Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37   NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,  nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk . Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo .

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy podnikania Prešov

Ponuka študijných odborov pre šk. rok 2019/2020:

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - Regional Tourist Management

6341 M škola podnikania - Enterprise Study  

 

Ponuka učebných odborov pre šk. rok 2019/2020:

3152 H 02 krajčír – dámske odevy

Novinky

 • Slávnostná akadémia

  Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch kina SCALA sa konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa predniesla slávnostná báseň a taktiež príhovor zo strany žiakov školy. Následne žiaci pozvali na pódium pani Ing. Martu Drabovú, ktorá privítala všetkých prítomných a následne zhodnotila školský rok 2018/2019, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach, vyhodnotila taktiež aj maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov. Oceňovanie najlepších žiakov školy, odovzdanie ďakovných listov a finančných cien vykonala pani PaedDr. Mária Havrillová, zástupkyňa riaditeľa pre TV. Zároveň odovzdala odmenu najlepšej triede - III.C. Na záver na pódium vystúpili pani učiteľka RNDr. Ing. Mária Vavreková a žiak Norbert Engeľ z III.A triedy. Obaja boli ocenení predsedom Prešovského samosprávneho kraja. Od žiakov obdržali kyticu kvetov a úprimné poďakovanie od pani PaedDr. Márii Havrillovej. Po slávnostnej akadémii nasledovalo filmové predstavenie. /Fotogaléria/

 • Dni mesta Prešov

  Počas Dní mesta Prešov 2019 ste mohli zastihnúť na pódiu aj naše známe tváre. Študenti našej školy obohatili tento program o prehliadku vybraných modelov z kolekcií našich študentov. /Fotogaléria/

 • Sophista pro regione / Lux Mentium

  Dňa 20. júna 2019 sa opäť konalo v priestoroch divadla Jonáša Záborského slávnostné oceňovanie najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenia majú úzku súvislosť s našim regiónom, pretože Ján Amos Komenský navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov.

  Na úvod slávnostného aktu sa predstavil spevácky zbor, potom nasledoval krátky príhovor PaedDr. Milana Majerského, PhD., predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Po slávnostnom príhovore nasledovalo slávnostné odovzdávanie cien najlepším pedagógom PSK „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región. Za našu školu bola ocenená RNDr. Ing. Mária Vavreková, učiteľka matematiky a odborných predmetov cestovného ruchu. K tomuto významnému oceneniu dlhoročnej práce v školstve jej všetci zamestnanci školy srdečne blahoželáme!

 • Spolupráca s Ruským centrom PU

  V rámci vyučovania ruského jazyka naši študenti už 2x navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity. Prvý krát 06.06.2019 pri príležitosti Dňa ruského jazyka a pri príležitosti 220. výročia narodenia A. S. Puškina si žiaci 1. ročníka pozreli prezentáciu „Život a literárne diela A. S. Puškina“. 17.06.2019 bol žiakom 2. ročníka premietnutý film režisérky Natálie Bondarčukovej „Puškin - Posledný súboj“. Vďaka cyklu týchto podujatí si žiaci prehĺbili vedomosti o velikánovi ruskej literatúry. /Fotogaléria/

 • Študijný odbor: 6341 M škola podnikania

  Výsledková_listina_6341M_škola_podnikania_2.kolo

  Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 19. júna 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte Strednej odbornej školy podnikania. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

 • Srdečný pozdrav z Islandu

  Posielame srdečný pozdrav z cesty na Island v rámci projektu Erasmus+.

  Oplatilo sa snívať, písať, študovať a pracovať. Program kurzu "Island - krajina a ságy je nádherný: spoznávame úžasnú krajinu, čítame a hráme ságy, diskutujeme o učení, spoznávame kolegov z celej Európy.

  RNDr. Mária Vavreková, PaedDr. Anna Simková, Mgr. Veronika Stoláriková /Fotogaléria/

 • Myslíme ekologicky, konáme sociálne

  V rámci rôznych aktivít environmentálnej výchovy sa na našej škole v školskom roku 2018/2019 organizuje, okrem iného, aj zber PET vrchnákov z plastových fliaš. Tieto aktivity organizuje Ekorada našej školy.

  V každej triede sú umiestnené nádobky, do ktorých žiaci zbierajú vrchnáčiky. Doteraz sa vyzbieralo 6 plných vriec PET vrchnákov. Keďže sme chceli pomôcť dobrej veci, rozhodli sme sa tieto vrchnáčiky dať tým, ktorí to potrebujú. Rozdelili sme ich medzi 2 dievčatká v núdzi. V drogérii DM sa koná zbierka pre Emu S., ktorej sme darovali 3 vrecia vrchnákov a v Coop Jednote sa zbierajú vrchnáky pre Sabínku F., ktorej sme darovali taktiež 3 vrecia vrchnákov.

Počet návštev: 7628500

Partneri