• Projekt Comenius

     • Comenius

     •  

      COMENIUS JAZYKOVÝ PROJEKT COM1.2/2002/05-PO

      FASHION CARNIVAL FERRARA - PRESOV

      Bol realizovaný v školskom roku 2002/2003 s podporou Európskeho spoločenstva v rámci medzinárodného programu Socrates.

      Partnermi v projekte boli:

      ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA ODEVNÁ PREŠOV SLOVENSKO

      I.P.S.I.A ERCOLE N I d'ESTE FERRARA TALIANSKO

          Cieľom projektu bola predovšetkým komunikácia v cudzom jazyku, poznanie životného štýlu mladých ľudí na Slovensku a v Taliansku, poznanie školských podmienok, štúdium talianskeho jazyka a slovenčiny v Taliansku, poznanie samých seba, tradícií, kultúry a mentality našich národov.

        

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje