• Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.) u nás i v zahraničí, aj ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu.
    • Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.
    • Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy. Má prehľad o informáciách a metódach ich získavania, o administratívnej a právnej činnosti v podniku, ako aj o všetkých zákonných normách vo vzťahu k procesom v podniku.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte – 4.ročník
    • 12. 4. 2021
    • Týmto oznamujeme žiakov 4. ročníka ubytovaných v školskom internáte, že osobné veci si budú môcť prevziať v dňoch 19. – 20. 4. 2021 v čase od 8,00 do 15,00 hod za prítomnosti vychovávateľky školského internátu.

     Mgr. Ligdayová Iveta

     Vedúca ŠI a VMV

    • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte – 4.ročník : Čítať viac
    • Opätovný úspech v súťaži Stredoškolská odborná činnosť
    • 8. 4. 2021
    • Aj tohto roku sa zapojili naši žiaci do krajského kola najväčšej odbornej súťaže žiakov stredných škôl, do 43.ročníka Stredoškolskej odbornej súťaže.

     Krajské kolo sa uskutočnilo, aj s ohľadom na pretrvávajúce obmedzenia v školstve z dôvodu pandémie, v dištančnej forme dňa 26.3.2021.

     Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 prácami v konkurencii 184 súťažiacich so 147 prácami. Aj tento rok sa v tejto veľkej konkurencii dokázali naši žiaci so svojimi prácami presadiť na popredných priečkach a viacerí z nich aj postúpili na celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa bude konať koncom apríla, rovnako dištančnou formou.

    • Opätovný úspech v súťaži Stredoškolská odborná činnosť: Čítať viac
    • "Girl's Day!" 22. apríla 2021
    • 30. 3. 2021
    • Pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT sa realizuje kariérny deň pre stredoškoláčky Girl's Day. Prostredníctvom Girl's Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka.

    • "Girl's Day!" 22. apríla 2021: Čítať viac
    • MATURITA 2021
    • 23. 3. 2021
    • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

    • MATURITA 2021: Čítať viac
    • Prihlášky na VŠ
    • 22. 3. 2021
    • Milí štvrtáci, prihlášky na VŠ budeme potvrdzovať vo štvrtok (25.3.) od 8:30 do 10:00 hod. vo vestibule školy. Nezabudnite priniesť vysvedčenia 1. až 3. ročník. Vstup do školy je povolený s respirátorom a potvrdením o negatívnom teste.

    • Prihlášky na VŠ: Čítať viac
    • Dištančná forma vyučovania
    • 20. 3. 2021
    • Od pondelka 22.3.2021 prechádzame na dištančnú formu vzdelávania podľa klasického rozvrhu s 30 minútovými hodinami.

     Vedenie školy rozhodlo o tejto forme z dôvodu nízkeho počtu žiakov v škole na prezenčnej forme.

    • Dištančná forma vyučovania: Čítať viac
    • Matematický Klokan
    • 9. 3. 2021
    • Aj napriek pandémii sa v krajinách po celom svete uskutoční najväčšia medzinárodná matematická súťaž Klokan v termíne 19. - 23.4.2021.

     Tí, ktorí máte radi trochu matematiky, tipovania a radosť z rozmýšľania, prihláste sa do 12.3.2021 pani prof. RNDr. Márii Vavrekovej na mail vavrekova@sospodnikania, aby sme mohli odoslať prihlášku za školu. (Je možné aj individuálne prihlásenie).

    • Matematický Klokan: Čítať viac
    • Nástup do školy od 8.3.2021
    • 5. 3. 2021
    • Milé kolegyne, kolegovia,

     od pondelka 8.3.2021 začína obnovená prezenčná forma vyučovania (vyučovanie v škole) podľa doteraz platného rozvrhu (od 30.11.2020, t.j.: 30 minútové hodiny) pre žiakov 4. ročníkov. Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

     Školská jedáleň a ani školský internát nebudú v prevádzke.

    • Nástup do školy od 8.3.2021: Čítať viac
    • Projekt „V triede, v meste aj v prírode“
    • 2. 3. 2021
    • Hlasujte a zdieľajte: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/presovsky-kraj

     V študijnom odbore manažment regionálneho CR na SOŠ podnikania v Prešove majú žiaci zaujímavú praktickú prípravu v predmete sprievodcovské služby. Reálne si vyskúšajú sprevádzanie osôb po meste, historických objektoch a prírodných lokalitách. Praktickú maturitnú skúšku realizujú ako konferenciu, veľtrh, exkurziu. Všetky uvedené praktické činnosti si vyžadujú získanie pozornosti väčších skupín ľudí. Ako výstupy robia prezentácie, video pozvánky, plagáty k podujatiam. Preto by sme z projektu chceli zakúpiť mikrofóny pre turistických sprievodcov a grafické tablety na spracovanie príprav a výstupov.

    • Projekt „V triede, v meste aj v prírode“: Čítať viac
    • Informácia k nástupu do školy
    • 2. 3. 2021
    • Dobrý deň milí naši maturanti 🍀

     Dnes je taký pekný slnečný deň 🌞 a verím, že aj týmto mailom vás vnútorné potešíme ....

     Na základe mailu z 20.2.2021 Vám bolo oznámené, že vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu od 1.3.2021 do 5.3.2021 na základe pozitívnych ochorení COVID-19, ktoré sa zistili a potvrdili u niektorých žiakov z 4. ročníka.

    • Informácia k nástupu do školy: Čítať viac
    • POUKÁŽTE 2% Z VAŠEJ DANE
    • 2. 3. 2021
    • Vážení priatelia školy,

     o Vašu priazeň, ako daňovníka sa uchádza občianske združenie Mladý Tvorca pri SOŠ podnikania v Prešove.

     Podľa zákona o dani z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala v Centrálnom registri prijímateľov získať 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. V tomto registri je aj občianske združenie Mladý Tvorca.

    • POUKÁŽTE 2% Z VAŠEJ DANE: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
    • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje