• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • KOŽZ - kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka
   • 27. 6. 2022
   • Kurz sa konal dochádzkou formou v termíne od 22.6. do 24.6.2022 v lokalite Prešov.

    Prvý deň mali žiaci zaujímavé prednášky a ukážky v telocvični školy. Postarali sa o to zamestnanci Červeného kríža.

    Druhý deň sme sa prešli na Malkovskú hôrku a prezreli sme si Prešov a okolie z vyhliadkovej veže.

   • KOŽZ - kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka: Čítať viac
   • Zbierka školských pomôcok
   • 22. 6. 2022
   • Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja a Nadácie PSK pre podporu rodiny sa Spojená škola, Masarykova 24, Prešov zapojila do 4. ročníka zbierky školských pomôcok pre deti zo znevýhodneného prostredia. Po roku znovu spojme svoje sily pre dobrú vec, aby sme pomohli deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Naplňme ich tašky používanými, ale funkčnými, prípadne novými ceruzkami, perami, zošitmi, farbičkami, obalmi, peračníkmi, ...

   • Zbierka školských pomôcok: Čítať viac
   • Slávnostná akadémia SPOJENEJ ŠKOLY 2022
   • 22. 6. 2022
   • Dňa 21. júna 2022 o 9:00 hod. sa konala v PKO Prešov slávnostná akadémia. Do zrkadlovej sály postupne prichádzali žiaci, učitelia, vedenie školy ako aj vzácni hostia. Za Radu školy bol delegovaný zástupca zriaďovateľa PaedDr. Miroslav Benko, MBA , za odbor školstva PSK bola pani Mgr. Anna Stojaková a za rodičov pani PhDr. Jana Majirská a Mgr. Rastislav Zima. Slávnosť otvoril riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik, po príhovore odovzdal slovo zástupcovi organizačnej zložky Obchodná akadémia Ing. Martin Keseličko. Zhodnotil výsledky žiakov a tried v druhom polroku. Následne začal riaditeľ školy oceňovať žiakov v jednotlivých kategóriach. Počas oceňovania bol aj kultúrny program, a to sólo spev, žonglovanie s loptou a ľudový spev našich žiakov. Veľa žiakov bolo ocenených a odmenených. Po slávnostnej akadémii si prítopní mohli pozrieť a filmové predstavenie.

   • Slávnostná akadémia SPOJENEJ ŠKOLY 2022: Čítať viac
   • Slávnostné vyraďovanie absolventov
   • 14. 6. 2022
   • Dňa 06. júna 2022 na SPOJENEJ ŠKOLE, Masarykova 24 v Prešove bolo slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení sa absolventi poďakovali triednym učiteľom a vedeniu školy. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES.

   • Slávnostné vyraďovanie absolventov: Čítať viac
   • ODBORNÁ PRAX II.B-p, I.B.-p, ODBOR MRCR
   • 14. 6. 2022
   • 6.6.-10.6.2022

    Prvý deň sa žiaci odboru MRCR (II.B-p, I.B-p) zúčastnili na odbornej praxi v Červenom Kláštore, kde mali bohatý program s ukážkou služieb cestovného ruchu. Hneď po ceste mali prvú zastávku v Hniezdnom v Nestville Distillery a Nestville Chocolate Čokoládové kráľovstvo, Múzeu Červeného Kláštora, kde výklad o mníchoch kartuziánoch zaujal svojou históriou všetkých. Kúpeľe Smerdžonka so svojimi tradiciami a unikátnou liečivou vodou, hlavne na kožné choroby, poukázali na prepojenie teórie a praxe.

   • ODBORNÁ PRAX II.B-p, I.B.-p, ODBOR MRCR: Čítať viac
   • Podujatie: "Marketing nie je iba reklama"
   • 14. 6. 2022
   • Dňa 19. mája 2022 sa žiaci II.A-p a III.A-p zúčastnili podujatia "Marketing nie je iba reklama" v Kongresovej sále.

    Podujatie uviedol manažér Akceleračného programu NPC v regiónoch Národné hospodárske centrum Prešov Mgr. Tomáš Juskiv a Google Certified Trainer PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA.

    Žiakov toto podujatie veľmi zaujalo, naučili sa o Marketingu znovu niečo nové, čo sa určite pridá k ich doterajším znalostiam. Na konci ich čakal malý kvíz, ktorý prebiehal cez webovú stránku Kahoot. Tí, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach, získali vecné ceny:

   • Podujatie: "Marketing nie je iba reklama": Čítať viac
   • Druhé kolo prijímacích skúšok
   • 6. 6. 2022
   • Spojená škola, Masarykova 24, Prešov uskutoční 21. júna o 8:30 hod. prijímacie konanie v druhom kole na

    nenaplnený (voľný) počet miest po prvom kole prijímacieho konania v študijných odboroch:

    · 6341 M škola podnikania (5 miest) v zmysle kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium,

    · 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (2 miesta) v zmysle kritérií prijímacieho konania pre

   • Druhé kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
   • TÝŽDEŇ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
   • 7. 6. 2022
   • V čase od 30.5. do 3.6.2022 sa konal týždeň pohybových aktivít pre žiakov II. ročníka. Žiaci mali každý deň inú zaujímavú aktivitu pod vedením inštruktorov. Navštívili sme posilňovňu, lanové centrum, bowling, kúpalisko Delňa a klzisko v PSK aréne. Pri jednotlivých aktivitách si žiaci preverili svoje zručnosti a schopnosti a dúfam, že sa aj zabavili a strávili príjemne celý týždeň.

   • TÝŽDEŇ POHYBOVÝCH AKTIVÍT: Čítať viac
   • Matematický klokan 2022 – vyhodnotenie súťaže
   • 6. 6. 2022
   • Dňa 11. apríla 2022 sa 37 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický klokan 2022. Najúspešnejší žiaci sú:

    1. Kristína Palková, I.A-p
    2. Adam Tomčišák, IV.B-o
    3. Denisa Grejtáková, I.A-o

    Týmto žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za zapojenie sa do zaujímavej matematickej súťaže a veríme, že naďalej budú nadšencami matematických úloh.

   • Matematický klokan 2022 – vyhodnotenie súťaže: Čítať viac
   • Triedne aktívy
   • 2. 6. 2022
   • Dňa 14.6.2022 (utorok) o 16:00 hod. – 16:30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach za účasti všetkých triednych učiteľov a vyučujúcich učiteľov nasledovne:

    I.A-o (Mgr. Berdisová – 212) I.A-p (Mgr. Amanová – 313)

    I.B-o (Mgr. Vargová – 309) I.B-p (Ing. Kočárová – 316)

    II.A-o (Ing. Štofková – 521) II.A-p (Mgr. Leláková – 315)

   • Triedne aktívy: Čítať viac
   • Odborný seminár v knižnici
   • 12. 5. 2022
   • V dňoch 10. – 11.05.2022 sa naši druháci z oboch zložiek školy zúčastnili odborného seminára v Knižnici P.O.Hviezdoslava na tému – P.O. Hviezdoslav a Prešov. Dozvedeli sme sa o detailoch zo života tohto vynikajúceho slovenského predstaviteľa realizmu, ktorého každý pozná ako „muža tisícich mašlí“. Mašle boli neoddeliteľnou súčasťou jeho odevu a dozvedeli sme sa aj prečo, aj to, aký pseudonym používal, ako zvláštne požiadal svoju manželku o ruku, ako sa zasnúbil a mnohé ďalšie zaujímavé fakty zo života jeho rodičov a priateľov. Samozrejme v centre bolo jeho pôsobenie v Prešove, kde vyštudoval právo a pôsobil ako advokát aj v mnohých ďalších mestách. Zaujímavosťou je, že ako jediný spisovateľ sa dostal aj na desať korunovú bankovku.

   • Odborný seminár v knižnici : Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond