• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Fotografická súťaž "MOJOU OPTIKOU"
   • 7. 10. 2021
   • Milí študenti, dievčatá a chlapci,

    ponúkame vám možnosť prezentácie vlastného objavovania krás okolo nás prostredníctvom optiky vášho fotoaparátu alebo vašich mobilných telefónov. Ak radi fotíte, podeľte sa o svoje vnímanie jedinečnosti, ktorá nás obklopuje – zapojte sa do fotografickej súťaže :

   • Fotografická súťaž "MOJOU OPTIKOU": Čítať viac
   • EXPERT GENIALITY SHOW
   • 6. 10. 2021
   • EXPERT GENIALITY SHOW – 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov SŠ prebehne 30. novembra 2021 v týchto oblastiach:

    • Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci),
    • Svetobežník (geografia),
    • Mozgolamy (logické hádanky, postupno
   • EXPERT GENIALITY SHOW : Čítať viac
   • Rodičovský príspevok
   • 5. 10. 2021
   • Rada rodičov na základe uznesenia prijatého na plenárnej schôdzi dňa 21.09.2021 žiada rodičov študentov, aby schválený rodičovský príspevok uhradili internetbankingom, alebo priamou platbou.

    1. Internetbanking

    Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0043 8521 4859

    Pri platbe je potrebné uviesť v kolónke Informácie pre príjemcu: triedu, meno a priezvisko žiaka.

   • Rodičovský príspevok: Čítať viac
   • I-bobor
   • 5. 10. 2021
   • Súťaž I-bobor: bude v školskom roku 2021/22 prebiehať v spolupráci s aSc cez EduPage.

    Po dohode s organizátormi súťaže iBobor od školského roka 2021/22 budú môcť školy registrovať žiakov do súťaže a žiaci robiť súťaž cez EduPage.

    Novinkou je, že tento rok sa uskutoční ešte pred hlavnou súťažou tzv. tréningové kolo.

   • I-bobor: Čítať viac
   • Nové vydanie časopisu Kam po strednej
   • 5. 10. 2021
   • Informácia o novom vydaní časopisu Kam po strednej

    Nové vydanie obsahuje až 36 strán s informáciami:

    • o štúdiu na VŠ, predstavením fakúlt a univerzít
    • postup ako správne vybrať VŠ
    • pozvánku na celoslovenské virtuálne dni otvorených dverí
    • ponuky práce pre študentov, ktorí ďalej študov
   • Nové vydanie časopisu Kam po strednej: Čítať viac
   • Oznam II.
   • 28. 9. 2021
   • Vedenie Spojenej školy Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu bude prebiehať vyučovanie v I.A-p triede (škola podnikania) dištančnou formou.

    Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

   • Oznam II.: Čítať viac
   • Oznam
   • 27. 9. 2021
   • Vedenie Spojenej školy Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného potvrdeného pozitívneho PCR testu bude prebiehať vyučovanie v II.A-p triede (študijný odbor ekonomické lýceum a škola podnikania) dištančnou formou.

    Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

   • Oznam: Čítať viac
   • Výsledky volieb do Rady školy
   • 21. 9. 2021
   • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. oznamujeme výsledky volieb, ktoré sa konali dňa 21. 09. 2021.

    Na základe výsledkov hlasovania sa zástupcami rodičov do Rady školy stali:

   • Výsledky volieb do Rady školy: Čítať viac
   • Výsledky volieb do Žiackej školskej rady
   • 21. 9. 2021
   • 20.09.2021 sa na našej škole konali voľby do Žiackej školskej rady. Do týchto volieb boli zapojení všetci žiaci školy, ktorí si spomedzi 13 kandidátov mohli vybrať 11 zástupcov. Celoškolských volieb sa celkovo zúčastnilo 303 žiakov našej školy.

    POČET PLATNÝCH HLASOV - 292

    POČET NEPLATNÝCH HLASOV - 11

   • Výsledky volieb do Žiackej školskej rady: Čítať viac
   • Pozvánka na voľby členov Rady školy za rodičov a zákonných zástupcov
   • 20. 9. 2021
   • Vážení rodičia,

    vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že dňa 21.9.2021 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárna schôdza spojená s voľbami do Rady školy za zástupcov rodičov.

    V prípade, že ak sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, bude nasledovať opakovaná voľba (najskôr jednu hodinu po oznámenom termíne v pozvánke na voľby do rady školy).

   • Pozvánka na voľby členov Rady školy za rodičov a zákonných zástupcov: Čítať viac
   • Samotestovanie žiakov
   • 17. 9. 2021
   • Riaditeľstvo Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje všetkým žiakom a rodičom, informácie ohľadom vykonávania samotestovania pomocou testov, ktoré boli rozdelené žiakom v dňoch 16. a 17.9.2021. Každý žiak má pridelených 5 ks samotestov.

    - Odporúčame žiakom, ktorí navštevujú školský internát, aby vykonali samotestovanie vždy v nedeľu pred odchodom na školský internát.

   • Samotestovanie žiakov : Čítať viac
   • Výzva na voľby členov rady školy
   • 16. 9. 2021
   • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove.

   • Výzva na voľby členov rady školy: Čítať viac
 • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Štátny pedagogický ústav
  • NUCEM
  • Ústav informácií a prognóz školstva
  • Študentský pôžičkový fond