• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • i-Bobor
    • 23. 10. 2020
    • Milí žiaci, máte ešte možnosť do konca mesiaca Októbra prejaviť záujem o informatickú súťaž i-Bobor. Súťaž bude tohto roku prebiehať on-line, tak neváhajte, dokážte svoju kreativitu a iniciatívu. Nahláste sa pani učiteľke Ing. Vrabľovej, ktorá je koordinátorkou danej súťaže.

     mail: vrablova@sospodnikania.sk

    • i-Bobor: Čítať viac
    • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE
    • 22. 10. 2020
    • Vedenie SOŠ podnikania v Prešove vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s COVID–19 a prijatými opatreniami, oznamuje žiakom bývajúcich v Školskom internáte pri SOŠ podnikaní a ich zákonným zástupcom, aby pozastavili mesačné platby za ŠI. Zmena Vám bude včas oznámená.

     Mgr. Čiernik Michal

    • OZNAM PRE ŽIAKOV BÝVAJÚCICH V ŠKOLSKOM INTERNÁTE: Čítať viac
    • Zrušenie barmanského kurzu
    • 19. 10. 2020
    • Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠSR ohľadom mimoriadneho prerušenia školského vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona od 12.10.2020 sa ruší realizácia barmanského kurzu od 19.10 do 23.10.2020. Barmanský kurz bude realizovaný po ukončení prerušenia školského vyučovania dištančnou formou v náhradnom termíne o ktorom bude informovaný.

    • Zrušenie barmanského kurzu: Čítať viac
   • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
    • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
    • 13. 10. 2020
    • V dňoch 5.10. – 8.10.2020 žiaci II.B odboru cestovného ruchu MRCR absolvovali odbornú prax zameranú na praktické spoznávanie služieb v danom odbore. Žiaci navštívili hotely Black Stork Golf, Grand hotel Praha, Panorama zamerané na rôzne skupiny klientov a súčasne spoznávali využitie dopravných služieb v našich najnavštevovanejších turistických strediskách - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské Pleso. Piaty deň praxe, 9.10.2020, navštívili Krajské múzeum v Prešove. Jeho bohatá ponuka z histórie bola príjemným ukončením tejto praxe a prínosom do ďalšieho študijného rozvoja.

    • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR: Čítať viac
    • Oznam bývajúcim žiakov v školskom internáte
    • 12. 10. 2020
    • V súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR ku COVID-19, nariadením dištančného štúdia na stredných školách a ukončením prevádzok školských internátov do odvolania Vám oznamujeme, že svoje školské a osobné veci si môžete vyzdvihnúť v dňoch 13. – 14. 10. 2020 (t.j. utorok – stredu) v čase od 8,00 do 12,00 hod.

    • Oznam bývajúcim žiakov v školskom internáte: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
   • ESF a EFRR
   • Interreg - projekt odborného vzdelávania
   • Operečný program Ľudské zdroje
   • Systém duálneho vzdelávania
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

   • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
   • Prešov číta rád
   • Zelený svet 2020
   • Nemecký jazyk
   • Anglický jazyk
   • Charita
   • Festival architektúry a dizajnu
   • Biela pastelka
   • Šarišský hrad
   • Valentínska kvapka krvi
   • Život študenta po strednej škole
   • Investovanie