• Nástup žiakov do školy v školskom roku 2022/2023

     • Milí naši žiaci,

      Nástup do školy bude v pondelok 5.9.2022 nasledovne:

      · 07,30 hod. – všetky II., III., IV. ročníky (vestibul školy),

      · 07,30 – 08,00 hod. administratíva II., III., IV. ročníkov

      · 08,00 hod. – I. ročník (vestibul školy)

      · 08,00 – 08,30 hod. administratíva I. ročníka (vestibul školy)

      · 08,00 – 10,00 hod. slávnostné zahájenie pre II., III., IV. ročník (kmeňové triedy)

      · 08,30 – 10,00 hod. slávnostné zahájenie pre I. ročník (telocvičňa školy)

       

      Kmeňové triedy budú:

      Trieda/Číslo učebne   Študijný odbor   Meno triedneho učiteľa

      I. A, č. 203                    6317 M OA          Mgr. Stanislava Drotárová

      I. B, č. 209                    6317 M OA          Ing. Zuzana Semanová

      I. C, č. 313                    6341 M ŠP           Mgr. Katarína Polomčáková

      I. D, č. 521                    6324 M MRCR    Ing. Danka Vrabľová

                                           6325 M EL

       

      II. A, č. 212                   6317 M OA          Mgr. Anna Berdisová

      II. B, č. 309                   6317 M OA          Mgr. Dana Vargová

      II. C, č. 218                   6341 M ŠP           Mgr. Júlia Amanová

      II. D, č. 316                   6324 M MRCR    Ing. Jana Kočárová

                                            6325 M EL

       

      III. A, č. 215                   6317 M OA         Ing. Tatiana Štofková

      III. B, č. 319                   6317 M OA         Ing. Marcela Miklošová

      III. C, č. 315                   6341 M ŠP          Mgr. Martina Leláková

                                             6325 M EL

      III. D, č. 305                   6324 M MRCR   Mgr. Ing. Anna Miklušová

       

      IV. A, č. 307                   6328 M EOS       Ing. Danka Rimská

      IV. B, č. 306                   6328 M EOS       Ing. Monika Tatranská

      IV. C, č. 314                   6341 M ŠP          Mgr. Jana Šebejová

      IV. D, č. 308                   6324 M MRCR   PaedDr. Valentína Černajová

       

      Budúci prváci, ktorí si objednali ISIC kartu si ju môžu vyzdvihnúť počas úradných hodín od 8.00 hod - 12.00 hod. v kancelárii č.214 (Mgr. Stoláriková). Nezabudnite na fotku.

      Bližšie informácie o organizácií začiatku školského roku 2022/2023 dostanete v pondelok 5.9.2022 od svojich triednych učiteľov.

      Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Dôležité dokumenty a tlačivá:

       

     • Oznámenie pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

     • Oznamujeme bývajúcim žiakom v Školskom internáte pri Spojenej škole, že nástup na internát je 4. septembra 2022 (t.j. nedeľa) od 16:00 do 21:00 hod.

      Žiak pri nástupe predloží:

      • Doklad o zaplatení za školský internát a stravu za mesiac september 2022 - výhradne bankovým prevodom (podrobné informácie sú na stránke školy v časti školská jedáleň)

      Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do ŠI.