• Comenius

    •  

     COMENIUS JAZYKOVÝ PROJEKT COM1.2/2002/05-PO

     FASHION CARNIVAL FERRARA - PRESOV

     Bol realizovaný v školskom roku 2002/2003 s podporou Európskeho spoločenstva v rámci medzinárodného programu Socrates.

     Partnermi v projekte boli:

     ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA ODEVNÁ PREŠOV SLOVENSKO

     I.P.S.I.A ERCOLE N I d'ESTE FERRARA TALIANSKO

         Cieľom projektu bola predovšetkým komunikácia v cudzom jazyku, poznanie životného štýlu mladých ľudí na Slovensku a v Taliansku, poznanie školských podmienok, štúdium talianskeho jazyka a slovenčiny v Taliansku, poznanie samých seba, tradícií, kultúry a mentality našich národov.