• Podujatia

    • Podujatia

    •  

     V ŠKOLSKEJ LAVICI

     Milí žiaci,

     v mene ŽŠR by sme vám radi predstavili náš novo rozbehnutý podcast s názvom V školskej lavici. Zaujímavé rozhovory s našimi učiteľmi, ale aj s ďalšími inšpiratívnymi osobnosťami nájdete práve tu. Prinášame pikošky a rôzne rady, ktoré si určite radi vypočujete. Nezabudnite nás sledovať aj na našom instagrame @zsr_sosp, aby vám neunikli žiadne novinky.

     Podcast nájdete dostupný na 3 platformách:

      

     PROJEKT QWEL

     Milí žiaci,

     Potrebujete doučovanie alebo chcete niekomu nezištne pomôcť?

     Naša ŽŠR rozbehla nový projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať a upevňovať vzťahy na škole.

     Neváhajte a zapojte sa aj vy do tohto projektu. Môžete sa prihlásiť ako lektori, alebo ako študenti, ktorí potrebujú doučovanie. Stačí vyplniť dotazník, vďaka ktorému sa zaregistrujete a my vám nájdeme lektora/študenta.

     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdveSNHItusXNHOeDbI4QmaqLyPqlxyfra6T6I1xIFG7LCaug/viewform

      

     MIKULÁŠSKA BESIEDKA

     Ani tento rok sme nezabudli spoločne osláviť sviatok svätého Mikuláša. Žiacka školská rada si pripravila pre svojich spolužiakov online Mikulášsku besiedku s úmyslom oddýchnuť si od  každodenných školských povinností a učenia sa. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity s prichádzajúcou vianočnou tematikou.

     Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a triednym učiteľom za ich čas a ochotu sa zapojiť do tejto aktivity. Veríme, že ste sa aspoň trochu zabavili a naladili sa s nami na tú správnu vianočnú nôtu.

     V neposlednom rade patrí naša vďaka pánovi riaditeľovi a vedeniu školy za ich podporu a možnosť zrealizovať túto myšlienku. Úprimne si vážime, že im záleží nielen na našom vzdelaní, ale aj na psychickej pohode a vzájomných vzťahoch v kolektíve.

      

     VOĽBY DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

     Vo štvrtok, 24. 09. 2020 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 14 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 186 žiakov našej školy.

      

     POČET PLATNÝCH HLASOV

     POČET NEPLATNÝCH HLASOV

     183

     3

     SPOLU:

     186

      

     Voľby prebiehali pod dohľadom 2 volebných komisií. Následne centrálna volebná komisia skontrolovala počty platných a neplatných lístkov za každý ročník a potvrdila správnosť sčítania pracovných volebných komisií za jednotlivé ročníky.

     Výsledky volieb do žiackej školskej rady:

     1. Lívia Lengerová

     2. Jakub Trebuňák

     3. Rebeka Hodošiová

     4. Klaudia Brabcová

     5. Patrícia Haboráková

     6. Anna Jurkovičová

     7. Simona Dziaková

     8. Eva Hudáková

     9. Lucia Šoltisová

     10. Anna Danková

     11. Viktória Iľková

     12. Sabina Balintová

     Koordinátor ŽŠR – Mgr. Veronika Stoláriková

      

     V žiackej školskej rade v školskom roku 2020/2021 bude pracovať a spolupracovať 11 členov – podľa počtu získaných hlasov, dvanásty člen sa stáva náhradníkom.

     Na 1. zasadnutí novozvolenej ŽŠR si noví členovia v tajnom hlasovaní zvolili predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady. Predsedom ŽŠR sa stala Lívia Lengerová zo IV.C, podpredsedom ŽŠR – Eva Hudáková z II.A.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje