• Nápad predáva

     • Nápad predáva

     •  

      Celoškolské kolo "NÁPAD PREDÁVA 2015"

      V dňoch 20.-21.10. 2015 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil ďalší ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

      Podmienkou účasti na súťaži bolo:

      -   zaregistrovať svoj nápad,

      -   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

      -   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

      -   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

      ZOZNAM_FIRIEM_2015

      VYHODNOTENIE_SÚŤAŽE_NP_2015

      /Fotogaléria/

       

       

      Celoškolské kolo "NÁPAD PREDÁVA 2014"

      Dňa 14. 10. 2014 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil už štvrtý ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

      Podmienkou účasti na súťaži bolo:

      -   zaregistrovať svoj nápad,

      -   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

      -   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

      -   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

      Žiaci a učitelia dostali investičné šeky v hodnote 5000,-€  a 10 000,-€, ktoré investovali do podnikateľského nápadu. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 28 podnikateľských zámerov.

      Výsledky súťaže:

      Ceny odbornej poroty:

      1. miesto – „Mladý podnikateľ roka“ získala firma CORPUS PICTURE

      Kristína Gregová, Patrícia Sabolová, Andrea Kmecová, Natália Jančušová - III.A, získali aj putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

      2. mesto –  firma "GARDEN OF EDEN, s.r.o.  - Karina Krónerová, Kristína Gernátová - III.B, získali + 30,- €  

      3. miesto - firma "MJŠ AMETYST" - Michaela Baranová - IV.C, získala + 20,-€

      /Diplomy_ kat._Mladý_podnikateľ_roka/       

      Cena RPIC: 

      Firma "EKO HELP" - Lívia Desiatníková, Lucia Petrigáčová, Gabriela Harčaríková - II.D

      Najlepší predajca:

      1. miesto - Filip Frič - I.C - firma "PAPAYA TOURS"

      2. miesto - Matúš Ringer - IV.B - firma "FLORBAL SHOP"

      3. miesto - Soňa Haľková - II.D - firma "WEDDING agency" 

      /Diplomy_kat._Najlepší_predajca/

      Najpútavejšia reklama:

      firma: MÁSCARA  DE  ĽART - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A

      /Diplom_kat._Najpútavejšia_reklama/

      Najkreatívnejší slogan:

      firma: CYCLING FOR LIFE - Samuel Rešetár - I.B

      /Diplom_kat._Najkreatívnejší_slogan/

      Najoriginálnejšie logo:

      firma: SVORKA, s.r.o. - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B

      /Diplom_kat._Najoriginálnejšie_logo/

      Cena investorov (žiakov) - Nápad s najvyššou celkovou investovanou sumou:

      1. miesto - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B - firma "SVORKA, s.r.o." 

      2. miesto - Matúš Ringer, Daniel Miško - IV.B - firma "FLORBAL SHOP"

      3. miesto - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A - firma "MÁSCARA DE ĽART"

      /Diplomy_kat. Cena investorov/

      Cena_investorov_Výsledková_tabuľka

      Naj predajca v CJ

      1. miesto - Ivana Tkačová - I.c - firma "PAPAYA TOURS"

      2. miesto - Bianka Laura Bizubová - I.A - firma "LUXURY DESIGN"

      3. miesto - Gabriela Harčaríková - II.D - firma "EKO HELP"

      /Diplomy_kat._Naj_predajca_v_CJ/

      Cena verejnosti 

      1. miesto - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B - firma "SVORKA, s.r.o."

      2. miesto - Michaela Baranová - IV.C - firma "MJŠ AMETYST"

      3. miesto - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A - firma "MÁSCARA DE LART"

      /Diplomy "CENA VEREJNOSTI"/

      Tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové skvelé népady, pridáte sa k nám?

      /Fotogaléria I./

      /Fotogaléria II./

       

      Celoškolská súťaž mladých podnikateľov „NÁPAD PREDÁVA !“

      termín konania súťaže: 14. – 15. 10. 2014

      miesto konania: telocvičňa školy

      Prihlasovanie návrhov:  06.10. – 08.10.2014
      Triedne kolá súťaže : 01.10. – 08.10.2014

      Reklamná kampaň postupujúcich projektov na škole: 06.10. – 13.10.2014
      Celoškolský súťažno-prezentačný deň, vyhodnotenie a odovzdanie cien: 14. 10. 2014

      Cieľ súťaže a jej význam

      Cieľom súťaže je „otvoriť“ dvere novým myšlienkam, prístupom a nápadom,

      • Podporiť zážitkovú formu vyučovania.
      • Prehĺbiť záujem o študovaný odbor.
      • Rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti
      • Podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi
      • Prebudiť zdravú súťaživosť
      • Zabaviť sa
      • Vyhrať 

       

      Podmienky účasti a popis súťaže

      Súťaž je určená pre všetkých  študentov študijných odborov  SOŠ podnikania

      Podmienkou účasti na súťaži je:

      • Zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa do 08.10.2014
      • Pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe v ľubovoľnej oblasti podnikania/ oblasť podnikania nemusí súvisieť so študijným odborom, ktorý žiak študuje/
      • Pripraviť propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok
      • Prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom ( ostatným spolužiakom) aj v cudzom jazyku – základné informácie.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje