• Rada školy

     • Rada školy

     • Rada školy - šk. rok 2020/21

      Iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy

      a vzdelávania.

      Zloženie Rady školy pri SOŠ podnikania

      Mgr. Ján Benko, PhD – predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

      Bc. Janka Pistráková – zástupca pedagogických zamestnancov

      Ing. Monika Poľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov

      Mgr. Rastislav Zima – podpredseda Rady školy, zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      p. Ján Onofrej – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      p. Heinrich Knuth – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      Mgr. Miroslav Vaško – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      Lívia Lengerová – zástupca žiakov

      S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady

      školy benko@sospodnikania.sk

      Štatút_rady_školy

      Rada_školy_štatút

      Zápisnica

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje