• Rada školy

     • Rada školy

     • RADA ŠKOLY

       

      Rada školy - šk. rok 2019/20

      Iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy

      a vzdelávania.

      Zloženie Rady školy pri SOŠ podnikania

      Mgr. Ján Benko, PhD – predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

      Mgr. Iveta Ligdayová – podpredseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

      Ing. Monika Poľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov

      p. Peter Tobiáš – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      Ing. Jozef Hodoši – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      Mgr. Rastislav Zima – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

      JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      Mgr. Miroslav Vaško – delegovaný zástupca zriaďovateľa

      Lívia Lengerová – zástupca žiakov

      S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady

      školy benko@sospodnikania.sk

      Štatút_rady_školy.pdf

      Rada_školy_štatút_2019

      Zápisnica_16.10.2019

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
  • Prešov číta rád
  • Zelený svet 2020
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Charita
  • Festival architektúry a dizajnu
  • Biela pastelka
  • Šarišský hrad
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie