• Podnikateľská činnosť

    • Textová podstrana

    • Žiaci a zamestnanci: 1,40€
      
     Dôchodcovia a cudzí stravníci: 3,00€
      
     Celodenná strava pre účastníkov športových podujatí:
     raňajky: 2,60€
     obed: 5,10 €
     večera: 3,90€
     Spolu: 11,60€
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje