• Projekt Comenius

     • Comenius

     •  

      COMENIUS JAZYKOVÝ PROJEKT COM1.2/2002/05-PO

      FASHION CARNIVAL FERRARA - PRESOV

      Bol realizovaný v školskom roku 2002/2003 s podporou Európskeho spoločenstva v rámci medzinárodného programu Socrates.

      Partnermi v projekte boli:

      ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA ODEVNÁ PREŠOV SLOVENSKO

      I.P.S.I.A ERCOLE N I d'ESTE FERRARA TALIANSKO

          Cieľom projektu bola predovšetkým komunikácia v cudzom jazyku, poznanie životného štýlu mladých ľudí na Slovensku a v Taliansku, poznanie školských podmienok, štúdium talianskeho jazyka a slovenčiny v Taliansku, poznanie samých seba, tradícií, kultúry a mentality našich národov.