• HISTÓRIA OBCHODNEJ AKADÉMIE

     16. storočie

     založenie rehole Anglických panien

     1881

     položenie základného kameňa kláštora v Prešove

     1882

     začiatok riadneho vyučovania v kláštore "Sancta Maria"

     1887

     prerušenie vyučovania pre požiar v Prešove, ktorý zničil časť kláštora

     1889

     zriadenie trojročnej obchodnej učňovskej školy v ústave Sancta Maria

     1911

     zriadenie odborného obchodného kurzu dievčenského pri Ústave anglických panien, z ktorého sa vytvorila Obchodná škola

     1918

     dočasné prerušenie vyučovania z dôvodu "prevratu"

     1927

     čiastočné obnovenie vyučovania v jednoročnom obchodnom kurze

     1929

     úplné obnovenie vyučovania vo Verejnej dvojročnej obchodnej škole pri ústave Sancta Maria

     1938

     preloženie Československej štátnej obchodnej akadémie v Košiciach a dvojročnej obchodnej školy do Prešova

     http://www.oa-po.sk/images/historia-vysvedcenie-1.jpg      http://www.oa-po.sk/images/historia-vysvedcenie-2.jpg       http://www.oa-po.sk/images/historia-vysvedcenie-3.jpg

     vysvedčenie zo školského roku 1942/1943

     január 1945

     presťahovanie školy z Prešova do Ľubochne, kde sa vyučovalo len vo štvrtom ročníku, znovuobnovenie Československej štátnej obchodnej akadémie v Košiciach

     máj 1945

     poštátnenie Verejnej dvojročnej dievčenskej školy pri ústave Sancta Maria

     7. 9. 1945

     rozšírenie Štátnej obchodnej školy v Prešove na Štátnu obchodnú akadémiu

     1949

     premenovanie Štátnej obchodnej akadémie na Vyššiu hospodársku školu a Obchodnej školy na Nižšiu hospodársku školu

     1953

     zjednotenie názvu školy na Hospodárska škola

     1959

     premenovanie školy na Stredná ekonomická škola (štvorročná)

     a Ekonomická škola (dvojročná)

     http://www.oa-po.sk/images/logo-oa-po-okruhle_vq94duwe.png

     Od roku 1990 sa škola vrátila k názvu Obchodná akadémia.

     Za školské farby si vybrala bielu a modrú.

     Patrónom školy sa stal grécky boh Hermes.

     HISTORICKÉ SÍDLA ŠKOLY

     1882 - 1938

     ústav Sancta Maria na Konštantínovej ulici

     http://www.oa-po.sk/images/historia-sidlo-1.jpg

     1838 - 1953

     budova Štátnej priemyselnej školy na Francisciho ulici

     http://www.oa-po.sk/images/historia-sidlo-2.jpg

     1853 - 1982

     budova gréckokatolíckeho učiteľského ústavu na Kmeťovom stromoradí

     http://www.oa-po.sk/images/historia-sidlo-3.jpg

     1982

     výstavba budovy Obchodnej akadémie na Volgogradskej ulici č. 3

     http://www.oa-po.sk/images/historia-sidlo-4.jpg