• Žiakom 9 -tého ročníka základných škôl ponúkame 4 - ročné študijné odbory: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 6325 M ekonomické lýceum a 6341 M škola podnikania.
    • Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu.
    • Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.
    • Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Úvod do tvorby webových stránok - základy jazyka HTML
    • 25. 2. 2021
    • Ak sa chcete venovať programovaniu webových stránok, ale ani netušíte kde začať. A ako vlastne funguje web? Ktorý jazyk by ste sa mali naučiť ako prvý a ako vôbec dostanete program zo svojho počítača na web, kde ho uvidí celý svet? Na všetky tieto otázky sa dozviete odpoveď práve v rámci webinára.

    • Úvod do tvorby webových stránok - základy jazyka HTML: Čítať viac
    • Opatrenia SOŠ podnikania pri vstupe do oranžovej fázy Školského semaforu
    • 21. 2. 2021
    • Na základe oznámenia triednej učiteľky IV.C. ohľadom pozitívneho ochorenia COVID-19 žiačky zvolal riaditeľ školy mimoriadnu poradu vedenia školy. Podľa Manuálu COVID Školský semafor pre stredné školy vedenie školy prijalo tieto opatrenia:

     • s okamžitou platnosťou od 20.2.2021 prerušilo prezenčné vy
    • Opatrenia SOŠ podnikania pri vstupe do oranžovej fázy Školského semaforu: Čítať viac
    • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
    • 19. 2. 2021
    • Олимпиада по русскому языку

     Aj v tomto neľahkom čase dištančného vzdelávania, trochu netradične, ale predsa, prebehlo dňa 17.02.2021 školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 9 žiakov prvého až tretieho ročníka, z toho 8 boli úspešnými riešiteľmi. Súťažilo sa v dvoch kategóriách B1 slovenskí žiaci, B3 ukrajinskí žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí Čítanie s porozumením a Test z kulturológie. Maximálny počet bodov za obidve časti bol 30. Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich záujem a snahu urobiť niečo navyše, porovnať si svoje vedomosti s ostatnými, posúvať a rozvíjať hranice svojho poznania.

    • OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU : Čítať viac
    • Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ podnikania pre šk. rok 2021/2022
    • 29. 1. 2021
    • Škola pripravuje žiakov v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky a podnikania. Pripravuje žiakov pre štúdium na vysokých školách.

     Škola ponúka študijné odbory, a to manažment regionálneho cestovného ruchu, ekonomické lýceum a školu podnikania.

     6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

     Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu. Dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole a vytvára podmienky na získanie oprávnenia pre podnikateľskú činnosť.

    • Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ podnikania pre šk. rok 2021/2022: Čítať viac
    • Sú sociálne siete naozaj sociálne?
    • 18. 2. 2021
    • Naša žiačka, Rúth Zimová, si pripravila pre žiakov aj učiteľov školy prednášku na veľmi aktuálnu a zároveň pútavú tému. Venovala sa vo svojej prednáške problematike sociálnych sietí a ich vplyvu na mladých ľudí.

     Čo musíme kvitovať a vyzdvihnúť, využila čas na dištančnom vzdelávaní a zúčastnila sa kurzu psychológie na Yale. A čo je ešte od nej pozoruhodnejšie, že informácie, ktoré sa dozvedela, ktoré si rozšírila štúdiom kníh a publikácií, najmä zo zahraničia, spracovala do veľmi vydarenej prednášky, ktorá sa uskutočnila v dištančnej forme cez MS Teams vo štvrtok 18.2.2021 a na ktorej sa zúčastnilo 175 účastníkov, medzi nimi žiaci našej školy ako aj pedagogickí zamestnanci.

    • Sú sociálne siete naozaj sociálne?: Čítať viac
    • 14. február sviatok Valentína
    • 14. 2. 2021
    • 14. február - deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy.

     Otázka znie prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

     Pravdou je, že to je pod rúškom tajomstva. Poznáme však jednu z najznámejších legiend.

     Je to kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý žil za vlády cisára Claudia II.. Cisár zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie.

    • 14. február sviatok Valentína: Čítať viac
    • ŽŠR rozbehla nový projekt
    • 12. 2. 2021
    • Milí žiaci,

     Potrebujete doučovanie alebo chcete niekomu nezištne pomôcť?

     Naša ŽŠR rozbehla nový projekt QWEL, vďaka ktorému si môžete vzájomne pomáhať a upevňovať vzťahy na škole.

     Neváhajte a zapojte sa aj vy do tohto projektu. Môžete sa prihlásiť ako lektori, alebo ako študenti ktorí potrebujú doučovanie. Stačí vyplniť dotazník vďaka ktorému sa zaregistrujete a my vám nájdeme lektora/študenta.

    • ŽŠR rozbehla nový projekt: Čítať viac
    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • 11. 2. 2021
    • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka 3.B triedy Klaudia Guľáková.

     Napriek silnej konkurencii sa jej podarilo umiestniť na krásnom 4. mieste. Veľmi sa z jej úspechu tešíme a blahoželáme.

     Mgr. N. Tomanová

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
    • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov ohľadom potvrdenia o návšteve školy
    • 5. 2. 2021
    • Ak žiak alebo zákonný zástupca potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

     Po prihlásení do EduPage si môžete elektronické potvrdenie o návšteve školy vytlačiť sami, tieto potvrdenia sú praktické. Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

    • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov ohľadom potvrdenia o návšteve školy: Čítať viac
    • Prezenčná forma vzdelávania pre maturantov
    • 3. 2. 2021
    • Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 3.2.2021 riaditeľ SOŠ podnikania informuje žiakov, rodičov a zamestnancov školy o realizácií vzdelávania na našej škole v najbližších dňoch.

     Prezenčná forma vzdelávania pre žiakov štvrtého ročníka sa začne realizovať dňa 10.02.2021.

     Podmienkou vzdelávania štvrtákov /maturantov/ je preukázanie negatívneho testu žiaka a jedného zákonného zástupcu.

    • Prezenčná forma vzdelávania pre maturantov: Čítať viac
    • Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021
    • 29. 1. 2021
    • Ak zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne po 31.1.2021, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou, alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

    • Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021: Čítať viac
    • Informácia pre žiakov školy a ich zákonných zástupcov
    • 29. 1. 2021
    • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude od 1. februára 2021 SOŠ podnikania v Prešove pokračovať tak ako v súčasnosti, t.j.: dištančnou formou podľa klasického rozvrhu v upravenom vyučovacom procese a prestávkovom režime, ktorý začal 30.11.2020.

    • Informácia pre žiakov školy a ich zákonných zástupcov: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje