• Módna línia mladých 2020

    • Pätnásty ročník  súťaže  Módna línia mladých sa neuskutoční z dôvodu koronavírusu.  .

     /Propozície_súťaže_MLM_2020/

     /Evidenčný_list_modelu_2020/

     /Záväzná_prihláška_2020/

     /Zoznam_účastníkov_MLM_2020/

     /Návratka_na_stravu_a_ubytovanie_2020/

      

     Módna línia mladých 2019

     Dňa 12. apríla 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Módna línia mladých. Bolo to podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIV. ročník tohto podujatia sa konal v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

     Organizátorom bola Stredná odborná škola podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Prostredníctvom tejto súťaže sa podporilo každoročné stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIV. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 13 škôl zo Slovenska, 2 školy z Čiech, 3 školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 721 modelov v 129 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvyšuje súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

     Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

     V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Ing. Mgr. Marianna Onderková , Mgr. Art. Ľudmila Ghillány, doc. Branislav Jelenčík ArtD., PHDr. Rudolf Dupkala PhD. MBA,  Jitka Klett, Ing.  Gabriel Spišák. 

     Ocenenia odbornou komisiou boli vyhodnotené bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii odborná komisia udelila aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA ako aj mimoriadne ocenenia: Cena porotcu – módnej návrhárky Jitky Klett, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

     Výsledková_listina_MLM_2019     

     http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/20170-televizne-noviny/24-modna-linia-mladych

     /Fotogaléria/    /Fotenie_v_škole/

      

     Zoznam_účastníkov_MLM_2019

      

     Záväzná_prihláška_2019

      

     Propozície_súťaže_MLM

      

     Návratka_na_stravu_a_ubytovanie_2019

      

     Evidenčný_list_modelu_2019

      

      

     Módna línia mladých 2018

     Vyhodnotenie súťaže MÓDNA LÍNIA MLADÝCH 2018.

      

     Stredná odborná škola podnikania na Masarykovej ulici v  Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu – odboru školstva v Prešove zorganizovala súťažnú módnu prehliadku – Módna línia mladých 2018.

      

     Myšlienka súťažnej prehliadky vznikla z potreby prezentácie tvorby mladých módnych dizajnérov, z potreby zvýraznenia práce našich škôl a v neposlednej miere ako podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka.

      

     Hlavným cieľom súťaže bolo predvedenie výsledkov práce mladých módnych dizajnérov – študentov stredných škôl, ktoré malo podporiť rozvoj ich kreatívneho myslenia ako aj manuálnej zručnosti pri vyhotovení modelov. Súťažnej prehliadky sa zúčastnili mladí ľudia zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny.

      

     Trinásty ročník Módnej línia mladých 2018  sa uskutočnil 13. apríla 2018 v Parku kultúry a oddychu v Prešove v týchto kategóriách:

     1. Voľná tvorba
     2. Scénická a historická odevná tvorba
     3. Bielizeň a plavky
     4. Športové odevy
     5. Zvrchníky (plášte, kožuchy, bundy, odevy z usní)
     6. Módne doplnky
     7. Vychádzkové odevy
     8. Spoločenské odevy

      

     Všetky modely a kolekcie boli hodnotené odbornou komisiou v zložení:

     Predseda odbornej komisie:

     Doc. Ing. Branislav Jelenčík, AdtD. – v roku 1985 ukončil štúdium dizajnu na Fakulte architektúry ČVÚ v Brne a VŠT v Košiciach. Po absolvovaní štúdia manažmentu pracoval 7 rokov ako dizajnér karosérií v Bratislavských automobilových závodoch. V roku 1989 založil súkromnú firmu, v ktorej sa venuje dizajnu výrobkov vrátane interiérovej a výstavníckej tvorby. Vytvoril viac reklamných produktov, ale aj scén pre móde prehliadky. Je prvým podpredsedom Slovenskej výtvarnej únie, členom Rady Slovenského centra dizajnu, členom Rady vlády SR pre mimovládne a neziskové organizácie za slovenskú umeleckú obec. Externe prednáša na STU v Bratislave.

     Členovia poroty:  

     akad. mal. Hausová Anna  je absolventkou  Vysokej  školy výtvarných umení v Bratislave. Z oblasti textilu dosiahla najväčšie úspechy v  priestorovej paličkovanej čipke. Neskôr to boli  figurálne textilné plastiky.  Od polovice 90-tych rokov 20. storočia  sa intenzívne venuje tiež kresbe, maľbe a inštalácii.

     V roku 2016 zúčastnila sa transeurópskeho projektu pod 3-krát Európa – tri výtvarníčky z Poľska, Dánska a Slovenska, výsledkom  čoho boli výstavy v menovaných krajinách. V tom istom roku zrealizovala aj významnú autorskú výstavu z príležitosti pietnej spomienky na obete prvého transportu židovských dievčat a žien zo Slovenska do koncentračného tábora.  Je držiteľkou niekoľkých významných medzinárodných ocenení.

     Ing. Gabriel Spišák  dlhé roky podniká v odevnom a textilnom priemysle. Pôsobil v modelingu a bol známy aj z reklamných spotov. 

     Katarína Halasová  je Art Director značky MUSA. Dizajnérka vyštudovaná vo Viedni, sa vrátila do Bratislavy, kde otvorila ateliér. Ako jedna z mála vytvára ucelené sezónne kolekcie určené pre retail – európsku distribúciu určenú konečnému spotrebiteľovi. Je zastúpená v obchodoch v Bratislave, Prahe a Viedni. Invenčné strihy, kvalitné materiály a dokonalé remeselné spracovanie boli ocenené viacerými úspechmi na Slovenských aj medzinárodných súťažiach. Katarína dokazuje, že s jasnou víziou a poctivou prácou sa dá dosiahnuť to, čo chcete.

     Ing. Kokoruďová Júlia – vyštudovala vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy a inžinierske štúdium ukončila na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre. Je držiteľkou  1. miesta Miss Tourism Queen International of Europe 2016 v Číne a 1. miesta Vicemiss – Miss Nature Intercontinental 2017. Momentálne pracuje v štátnej správe v Bratislave.

     Mgr. art. Oliver Filan je kreatívny producent, scenárista  módny fotograf. Ako kreatívny producent a scenárista stál za viacerými projektmi či už pre televíziu a rozhlas alebo ako samostatné kultúrne akcie. Ako fotograf pracoval pre denník Sme a v súčasnej dobe sa venuje hlavne módnej fotografii. Jeho fotografie a editoriály boli uverejnené vo viacerých periodikách a magazínoch, napríklad Pravde, Inspire magazine, Woman magazine a iné. Má za sebou výstavy vo viacerých slovenských mestách, alebo aj v Moskve, kde prezentoval svoju tvorbu v Slovenskom inštitúte. V súčasnosti stojí aj za vizuálnou prezentáciou slovenskej značky MUSA, ktorá sa postupne úspešne etabluje aj na medzinárodnom trhu. Hlavnými kritériami hodnotenia bol celkový dojem a estetická úroveň, kreativita návrhu, výber odevného materiálu a funkčnosť modelu. Hodnotené boli tie modely a kolekcie, u ktorých bol dodržaný termín prihlásenia a dodržané ustanovenia uvedené v propozíciách súťaže.

      

     Súťaže Módna línia mladých 2018 sa zúčastnilo 15 stredných škôl zo Slovenska, tri stredné školy z Čiech a dve školy z Ukrajiny,  a to nasledovne:

     1.  SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov

     2.  Stredná umelecká škola Trenčín

     3.  SOŠ Vranov nad Topľou

     4.  SOŠ obchodu a služieb, Michalovce

     5.  Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Bratislava

     6.  SOŠ Gemerská Košice

     7.  SOŠ Svit

     8.  Stredná priemyselná škola Svidník

     9.  Spojená súkromná škola, Biela voda, Kežmarok

     10. SOŠ technická Košice

     11. Stredná umelecká škola, L. Bielika, Levice

     12. Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

     13. Spojená škola, Tokajícka, Bratislava

     14. Stredná priemyselná škola Mikovíniho, B. Štiavnica

     15. Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Bratislava

     16. SŠ umělecko-průmyslová Ústi nad Orlicí

     17. Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň

     18. Stredná priemyselná škola textilní Liberec

     19. Užhorodská vyššia odborná škola Kijivskeho nacionaľneho targoveľno-ekonomičneho universitetu, Užhorod, Ukrajina

     20. Mukačevská štátna univerzita, Ukrajina

      

     Žiaci uvedených škôl predstavili 626 modelov vlastnej výroby, ktoré boli prezentované v 147 vystúpeniach.  Celkove súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 342 účastníkov. Súťaž slovom sprevádzal moderátor STV Zdeno Zubák.

      

     Odborná komisia okrem ocenení v jednotlivých kategóriách udelila aj mimoriadne ocenenia  „Mladý módny dizajnér“ a „Módna línia mladých“. K ďalším mimoriadnym oceneniam patrila mimoriadna cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja, mimoriadna cena primátorky mesta Prešov,  mimoriadna cena organizátora súťaže, cena poroty a cena diváka.

      

     Trinásty ročník Módnej línie mladých 2018 sa niesol v duchu zdravej súťaživosti, pozitívnych umeleckých emócií. Odprezentované modely boli na vysokej profesionálnej úrovni a určite sa stali zdrojom inšpirácie do budúcnosti.

      

                                                                                               Ing. Kuchta Stanislav, MBA

                                                                                              riaditeľ súťaže MLM  Prešov

      

     /Fotogaléria/       Výsedková_listina_MLM_2018

      

      

      

     Módna línia mladých 2017

      

     Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  12. ročník tohto podujatia sa  konal 31. marca 2017 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

     Organizátor – Stredná odborná škola podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove, chcela prostredníctvom súťaže podporiť stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do 12. ročníka Módnej línie mladých bolo prihlásených 11 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, 2 školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 565 modelov v 135 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvyšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

     Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty. V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Mgr. Art. Ghillány Ľudmila, Mgr. Art. Vanko Vladimír, doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Holubová Lenka, Izabela Komjati, Jaroslava Wurll Kocanová,, Zuzana Haková.

     Ocenenia odbornou komisiou boli odovzdané bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – "MÓDNA LÍNIA MLADÝCH" a "MLADÝ DIZAJNÉR ROKA" , taktiež aj cena PSK a cena primátorky mesta Prešov.

     Výsledková_listina_MLM_2017

     /Fotogaléria/

      

      

      

     Módna línia mladých 2016

      

     „Módna línia mladých“ je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných odborných škôl pod názvom „Mladý módny tvorca“.  Jej 11. ročník sa uskutočnil 15. apríla 2016 v priestoroch Čierneho orla / PKO v Prešove.

     Organizátorom tejto súťaže bola naša škola SOŠ podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Prostredníctvom celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou sme podporili stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu.  11. ročníka Módnej línie mladých sa zúčastnilo 12 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, dve školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 500 modelov v 120 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

     Študenti stredných škôl súťažili v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské odevy.

     V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Ing. Lenka Holubová /PSK/, doc. Branislav Jelenčík ArtD., Katarína Halasová, Izabela Komjati, Mgr. art. Oliver Filan a Akad. mal. Anna Hausová. 

     Zostrih z MLM: https://www.youtube.com/

     Výsledková_listina_MLM_2016