• Aktivity ŠI

    • Školský rok 2022/23

     Deň zeme v školskom internáte   

                    DEŇ ZEME 2023 a jarné upratovanie - Oficiálna stránka obce ...

                 V rámci výchovného programu školského internátu majú možnosť žiaci vypĺňať si voľný čas rôznymi aktivitami. Tentokrát to bolo v oblasti environmentálnej výchovy, kde 20.4. žiaci ŠI sa zúčastnili úpravy a skrášľovania okolia školy.

     Touto akciou  sme si pripomenuli jeden z významných dní pre ľudstvo – Deň zeme, ktorý je 22.4 a tento rok to bolo už 53 – krát od jeho vyhlásenia. Témou tohto roku bolo: Investuj do našej planéty.

      

                                                                                         Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                             vedúca VMV a ŠI

      

     Turnaj v malom futbale medzi ŠI

     ABC Centrum voľného času v Prešove pravidelne organizuje športové aktivity pre školské internáty. Tentokrát to bol turnaj v malom futbale, ktorý sa uskutočnil 20. 4. 2023 na SOŠ technickej v Prešove.

     Náš školský internát reprezentovali: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Dávid Mihaľ, Marek Franko, Jozef Durkaj, Nicolas Michrina a Peter Nemec. Medzi súťažnými družstvami získali pekné štvrté miesto.

                                                                                                           Mgr. Iveta Ligdayová

                                                                                                              vedúca VMV a ŠI

     Bedminton v Školskom internáte.

     Športové aktivity v školskom internáte sú obľúbenou voľnočasovou aktivitou našich žiakov.

     Dňa 29. 3. 2023 vychovávateľky ŠI spolu so športovými nadšencami a členmi Školského parlamentu zorganizovali bedmintonový turnaj. Prihlásení žiaci boli losovaním rozdelení do súťažných dvojíc: Nicolas Choma - Adam Marčišin, Laura Bašková - Jozef Durkaj, Simona Holotová - Dávid Miháľ, Peter Nemec - Radovan Terebeššy.

     Postupným vyradzovaním konečné výsledky:

     1. miesto Peter Nemec
     2. miesto Jozef Durkaj
     3. miesto Dávid Mihaľ

     Všetkým, nielen víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa spoločne na ďalšie voľnočasové aktivity v školskom internáte.

      

                                                                               Mgr. Ligdayová Iveta

                                                                                  vedúca VMV a ŠI

      

     Karneval v školskom internáte

     Každoročne sa snažíme v našom školskom internáte zachovávať tradície našich predkov. Nebolo tomu ináč ani tento rok a 15. 2. 2023 sme zorganizovali už 15. ročník Karnevalu. Večer sa niesol v zábavnom duchu, spestrený súťažami a tancom.  Žiaci predviedli nápadité masky, z ktorých odborná porota ocenila tie najlepšie:

     1. miesto thajské tanečnice – Peter Leško, Samuel Skybjak
     2. miesto elfia víla – Katarína Kakarová
     3. miesto krvavá Mary – Martina Škurlová

     Vo víre tanca a hudby sa žiaci bývajúci v školskom internáte príjemne zabavili. Tešíme sa na ďalší ročník.

     Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

      

     Stolnotenisový turnaj v školskom internáte

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu bol 2. 2. 2023 v spolupráci so Školským parlamentom pri ŠI pod vedením Bc. Pistrákovej zorganizovaný stolnotenisový turnaj. Zúčastnilo sa ho jedenásť súťažiacich: Kristián Kapec, Kristína Soľavová, Adam Marcišin, Dávid Miháľ, Nicolas Choma, Erik Durkoš, Florián Hric, Peter Leško, Roman Šofranko, Jozef Durkaj, Šimon Harvilko. Postupne po vyraďovacích zápasoch skončil na:

     1. mieste: Nicolas Choma

     2. mieste: Kristián Kapec

     3. mieste: Roman Šafranko

     Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za pekný športový večer.

     Mgr. Iveta Ligdayová - vedúca VMV a ŠI

      

     Športová olympiáda v školskom internáte.

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu pripravili členovia Školského parlamentu pri Školskom internáte pohybovú aktivitu s názvom ,,Športová olympiáda v ŠI“. Táto aktivita sa konala 25. 1. 2023 v telocvični našej školy. Už pri plánovaní tejto aktivity bolo veselo. Jedná sa o zábavnú formu pohybovej aktivity určenú podľa záujmu pre všetkých žiakov. Tentoraz sa prihlásili žiaci do štyroch tímov po šiestich súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Skoky na fit loptách, Skoky v perine, Hula hop, Basket naopak, Novinová štafeta, Ping pong florbal. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín odborná porota v zložení - yychovávateľky a asistenti vyhodnotili výsledky ,,Športovej olympiády“.

     Na prvom mieste sa umiestnil tím s názvom ,,Budeme čo?“, na druhom mieste tím ,,SP Legendy“, na treťom mieste tím ,,Blesky“ a na štvrtom mieste tím „Hrdzavá stavba“.  Všetkým súťažiacim blahoželáme a nesúťažiacim ďakujeme za aktívne povzbudzovanie. Poďakovanie patrí vedúcej Školského internátu Mgr. Ligdayovej za výborný komentátorský výkon a taktiež vychovávateľkám Mgr. Ľudmile Vargovčíkovej,  Ing. Alene Kohútovej a koordinátorke Žiackeho parlamentu pri ŠI  Bc. Janke Pistrákovej za plynulý priebeh celého podujatia.  Členovia Školského parlamentu pod vedením Adama Marčišina sa už teraz tešia na ďalšie spoločné športové aj spoločenské aktivity v našom Školskom internáte.     

     Mgr. Ligdayová Iveta

        vedúca VMV a ŠI

      

     Imatrikulácia v školskom internáte

     Dňa 19.10.2022 sa v Školskom internáte pri Spojenej škole, uskutočnila imatrikulácia v našom školskom internáte. Každoročne prijímame do cechu internátneho prvákov a nových žiakov, je to veľmi príjemné a zábavné podujatie. Téma pre tento rok bola: Hudba – náš život. Žiaci boli rozdelení do troch tímov, každý tím dostal zadanie z desiatich slov vytvoriť pieseň v štýle ľudovej hudby, hip-hopu a ľudovej rómskej hudby a spojiť to s tancom. Tieto, aj všetky ostatné úlohy adepti zvládli úžasne a po slávnostnom sľube, ktorý predniesol predseda Školského parlamentu pri ŠI Adam Marcišin sa stali platnými členmi cechu internátneho.

     Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

      

     Sálový futbal

     ABC Centrum voľného času v Prešove pravidelne usporadúva športové aktivity pre stredoškolské internáty. Ani tentoraz naši žiaci nevynechali možnosť zúčastniť sa turnaja v halovom futbale, a tak reprezentovať Školský internát pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Turnaj sa uskutočnil 13. 10. 2022 na SOŠ technickej v Prešove. Náš tím pod vedením Bc. Pistrákovej v zložení Adam Marčišin, Dávid Miháľ, Peter Nemec, Samuel Banas, Erik Durkoš, Jozef Durkaj vybojovali veľmi pekné druhé miesto. Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

      

     Volejbalový turnaj

     Žiaci Školského internátu sa zúčastnili na volejbalovom turnaji, ktorý organizuje ABC- centrum voľného času, Prešov. Turnaj sa uskutočnil na SOŠ technickej v Prešove dňa 29. 9. 2022. Náš tím v zložení: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Peter Nemec, Nikolas Choma, Samuel Banas, Andrea Jacková, Laura Bašková, Melánia Salamonová, Michaela, Šimková, Timea Cviklíková sa umiestnil na štvrtom mieste.

     Mgr. Ligdayová Iveta

     vedúca VMV a ŠI

     /Fotogaléria/

      

     Turnaj v malom futbale

     ABC – Centrum voľného času dňa 22. 9. 2022 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát pod vedením Bc. Pistrákovej Janky reprezentovali žiaci: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Sebastián Mona, Marek Franko, Dávid Mihaľ, Peter Nemec a Timotej Bujňák. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré odohrali 10 zápasov. Naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme!

     Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     /Fotogaléria/

      

      

     Volejbalový turnaj

      

     Dňa 30. 9. 2021  ABC- Centra voľného času v Prešove zorganizovalo volejbalový turnaj medzi školskými internátmi. Turnaj sa konal na SOŠ technickej v Prešove. Družstvo žiakov Školského internátu pri Spojenej škole, Masarykova 24 pod vedením Bc. Pistrákovej Janky, sa umiestnilo na 3. mieste.  

     Školský internát reprezentovali žiaci:  Jozef Durkaj, Jozef Durkaj, Samuel Banas, Adam Kratochvil, Jakub Duňa, Erik Durkoš, Alexandra Magurová, Andrea Jacková, Martin Molčan.

            /Fotogaléria/

     Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

      

     Sálový futbal

     Školský internát pri Spojenej škole pravidelne reprezentujú žiaci na športových súťažiach. Súťažný tím pod vedením Bc. Pistrákovej Janky v zložení -  Šimon Harvilko, Martin Molčan, Samuel Banas, Adam Marčišin, Jozef Durkaj, Sebastián Mona, Erik Durkoš, Nicolas Michrina, Damián Porada sa dňa   7. 10. 2021  zúčastnil turnaja v sálovom futbale. Organizátorom turnaja bolo  ABC centrum voľného času Prešov v spolupráci s SOŠ technickou.  Naše súťažné družstvo sa umiestnilo na 3. mieste – blahoželáme.

               Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

     /Fotogaléria/

     Futbalový turnaj

     Centrum voľného času ABC v Prešove  dňa 23. 9. 2021 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát úspešne reprezentovali žiaci pod vedením Bc. Pistrákovej, a to: Adam Marčišin, Damián Porada, Samuel Janič, Patrik Kasiňák, Šimon Harvilko, Martin Molčan, Sebastián Mona.  Naše družstvo sa celkovo umiestnilo na 2. mieste.

     Mgr. Ligdayová Iveta, vedúca VMV a ŠI

     /Fotogaléria/

      

      

     Večer čítania

      

     Dňa 28. 10. 2019 bol na školskom internáte zorganizovaný zaujímavý večer k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Pri tejto príležitosti študenti školského internátu pod vedením Mgr. Vargovčíkovej zorganizovali stretnutie pod názvom „Živé čítanie“, na ktorom si spoločne prečítali zaujímavé a poučné príbehy na zamyslenie. Program bol obohatený  aj spevom a hrou na gitare.

      

                 Mgr. Ligdayová Iveta, ved. úseku VMV a ŠI

      

     Imatrikulácia v školskom internáte

     Dňa 22. 10. 2019 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov I. ročníka v školskom internáte. Tento školský rok do cechu internátneho bolo prijatých 44 žiakov, ktorí úspešne zvládli všetky zadané súťažné úlohy, zložili sľub a obdržali certifikáty člena cechu internátneho. Hlavnou témou večera bol „Pestrofarebný svet“, čo bolo patrične vidieť aj povinnom oblečení žiakov v ŠI. Organizátormi celého podujatia bola Žiacka rada pri ŠI a žiaci 3. ročníka pod vedením Mgr. Ligdayovej a Bc. Pistrákovej. Po úvodnej časti večera nasledovala voľná disco-zábava.

     Mgr. Ligdayová Iveta, ved. úseku VMV a ŠI

      

     Turnaj v malom futbale.

      

     Žiaci bývajúci v školskom internáte sa dňa 26. 9. 2019 pod vedením Bc. Pistrákovej zúčastnili turnaja v „Malom futbale pre ŠI“, ktorý organizovalo Centrum voľného času ABC v Prešove. Náš internát reprezentovali Jozef Selep, Patrik Kasiňák, Samuel Janič, Vasyl Mahurskyy, Nazar Dumen, Vasyl Hleba, Nikita Merkulov, Roman Sherbakov, Sebastian Bockhor. Súťažný tím sa umiestnil na víťaznom treťom mieste.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta, ved.úseku VMV a ŠI

      

     Ples pod názvom ,,Magic fashion“

      

     Dňa 26.11.2019 sa konal 15. ročník Plesu Školského internátu pri SOŠ podnikania. Správna plesová nálada vládla počas celého večera. Program plesu  pripravovala a organizovala Žiacka rada pri ŠI, moderovali  Antlová Klaudia, Selep Jozef, Zhupyk Juliia, Janič Samuel. Príjemný plesový večer bol spestrený módnou prehliadkou dievčat pod taktovkou Puškášovej Miriamy a Hodošiovej Rebeky. Tradične nechýbali zábavné súťaže a pestrá tombola.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta, ved. úseku VMV a ŠI

      

     Dňa 10. 9. 2020 žiačky školského internátu pod vedením pani vychovávateľky Bc. Janky Pistrákovej absolvovali poznávaciu vychádzku na Šarišský hrad. Hradný sprievodca ich oboznámil s historickými udalosťami, žiačky prešli celý dostupný hradný areál a zrealizovali aj výstup na vežu Don John. Dievčatá tak spojili príjemné chvíle poznávania so zdraviu prospešným aktívnym pohybom.

     Mgr. Ligdayová Iveta

     /Fotogaléria/

      

      

      

      

      

      

     Školský rok 2018/19

     Volejbalový turnaj

      

     Dňa 29. 1. 2019 bol v školskom internáte odohraný priateľský volejbalový zápas medzi žiakmi jednotlivých výchovných skupín. Športové popoludnie bolo venované zvyšovaniu telesnej kondícii a súčasne v súlade s programom boja proti obezite.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta       /Fotogaléria/

      

      

     Charitatívna pomoc

      

     Dňa 14. 1. 2019 sa žiačky školského internátu spolu s Ing. Kohútovou zúčastnili pomoci v centre Grékokatolíckej Charity v Prešove pri príprave materiálov na zbierky. Bolo príjemné sledovať ich nasadenie a radosť z toho, že takto môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, aj keď sú to pre nich neznámi ľudia. Vedenie grékokatolíckej charity všetkým zúčastneným vyslovili veľké ĎAKUJEME!

      

     Mgr. Ligdayová Iveta

      

      

     Vianoce v školskom internáte

      

     Dňa 11. 12. 2018 sa v školskom internáte uskutočnila každoročná vianočná večera v duchu tradícií našich predkov. Žiaci a hostia si pripomenuli podstatu Vianoc, ich čaro a kúzlo a v neposlednom rade ich posolstvo. Príjemné posedenie bolo spestrené krátkym kultúrnym programov – spevom a hudbou.

                

     Mgr. Ligdayová Iveta       /Fotogaléria/

      

      

     Mikulášska olympiáda v ŠI

      

     Dňa 4. 12. 2018 sa v školskom internáte uskutočnila tradičná Mikulášska olympiáda. Podujatie bolo zorganizované pod záštitou Žiackej rady pri ŠI a jej koordinátorky Bc. Pistrákovej. Každá výchovná skupina zostavila päťčlenné súťažné družstvo, a to malo preukázať svoje telesné zdatnosti v piatich súťažných disciplínach. Ostatní žiaci školského internátu povzbudzovali v hľadisku. Celý večer sa niesol v príjemnej súťaživej aj úsmevnej atmosfére. Všetci súťažiaci aj asistentky súťažných družstiev boli ocenení sladkosťami.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta        /Fotogaléria/

      

      

      

     Ples v znamení ,,Oscarov“

      

     Dňa 20.11.2018 sa konal 14. ročník Plesu Školského internátu pri SOŠ podnikania. Správna plesová nálada vládla počas celého večera. Program plesu, ktorý pripravovala a organizovala Žiacka rada pri ŠI, moderovali  Marek Tančák a Tomáš Adamko. Svojim  hudobným a speváckym vystúpením spestrili príjemný plesový večer  žiaci- Marek Puškáš, Miriama Puškášová  Klaudia Brabcová, Patrícia Haboráková,.......... Nechýbali ani zábavné súťaže a už tradičná tombola.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta             /Fotogaléria/

      

      

     Sálový futbal

      

     Dňa 13. 11. 2018  sa chlapci z nášho školského internátu zúčastnili na turnaji v sálovom futbale, ktorého organizátorom bolo ABC- centrum voľného času. Turnaj sa konal na SOŠ technickej v Prešove. 

      

     /Fotogaléria/

      

      

     Volejbalový turnaj

      

     Dňa 24.10.2018 CVČ ABC v Prešove zorganizovalo pre žiakov školských internátov volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Náš školský internát pod vedením Bc. Pistrákovej reprezentovali: Anna Jurkovičová, Mária Pavlíková, Viktória Neupauerová, Sarah Bednariková, Anastázia Olčáková, Beáta Chovancová, Mária Blizmanová, Jaroslava Šulíková, Erik Knut, Sebastian Bochkor. Celý priebeh turnaja bol sprevádzaný  radosťou zo zdravého súťaženia a povzbudzovania jednotlivých tímov. Naše družstvo predviedlo vo všetkých zápasoch veľmi peknú hru a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

      

     /Fotogaléria/

      

     Imatrikulácia

     Dňa 22.10.2018 sa uskutočnila v školskom internáte "Imatrikulácia" novoprijatých žiakov. Hlavným organizátorom už tradične je Žiacka rada pri ŠI v spolupráci so žiakmi tretieho ročníka. Tentokrát pod patronátom Bc. Pistrákovej a Mgr. Vargovčíkovej. Témou tohtoročnej imatrikulácie bola Spartakiáda. Jednotlivé družstvá pod patronátom tretiakov nacvičili spartakiádne vystúpenia, súčasťou večera boli aj netradičné súťaže a prezentácia talentov.

     Vyvrcholením bolo zloženie sľubu a slávnostné prijatie 44 nových študentov do cechu internátneho. V druhej časti imatrikulácie mali všetci žiaci možnosť sa zabaviť pri disco hudbe.

     /Fotogaléria/

     Malý futbal

     Dňa 26.9.2018 sa uskutočnil futbalový turnaj Školských internátov  v Malom futbale , ktorý  zorganizovalo ABC- centrum voľného času Prešov. Zápasy turnaja sa odohrali na ihrisku  SOŠ technickej v Prešove. Turnaja sa zúčastnilo päť súťažných tímov. 

     ŠI pri SOŠ podnikania reprezentovali žiaci: Sebastian Bochkor, Vasil Mahurskyy, Daniel Bakajsa, Jozef Selep, Erik Knut, Peter Kačmár, Šimon Filip, Marek Genčúr, Damián Michalko, Tadeáš Hovanec a Ondrej Varga.

     Jedenástka našich chlapcov získala pekné 3. miesto.

     Bc. Janka Pistráková                               /Fotogaléria/

      

      

     Školský rok 2017/18

      

     Výstava "Veľká noc u Rusínov"

      

     Dňa 22. 3. 2018 sa žiačky I. výchovnej skupiny Lívia Lengerová, Žaneta Huňadyová, Katarína Hviščová, a Viktória Zajarošová s vychovávateľkou Bc. Jankou Pistrákovou zúčastnili na otvorení výstavy ,,Veľká noc u Rusínov“. Výstava je realizovaná tradične v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove a je zameraná na tradície a zvyky súvisiace so slávením Veľkonočných sviatkov.   

      

     Mgr. Ligdayová Iveta, ved.výchovy v ŠI   /Fotogaléria/

      

      

     Slovenské technické múzeum na Solivare

      

     Dňa 27.3.2018 žiačky zo školského internátu navštívili STM na Solivare v Prešove, konkrétne výstavu prác žiakov našej školy pod názvom ,,Výtvarné krídlo“. Táto výstava je inštalovaná v priestoroch budovy skladu soli. Pri tejto príležitosti si žiačky mali možnosť prezrieť aj zrekonštruovanú budovu skladu soli, ktorá neslúži len na expozíciu múzea ale aj ako spoločenská sála, ktorá je v prevádzke po rekonštrukcii už druhý rok.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta ved.výchovy v ŠI        /Fotogaléria/

      

      

     Futbalový turnaj v ŠI

      

     Dňa 26.3.2018 chlapci zo školského internátu odohrali priateľský futbalový zápas v rámci programu boja proti obezite. Žiaci zo školského internátu pravidelne využívajú priestory školskej telocvične na aktívny pohyb a tak si upevňujú telesnú kondíciu a zdravie.

      

     Mgr.  Ligdayová Iveta, ved.výchovy ŠI  /Fotogaléria/

      

     Veľká bitka mozgov – biblický kvíz – 22. 3. 2018

      

     Naše spoločné stretnutie v knižnici, ktoré sa uskutočnilo v októbri,  v nás zanechalo takú hlbokú a silnú stopu, že sme sa rozhodli zopakovať si ho. A kedy, keď nie v mesiaci, pre ktorý je kniha najviac charakteristická.  Keďže téma Biblia je nekonečným zdrojom poznania pre náš každodenný  život, pokračovali sme v nej.  Biblický kvíz, ktorý zostavila Michaela Markovičová s podporou vychovávateľky Mgr. Vargovčíkovej, mal podobné pravidlá ako hra Milionár. Pozostával z tridsiatich otázok, ktorý hráči jednotlivých izieb zvládli s nadšením a odhodlaním vyhrať.  Aj keď úspešných odpovedí bolo veľa, našli sa aj otázky, ktoré neboli zodpovedané správne. To bol ten správny čas na diskusiu a rozobratie tejto krásnej,  hodnotnej a vždy aktuálnej témy. Všetci zúčastnení boli odmenení ručne  a s láskou vyrobenými darčekmi. Tešíme sa na ďalšie milé a spoločné stretnutia v našej knižnici.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta, ved.výchovy v ŠI     /Fotogaléria/

      

      

     Novoročný stolnotenisový turnaj

     Dňa 23. 01. 2018 sa konal novoročný stolnotenisový turnaj medzi výchovnými skupinami ŠI v telocvični SOŠP. Turnaja sa zúčastnili vybraní ôsmi hráči.

     Za družstvo chlapcov: Marek Puškáš, Rastislav Chovanec, Stanislav Semko, Tadeáš Chovanec, Ondrej Varga

     Za družstvo dievčat: Juliana Laciová, Beáta Chovancová, Frederika Okresová, Viktória Knutová

     Rozhodcovia: Beáta Chovancová, Marek Puškáš

     Asistentky: Lívia Langerová, Dajana Chovancová, Anastázia Olčáková, Mária Pavlíková

     Družstvo chlapcov:

     1. miesto: Tadeáš Chovanec
     2. miesto: Marek Puškáš
     3. miesto: Ondrej Varga
     4. miesto: Rastislav Chovanec

     Družstvo dievčat:

     1. miesto: Frederika Okresová
     2. miesto: Juliana Laciová
     3. miesto: Beáta Chovancová
     4. miesto: Viktória Knutová

     Celý turnaj bol sprevádzaný dobrou náladou a športovo-relaxačným zážitkom pod vedením vychovávateľky ŠI pri SOŠ podnikania Bc. Janky Pistrákovej.

     /Fotogaléria/

      

     Vianoce v školskom internáte

      

     Dňa 19. 12. 2017 sa v školskom internáte uskutočnila každoročná vianočná večera v duchu tradícií našich predkov. Žiaci a hostia si pripomenuli podstatu Vianoc, ich čaro a kúzlo a v neposlednom rade ich posolstvo. Príjemné posedenie bolo spestrené krátkym kultúrnym programov – spevom a hudbou a vianočnou rozprávkou.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta   /Fotogaléria/

      

      

     Pomoc v núdzi

      

     Dňa 9. 11. 2017 žiaci nášho internátu sa zapojili do Potravinovej zbierky Tesco, ktorej organizátorom bola Grékokatolícka charita v Prešove.  Aj vďaka nim sa podarilo počas celej zbierky vyzbierať krásnych 2 469,5 kg potravín v hodnote 2 211,40 €, čím bude možné pomôcť mnohým rodinám a jednotlivcom nachádzajúcim sa v núdzi.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta   /Fotogaléria/

      

      

     Študentský ples v ŠI – 13. ročník

      

     Dňa 22. 11. 2017 sa v školskom internáte uskutočnil 13. ročník študentského plesu. Témou tohtoročného plesu bol folklór. Mnohí sa pýtate prečo práve folklór? Pretože folklór spája, najmä tým, že aj v týchto podmienkach sa dá zrealizovať nádherná myšlienka. Môžeme si takto uctiť tradície, a to všetko preto, lebo ľudia sa majú spájať, nie rozdeľovať, ľudia sa majú radovať, nie hádať, pretože kým tancujeme, tak ešte žijeme.  Organizátorom plesu bola Žiacka rada ŠI pod vedením Mgr. Ligdayovej v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami. Medzi pozvanými hosťami boli aj žiaci SPŠE. Účastníci zábavy mali možnosť vypočuť si folklórne piesne v podaní našich žiačok, vidieť moderný folklór-jumping, aj svižné melódie v podaní hudobníkov. Nechýbali teda ani súťaže a tombola. Tešíme sa na 14. ročník plesu.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta     /Fotogaléria/

      

      

     Mikulášska olympiáda v ŠI

      

     Dňa 6. 12. 2017 bola v školskom internáte zorganizovaná už tradične každoročná Mikulášska olympiáda. Organizačne celé podujatie mali na starosti Bc. Pistráková a Ing. Kohútová. Každá výchovná skupina zostavila štvorčlenné súťažné družstvo, a to malo preukázať svoje telesné zdatnosti v šiestich súťažných disciplínach. Ostatní žiaci školského internátu povzbudzovali v hľadisku. Celý večer sa niesol v príjemnej súťaživej aj úsmevnej atmosfére. Všetci súťažiaci boli ocenení sladkosťami.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta      /Fotogaléria/

      

      

     Charitatívny koncert

      

     Dňa 13. 12. 2017 sa žiaci školského internátu a školy spolu s Bc. Pistrákovou a JUDr. Marinicovou, PhD., MBA, LL.M zúčastnili na zaujímavom kultúrnom podujatí, a to na 10. ročníku charitatívneho koncertu pod názvom ,,Melódie šťastia”. Podujatie sa konalo v DJZ a v tomto predvianočnom období prinieslo radosť nielen deťom z detských domovov, ale aj partnerom večera a všetkým zúčastneným.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta      /Fotogaléria/

      

      

     Charitatívna pomoc

      

     Dňa 21. 11. 2017 sa žiačky školského internátu z druhého ročníka spolu s Ing. Kohútovou zúčastnili pomoci v centre Grékokatolíckej Charity v Prešove pri príprave materiálov na jesennú zbierku. Bolo príjemné sledovať ich nasadenie a radosť z toho, že takto môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, aj keď sú to pre nich neznámi ľudia. Vedenie grékokatolíckej charity všetkým zúčastneným vyslovili veľké ĎAKUJEME!

      

     Mgr. Ligdayová Iveta     /Fotogaléria/

      

     Florbalový turnaj v ŠI

      

     Dňa 14. 11. 2017 sa v školskom internáte  pod patronátom Bc. Pistrákovej  uskutočnil florbalový turnaj. Výchovné skupiny postavili tri herné družstvá, ktorých členmi boli:

      

     Ondrej Varga, Stanislav Semko, Tadeáš Hovanec, Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Rastislav Hovanec, Kristián Žihala, Marek Puškáš, Jozef Selep, Daniel Bakajsa, Damián Michalko. Všetky tri zápasy perfektne odchytali brankári  Lukáš Majtner a Marek Tančák.

      

     Výsledky:

     1. miesto – herný tím Jozefa Selepa s počtom bodov 17,

     2. miesto – herný tím Stanislava Semka s počtom bodov 15,

     3. miesto – herný tím Tomáša Adamka s počtom bodov 14.

      

     Počas celého večera rezonovala živá herná atmosféra, možno aj vďaka kvalitnej tréningovej predpríprave v predchádzajúce dni. Na pravidlá hry dozerala rozhodkyňa Beáta Chovancová za asistencie Paulíny Haborákovej. Celý turnaj dopĺňalo povzbudzujúce publikum žiakov ŠI s vychovávateľkami Mgr. Ligdayovou a Mgr. Vargovčíkovou.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta    /Fotogaléria/

           

      

     Imatrikulácia v školskom internáte

      

     Dňa 24. 10. 2017 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov I. ročníka v školskom internáte. Tento školský rok do cechu internátneho bolo prijatých 41 žiakov, ktorí úspešne zvládli všetky zadané súťažné úlohy, zložili sľub a obdržali certifikáty člena cechu internátneho. Hlavnou témou večera bol hallowen, čo bolo patrične vidieť aj na výzdobe,  oblečení a maskovaní žiakov v ŠI. organizátormi celého podujatia bola Žiacka rada pri ŠI a žiaci 3. ročníka pod vedením Mgr. Ligdayovej a Bc. Poklembovej. Po úvodnej časti večera nasledovala voľná disco-zábava.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta   /Fotogaléria/

      

      

     Medzinárodný deň knižníc

      

     Medzinárodný deň knižníc 23.10.2017 sa tento rok niesol na našom školskom internáte v téme: Kniha kníh BIBLIA. Program bol dielom študentov bývajúcich v školskom internáte pod taktovkou pani vychovávateľky Vargovčíkovej. V rámci programu nám na saxofón a akordeón zahrali dvaja študenti Marek Tančák a Marek Puškáš a v priebehu príjemného nostalgického stretnutia sme si mohli vyrobiť záložky do kníh z pečeného papiera rôznej farby rôznymi technikami.

      

     Deň knižníc v školskom internáte z pohľadu Michaely Markovičovej študentky 4.A triedy.

     Biblia je mojou najmilšou knihou. Je najpredávanejšou, najviac prekladanou a zároveň najviac milovanou aj odsudzovanou na svete. To jej však nepridáva ani neuberá na vážnosti a vzácnosti. Pre mňa je to univerzálna príručka pre život, stačí v nej hľadať a nájdeme odpoveď na všetko.

      

     Veľmi sa mi páčilo to, keď sme tam tak sedeli v našej knižnici a rozprávali sa o Biblii v našich životoch, o tom, čo pre nás sväté písmo znamená! Počuli sme ozajstné príbehy, ktoré hovorili o Božej moci a v nikom z nás sa nemala šancu objaviť ani známka pochybnosti. S úsmevom som hovorila svojim spolubývajúcim ako neskutočne Boh neraz prehovoril cez sväté písmo presne takým spôsobom aký som potrebovala a akú moc má táto kniha v našich rukách. Je to pravda písaná božími vyvolenými, ktorých si Pán najprv povolal a potom pomazal. Každý z nich bol úplne obyčajný a mali svoje muchy, ale či už to boli proroci, apoštoli, evanjelisti, hriešnici, králi... alebo ktokoľvek, Boh cez nich napísal každý riadok tejto neuveriteľne aktuálnej knihy.

     Toto celé zakončím tým, že vám všetkým, ktorí niekedy prečítate tieto riadky z hĺbky srdca odporúčam Bibliu nosiť pri sebe v akejkoľvek podobe (Apple, vreckové vydania...) pretože to je najmocnejšia zbraň, ktorá sa vám kedy môže dostať do rúk. V každom zmysle, ktorý tieto slová ponúkajú.

      

     Ďakujem pani vychovávateľke Vargovčíkovej za krásny večer v internátnej školskej knižnici. Mohlo by sa to zopakovať.

     /Fotogaléria/

      

      

     Nohejbalový turnaj

      

     Dňa 3. 10. 2017 CVČ ABC zorganizovalo nohejbalový turnaj medzi školskými internátmi v Prešove. Turnaj sa konal na SOŠ technickej. Náš  školský internát reprezentovali: Tomáš Adamko, Damián Michalko,  Daniel Bakajsa, Adrián Lipták, Stanislav Semko,  Tadeáš Hovanec a Jozef Selep. Naši chlapci sa umiestnili na treťom mieste – srdečne blahoženáme.

      

     Mgr. Ligdayová Iveta     /Fotogaléria/

      

     Sálový futbal

      

     Dňa 26. 9. 2017 CVČ ABC zorganizovalo pre školské internáty v Prešove turnaj v malom futbale. Turnaj sa konal na SOŠ technickej v Prešove. Náš internát reprezentovali žiaci: Tomáš Adamko, Damián Michalko, Marek Puškáš, Daniel Bakajsa, Adrián Lipták, Stanislav Semko, Tadeáš Hovanec a Jozef Selep Naši chlapci sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. 

      

     Mgr. Ligdayová Iveta     /Fotogaléria/

      

     Školský rok 2016/2017

     Novoročný stolnotenisový turnaj školského internátu

     V priestoroch telocvične našej školy sa 10.1.2017 konal novoročný turnaj v stolnom tenise školského internátu. Turnaj bol rozdelený na súťaž chlapcov a súťaž dievčat.

     V kategórii chlapcov získal 1.miesto Tomáš Adamko, na 2.mieste skončil Jozef Selep a na 3.mieste skončil Patrik Krafčík. V kategórii dievčat sa na 1.mieste umiestnila Beáta Chovancová, na 2.mieste skončila Ivana Marcinčinová a na 3.mieste skončila Petra Vargová.

     Cieľom turnaja bolo odohrať zápasy v priateľskej atmosfére, kde sa prejavila aj húževnatosť, bojovnosť, nadšenie, ale aj sklamanie z neúspechu. 

     Športové podujatie v októbri

     4.10.2016 sa na SOŠ technickej uskutočnil futsalový turnaj medzi školskými internátmi. SOŠ podnikania reprezentoval tím v zložení Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Kristián Sekerák, Daniel Bakajsa, Maroš Horochonič, Viktor Hriseňko, Damián Michalko, Jozef Selep. Vedúcim tímu bol ZRŠ Bohuš Popík. Po dobrom začiatku prišli ťažké zápasy s konkurenciou a skončili sme na 5.mieste. 

     13.10.2016 sa na pôde tej istej školy uskutočnil volejbalový turnaj, kde už boli väčšie úspechy. Medzi tímami školských internátov zastúpených chlapcami mal náš tím SOŠ podnikania zloženie z chlapcov a dievčat. Medzi konkurenciou Prešovských školských internátov sme skončili na peknom 3.mieste. Družstvo bolo v zložení:Tomáš Adamko, Maroš Horochonič, Patrik Krafčík, Jakub Hvozdovič, Liliana Dzubajová, Natália Tirpáková, Veronika Homjaková, Dominika Dudeková a Simona Činčilová.

     /Fotogaléria/

      

     DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA /DAD/

     V dňoch 21. a 22. septembra sa žiaci našej školy pod vedením Ing. Aleny Kohútovej zapojili do aktívnej dobrovoľníckej činnosti, ktorú organizovalo Prešovské dobrovoľnícke centrum OZ.

      Cieľom tejto akcie bolo vytvoriť priestor pre aktivity /jednorazové i pravidelné/, ktoré pritiahnu nových dobrovoľníkov a podporovateľov.

     Gréckokatolícku charitu v Prešove navštívilo 7 žiakov / Kristína Angelovičová, Nikola Antolová, Kristína Baranová, Simona Lichvarčíková, Petra Vargová, Ivana Marcinčinová, Viktória Veliká/. Klub podnikavých žien navštívili dvaja žiaci /Anna Valašteková a Oliver Dulaj/.

     /Fotogaléria/

     Školský rok 2015/2016

     Návštevy Vojenského útvaru v Prešove

     Dňa 19.5.2016 sa žiaci školského internátu zúčastnili návštevy Vojenského útvaru v Prešove. Jednalo sa o Prápor logistickej podpory, ktorý je dislokovaný v Dukelských kasárňach, ktorého história siaha až do 19. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou areálu útvaru je aj Lesík delostrelcov, ktorého názov je odvodený od 204. horského delostreleckého pluku, ktorý bol dislokovaný v objekte kasární od roku 1876. Najstarším objektom kasární je opravárenská hala, ktorá už pred 135 rokmi slúžila ako krytá jazdiareň pre výcvik husárov. Žiaci absolvovali prezentáciu útvaru, prešli praktickými stanoviskami, ako boli napr. ukážka rôznych zbraní, ukážka vojenskej techniky, ukážka prvej pomoci,  ukážka protichemickej ochrany a ukážka spojovacej techniky.

     /Fotogaléria/

      

     3D puzle

     Dňa 17.03.2016 sa na školskom internáte SPŠ elektrotechnickej v Prešove konala súťaž v skladaní 3D puzzle. Chlapci z SPŠ elektrotechnickej s dievčatami SOŠ podnikania vytvorili zmiešané dvojice, ktoré spolu vytvárali 3D modeli áut. Zároveň sa prehĺbili socializačné vzťahy medzi žiakmi a aj medzi oboma školskými internátmi. Víťazmi sa stali všetci, lebo nešlo ani tak o poskladanie 3D puzzle, ale hlavne o to aby sa mladí ľudia zoznámili a zabavili.

     /Fotogaléria/

     Volejbalový turnaj

     Dňa 3.3.2016 sa v telocvični SOŠ podnikania Prešov, uskutočnil volejbalový zápas medzi žiakmi nášho internátu a študentmi SPŠ elektrotechnickej Prešov. Zúčastnení v duchu fair play rovnomerne rozložili sily na oboch stranách a zápolenie sa mohlo začať. Tvrdé smeče striedali technické podania, no aj napriek tomu bolo počuť smiech a pohodovú náladu. K priateľskej atmosfére dopomohli aj diváci, ktorý sa výborne bavili a povzbudzovaním  hnali  športovcov k mimoriadnym výkonom. Stretnutie síce vyhrali naši žiaci doplnení o žiakov SPŠ elektrotechnickej, ale v podstate zvíťazili všetci zúčastnení, tým, že urobili niečo pre svoje zdravie a nadviazali nové priateľstvá.

     /Fotogaléria/

      

     Bedmintonový turnaj na školskom internáte

     Bedminton patrí medzi najstaršie športy na svete - prvé doložené záznamy o tomto športe pochádzajú z 7. storočia, keď Číňania hrali hru zvanú Di-Dschian-Dsi.

     V utorok 23.02.2016 sa na našom školskom internáte konal turnaj v bedmintone dvojíc. Zápasy boli napínavé o čom svedčí aj tesný rozdiel medzi najlepšími troma družstvami, ktoré mali rovnaké výsledky zápasov a o poradí rozhodovali až body v jednotlivých setoch.

     Najlepšou dvojicou sa stal Damián Michalko a Daniel Bakajsa v tíme Rýchle šípy, na druhom mieste skončili Daniela Kucová a Kristína Fečkaninová v tíme Mierové dievčatá. Taktiež na druhom mieste s rovnakým počtom bodov skončili Daniela Hovančíková a Viera Jakubišinová v tíme Chicago a na treťom mieste skončili Ľubica Brutvanová a Marek Tančák s tímom Orión šípy

     Všetkým zúčastnením dvojiciam blahoželáme a tešíme sa na budúce športové turnaje.

     /Fotogaléria/

      

     Florbalový turnaj medzi ŠI

     Dňa 2.2.2016 sa na SPŠ elektrotechnickej konal florbalový turnaj medzi žiakmi školských internátov. Naše družstvo pod vedením Mgr.Žeca a Bc.Pistrákovej v zložení Marek Tančák, Marián Girgoško, Patrik Krafčík, Tomáš Adamko, Rastislav Hovanec, Kristián Sekerák, Damián Michalko a Maroš Horochonič skončili na peknom 3.mieste za žiakmi zo ŠI SOŠ technickej a ŠI SPŠ elektrotechnickej.

     /Fotogaléria/

      

     Ples v ŠI

     Každoročne ku Dňu študentstva sa v ŠI organizuje študentský ples. Tentokrát to bol už 11. ročník. Témou plesu bolo „ľadového kráľovstvo“ a hlavne jeho ústredná pieseň Let It Go. Na plese si prítomní užili veľa zábavy, súťaží, mali možnosť pozrieť kultúrny program a všetko bolo samozrejme doplnené skvelým jedlom a občerstvením. Kráľom 11. ročníka štud. plesu sa stal Marián Girgoško a kráľovnou Dominika Kerpčárová, neobišiel ich ani sólový tanec. Tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky mali možnosť vyhrať v naozaj bohatej tombole, kde prvou cenou bola „ľadová vločková torta“.

     Ďakujeme členom Žiackej rady pri ŠI a žiakom, ktorí pomáhali pri organizácii študentského plesu a už teraz sa tešíme na 12. ročník.                                                           

     Mgr. Ligdayová Iveta, koordinátor ŽR pri ŠI

     /Fotogaléria/

      

     Dramatický krúžok a jeho činnosť

     Dňom 5.10.2015 začal pôsobiť na našej škole dramatický krúžok pod vedením vychovávateľa na školskom internáte, Mgr. Petra Žeca. Záujem o činnosť prejavilo 11 študentov našej Strednej odbornej školy podnikania Prešov. Žiaci tu získavajú skúsenosti a praktické zručnosti divadelnej tvorby v malých javiskových formách, ako sú nácvik verbálneho, neverbálneho prejavu a improvizácie. Spoločne sme naštudovali prednes veľmi zaujímavej modernej poézie a aj trochu netradičnú hru Jáánošík z dielne Radošínskeho naivného divadla, ktorá je plná humoru a popletených udalostí. Pri tejto činnosti bola využitá odborná pomoc herca a pedagóga Daniela Straku, ktorý nám pomohol s javiskovým pohybom, ale aj pútavo popísal krásu a úskaliach hereckej práce. Navštívili sme predstavenie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde sme priamo v praxi konfrontovali svoje skúsenosti a porovnávali činnosť profesionálneho a amatérskeho herca. Činnosť krúžku podporili aj ostatní žiaci z internátu, ktorí nám pomáhali vytvárať kulisy, či už maľovaním, alebo samotným technickým zabezpečením.

     Dňa 18.12.2015 prišiel deň „D“ kedy sme vystúpili s uvedenou hrou  na vianočnom večierku, pričom smiech a dobrá nálada nám bola odmenou za hodiny strávené nácvikom. Následne sme 14.1.2016 vystúpili pre našich seniorov z prešovských domovov dôchodcov, ktorí mali novoročné posedenie. Ich záujem a úsmevy, nám dodali chuť na sebe ďalej pracovať. V súčasnosti nacvičujeme ďalšie obrazy uvedenej hry, ktorú chceme prezentovať na dni učiteľov a na regionálnej prehliadke mládežníckych amatérskych súborov. 

     Vysmiatí po skúške s hercom a pedagógom Danielom Strakom.

     Herecký talent sa u nikoho nezaprie!

     Vystúpenie na vianočnej večery školského internátu

     Premiéru v programe na vianočnej večery, mala nádherná báseň od spisovateľky Marty Franekovej, ktorá svojím obsahom pohladila všetkých prítomných.

     Hra Jááánošík vo vianočnom programe vyvolala svojim netradičným prevedením smiech a dobrú náladu.

     Juraj Jánošík a Tomáš Uhorčík boli ústrednými postavami uvedenej hry.

     Prepad nádherných a bohatých grófiek.

     Záverečnú klaňačku sprevádzali aplauzy smiechu a nadšenia.

      

     Predstavenie na novoročnom stretnutí prešovských dôchodcov

     Nasadenie hercov bolo tradične maximálne, čo ocenili diváci svojim smiechom.

     Aj keď vo veľkej sále hlasivky dostali zabrať, naši seniori neprišli o nič.

     Aj naše grófky svojim šarmom zaujali seniorské obecenstvo.

     Záverečná scéna bola miestami plna nečakanej improvizácie, ale  aj o tom je herecký chlebík.

     Klaňačka, potlesk, uvoľnenie a šťastie z dobrého výkonu.

      

     Pleš v školskom internáte

     Každoročne ku Dňu študentstva sa v ŠI organizuje študentský ples. Tentokrát to bol už 11. ročník. Témou plesu bolo „ľadového kráľovstvo“ a hlavne jeho ústredná pieseň Let It Go. Na plese si prítomní užili veľa zábavy, súťaží, mali možnosť pozrieť kultúrny program a všetko bolo samozrejme doplnené skvelým jedlom a občerstvením. Kráľom 11. ročníka štud. plesu sa stal Marián Girgoško a kráľovnou Dominika Kerpčárová, neobišiel ich ani sólový tanec. Tí, ktorí si zakúpili tombolové lístky mali možnosť vyhrať v naozaj bohatej tombole, kde prvou cenou bola „ľadová vločková torta“.

     Ďakujeme členom Žiackej rady pri ŠI a žiakom, ktorí pomáhali pri organizácii študentského plesu a už teraz sa tešíme na 12. ročník.                                                           

     Mgr. Ligdayová Iveta, koordinátor ŽR pri ŠI

     /Fotogaléria/

      

     Kvety jesene

     Dňa 21. 10. 2015 CVČ ABC zorganizovalo súťaž pre stredné a základné školy v aranžovaní  pod názvom  „Kvety jesene“. Súťaže sa zúčastnili žiačky školského internátu pri SOŠ podnikaní: Galuščáková Simona, Leškovská Kristína, Čechová Miroslava, Filipová Monika a Verbovancová Natália, kde svojimi prácami sa umiestnili na druhom mieste v rámci stredných škôl.

     /Fotogaléria/

      

     Imatrikulácia v školskom internáte

     Myšlienky, nápady, vzrušenie, zábava, panika, smiech, nervy... Aj tak sa dajú nazvať tohtoročná Imatrikulácia v školskom internáte, ktorá bola 13.10.2015. V hlavách organizátorov, žiakov III. ročníka sa zrodilo neuveriteľné množstvo nápadov. Aj keď mal každý iné predstavy o konečnom výsledku Imatrikulácie, robiť kompromisy a dohodnúť sa nebolo ťažké, pretože dievčatá boli jednoducho úžasný tím. Ale pekne poporiadku...

     Asi ako väčšina, aj dievčatá si mysleli, že taká organizácia je jednoduchá, ale opak bol pravdou. Vymyslieť scénky pre  prvákov, skompletizovať ich, zosúladiť program a scenáre, vybrať hudbu, zohnať techniku, rekvizity, to nie je také ľahké, ako sa zdá. A hlavne, keď ich tlačil čas, aj keď ho na začiatku bolo až príliš... Strávili spolu veľa dní, niekoľko desiatok hodín, vymýšľali stále nové a nové veci, nacvičovali scénky, hádali sa a smiali...

     Imatrikulácia prebehla bez väčších komplikácií, žiaci sa zabávali a organizátori boli šťastní, že to vyšlo. Na konci boli pre všetkých pripravená diskotéka. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali patrí poďakovanie.

     /Fotogaléria/

      

     Futbalový turnaj medzi školskými internátmi

     Dňa 13.10.2015 sa na SOŠ technickej na Volgogradskej ulici konal turnaj v minifutbale medzi školskými internátmi. Náš školský internát reprezentovali: Ján Kačmarik, Maroš Hvozdovič, Tomáš Adamko, Damián Michalko, Daniel Bakajsa, Kristián Sekerák, Rastislav Hovanec a Patrik Krafčík. Trénerom družstva bol Mgr. Peter Žec. Chlapci v silnej konkurencii tímov síce nevyhrali, ale aspoň si zahrali a konečne sa spoznali. Nakoniec skončili na 4.mieste.

     /Fotogaléria/

      

      

      

     Školský rok 2014/2015

     Návšteva vojenského útvaru

     Dňa 26.5.2015 sa žiaci školského internátu zúčastnili návštevy Vojenského útvaru v Prešove. Jednalo sa o Prápor logistickej podpory, ktorý je dislokovaný v Dukelských kasárňach, ktorého história siaha až do 19. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou areálu útvaru je aj Lesík delostrelcov, ktorého názov je odvodený od 204. horského delostreleckého pluku, ktorý bol dislokovaný v objekte kasární od roku 1876. Najstarším objektom kasární je opravárenská hala, ktorá už pred 135 rokmi slúžila ako krytá jazdiareň pre výcvik husárov. Žiaci absolvovali prezentáciu útvaru, zhliadli filmy o činnosti útvaru a hlavne prešli praktickými stanoviskami, ako boli napr. ukážka rôznych zbraní, ukážka vojenskej techniky, ukážka prvej pomoci,  ukážka protichemickej ochrany a ukážka spojovacej techniky.  

     /Fotogaléria/

      

     Čokoladový ples

     Dňa 19.11. 2014 sa v Školskom internáte pri SOŠ podnikania uskutočnil študentský  ples. Tento ples bol výnimočný! Nielen tým, bol 10-ty jubilejný ročník, no tým, že sa podarilo v rámci projektu Kompetencie pre prax ( KomPrax) vyhláseným EU, IUVENTOu, MŠVVaŠ SR spojiť 5 malých projektov do jedného veľkého. Podarilo sa dievčatám spolu s realizačným tímom ukázať, ako sa dá spolupracovať a naplniť samostatné zadania každého z projektov. Hlavnými aktérkami boli: Erika Knutová, Lucia Mišenková, Simona Hovancová, Darina Skladaná a  Marcela Mačová. Spolu s koordinátorkou Mgr. Ivetou Ligdayovou pripravili večer plný zábavy, spevu, tanca a čokolády, pretože jubilejný ples bol predsa „čokoládový“.

     /Fotogaléria/

      

      

     Volejbal v ŠI

     Čitateľský maratón

     Imatrikulácia v ŠI

     Malý futbal medzi ŠI

      

     Školský rok 2013/2014

     Športové súťaže medzi školskými internátmi

     Ikony a drevorezby v Šarišskej galérii

     Bedminton v ŠI

     Ples v ŠI

     Volejbalový turnaj v ŠI

     Vianočná olympiáda v ŠI

     Volejbalový turnaj v ŠI

     Športovanie v ŠI

     Imatrikulácia v ŠI

     Športové súťaže medzi školskými internátmi

     Školský internát na výstave

      

     Školský rok 2012/2013

     Ako aktívne využiť voľný čas

     Karneval v internáte

     Kvíz - Marec - mesiac knihy

     Majáles 2013

     Posilňovňa

     Stolný tenis

     Súťaž v ľudovom speve CVČ ABC

     Týždeň zdravej výživy

     Volejbalový turnaj CVČ ABVC

     Volejbalový turnaj v ŠI

     Mikulášske hry

     Večer v Okresnej knižnici

     Disco ku Dňu študentstva

     Halový futbal 2012

     Imatrikulácia 2O12

     Kolky 2012

     Študentský ples

     Deň knižníc

      

     Školský rok 2011/2012  

     Tak si tu žijeme

     Ľudové tance k 60-tke školy

     Deň otvorených dverí

     Športová olympiáda - Mikuláš

     Študentský ples

     Turnaj vo futbale

     Týždeň zdravej výživy

     Karneval a Valentín

     Prezentácia na ZŠ

      

     Školský rok 2010/2011

     Kvíz so SPŠE_ideálny chlapec - dievča

     Návšteva detského domova

     Prezentácia knihy prešovskej autorky

     Tanečný kurz

     Z našej činnosti - jesenné dekorácie

     Z našej činnosti - soľné dekorácie

     Z našej činnosti - vianočné dekorácie

      

     Školský rok 2009/2010

     KARNEVAL 2009

     MIKULÁŠSKE HRY 2009

     PLES V ŠKOLSKOM INTERNÁTE 2009

     VIANOCE 2009