (o 54 viac ako minulý rok). To sa prejavilo aj v počte súťažiacich, ktorý prvýkrát dosiahol 5-ciferné číslo. Test školského kola vyplnilo takmer 11 300 stredoškolákov. Do súťaže sa zapojila aj naša škola. Z organizačnej zložky Obchodná akadémia sa súťaže zúčastnilo 74 študentov a a zo zložky Škola podnikania 121 študentov. Do krajských kôl postúpilo 660 súťažiacich.

   • EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA: Čítať viac
   • Dištančné vyučovanie v I.A-p
   • 12. 1. 2022
   • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu u žiaka bude prebiehať vyučovanie v triede I.A-p od 13.1.2022 dištančnou formou. Vyučujúci v tejto triede budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

   • Dištančné vyučovanie v I.A-p: Čítať viac
 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond