• Kontakt

     •  

      Meno školy:    Stredná odborná škola podnikania

      Email školy:    info@sospodnikania.sk

      Telefón:           051/77 33 413,     Mobil: 0903516334

      Fax:                  051/75 83 071

      Adresa školy:  Masarykova 24, 081 79  Prešov

       

      Mgr. Michal Čiernik - riaditeľ školy

                                tel.:       051/77 33 413, 051/77 24 605, 0905749945

                                e-mail: riaditel@sospodnik-po.vucpo.sk

       

      Mgr. Bc. Ingrid Šoltysová - zástupkyňa riaditeľa školy pre TV

                          tel.:       051/77 33 413 , kl. 108

                              e-mail: soltysova@sospodnikania.sk

       

      Ing. Bohuš Popík, MBA - zástupca riaditeľa školy pre PV a OP                

                              tel.:       051/77 33 413 , kl. 108

                              e-mail: popik@sospodnikania.sk

       

      Mgr. Iveta Ligdayová  - vedúca úseku pre výchovu mimo vyučovania

                              tel.:       051/77 33 413 , kl. 110

                              e-mail: ligdayova@sospodnikania.sk

       

      Ing. Iveta Drábová - vedúca ekonomického úseku

                              tel.:       051/77 33 413 , kl. 122

                              e-mail: iveta.drabova@sospodnikania.sk

       

      Mgr. Eva Balaníková - sekretariát školy

                              tel.:       051/77 33 413 , kl. 122

                              e-mail: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk

       

      Ing. Marta Drabová - výchovná poradkyňa

                              tel.:       051/77 33 413 , kl. 121

                              e-mail: drabova@sospodnikania.sk

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje