• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Konzultácie k prijímaciemu konaniu 2023
   • 21. 3. 2023
   • Milí deviataci,

    - chystáte sa na prijímacie skúšky na Spojenú školu ?

    - chcete zvládnuť prijímacie skúšky bez stresu a v kľude ?

    Spojená škola, Masarykova 24, Prešov vznikla spojením dvoch stredných škôl Obchodnej akadémie Prešov a SOŠ podnikania Prešov k 1.9.2021. V tomto školskom roku budeme realizovať druhé prijímacie konanie na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Chceš, aby si prijímacie skúšky zvládol bez stresu a v kľude, pripravili sme pre teba „Konzultácie k prijímaciemu konaniu“. Konzultácie budú zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky. Máme pre teba pripravené dve stretnutia, na ktorých ti pomôžeme pripraviť sa na prijímacie skúšky.

   • Konzultácie k prijímaciemu konaniu 2023: Čítať viac
   • Workshop - Prevencia drogovej závislosti mládeže
   • 15. 3. 2023
   • 13.3.- 14.3.2023 som sa zúčastnila školenia pre koordinátorov drogovej prevencie, ktoré sa konalo na našej škole pod záštitou NIVAMU a OZ PRIMA. Počas dvoch dní sme absolvovali prednášky a tvorivé dielne, kde sme si skúšali konkrétne praktické úlohy pod vedením lektorov Mgr. S. Brédovej a Bc. J. Smolíka, ktorí pracujú cez projekt v oblasti " HARM Reduction. "

   • Workshop - Prevencia drogovej závislosti mládeže: Čítať viac
   • Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo
   • 12. 3. 2023
   • Dňa 2. marca 2023 sme usporiadali školské kolo účtovníckej súťaže Olympiáda Mladý účtovník. Vedomosti a zručnosti z účtovníctva v ňom preukázalo 10 zúčastnených štvrtákov. Napriek náročným úlohám sa všetci stali úspešnými riešiteľmi. Najlepší traja budú školu reprezentovať v celoslovenskom online kole tejto súťaže, ktorú organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sú to Lukáš Miščík zo IV. B triedy, Tamara Lipáková zo IV. A triedy a Viktória Vasiliková zo IV. B triedy.

   • Olympiáda Mladý účtovník – školské kolo : Čítať viac
   • Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz Drienica -Lysá 2022/2023
   • 11. 3. 2023
   • V období 27.02.-03.03.2023 (pondelok-piatok) sa v stredisku Drienica-Lysá uskutočnil VVLK 1.ročníkov našej školy. Absolvovalo ho 53 žiakov, ktorí boli rozdelení tradične do 4 výkonnostných skupín, pod vedením 4 kvalifikovaných pedagógov, a to Mgr. L. Laputková, Mgr. A. Berdisová, Ing. Z. Semanová a Mgr. K. Polomčáková. V pondelok nás preverilo veterné a chladné počasie, no ostatné dni na s čakalo slnko a popri výučbe krásne výhľady na Vysoké Tatry. Podmienky na lyžovanie boli ideálne.

   • Výchovno-vzdelávací lyžiarsky kurz Drienica -Lysá 2022/2023 : Čítať viac
   • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
   • 4. 3. 2023
   • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž žiakov stredných škôl zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné, a spoločensko-vedné odbory). Cieľom SOČ je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných mladých ľudí. Žiaci zapojení do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

   • ŠKOLSKÉ KOLO SOČ: Čítať viac
   • Magic of Business
   • 28. 2. 2023
   • Dňa 23.02.2023 sa žiaci III.C, IV.C a IV.D zúčastnil diskusného fóra - Magic of Business, ktoré pozostávalo z krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnosti štúdia na EU.

   • Magic of Business: Čítať viac
   • Barmanský kurz
   • 27. 2. 2023
   • Aj tento rok sme na našej škole zrealizovali barmanský kurz a 13 žiakov získalo certifikát barmana.

    V týždni od 13.2. do 20.2.2023 naši študenti absolvovali najprv teoretickú prípravu a neskôr aj praktické ukážky prípravy a ochutnávky drinkov. Pokračovali samotným miešaním nápojov a úspešne ukončili barmanský kurz záverečnými skúškami.

   • Barmanský kurz : Čítať viac
   • Podpor našu školu, venuj nám 2%
   • 26. 2. 2023
   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    o vašu priazeň sa uchádza občianske združenie „Mladý tvorca“. Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní a skvalitňovaní našich aktivít v prospech vašich detí.

    Finančné prostriedky budú použité podľa článku I., odst.43 Stanov občianskeho združenia, ktorej prioritou je podpora výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti žiakov.

   • Podpor našu školu, venuj nám 2%: Čítať viac
   • Vyučovanie pre žiakov 1. ročníkov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu
   • 26. 2. 2023
   • Milí prváci,

    väčšina z vás sa zúčastňuje budúci týždeň lyžiarskeho výcvikového kurzu. Žiaci, ktorí sa kurzu nezúčastňujú sú zaradení v rámci vyučovania nasledovne:

    • žiaci I.A a I.B - majú spoločný rozvrh podľa triedy I.A
    • žiaci I.C a I.D – majú spoločný rozvrh podľa triedy I.D/skupina EL

    Zmeny sa vám zobrazia aj v EduPage.

   • Vyučovanie pre žiakov 1. ročníkov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu: Čítať viac
   • Úprava finančného limitu pre žiakov
   • 23. 2. 2023
   • Na základe pokynu MŠVVaŠ SR, VZN PSK č.90/2021 a dodatku č.14 k predpisu EP 9/2021 je od 01.03.2023 upravený finančný limit pre:

    a.) žiakov školského internátu na stravovanie a ubytovanie:

    • Celodenné stravovanie
     • raňajky 1,05 €
     • desiata 0,80 €
     • obed 2,40 €
     • olovrant 0,70 €
     • večera
   • Úprava finančného limitu pre žiakov: Čítať viac
   • Deň otvorených dverí a Nápad predáva
   • 23. 2. 2023
   • Deň 21. február 2023, bol v celku výnimočným dňom pre našu školu – naša škola organizovala veľkú akciu, a to DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a taktiež aj NÁPAD PREDÁVA. V tento deň sa uskutočnil už XI. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD PREDÁVA 2023“. Pre žiakov základných škôl bol pripravený Deň otvorených dverí, v rámci ktorého navštívili telocvičňu, kde prebiehala celoškolská súťaž Nápad predáva.

   • Deň otvorených dverí a Nápad predáva: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond