• Oznam pre všetkých stravníkov:

    Z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie školskej kuchyne stravovanie v mesiaci 09/2022 funguje iba pre školský internát. Pre ostatných žiakov a pedagogických zamestnancov stravovanie v školskej jedálni nefunguje až do odvolania. Ukončenie rekonštrukcie a modernizácie kuchyne bude zverejnené na webe školy.

    Za pochopenie ďakujeme!

     

    Oznam_pre_stravníkov_01.09.2022.pdf

    Zápisný lístok je potrebné si vytlačiť a vyplniť paličkovým písmom. Vyplnený zápisný lístok je potrebné podpísať a donieť vedúcej školskej jedálne.