• Certifikácia - rating "A"

    • Škola je certifikovaná spoločnosťou IES Brno
    • Certifikát PQM

    • Škola získala certifikát ISO normy 9001
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov
    • 25. 9. 2020
    • Vážení rodičia,

     v pondelok 28.9.2020 v čase od 7,00 do 12,00 hod. prebehnú vo vestibule SOŠ podnikania opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupcov rodičov a zákonných zástupcov žiakov, nakoľko pri prvom termíne nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov pri opakovaných voľbách nie je. Kandidujú spolu 4 rodičia, pričom zvoliť si môžete maximálne 3 svojich zástupcov v Rade školy.

    • Voľby do Rady školy v kategórii zástupca rodičov: Čítať viac
    • Festival Prešov číta rád opäť aj na našej škole
    • 25. 9. 2020
    • Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava aj v týchto neľahkých časoch opätovne uskutočnila festival Prešov číta rád. Naša škola sa rozhodla aj tento rok do tohto festivalu zapojiť a našich žiakov počas dvoch dní navštívili dvaja knižní hostia festivalu spolu s pracovníčkami krajskej knižnice.

     Vo štvrtok 24.9.2020 pred žiakov druhých ročníkov predstúpila prešovská spisovateľka Ivana Ondriová, ktorá sama hovorí: „Písanie milujem a neviem si bez neho predstaviť jediný deň. Verím, že ma tá chuť vymýšľať vlastné príbehy nikdy neopustí.“ Jej románové príbehy prinášajú zmes romantiky, lásky, vášne, tajomna, psychológie, napätia, drámy i zábavy, jednoducho všetkého, čo patrí k dobrému oddychovému čítaniu. To všetko bolo vidieť v jej zaujímavom rozprávaní nielen o jej tvorbe, ale aj živote a inšpirácii.

    • Festival Prešov číta rád opäť aj na našej škole: Čítať viac
    • Voľby do ŽŠR
    • 25. 9. 2020
    • Vo štvrtok, 24. 09. 2020 sa na našej škole konali voľby do žiackej školskej rady. Do týchto volieb, boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 14 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 186 žiakov našej školy.

     POČET PLATNÝCH HLASOV: 183

     POČET NEPLATNÝCH HLASOV: 3

    • Voľby do ŽŠR: Čítať viac
    • Grafická súťaž pre mladých
    • 25. 9. 2020
    • Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tento rok grafickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020. Termín uzávierky súťaže je už budúci týždeň.

     Téma grafickej súťaže: Vedci – superhrdinovia dnešných dní

     Kategórie súťaže: 1. Študenti stredných škôl 2. Študenti vysokých škôl a doktorandi

    • Grafická súťaž pre mladých: Čítať viac
    • ZELENÝ SVET 2020
    • 25. 9. 2020
    • Milí priaznivci a nadšenci Zeleného sveta,

     radi by sme Vám pripomenuli 25. ročník súťaže umeleckej tvorivosti deti a mládeže ZELENÝ SVET 2020.

     Téma 2020: Je to v mojich rukách

     Prostredníctvom tejto témy vyzývame mladých ľudí a prvýkrát aj ich pedagógov, aby sa zamysleli nad aktuálnymi enviroproblémami a ich riešenim a následne svojou tvorbou vyjadrili osobný postoj k tejto téme.

    • ZELENÝ SVET 2020: Čítať viac
    • Európsky deň jazykov
    • 25. 9. 2020
    • Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta. Európsky deň jazykov bol vyhlásený Európskou komisiou a Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – v Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.

    • Európsky deň jazykov: Čítať viac
  • Výročie školy

   Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
   • ESF a EFRR
   • Interreg - projekt odborného vzdelávania
   • Operečný program Ľudské zdroje
   • Systém duálneho vzdelávania
   • Štátny inštitút odborného vzdelávania
   • Štátny pedagogický ústav
   • NUCEM
   • Ústav informácií a prognóz školstva
   • Študentský pôžičkový fond
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

   • Prešov číta rád
   • Zelený svet 2020
   • Nemecký jazyk
   • Anglický jazyk
   • Charita
   • Festival architektúry a dizajnu
   • Biela pastelka
   • Šarišský hrad
   • Valentínska kvapka krvi
   • Život študenta po strednej škole
   • Investovanie
   • Dobrovoľníctvo