• KOŽZ 2022

     • V dňoch 26. 9. - 28. 9. 2022 absolvovali naši tretiaci Kurz na ochranu života a zdravia. V prvý deň nás navštívili zamestnanci Slovenského Červeného kríža. Praktickými ukážkami nás oboznámili ako poskytnúť rýchlu zdravotnú pomoc a taktiež odpovedali na zvedavé otázky študentov. Každý mal tiež možnosť vyskúšať si oživovanie osoby na figuríne. Aj keď druhý deň kurzu bol síce zamračený, ale predsa sa podarilo prejsť niekoľko kilometrov pozdĺž upraveného brehu Torysy cez záhradkársku oblasť – Pod Wilec Hôrkou až na Borkút a napokon aj k Pamätníku roľníckeho povstania na Furči nad obcou Haniska. Niektorých síce otlačili topánky, ale bola to pekná prechádzka. Na tretí deň sme si dali branný pretek v Kolmanovej záhrade so stanovišťami: pohyb a orientácia v prírode, jej ochrana, prvá pomoc, civilná ochrana, hod granátom na cieľ, kde si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti.

      Ďakujeme zúčastneným za odvahu, vytrvalosť a že sa nezľakli nepriaznivého počasia.

      Zuzana Semanová

     • Valné zhromaždenie študentskej firmy YUMMY'S

     • Dnes 29.09.2022 študentská firma YUMMY'S realizovala Valné zhromaždenie akcionárov. Predstavila svoj podnikateľský zámer, oboznámila prítomných so stanovami študentskej spoločnosti. Akcionári schválili stanovy, podnikateľský plán a dozornú radu. Študentská firma bude prevádzkovať školský bufet, ktorý sa prvýkrát otvorí v pondelok 3. októbra 2022. Tešíme sa na Vašu návštevu!

     • Plenárna schôdza

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

      vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 29.9.2022 (štvrtok) o 16:30 hod. v telocvični školy sa uskutoční plenárna schôdza. Po jej skončení sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých kmeňových triedach so začiatkom o 17:00 hod.  

      Po skončení triednych aktívov sa uskutoční stretnutie vedenia školy s Rodičovskou radou doplnenou o zástupcov rodičov žiakov 1.ročníkov o 17:20 hod. v Zelenom salóniku.

     • Turnaj v malom futbale

     • ABC – Centrum voľného času dňa 22. 9. 2022 zorganizovalo futbalový turnaj medzi školskými internátmi. Náš internát pod vedením Bc. Pistrákovej Janky reprezentovali žiaci: Adam Marčišin, Erik Durkoš, Sebastián Mona, Marek Franko, Dávid Mihaľ, Peter Nemec a Timotej Bujňák. Turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 5 tímov, ktoré odohrali 10 zápasov. Naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste. Blahoželáme.

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • COŽZ – účelové cvičenie

     • V dňoch 13.9. a 14.9. 2022 sa uskutočnili cvičenia pre I. a II. ročník v okolí Prešova, v Kolmanovej záhrade. Žiaci sa oboznamovali s tématikou CO, prvej pomoci, pobytu v prírode a topografie. Pracovali na štyroch stanovištiach pod vedením inštruktorov.

      Dúfam, že získali nové poznatky a prežili pekný deň v prírode.

      Mgr. Anna Berdisová

     • 💥NENECHAJME PRÁZDNE MIESTA NA LAVICIACH ŠKOLÁKOV💥

     • Každé dieťa potrebuje na začiatok školského roka okrem rúška😷 svoju 🎒,✒️,📒 a ďalšie pomôcky✂️🖇📐. Darujte ich deťom v núdzi. 

      ČO MÔŽETE DAROVAŤ?

      - písacie potreby (ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, fixky)

      - zošity, papiere (zošity všetkých veľkostí, kancelársky papier)

      - rysovacie potreby (kružidlá, pravítka, uhlomery)

      - výtvarné pomôcky (farbičky, pastelky, farebné papiere, nožnice, vodovky, temperky)

      - ostatné vybavenie (školská taška, vrecko na prezuvky, peračník, kalkulačka)

      - elektronika (notebook, tablet, príslušenstvo)

      Je skvelé, keď sa deti nemusia zaoberať závažnejšími problémami. Vďaka vám získajú deti v núdzi školské pomôcky na učenie. Po nástupe do školy ich budú potrebovať, aby sa veľa naučili a rozbehli do života. Spolu tak pomôžeme k pozitívnej zmene nášho školstva. Veď vieme, ako veľmi ju potrebuje. Ďakujeme!

      Školské potreby môžete priniesť do kabinetu č. 214 Mgr. Stolárikovej do 15. septembra 2022. 

     • Ako sa učíme, keď sa neučíme - odborná prax v odbore MRCR

     • Odborné vedomosti, získané na hodinách v škole, rozvíjame odbornou praxou a to formou pobytov v strediskách CR na Slovensku.

       V teréne so žiakmi mapujeme služby zariadení cestovného ruchu, hodnotíme ich kvalitu, dostatok služieb v strediskách. Hľadáme ďalšie možnosti pre rozvoj destinácie, riešime marketingové aktivity pre rozvoj CR, rozvíjame kreatívne a animačné zručnosti žiakov.

      Rozvíjame komunikáciu s miestnymi podnikateľmi, rozširujeme naše pohľady  na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a  nevyhýbame sa ani novým a aktuálnym potrebám účastníkov CR ako aj objektov CR. A taktiež problémom súčasnej doby.

      Naši žiaci realizujú sprievodcovské služby, realizáciou praxe hodnotia produkt, ktorý sme pre nich pripravili a zároveň sa učia, čo nesmie chýbať pri tvorbe zájazdu, produktu CR. Aby v budúcnosti oni sami vedeli pracovať samostatne a správne manažovali svoje zariadenia, stredisko či  oblasť CR a tak prispievali k rozvoju CR v našom regióne ako aj  v PSK.

      Chceme aj naďalej takto pokračovať v príprave žiakov pre ich budúce povolanie. Ďakujem Rodičovskému združeniu pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov ako aj Občianskemu združeniu Mladý tvorca za sponzorstvo pri realizácii našich praxí a samotným rodičom našich žiakov. V neposlednom rade ďakujem kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na plánovaní, príprave a realizácii odbornej praxe v odbore MRCR, ako aj vedeniu školy za umožnenie realizácie odbornej praxe a teším sa na ďalšie aktivity so žiakmi v novom školskom roku 2022/2023.

      Ing. Jana Kočárová