• Športová olympiáda v školskom internáte

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez internetu pripravili členovia Školského parlamentu pri Školskom internáte pohybovú aktivitu s názvom ,,Športová olympiáda v ŠI“. Táto aktivita sa konala 25. 1. 2023 v telocvični našej školy. Už pri plánovaní tejto aktivity bolo veselo. Jedná sa o zábavnú formu pohybovej aktivity určenú podľa záujmu pre všetkých žiakov. Tentoraz sa prihlásili žiaci do štyroch tímov po šiestich súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Skoky na fit loptách, Skoky v perine, Hula hop, Basket naopak, Novinová štafeta, Ping pong florbal. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín odborná porota v zložení - yychovávateľky a asistenti vyhodnotili výsledky ,,Športovej olympiády“.

      Na prvom mieste sa umiestnil tím s názvom ,,Budeme čo?“, na druhom mieste tím ,,SP Legendy“, na treťom mieste tím ,,Blesky“ a na štvrtom mieste tím „Hrdzavá stavba“.  Všetkým súťažiacim blahoželáme a nesúťažiacim ďakujeme za aktívne povzbudzovanie. Poďakovanie patrí vedúcej Školského internátu Mgr. Ligdayovej za výborný komentátorský výkon a taktiež vychovávateľkám Mgr. Ľudmile Vargovčíkovej,  Ing. Alene Kohútovej a koordinátorke Žiackeho parlamentu pri ŠI  Bc. Janke Pistrákovej za plynulý priebeh celého podujatia.  Členovia Školského parlamentu pod vedením Adama Marčišina sa už teraz tešia na ďalšie spoločné športové aj spoločenské aktivity v našom Školskom internáte.     

      Mgr. Ligdayová Iveta - vedúca VMV a ŠI

     • Mix volejbal SŠ

     • 27.1.2023 sa naše družstvo zúčastnilo OK vo volejbale. Turnaj sa konal na našej domácej pôde Spojenej školy . Zúčastnilo sa ho 5 škôl. Postúpili ďalej dve školy. My sme obsadili práve tretie nepostupové miesto, čo je škoda, ale napriek tomu ďakujem chlapcom a dievčatám za obetavý výkon. Športu zdar!

      Mgr. A. Berdisová

     • Matematický klokan

     • Milí žiaci, aj v tomto školskom roku bude na našej škole prebiehať  súťaž: Matematický klokan, ktorá sa uskutoční dňa 27.3.2023. Máte možnosť využiť vedomosti a schopnosti v oblasti matematického a logického myslenia. Poplatok – 5€ (príspevok so ZRPŠ: 3€ + doplatok žiaka: 2€).

      Termín prihlásenia: do 10.2.2023 v kabinete č. 309A – Ing. D. Vrabľová, Mgr.S.Drotárová

     • „NÁPAD PREDÁVA 2023“

     • XI. ročník celoškolskej súťaže

      ktorá sa uskutoční 21. februára 2023 v telocvični školy

       

      Súťažiaci budú súťažiť v týchto kategóriách:

      - hlavná cena „Mladý podnikateľ roka“

      - najpútavejšia reklama

      - najlepší predajca (prezentácia)

      - najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

      - cena investorov

      - important price tohto ročníka je zaradenie kategórie

      „Najlepší EKO nápad“, kde oceníme originálne nápady na riešenie využitia a spracovania odpadov, ochrany a tvorby životného prostredia, nápady ako prispieť k zdravému životnému štýlu.

      Každý súťažiaci získava malú pozornosť.

       

      Cieľom súťaže je:

      - podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania,

      - podporiť zážitkovú formu vyučovania,

      - prehĺbiť záujem o študovaný odbor, 

      - rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, 

      - podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi,

      - prebudiť zdravú súťaživosť, ako aj zabaviť sa a vyhrať

       

      Podmienky súťaže:

      - zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa,

      - vypracovať prezentáciu v Power-Pointe, katalóg produktov, a propagačné materiály /plagát, logo, reklamný slogan, vizitky a iné/, propagačný stánok,

      - pripraviť si a prezentovať svoj nápad v slovenskom aj cudzom jazyku,

      - súťažiť môže jednotlivec, alebo skupina žiakov.

      Reklamná kampaň bude od 25.1.2023 do začiatku súťaže

       

     • ŠTUDENTSKÝ PLES

     • FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a tanca... Také boli v minulosti, tak prečo si ich neužiť aj dnes?

      Pri tejto príležitosti vážení zamestnanci školy a študenti, chceme vás a vašich hostí pozvať na Študentský ples, ktorý sa uskutoční 10. februára 2023 v priestoroch našej školskej jedálne.  Pri vstupe vás privítame welcome drinkom, k dispozícii bude foto stena s rekvizitami, aby ste si z plesu odniesli spomienky do svojho fotoalbumu. Slávnostné zahájenie plesu bude o 19-tej hodine spolu s príhovorom riaditeľa školy. Po úvodnom tanci vás čaká slávnostná večera a celú noc tanečná zábava na parkete s profesionálnym DJ-om. Garantujeme Vám super zábavu v príjemnej spoločnosti, krátky kultúrny program, možnosť vyhrať zaujímavé ceny v tombole a iných súťažiach. Lístky si môžete zakúpiť u pani magisterky Stolárikovej, kabinet č. 214. Prípadne cez obedové prestávky v miestnosti Školského parlamentu na treťom poschodí, číslo dverí 312. Ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na plagáte. Cena vstupenky pre 1 osobu je 18 eur. Triedu s najväčšou účasťou neminie špeciálna cena pre super kolektív!

      Všetci ste srdečne pozvaní!

      Váš Školský parlament

     • Beseda so spoločnosťou STAGEMAN SLOVENSKO - Animátorský kurz

     • Dňa 16.1.2023 sa žiaci 2. až 4. ročníka v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej prednášky a besedy s pani Kovalčíkovou a Harvanovou zo spoločnosti STAGEMAN Slovensko, ktorú zabezpečila naša učiteľka Ing. Jana Kočárová v rámci rozsahu učiva odborných predmetov nášho odboru.

      Spoločnosť  sa venuje príprave a realizácii voľnočasových a vzdelávacích programov, v ktorých prepája animáciu voľného času, netradičné outdoorové aktivity a zážitkové vzdelávacie metódy.

      Mladé lektorky predstavili celkový význam a dôležitosť animácie. Taktiež predstavili spoločnosť STAGEMAN Slovensko, jej pôsobenie na Slovensku a v zahraničí, porozprávali nám, ako sa aj my žiaci môžeme  stať súčasťou tejto firmy a čo nás ako možno budúcich animátorov čaká. Nesmela chýbať ani hra na lepšie spoznanie sa medzi sebou.                                                                                                      

             Daráková Viktória 4.D

      Žiaci pozitívne reagovali na túto besedu, dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácii, ktoré ich posunuli ďalej v o svojej profesii a získané rady môžu využiť aj hneď.

      Dostali ponuku nielen pracovných miest v oblasti animácie, ale aj možnosť realizácie animátorského kurzu s certifikátom, ktorý je potrebný, ak sa chcú uplatniť v budúcnosti ako animátori.

      Kto má záujem, nech neváha a nahlási sa v kabinete 211A. Prihlásiť sa môžu aj žiaci z iných odborov.

      Ing. Jana Kočárová

     • Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1. 2023 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku

      Timea Harčaríková /4.  B / sa umiestnila na 1. mieste

      Viktória Štalmachová /2.C / sa umiestnila na 2. mieste.

      Obe žiačky postupujú na krajské kolo do Popradu- srdečne blahoželáme:)

      Mgr. N. Tomanová

      /Diplomy/

     • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

     • Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Štedrovečernému stolu.

      Šťastné a veselé Vám praje Spojená škola.

       

     • Vianočný jarmok

     • 21. decembra sa na našej škole konal charitatívny vianočný jarmok. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: prvou bolo najkrajšie vyzdobená trieda, druhou bol najkrajší stánok.

      Žiaci si pre seba a zamestnancov školy pripravili chutné vianočné dobroty a drobnosti, ktoré mali nádych Vianoc.

      Financie, ktoré sa vyzbierali počas dnešného dňa a počas minulého týždňa, kedy na škole prebiehala charitatívna zbierka budú venované detičkám v detskej nemocnici so sídlom v Prešove.

      Škola nie je len o vzdelávaní, ale aj o vychovávaní mladých ľudí k úcte a súdržnosti voči druhým.

      My sme radi, že máme takých skvelých učiteľov a žiakov na našej Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Video z jarmoku môžeš vidieť v našom príbehu.

      Najkrajší stánok na vianočnom jarmoku mala trieda II.D (viď. fotogaléria),

      Najkrajšie vyzdobená trieda bola IV.D (viď. príbeh)

      Blahoželáme víťazom.

      Krásne sviatky priatelia

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

      /Fotogaléria/

     • Ekonomická olympiáda

     • Do školských kôl 6. ročníka Ekonomickej olympiády 2022/2023 sa zapojilo neuveriteľných 10 120 stredoškolákov. Medzi nimi boli aj žiaci našej Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. Po dvoch pandemických rokoch bude v januári a februári 2023 opäť prezenčné krajské kolá, ktoré sa budú konať v jednotlivých krajských mestách. Ďakujeme všetkým účastníkom školského kola a srdečne gratulujeme študentom, ktorí postúpili. Vďaka patrí aj vyučujúcim ktorí sa zapojili so svojimi žiakmi do školského kola Ekonomickej olympiády. Z jednej školy mohli postúpiť iba 3 najúspešnejší žiaci, z našej školy sú to: Tomáš Onderko, Laura Belišová a Richard Porezaný. Do krajského kola im držíme prsty.

     • BOCHNIA – KRAKOW

     • Dňa 16. 12. 2022 sme absolvovali spoznávací jednodňový zájazd Bochnia – Krakow.

      Upršané ráno nám nepokazilo náladu a odhodlaní sme sa vydali na cestu.

      Naša prvá zastávka bola v soľnej bani Bochnia, ktorá je najstaršou baňou na kamennú soľ v Poľsku. Začiatok jej činnosti sa podľa historických prameňbov datuje do r. 1248. Je taktiež zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Previezli sme sa pozemnou banskou železnicou, zoznámili sa s dejinami bane prostredníctvom rôznych multimediálnych vstupov, videli nástroje a prácu v banských komorách. Celé cestovanie históriu sme zavŕšili v krásnej banskej kaplnke, kde sme si urobili spoločnú fotografiu aj so sprievodcom.

      Dážď vystriedali snehové vločky a my sme sa presunuli do Krakowa. Už počas cesty nám p. sprievodkyňa objasnila pohnutú históriu Poľska a jeho panovníkov až po súčasnosť. Popri rieke Visla sme sa dostali na návršie s kráľovským hradom a katedrálou sv. Stanislava – Wawel, kde boli korunovanní mnohí poľskí králi. Krakow bol totiž až do 16. storočia hlavným mestom Poľska. V katedrále je tiež pochovaných 19 poľských kráľov a takisto Lech Kazcynski, bývalý poľský prezident.

      Následne sme sa presunuli na Hlavné námestie Krakowa, ktoré je jedno z najväčších v Európe. Dominantou je Mariánsky kostol, z ktorého veže sa ozýva každú hodinu hlásnik s trúbkou. V strede námesia okrem Sukienickej haly s tržnicou je pomník Adama Mickewicza, najväčšieho poľského romantického básnika, ktorý však paradoxne v Krakowe vraj nikdy nebol. Štvrtáci si pomník mali, podľa odporúčaní p. sprievodkyne., obskákať na jednej nohe, aby sa im vydarila každá skúška.

      V podvečer mal každý možnosť si vychutnať adventnú atmosféru Krakowa, príp. navštíviť Galériu v podzemí Rýnku.

      Čas zbehol veľmi rýchlo a my sme sa s mokrými topánkami, ale krásne unavení vrátili do Prešova.

      Semanová Zuzana

     • Súťaž OA

     • Dňa 14. 12. 2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností obchodných akadémií. Súťaž sa konala v Žiline na Súkromnej SOŠ Pro scholaris. Prebiehala v troch kolách:

      1. Praktické účtovanie vybraných účtovných prípadov ako súvislý príklad z podvojného účtovníctva, výpočet a účtovanie miezd, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov, vypisovanie účtovných dokladov.

      2. E-learningový test pozostávajúci z otázok z oblasti ekonomiky, práva, makroekonómie, občianskej náuky, geografie, komunikácie a zo základných informácií o EÚ.

      3. Prezentácia o svojej škole v anglickom jazyku v programe MS Office Power Point.

      Našu školu reprezentovali Laura Belišová a Slavomíra Bartková zo 4. A triedy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a preukázané vedomosti.

     • 9.12.2022 Teambuilding členov Školského parlamentu

     • Aktivity ŠP sú zväčša zamerané na žiakov a zamestnancov našej školy, prípadne externú spoluprácu s iným subjektom. Dnes sme si ale urobili čas len pre seba a venovali sme sa budovaniu silného tímu, riešeniu našich vnútorných problémov a zlepšovaniu osobných vzťahov. 

      Predseda ŠP Sofia Pastirová, III.A a podpredseda ŠP Alica Sláviková, III.A sa stali tímlíderkami a mentorkami dnešného stretnutia. Pripravili pre ostatných členov ŠP aktivity zamerané na rozvoj kreativity, nadviazanie spolupráce, posilňovanie komunikačných zručností, vzájomné počúvanie sa, presadenie vlastných názorov v rámci diskusie, a v neposlednom rade sa sústredili na sebareflexiu, spätnú väzbu a celkové vnímanie pôsobenia ŠP. Samozrejme, nechýbala ani zábava, chutné občerstvenie, kopec smiechu a dobrej nálady. 

      S výnimkou mentoriek a dvoch ďalších členov, ostatní členovia zažili takýto teambuilding prvý krát a pochopili ako prínosné stretnutie to bolo. Ocenili organizáciu celého dňa, význam aktivít a uvedomili si svoje silné a slabé stránky. Veríme, že si to čoskoro opäť zopakujeme a ďakujeme riaditeľovi školy PaedDr. Michalovi Čiernikovi, že nám na to vytvoril priestor!

     • Basketbalový turnaj 🏀

     • 7.12.2022 sa konal medziročníkový turnaj v basketbale. Žiaci a žiačky hrali s veľkým nasadením a v duchu fair - play.

      Výsledky:

      Dievčatá - 1. miesto IV. ročník

                         2. miesto I. ročník

                         3. miesto II. ročník

                         4. miesto III. ročník

      Chlapci -    1. miesto IV. ročník

                          2. miesto II. ročník

                          3. miesto III. ročník

                          4. miesto I. ročník

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme!

      Mgr. A. Berdisová 

      Mgr.  K. Polomčáková 

     • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa! 

     • 6. decembra ani našu školu neobišiel Mikuláš. Obdaroval zamestnancov školy, ktorým aspoň symbolicky vyjadril vďaku za ich prácu, často aj nadprácu, empatiu a neodmysliteľnú oporu, ktorú v nich žiaci často hľadajú a nájdu. 

      Navštívil aj vedenie školy, ktorému sa poďakoval v mene žiakov, že vytvára priestor pre ich sebarealizáciu, podporuje ich aktivity, rôzne súťaže a sprostredkúva im tak zážitky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia. 

      V sprievode čerta a anjela zavítal do tried, v ktorých sa žiaci vzájomne rozhodli obdarovať nejakou maličkosťou, respektíve im pripravili prekvapenie ich triedni učitelia. Samozrejme, dopriali sme štipku mikulášskej atmosféry aj ostatným triedam a veríme, že si z tohto dňa odniesli všetci zúčastnení príjemné zážitky. 

      Naše poďakovanie patrí v prvom rade hlavným aktérom: Richardovi Kuzmovi z II.C (Mikuláš), Alexandre Gulovej z II.A (anjel) a Vanese Topolyovej z I.C (čert). Za prácu v zákulisí, fotodokumentáciu a organizáciu celého dňa ďakujeme Sofii Pastirovej a Alici Slávikovej z III.A, a Milanovi Chovancovi z III.C. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí zaplnili mikulášske vrece a venovali tak chvíľku svojho času a pozornosti niekomu inému. 

      Tešíme sa opäť o rok, pretože tradície a zážitky sú to čo nás spája! 

      Školský parlament 

     • PRO EDUCO 2022

     • Žiaci 4. ročníka sa dňa 01. 12. 2022 zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2022 v Košiciach, kde mali príležitosť získať množstvo aktuálnych informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách doma aj v zahraničí. 

      Mali tiež k dispozícii kariérne poradenstvo, jazykové testovanie a  predstavenie pracovných príležitosti od viacerých zamestnávateľov. 

      Veríme, že aj táto akcia pomôže našim žiakom sa lepšie zorientovať na trhu práce a získať informácie, ktoré môžu využiť pri svojom ďalšom rozhodovaní. 

      Ing. Mária Onderková, výchovná poradkyňa 

     • FLORBAL žiačok SŠ

     • V piatok 2.12.2022 sa uskutočnilo finále okresného kola vo FLORBALE žiačok v hale Hotelovej akadémie nq Okružnej ulici. 

      Musím podotknúť ,že zápasy boli extrémne vyrovnané ,ale postúpiť mohol iba jednen tím.Aj dnes sme boli jediný nezdolaný  a ukazalo sa, že aj nezlomný tím a to rozhodlo! Po výsledkoch: 

      Masaryková 24-SOŠ Pedagogická        3:3 

      Masaryková 24 -Gym.JAR 1:0 

      Masaryková 24 - ŠŠ Elba  1:0 

      ĎAKUJEM hráčkam za skvelý teamový výkon+emotívny športový zážitok  a TEŠÍME SA   Z POSTUPU DO KRAJSKÉHO KOLA J.

      Zároveň nás čaká 5.12.2022  

      finále okresného kola vo FLORBALE SŠ ŽIAKOV na rovnakom mieste od 8:00. DRŽME IM SPOLOČNE  PALCE. 

      LET S GO MASARYKOVÁ 24. 

      Mgr.Katarína Polomčáková 

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa  22.11.2022  sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády v nemeckom jazyku.  

      Každý ročník mal svojho zástupcu. 

      Aj keď sa nemčina učí menej ako anglický jazyk, žiaci preukázali veľmi dobré znalosti.  

      Vyhodnotenie:  máme dve druhé miesta

      1. miesto získala žiačka IV.B  triedy - Timea Harčaríková /ďalej postupuje na okresné kolo/ 
      2. miesto získala žiačka II.C triedy - Viktória Štalmachová /ďalej postupuje na okresné kolo/ 

            2. miesto získal žiak II.B triedy - Pavol Petriľák 

       Výhercom srdečne blahoželám a teším sa na ďalšiu olympiádu na budúci školský rok. 

       Mgr. Nikol Tomanová 

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • 24.11.2022 sa na škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo.  Mena víťazov:

      1. miesto: Tomáš Žažo (3.A) 

      2.miesto: Peter Gašparovič (3.A)

      3. miesto: Lea Belišová (2.D)  

      Víťazom srdečne blahoželáme.