Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37   NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,  nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo .

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy podnikania Prešov

Aktuálne študijné odbory:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - Regional Tourist Management

6325 M ekonomické lýceum - Economic Academy   

6341 M škola podnikania - Enterprise Study  

8266 M nástenná maľba v architektúre - Wall Painting in Architecture

8298 M odevný dizajn - Clothes Design

8299 M dizajn interiéru - Interior design

Novinky

 • Študij. odbor: 6341 M škola podnikania Výsledková_listina_6341M škola podnikania

  Študij. odbor: 6324 M manažment region. CR Výsledková_listina_6324 M manažment region. CR

  Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 17. a 20. mája 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte školy Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov.

  Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje. Zoznam prijatých uchádzačov sa bude po zápise priebežne aktualizovať, čo znamená, že čiara sa bude posúvať o počet nezapísaných žiakov.

 • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

  Dňa 17.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa. /Fotogaléria/

 • "INDIA U NÁS" - praktická MS

  Žiaci IV.D triedy pozývali na praktickú maturitnú skúšku do Červeného salónika a telocvične. Aj takto si môžete priblížiť atmosféru praktickej maturitnej skúšky študentov 4.D triedy.

  Plagát /Fotogaléria/

 • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom, že dňa 24. mája 2019 /v piatok/ bude prebiehať vyučovací proces podľa náhradného rozvrhu z dôvodu maturitných skúšok. NR_24.5.2019

 • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom, že dňa 23. mája 2019 /vo štvrtok/ bude prebiehať vyučovací proces podľa náhradného rozvrhu z dôvodu maturitných skúšok. NR_23.5.2019

 • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom, že dňa 22. mája 2019 /v stredu/ bude prebiehať vyučovací proces podľa náhradného rozvrhu z dôvodu maturitných skúšok. NR_22.5.2019

 • SOŠ podnikania oznamuje všetkým žiakom, že dňa 21. mája 2019 /v utorok/ bude prebiehať vyučovací proces podľa náhradného rozvrhu z dôvodu maturitných skúšok. NR_21.5.2019

Počet návštev: 7514459

Partneri