• Gastronomické služby

     V školskej jedálni je poskytovaná strava žiakom, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, taktiež aj dochádzajúcim

     žiakom, zamestnancom a iným stravníkom.

     Žiaci hradia za obed: 1,60 €

     Zamestnanci hradia za obed: 1,40 €

     Dôchodcovia a cudzí stravníci hradia za obed:  3,10 €

     Celodenná strava pre účastníkov športových súťaží, iných súťaží, dospelých a pod.:

     Raňajky        2,60 €

     Obed             5,10 €

     Večera          3,90 €

     --------------------------------

     SPOLU        11,60 €

     /Školská_jedáleň_foto/

     Raňajky sa vydávajú v čase       06.45 - 07.15 hod.

     Obedy sa vydávajú v čase          11.45 - 15.00 hod.

     Večera sa vydáva v čase            17.30 - 18.00 hod.

      

     Vzhľadom na výbornú polohu budovy školy poskytujeme aj ubytovacie služby,  ponúkame aj ďalšie gastronomické služby.

     Organizujeme svadby, stužkové slávnosti, plesy, oslavy, jubileá, krstiny, promócie, školenia, semináre, firemné i súkromné

     podujatia. 

     Školská jedáleň: priestor s kapacitou 130 miest s variabilným usporiadaním stolov a klimatizáciou.

     Kongresová sála: priestor s kapacitou 60 miest s prezentačnou technikou, ozvučením a internetom.

     Zelený salónik: priestor s kapacitou 35 miest, s chladničkou a minivežou.

     /JEDÁLEŇ/                          /Jedáleň_akcie_pre_verejnosť_nové_foto/

     /KONGRESOVÁ SÁLA/      /Kongresová_miestnosť_akcie_pre_verejnosť_nové_foto/

     /ZELENÝ SALÓNIK/          /Zelený_salónik_akcie_pre_verejnosť_nové_foto/

     Ďalej zabezpečujeme:

     - Rozmiestnenie stolov v rôznych variantoch a podľa druhu podujatia, počtu účastníkov a požiadaviek objednávateľa.

     - Pri svadbách možnosť donášky vlastného tovaru (alko, nealko, koláče, slané pečivo), ktoré je možné uložiť v dvoch

       samostatných skladoch vybavených chladničkou, regálom a pracovným stolom. Pre mladomanželov je poskytnutý

       zdarma apartmán na jednu noc.

     - Výber stravy a občerstvenia zo širokej ponuky, studené a teplé pulty, nápojové stoly, švédske stoly.

     - Komplexné zabezpečenie podujatí podľa Vašich predstáv, aranžovanie a dekorácia.

     - Možnosť parkovania v objekte školy.

     - Možnosť ubytovania a stravovania pod jednou strechou.

     Prajeme Vám príjemné posedenie a veríme, že naše priestory sa stanú miestom, kam sa každý rád vracia.

     V prípade záujmu o ubytovanie alebo gastronomické služby sa kontaktujte osobne, telefonicky alebo mailom:

     Ing. Iveta Drábová                 0905 263 842     iveta.drabova@sospodnikania.sk

     Janka Stašková                    0905 528 304     staskova janka11@gmail.com

     Sekretariát/informátori         051/7733413      sospmaspo@nextra.sk