• Gastronomické služby

     • Gastronomické služby

      V školskej jedálni je poskytovaná strava žiakom, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, taktiež aj dochádzajúcim

      žiakom, zamestnancom a iným stravníkom.

      Žiaci a zamestnanci hradia za obed: 1,30 €

      Dôchodcovia a cudzí stravníci hradia za obed:  2,74 €

      Celodenná strava pre účastníkov športových súťaží, iných súťaží, dospelých a pod.:

      Raňajky        2,40 €

      Obed             4,60 €

      Večera          3,30 €

      --------------------------------

      SPOLU        10,30 €

      /Školská_jedáleň_foto/

      Raňajky sa vydávajú v čase       06.45 - 07.15 hod.

      Obedy sa vydávajú v čase          11.45 - 15.00 hod.

      Večera sa vydáva v čase            17.30 - 18.00 hod.

       

      Vzhľadom na výbornú polohu budovy školy poskytujeme aj ubytovacie služby,  ponúkame aj ďalšie gastronomické služby.

      Organizujeme svadby, stužkové slávnosti, plesy, oslavy, jubileá, krstiny, promócie, školenia, semináre, firemné i súkromné

      podujatia. 

      Školská jedáleň: priestor s kapacitou 130 miest s variabilným usporiadaním stolov a klimatizáciou.

      Kongresová sála: priestor s kapacitou 60 miest s prezentačnou technikou, ozvučením a internetom.

      Zelený salónik: priestor s kapacitou 35 miest, s chladničkou a minivežou.

      /JEDÁLEŇ/                          /Jedáleň_akcie_pre_verejnosť_nové_foto/

      /KONGRESOVÁ SÁLA/      /Kongresová_miestnosť_akcie_pre_verejnosť_nové_foto/

      /ZELENÝ SALÓNIK/          /Zelený_salónik_akcie_pre_verejnosť_nové_foto/

      Ďalej zabezpečujeme:

      - Rozmiestnenie stolov v rôznych variantoch a podľa druhu podujatia, počtu účastníkov a požiadaviek objednávateľa.

      - Pri svadbách možnosť donášky vlastného tovaru (alko, nealko, koláče, slané pečivo), ktoré je možné uložiť v dvoch

        samostatných skladoch vybavených chladničkou, regálom a pracovným stolom. Pre mladomanželov je poskytnutý

        zdarma apartmán na jednu noc.

      - Výber stravy a občerstvenia zo širokej ponuky, studené a teplé pulty, nápojové stoly, švédske stoly.

      - Komplexné zabezpečenie podujatí podľa Vašich predstáv, aranžovanie a dekorácia.

      - Možnosť parkovania v objekte školy.

      - Možnosť ubytovania a stravovania pod jednou strechou.

      Prajeme Vám príjemné posedenie a veríme, že naše priestory sa stanú miestom, kam sa každý rád vracia.

      V prípade záujmu o ubytovanie alebo gastronomické služby sa kontaktujte osobne, telefonicky alebo mailom:

      Ing. Iveta Drábová                 0905 263 842     iveta.drabova@sospodnikania.sk

      Janka Stašková                    0905 528 304     staskova janka11@gmail.com

      Sekretariát/informátori         051/7733413      sospmaspo@nextra.sk

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje