• MarkGroup, JA firma

    •  

     JA firma MarkGroup pri Strednej odbornej škole podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

     Naša spoločnosť MarkGroup, JA Firma pôsobí na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia. V spoločnosti pracuje 21 žiakov z III.C triedy, študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum.

     Založenie MarkGroup, JA firma je plne v kompetencii Združenia študentov aplikovanej ekonómie pri strednej odbornej škole podnikania v Prešove, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka §829 a následná zmluva bola riadne zaregistrovaná v JA SR dňa 08. 09. 2018, pod číslom AE 007/2017-2018.

     Sme skupina mladých, energických a kreatívnych študentov Strednej odbornej školy s myšlienkou presadiť sa a vydať zo seba to najlepšie. Našimi hlavnými hodnotami a cieľmi sú spolupráca, poctivosť a úsilie podať čo najlepší výkon. Každý člen má právo predniesť svoje nápady a názory. Sme pripravení urobiť všetko pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

     Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky. Okrem teoretických poznatkov by študenti mali získať aj praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania. Niektorí z nich budú mať jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti.

     Posledným krokom je už samotná realizácia našej podnikateľskej činnosti, vzhľadom na fakt, že sme už pevne rozhodnutí uspieť. Vynaložili sme kopec úsilia a obetovali veľa času na vylepšovaní podnikateľského zámeru, čo znamená, že musíme pokračovať v našom diele a začať plniť hlavné poslanie podnikania.

     /Fotogaléria/        Podnikateľský_plán_MarkGroup