• Novinky

      • Matematický Klokan 2021 – výsledky

      • V dňoch 20.–21.4.2021 riešili stovky(možno tisíce) žiakov základných a stredných škôl na Slovensku zaujímavé úlohy tohtoročnej súťaže Matematický Klokan. Z našej školy našlo odvahu popasovať sa s príkladmi 18 dievčat prvých a druhých ročníkov a dve štvrtáčky.

       Poradie najúspešnejších v roku 2021

       za celú školu:

       1. Albertová Nikola, I.A, 72bodov, 60% úspešnosť – šampión školy

       2. Lengerová Lívia, IV.C, 71b, 59,17% úspešnosť

       3. Štelbadská Sandra, II.B, 66b, 55% úspešnosť

       kategória Junior O34:                                                   

       1. Lengerová Lívia, IV.C, 71b

       2. Jurkovičová Anička, IV.C, 59b

       kategória Kadet O12

       1. Albertová Nikola, I.A, 72b

       2. Štelbadská Sandra, II.B, 66b

       3. Koščová Kristína, I.A, 54b

       4. Regrútová Antónia, I.A, 52b

       5. Kustro Sofia, I.A, 49b

       Poradie ostatných súťažiacich môžete zistiť mailom u p.prof. Vavrekovej alebo zadaním svojho kódu na stránke https://matematickyklokan.sk/.

       Buďte v škole, dostanete darček od organizátorov tj. Talentídy n.o. a Združenia rodičov SOŠ podnikania.

       Všetkým účastníkom bez ohľadu na poradie blahoželáme a prajeme radosť z myslenia a riešenia úloh.

       MV                       Klokan.jpg

      • Druhé kolo prijímacích skúšok

      • Druhé kolo prijímacích skúšok

       Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov uskutoční 22. júna o 8:30 hod. prijímacie konanie v druhom kole na nenaplnený ( voľný ) počet miest po prvom kole prijímacieho konania v študijnom odbore 6325 M ekonomické lýceum v zmysle  kritérií prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium.

       /Kritéria_prijímacích_skúšok/   /Oznam_2._kolo/

      • Burza modelov a šiat

      • Opäť  je tu šanca pomôcť sebe a iným  prostredníctvom  burzy  šiat v duchu ZERO WAST.  V telocvični  školy  od pondelka 21.06.2021 do piatka 25.06.2021 v čase od 8:00 do 12:00 h. uskutoční výpredaj modelov z dielne umelcov našej školy a darovanie šatstva pre všetky vekové i konfekčné kategórie. Zvyšné šatstvo poputuje GKCH v Prešove na charitatívne účely.

       Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na vás!

       PS: Za prípravu burzy patrí srdečné poďakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu – Mgr. M.Kušnírovej a žiakom I.A triedy, Mgr. J.Šebejovej a žiakom II.A triedy a Mgr. N.Tomanovej.

       Mgr. Martina Leláková

      • NÁPAD PREDÁVA 2021

      • Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už IX. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2021“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Július Štefaník. Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2021 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Zároveň nás pozdravil vzácny hosť Mgr. Juraj Kredátus, PhD., vedúci oddelenia odboru školstva PSK.

       Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu ďalší hostia, a to Mgr. Zdenka Štefaníková, majiteľka firmy AWYN, s.r.o., taktiež aj pani Kristína Lorková, projektová koordinátorka projektu „Rozbehni.sa“, ako aj JUDr. Milan Kendereš, majiteľ firmy EkoMedia, s.r.o..

       Cieľom súťaže Nápad predáva 2021 bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy.

       Učitelia cudzích jazykov ohodnotili samostatnú kategóriu cudzích jazykov: Individuálny predajca v anglickom jazyku, ktorú získala žiačka I.B triedy Karolína Širillová a druhou cenou bolo Predajná skupina vo viacerých cudzích jazykoch, ktorú získala firma CULTURE GO, s.r.o. - Karabinošová, Dakarová, Gregová, Štelbacká a fedorová II.B triedy.

       Súťaž podporili aj naši sponzori: AWYN, s.r.o. , Milk – Agro, s.r.o. , Rodičovské združenie pri SOŠ podnikania a Občianske združenie Mladý tvorca.

       Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom X. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2022.

       Výsledky súťaže v tabuľke: Výsledková_listina_NÁPAD_PREDÁVA_2021

        

      • Týždeň Zdravej výživy

      • Týždeň od 31.05. do 04.06.2021 bol pre nás  aj Týždňom zdravej výživy. Počas celého týždňa sme sa zúčastňovali rôznych aktivít a to napríklad : ochutnávka zdravých jedál, diagnostika telesného zloženia či vedomostný kvíz. Počas celého týždňa sme si s radosťou vychutnávali zdravú stravu aj v školskej jedálni.  

       Veľká vďaka patrí dievčatám z I.A triedy, ktoré spoluorganizovali toto podujatie. Napomáhali aj žiačky III.B triedy, ktoré sa venovali diagnostike zloženia tela, ale aj všetkým ostatným žiačkam, ktoré ochotne pomohli pri príprave či vyhodnocovaní súťaže.

       Veľká vďaka patrí školskej jedálni a členom komisie "STOP OBEZITE", kvôli ktorým sa táto krásna a úspešná akcia zrealizovala v priateľskej atmosfére a hlavne zdravo! 

       Vedomostný kvíz sa tešil veľkému úspechu a pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik  vyžreboval piatich výhercov, ktorí si prevzali balíček zdravých dobrôt (Mgr. Stoláriková, Čuchranová III.A, Koščová I.A, Lukáčová I.A, Poľanská II.B). 

       Veríme, že sa zdravá strava nebude v našom jedálničku objavovať len počas spomínaného týždňa, ale stane sa každodennou súčasťou stravovacieho režimu nasledujúcich dní. Nezabúdajme na heslo nášho vydareného týždňa: "Nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojim jedlom." Hippokrates

      • Multifunkčný preukaz ISIC pre študentov

      • Preukaz žiaka ISIC je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných škôl. Žiaci ho môžu získať priamo cez svoju strednú školu a množstvo funkcií a výhod prináša nielen samotným žiakom a ich rodičom, ale aj strednej škole, ktorú navštevujú a ktorá im preukaz vydáva. Na čip v preukaze si môžeš nahrať napríklad elektronickú peňaženku (električenku v MHD, vlakoch, autobusovej doprave…), ale aj obedy v škole, prístupy do niektorých miestností, na plaváreň či do knižnice. Preukaz ISIC plní funkciu dochádzkového čipu študentov školy. Preukaz slúži ako tvoj doklad o statuse študenta a ako preukaz na zľavy na Slovensku ale aj v zahraničí.

       Čo je potrebné:

       • Vyplniť žiadosť o vydanie preukazu ISIC a doručiť ju do SOŠ podnikania v termíne do 15.6.2021 (Mgr. Stoláriková – učiteľka)

       • So žiadosťou doniesť úvodný poplatok 20,00 € (čipový preukaz a známka ISIC na školský rok 2021/2022) a svoju fotku o rozmeroch 3 x 3,5 cm

       Žiadosť-o-vydanie-preukazu-žiaka-ISIC-EURO26_04-2021

      • S T R E T N U T I E

      • V utorok 1.júna 2021 sa v nádherných priestoroch Skladu soli v STM Múzea v Solivare konala vernisáž rozlúčkovej výstavy výtvarných diel žiakov umeleckých študijných odborov, na ktorú zavítali absolventi menovaných odborov, pedagógovia, ktorí  boli v minulosti významnou súčasťou pedagogického zboru, aktuálni pedagógovia a žiaci, rodičia a hostia.

       Vernisáž otvorila výstavu, ktorá je prierezom vývoja umeleckých odborov odevný dizajn a dizajn interiéru. Vzhľadom limity výstavného priestoru bolo možné vystaviť obmedzený počet exponátov, no napriek tomu umožňuje inštalácia nahliadnuť pod pokrievku výtvarnej tvorby žiakov dizajnu a prezrieť si ukážky maľby, kresby, grafiky, fotografie, ale aj búst, dekoratívnych predmetov, modelov odevov či priestorov, funkčné dizajnérske diela v mierke 1:1. Informačný panel poskytuje pohľad na vývoj odborov, predstavenie autorky odborov – významnej slovenskej scénickej a kostýmovej výtvarníčky, dlhoročnej vedúcej umeleckých odborov, skvelej učiteľke a výnimočnej osobnosti – pani PaedDr. Mgr. Anny Simkovej.

       Za možnosť zorganizovať výstavu a vernisáž patrí poďakovanie vedeniu školy – p. riaditeľovi školy – p. Mgr. Michalovi Čiernikovi a p. zástupcovi riaditeľa – p.Ing. Bohušovi Popíkovi, MBA , za podporu, materiálno-technické zabezpečenia a príspevok do programu. Poďakovanie patrí aj p. školníkovi J.Stredňákovi za prevoz exponátov a pomoc s ich expedovaním, všetkým vyučujúcim za ústretovosť voči žiakom spolupracujúcim na inštalácii a príprave programu, pani Ing. arch. Silvii Šillovej za spoluprácu pri výbere exponátov pre výstavu, p. Mgr. Rastislavovi Mravcovi za spoluprácu pri výbere výtvarných prác a príhovor v mene odborných učiteľov počas programu vernisáže a p. Ing. Janke Kočárovej za zorganizovanie žiakov MRCR pre servis občerstvenia. Obrovské poďakovanie patrí žiakom III.A triedy Rebeke Hodošiovej, Adriáne Čuchranovej, Barbore Baranovej, Miriame Puškášovej, Tímei Kuchtovej, Lukášovi Bartošovi, žiačke III.C triedy Sáre Bednaríkovej a žiakovi II.B Jakubovi Miháľovi, ktorí participovali na inštalácii výstavy, príprave a realizácii programu pre vernisáž. Potrebné je poďakovať žiakom II.B Veronike Závadskej, Sandre Štelbackej, Kataríne Kakarovej, Natálii Poľanakej, Júliusovi Štefaníkovi a Samuelovi Bakovi za kultivovaný servis občerstvenia pre účastníkov vernisáže.

       S potešením však ďakujeme všetkým účastníkom vernisáže, ktorí vytvorili príjemnú atmosféru stretnutia, spomínania, priateľských rozhovorov a svojou prítomnosťou sa navzájom potešili a obohatili.

       V neposlednom rade poďakovanie patrí zamestnancom STM Múzea Solivar pod vedením p. riaditeľa PhDr. Mareka Duchoňa, ktorí už tradične poskytli priestor  pre prezentáciu umenia našich žiakov a vytvorili príjemnú klímu pre spoluprácu a stretnutie priaznivcov školy a umenia. Špeciálne poďakovanie patrí  autorke a dlhoročnej správkyni umeleckých odborov – p. PaedDr. Anne Simkovej za dlhoročnú prácu pre prospech žiakov a pre budovanie dobrého mena školy, za účasť, príhovor a spríjemnenie atmosféry vernisáže, pani RNDr. Ing. Márii Vavrekovej za dlhoročnú spoluprácu pri realizácii výtvarných projektov, plenérov, výstav a vernisáží.

       Výstavu je možné prezrieť si ešte do 30.júna 2021 v prevádzkovom čase STM Múzea (od 9:00 hod. do  17.00 hod. od stredy do nedele).

       Mgr. Martina Leláková

      • Matematika v umení

      • Žiaci umeleckého odboru dizajn interiéru sa s matematikou rozlúčili originálnym spôsobom. Na tému Matematika v umení vypracovali zaujímavé plagáty, referáty a umelecké diela. Tie najzaujímavejšie si môžete pozrieť.  Pridávam aj dva citáty spojené s matematikou:

       „Zložitejšia ako matematika, je pre človeka láska. Často s neriešiteľnými príkladmi.“ — Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955. 

       (https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-matematike/„Dávajte si pozor nuly – v matematike aj v živote.“

      • Tak "obyčajný" deň

      • Dňa 28.mája 2021 bol pre našu školu výnimočný deň... Riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik mal možnosť privítať štátneho tajomníka pre šport p. Mgr. Ivana Husára.. Okrem iného diskutovali aj o problematike školskej telesnej výchovy... Pán Husár si pozrel materialno - priestorové vybavenie našej školy pre potreby vyučovania telesnej a športovej výchovy.. Cieľ nášho p. riaditeľa je vybudovať na školskom dvore multifunkčné ihrisko a oddychovú zónu pre potreby vyučovania v letných mesiacoch aj na iných predmetoch ako je samotná telesná a športová výchova.. Následne po návšteve naša p. učiteľka Mgr. Martinka Leláková oslavovala svoje životné jubileum.... Ďakujeme pán Husár za návštevu a pani učiteľke prajeme všetko len to najlepšie... Stredná odborná škola podnikania Prešov - investuj do seba, vzdelávaj sa u nás.

      • Stretnutie žiackých školských rád

      • Dňa 26.5.2021 sme na pôde našej školy zorganizovali spoločné stretnutie s členmi Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie. Cieľom tohto stretnutia bolo zoznámiť sa a naplánovať si spoločné aktivity na budúci školský rok, keďže od septembra 2021 už budeme jeden celok pod jednou strechou. Spoločne to medzi nami zaiskrilo a tešíme sa na našich nových spolužiakov. Veríme, že toto spojenie bude prospešné a prínosné pre nás všetkých. Ešte raz ĎAKUJEME, že ste si na nás dnes našli čas a tešíme sa aj nabudúce...❤️

      • Nápad predáva 2021

      • Dňa 10. júna 2021 sa na SOŠ podnikania uskutoční ďalší už IX. ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“. Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Do 28.5.2021 záväzné prihlášky

       Súťažné kategórie:

       • Mladý podnikateľ roka
       • Najpútavejšia reklama
       • Najrealizovateľnejší nápad
       • Najlepší predajca (prezentácia)
       • Najlepší EKO nápad.

       Nápad_predáva_oznam_pre_žiakov_2021

      • Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom internáte

      • Týmto oznamujeme, že kapacitné možnosti Školského internátu pri SOŠ podnikaní sú podľa nových protipandemických opatrení obsadené. Konštatujeme, že nateraz nemôžeme akceptovať už žiadne ďalšie požiadavky ubytovania žiaka/žiačky. Ubytovaní sú tí, ktorí prejavili záujem telefonicky alebo mailom 14. 5. 2021 do 14,00 hod.

       Akékoľvek ďalšie zmeny Vám budú včas oznámené.

                           Mgr. Ligdayová Iveta

                              vedúca VMV a ŠI  

      • S T R E T N U T I E - R O Z L Ú Č K A

      • V utorok dňa  1.6.2021  o 15:00 hod. sa v priestoroch STM Múzea Solivar v Sklade soli na Námestí osloboditeľov 4 v Solivare  uskutoční vernisáž výstavy výtvarných odborov našej školy "Rozlúčka - Stretnutie".

       Odevný dizajn a dizajn interiéru vyrástli na živnej pôde odevnej  tradície, ktorá bola, je a už navždy ostane základným kameňom existencie našej školy. Dnes tieto  umelecké študijné odbory  končia svoju  históriu  na  SOŠ podnikania po dlhoročnej  symbióze s ostatnými študijnými odbormi – manažment regionálneho cestovného ruchu, styling a marketing, škola podnikania či ekonomické lýceum.

       Výstava chce priblížiť ich mnohotvárne, pre školu prínosné, aktivity študentov (absolventov i aktuálnych študentov) realizované na pôde školy i mimo nej pod odborným vedením profesionálne i  ľudsky vzácnych pedagógov odborného i všeobecne vzdelávacieho  zamerania.  

       Ctené kolegyne a kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci, priaznivci a priatelia školy, ctená verejnosť,

       srdečne  vás pozývame na rozlúčkové  stretnutie s umeleckými  odbormi  –  s pedagógmi, absolventmi, aktuálnymi študentmi a hosťami. Pripravený bude sprievodný kultúrny program s pohostením.

       V prípade, ak vám okolnosti nedovolia zúčastniť sa vernisáže, priestory STM Múzea Solivar ponúkajú možnosť  navštíviť túto výstavu v prevádzkovom čase múzea do 30.6.2021.

       T E Š Í M E     S A      N A    V Á S  !

       Mgr. Martina Leláková  /Pozvánka/

      • Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte

      • Týmto oznamujeme ubytovaným žiakov v školskom internáte, že od 17. 5. 2021 (pondelok) je školský internát v prevádzke. Ubytovanie žiakov  bude realizované podľa opatrení MŠVaV SR a nariadení  Vlády SR.

       Pre žiakov, ktorí už prejavili záujem o ubytovanie v mesiacoch máj-jún 2021 z toho vyplýva ihneď zrealizovať platbu vo výške 80,- €/mesiac. Žiaci budú ubytovaní max. po 2 na izbe pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení. Zároveň upozorňujeme, že príchodovka nie je v nedeľu, ale v pondelok ráno od 6,30, resp. po vyučovaní

      • Workshop Eurofondue 2021

      • Dňa 20.5.2021 sa žiaci našej školy - trieda II.B -  odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu spolu s učiteľkami RNDr. Ing. M. Vavrekovou a Ing. J. Kočárovou zúčastnili workshopu s názvom EUROFONDUE 2021. Workshop spolu so súťažou študentských nápadov a projektov organizuje Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

       Do workshopu sme boli osobne pozvaní, pretože tri žiačky tejto triedy, Viktória Daraková, Soňa Fedorová a Zuzana Kuchtová, sú prihlásené do súťaže a pracujú na projekte náučného chodníka v Župčanoch s cieľom zviditeľniť obec -  spropagovať ju cez významnú osobnosť Jonáša Záborského.

       Na tomto workshope sme sa dozvedeli zaujímavosti o písaní a realizácii projektov, projektovom manažmente. Ďalej sme mali možnosť dozvedieť sa viac o sociálnom podnikaní ale aj o financovaní projektov, o poskytovaných grantoch. V poslednej časti workshopu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o  zručnostiach potrebných pre tvorbu prezentácií, o komunikácií  s publikom a zvládaním stresu.

       Po skončení workshopu nasledovali online stretnutia s mentormi - partnermi  súťaže EUROFONDUE. Naše dievčatá komunikovali s lektorkou Veronikou Toth, absolventkou Karlovej univerzity v Prahe, aktuálne doktorandkou na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity. Dialóg prebiehal formou otázok, odpovedí, odporúčaní zo strany mentora.

       Získali sme cenné informácie a rady k projektu. Sme radi, že sme sa tohto workshopu mohli zúčastniť a veríme, že nadobudnuté vedomosti a novinky skoro využijeme pri písaní a realizovaní prác, projektov a súťaží našich žiakov.

       RNDr. Ing. M. Vavreková, Ing. J. Kočárová

       E_spolu_PaL.pdf          /Fotogaléria/ 

      • Pozvánka pre žiakov 2. a 4. ročníka

      • Pozvánka pre žiakov 2. a 4. ročníka na praktický workshop so spoločnosťou GlobalLogic na tému "Čo sa skrýva za vývojom produktu?", ktorý sa uskutoční  1. júna 2021 od 14:30 do 16:30 na platforme ZOOM.

       Na čo sa môžu tešiť: Budú mať možnosť vyskúšať si prácu v Scrum tíme a zažiť skutočné IT. Ochutnajú nástrahy, ktoré vývoj produktu ponúka a zažijú agilné prostredie.   Workshop bude interaktívny a očakáva sa aj ich zapojenie. 

       Bližšie informácie u Ing. Onderkovej

      • EduScrum na našej škole

      • Opäť pokračujeme vo vyučovaní v škole novým a moderným spôsobom výučby EduScrum.

       Nový vzdelávací systém obsahuje prvky, ktoré sa často spomínajú v debatách o vzdelávaní v 21. storočí:

       • Učiteľ už nie je len postavička stojaca pred tabuľou a prednášajúca učivo apatickým deťom hrajúcim sa na mobiloch.
       • Trieda je rozdelená do skupín a žiaci sa učia spoločne.
       • Študujú novú teóriu, robia cvičenia, sú nútení spolupracovať a samostatne riešiť problémy.
       • Učiteľ im hovorí, čo majú robiť, ale neurčuje im ako. Ak potrebujú pomôcť, pomôže. Chodí po triede, zisťuje, čo robia, ako im to ide a čo im štúdium komplikuje. Už nie je len učiteľom, stáva sa koučom.

       Ponúkame zopár fotografií z hodiny Hospodárska geografia - trieda II.A, odbor: Škola podnikania.

       Žiaci preberajú tematický celok Regionálna hospodárska geografia sveta -  Amerika - sami sa vzdelávajú, majú na to vyčlenené hodiny, naštudujú si celok, aktuálne na fotografiách môžete vidieť ako  pracujú na výstupe z hodiny, ktorý majú odovzdať k dohodnutému dátumu, sami si volia cestu, zdroje, učebné pomôcky. Učia sa pracovať samostatne, systematicky, kooperatívne, flexibilne, plánovať si veci, pracovať v tíme,  byť zodpovednými.

       Ing. Jana Kočárová

       /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje