• Duálne vzdelávanie

    • Obchodná akadémia ako organizačná zložka Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov realizuje v spolupráci so zamestnávateľmi duálne vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

     ZOZNAM ZAMESTNÁVATEĽOV

     poskytujúcich duálne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

     3 ON REAL, Vajanského 10, 080 01 Prešov
     ABC Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
     AX Data, Škultétyho 22, 080 01 Prešov
     Ekonconsult, s.r.o., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
     GOHR, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
     Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
     Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
     Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov
     Mestský úrad Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba 1/1, 082 21 Veľký Šariš
     NIVAM, krajské pracovisko v Prešove, Ul. T. Ševčenka 11,  080 20 Prešov
     Obecný rad Ľubotice, Československých letcov 1622, 080 06 Ľubotice
     Obecný úrad Ličartovce, Ličartovce 239, 082 03 Lemešany
     Plynas s.r.o., Vranovská 10, 080 06 Prešov
     SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Masarykova 20, 080 01 Prešov
     TISAN s. r. o., Volgogradská 66,  080 01 Prešov
     Tobix, s. r. o., Nábrežná 1, 080 01 Prešov
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
     Úradovňa plus, s.r.o., Jarková 14, 080 01 Prešov
     Velmax, s.r.o., Budovateľská 38 , 080 01 Prešov
     Základná škola, Sibírska ulica 42, 080 01 Prešov
     Základná škola, Važecká 11, 080 05 Prešov

      

     PREČO duálne vzdelávanie

     - duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa
     - žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti - zvyšuje sa šanca na ich uplatnenie sa v praxi
     - žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve

     AKO vstúpiť do duálneho vzdelávania

     1. Ak sa žiak rozhodne pre duálne vzdelávanie, volí si aj zamestnávateľa, u ktorého sa bude prakticky vzdelávať.
     2. Žiak spolu so školou kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým sa dohodne na podmienkach vzdelávania.
     3. Žiak sa aj po prijímacích skúškach môže rozhodnúť pre duálne vzdelávanie u vybraného zamestnávateľa.
     4. Žiak, ktorý sa po prijatí do školy rozhodol pre duálne vzdelávanie, podpíše učebnú zmluvu so zamestnávateľom.

     PRACOVNÉ ČINNOSTI v duálnom vzdelávaní u zamestnávateľov

     - výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností
     - vedenie podvojného účtovníctva, fakturácia, správa daní, mesačné výkazy, ročná uzávierka a závierka
     - zostavovanie finančného plánu a rozpočtu
     - administratívna podpora jednotlivých zložiek manažmentu
     - vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi aj v cudzom jazyku
     - organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, obchodných a služobných ciest, rezervácia hotelov, leteniek
     - vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní
     - platobný a obchodný styk klientov, evidencia a archivácia dokumentov

      

     Zoznam zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

     v školskom roku 2022/2023

     študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

     Názov a adresa zamestnávateľa                                                                                                             

     Počet žiakov

     Ročník

     AX Data, Škultétyho 22, 080 01 Prešov

     2

     1.

     Hotel Carpe Diem, s.r.o., Jarková 40, 080 01 Prešov

     4

     1.

     FINECO PO, s.r.o., Solivarská 19, 080 05 Prešov

     2

     1.

     TISAN, s.r.o., Volgogradská 66, 080 01 Prešov

     1

     1.

     Plynas, s.r.o., Vranovská 10, 080 06  Prešov

     1

     1.

     Obecný úrad, Kendice 274, 082 01 Kendice

     2

     1.

     Úradovňa plus, s.r.o., Jarková 14, 080 01  Prešov

     2

     1.

     DD21, s.r.o., Švabská 107, 080 05  Prešov

     1

     1.

     TAMPEX Prešov, spol. s r.o., Košická 32/A, 080 05  Prešov

     1

     1.

     Velmax, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01  Prešov

     2

     3., 4.

     Účtovníctvo a Mzdy, s.r.o., Keratsínske námestie 1, 080 01  Prešov

     4

     3., 4.

     LINAK Slovakia, s.r.o., Župčany 435, 080 01  Prešov

     1

     4.

     Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

     1

     4.

     Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01  Sabinov

     1

     4.

     Mestský úrad Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba 1/1, 082 21 Veľký Šariš

     2

     1., 4.

     Obecný úrad Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany

     1

     3.

     p. Viera Sedláková, Vajanského30, 080 01  Prešov

     1

     3.

     LIJO, s.r.o. – CHEF´S CITY BISTRO, ul. Š. Moyzesa  46, 966 11 Žiar nad Hronom

     1

     3.