• Činnosť žiackej školskej rady môžete odteraz sledovať aj na instagrame. Nezabudnite nás sledovať, aby vám neunikli žiadne naše novinky.
    • Predstavujeme náš novo rozbehnutý podcast s názvom V školskej lavici, kde nájdete zaujímavé rozhovory s našimi učiteľmi, ale aj s ďalšími inšpiratívnymi osobnosťami.
    • PROJEKT QWEL

    • Naša žiacka školská rada rozbehla projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať s učivom a upevňovať vzťahy na škole.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte
    • 14. 5. 2021
    • Týmto oznamujeme, že kapacitné možnosti Školského internátu pri SOŠ podnikaní sú podľa nových protipandemických opatrení obsadené. Konštatujeme, že nateraz nemôžeme akceptovať už žiadne ďalšie požiadavky ubytovania žiaka/žiačky. Ubytovaní sú tí, ktorí prejavili záujem telefonicky alebo mailom 14. 5. 2021 do 14,00 hod.

    • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte: Čítať viac
    • Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte
    • 13. 5. 2021
    • Týmto oznamujeme ubytovaným žiakov v školskom internáte, že od 17. 5. 2021 (pondelok) je školský internát v prevádzke. Ubytovanie žiakov bude realizované podľa opatrení MŠVaV SR a nariadení Vlády SR.

     Pre žiakov, ktorí už prejavili záujem o ubytovanie v mesiacoch máj-jún 2021 z toho vyplýva ihneď zrealizovať platbu vo výške 80,- €/mesiac. Žiaci budú ubytovaní max. po 2 na izbe pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení. Zároveň upozorňujeme, že príchodovka nie je v nedeľu, ale v pondelok ráno od 6,30, resp. po vyučovaní.

    • Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte: Čítať viac
    • Neúčasť žiaka na prijímacom konaní
    • 3. 5. 2021
    • Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť na prijímacej skúške, riadi sa škola pokynom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

     1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktor
    • Neúčasť žiaka na prijímacom konaní: Čítať viac
    • Prihlášky na školský internát – školský rok 2021/2022
    • 3. 5. 2021
    • Týmto oznamujeme záujemcom (žiakom stredných škôl) o ubytovanie v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní v Prešove na školský rok 2021/2021, že žiadosti je možné zaslať poštou na adresu školy, alebo mailom na adresu ligdayova@sospodnikania.sk ; do 31. 5. 2021. Budúci žiaci prvých ročníkov sa môžu prihlásiť po zrealizovaní prijímacích skúšok na stredné školy. Žiadosť o ubytovanie v ŠI a kritéria prijatia sú súčasťou tohto oznamu.

    • Prihlášky na školský internát – školský rok 2021/2022: Čítať viac
    • POKYNY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 2021
    • 30. 4. 2021
    • Milí uchádzači,

     doporučenou poštou Vám boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky (PS), kde máte uvedený deň, čas konania a ďalšie pokyny. Ak by ste pozvánku z akýchkoľvek dôvodov nedostali, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom: info@sospodnikania.sk. V konkrétny deň podľa pozvánky budú prebiehať PS podľa tohto harmonogramu:

    • POKYNY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM 2021: Čítať viac
    • Úspech na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť
    • 2. 5. 2021
    • 43.ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti vyvrcholil celoštátnym kolom, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.-29.apríla 2021 v dištančnej forme.

     Celoštátneho kola sa v každom zo 17 odborov zúčastnilo 16 najlepších prác z celého Slovenska. Našu školu a tým aj Prešovský kraj reprezentovali 3 žiačky v 3 súťažných odboroch, pričom sa v tejto konkurencii najlepších nestratili.

    • Úspech na celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť: Čítať viac
    • Denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností
    • 27. 4. 2021
    • Ponuka na denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl v rámci národného projektu IT akadémia.

     IT tábor sa uskutoční sa v štyroch termínoch. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu. Viac informácií nájdete na webe:

    • Denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností: Čítať viac
    • Matematický Klokan 2021
    • 26. 4. 2021
    • V dňoch 20. – 21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky. Výsledky sa dozvieme v máji. Účastníkov čakajú diplomy, drobnosti za účasť alebo hodnotné ceny pri vysokom počte bodov.

    • Matematický Klokan 2021: Čítať viac
    • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok
    • 21. 4. 2021
    • Na základe rozhodnutia č.: 2021/11902:1-A1810 „Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021“ riaditeľ školy určil predmety pre aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Bližšie informácie v prílohe.

    • Určenie predmetov pre aritmetický priemer známok: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje