• Odborné súťaže

    • Školský rok 2018/19

      

     Kvíz finančnej gramotnosti

     Aj naša škola si uvedomuje zodpovednosť a význam vzdelávania v oblasti osobných financií. Preto sme sa prihlásili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, ktorý organizovala v mesiaci september Národná banka Slovenska v rámci podujatia Dni finančného spotrebiteľa 2019. Do tohto podujatia sa súťažne zapojili všetky triedy školy. Najlepšie výsledky dosiahli:

     1. miesto – I.B trieda (úspešnosť v teste 63%)
     2. miesto – IV.C trieda (úspešnosť v teste 60,59%)
     3. miesto – IV.D trieda (úspešnosť v teste 60%)

     Srdečne gratulujem a ďakujem aj všetkým zúčastneným za zapojenie sa do  školského kola a aj všetkým kolegom za pomoc pri realizácii tejto súťaže.

     S pozdravom

     Ing. A. Oršuľáková

      

     Splnený sen

     V piatok  3.5.2019  v inšpiratívnej  atmosfére  a nádherných  priestoroch Východoslovenskej galérie ( VSG)  v Košiciach  reprezentovali vo finálovom  kole  medzinárodnej  umeleckej   súťaže pod záštitou Slovenskej národnej galérie  našu  školu  žiačky I.A triedy  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  Veronika Harajdová  s Rebekou Hodošiovou.  Nezožali  vavríny,  no  obohatili  sa o možnosť  zaradenia  sa medzi najlepších  nádejných  umeleckých  tvorcov    na Slovensku.  Získali  hodnotné  vecné  ceny i nové  skúsenosti   pre svoj  budúci  profesijný  i osobný  život  a príležitosť  prezentovať svoje dielo v tak  významnej  inštitúcii -  Mekke východoslovenských výtvarných  umelcov,   akou  bez pochýb   košická  Východoslovenská  galéria  je. Veronike  sa  tak  podarilo  splniť aj  dávny  dievčenský  sen  jej  mamky -  vystavovať  svoje  obrazy  v galérii.  Obom  teda  blahoželáme   a prajeme  ešte  veľa   ďalších osobných  i pracovných,  úspechov,  rovnako  tak aj Rebeke.  

     Súťažný  projekt  Kufrík  spomienok,  s ktorým   Veronika  a Rebeka  súťažili,  bol  zbierkou  spomienok  na členov  Veronikinej  rodiny prostredníctvom  predmetov  zabudnutých  na povale.  Oprášené  artefakty  a spomienky  v nich  ukryté  môžete vidieť v priestoroch VSG do 10.05.2019. Srdečne  vás  všetkých,  ktorí  budete  mať  cestu  do Košíc,  čas  a chuť,  pozývame  na prehliadku  všetkých finálových  vystavovaných  prác  tohto  ročníka Umeleckého čreva.

     Vďaka  patrí  aj  žiačkam III.A  triedy  umeleckého  odboru  dizajn interiéru  Lucii Uličnej  a Veronike Vrábeľovej  za pomoc  pri inštalácii  projektu  vo VSG,  dokumentáciu  a  podporu  počas  súťaže. Naše poďakovanie patrí aj  všetkým,  ktorí  nám  fandili  a držali  palce. Ďakujeme!

     Martina  Leláková      /Fotogaléria/

      

     Vitajte v našom regióne

     Dňa 9.4.2019 sa v Avion Shopping Park v Bratislave uskutočnil 16. ročník súťaže JA Vitajte v našom regióne. Ide o celoslovenskú súťaž tímov programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu a JA Firiem pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

          V súťaži Vitajte v našom regióne sa prezentovalo 24  študentských tímov. Študenti sa stretli so svojou konkurenciou a súťažili v niekoľkých kategóriách.

          Cieľom súťaže je predstaviť svoj región, poukázať na to, čím je jedinečný. Poukázať na krásy, ktoré ho robia bezkonkurenčným, zaujímavým.. Ďalej bolo hlavnou úlohou zostaviť prezentačný stánok, propagačné materiály, odprezentovať v tíme krásy regiónu, hlavnú myšlienku svojho tímu, inovatívnosť nápadu, podať podnikateľské, marketingové zručnosti...

          Našu školu reprezentoval tím ABANDONED SLOVAKIA s produktom ABANDONED ROADS.j. z

     ájazs cieľom ponuky technických pamiatok v PSK .   

          Tím sa zameral na skupinu zákazníkov, ktorí objavujú zabudnuté krásy, cestujú po svete, odhaľujú skvosty krajín. Hlavnou ideou bolo predstaviť zabudnuté technické pamiatky nášho regiónu – čiže zaujímavosti PSK.

          Tím vytvorili žiaci III.D triedy, odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu – Matúš Dziak, Katarína Voroninová, Laura Pavuková, Magdaléna Planá. Tento tím koordinovala učiteľka Ing. Kočárová, v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

     Na súťaži sme získali tieto tri ocenenia:

     1. miesto  - v kategórii Tímová prezentácia regiónu.
     2. miesto – v kategórii Top podnikateľský nápad
     1. miesto -  v kategórii 2muse Cena študentov

          Týmto chceme všetkých motivovať, aby sa nebáli vymýšľať, zapájať sa do súťaží, nebáli sa byť aktívni a kreatívni. /Fotogaléria/

     Módna línia mladých 2019

     Dňa 12. apríla 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou Módna línia mladých. Bolo to podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIV. ročník tohto podujatia sa konal v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

     Organizátorom bola Stredná odborná škola podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Prostredníctvom tejto súťaže sa podporilo každoročné stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIV. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 13 škôl zo Slovenska, 2 školy z Čiech, 3 školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 721 modelov v 129 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvyšuje súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

     Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

     V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Ing. Mgr. Marianna Onderková , Mgr. Art. Ľudmila Ghillány, doc. Branislav Jelenčík ArtD., PHDr. Rudolf Dupkala PhD. MBA,  Jitka Klett, Ing.  Gabriel Spišák. 

     Ocenenia odbornou komisiou boli vyhodnotené bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii odborná komisia udelila aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA ako aj mimoriadne ocenenia: Cena porotcu – módnej návrhárky Jitky Klett, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

     Výsledková_listina_MLM_2019     

     http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/20170-televizne-noviny/24-modna-linia-mladych

     /Fotogaléria/   

      

     Úspešní umelci našej školy

     Dňa 20.03.2019 žiaci umeleckých odborov dizajn interiéru a odevný dizajn pod vedením Mgr. Martiny Lelákovej úspešne obhajovali svoje výtvarné projekty v semifinálovom kole medzinárodnej súťaže Slovenskej národnej galérie na pôde VSG v Košiciach. V úzkom kruhu semifinalistov - medzi ôsmymi skupinami, boli zaradené všetky naše štyri projekty.

     Žiačky IV.A triedy - Katarína Lacková, Alžbeta Uličná a Kristína Baranová, zaujali porotu a publikum svoju surreálnou filmovú snímkou Stolička. Lucia Uličná, Alžbeta Sabolová, Natália Maľariková, Monika Mikčová, Veronika Vrábeľová, Benjamín Murín a Adam Markuš - žiaci III.A triedy, projektom Pocta podali dôkaz o svojich odborných výtvarných zručnostiach, znalostiach a talente. Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová postúpili s projektom Kufrík spomienok do celoštátneho kola SNG, ktoré v tomto roku bude hosťovať v Košiciach vo VSG.

     Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu našej školy, šírenie jej dobrého mena a Veronike a Rebeke držíme palce vo finálovom kole.

     /Fotogaléria/      Martina Leláková

      

     I-bobor 2018

     V dňoch 13. 11.2018 a 15.11.2018 sa na našej škole konala informatická súťaž I-bobor, na ktorej sa spolu zúčastnilo 29  žiakov. 12 žiakov v kategórii Senior a 17 žiakov v kategórii Junior.

     Úspešní riešitelia, ktorí získali nad 50 bodov:

             1. Anna Jurkovičová            II.C                                  

             2. Lívia Lengerová               II.C                                  

             3. Lucia Nagyová                 II.C                                  

             3. Patrícia Struková             II.B                                  

             3. Sofia Redajová                I.C

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a prajeme im súťaživého ducha. Víťazom  blahoželáme.

     Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová      /Fotogaléria/

      

     Školský rok 2017/2018

      

     XIII. ročník Módnej línie mladých

     Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIII. ročník tohto podujatia sa konal dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

     Organizátorom bola naša škola SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Súťaž podporuje stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIII. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 15 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech a 2 školy z Ukrajiny. Počas súťaže bolo predvedených 626 modelov v 147 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa malo zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

     Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

     V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení:

     doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Gabriel Spišak, Mgr. Kokoruďová Júlia, akad. mal. Anna Hausová, Mgr. Art. Oliver Filan,  Katarína Halasová a Jaroslava Wurll Kocanová.

     Ocenenia boli určené odbornou komisiou bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA a mimoriadne ocenenia: Cena diváka, Cena poroty, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

     /Fotogaléria/ Výsedkova_listina_MLM_2018

      

     ODĚV A TEXTIL LIBEREC

     Dňa 21.09.2017 sa konal v Liberci 4. ročník medzinárodnej súťaže v odevnej tvorbe ODĚV A TEXTIL LIBEREC. Súťaž organizuje Spolek Oděv a textil, Liberec v spolupráci s Textilnou fakultou Technickej univerzity v Liberci. Je to súťaž pre Základné školy a Stredné školy v textilnej a odevnej tvorbe. Miestom konania  súťaže bola Aula Technickej univerzity. Súťažilo sa v kategóriách:

                  ZŠ – TVOŘÍME Z TEXTILU

                  SŠ – Jitka Klett, módna návrhárka – MULTIKULTURALISMUS V ODĚVNÍ TVORBĚ

                            LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST

                            LETEM SVĚTEM

                            NEPOVINNÁ ČETBA

     Jitka Klett, módna návrhárka, predsedníčka poroty, vyhlásila svoju vlastnú kategóriu. Súťažiacim, ktorí sa do nej prihlásili, poskytla textilný materiál a víťaz danej kategórie sa so svojou víťaznou kolekciou zúčastní na FASHION WEEK v Košiciach a módnej prehliadky na Pražskom hrade v Prahe.

     Súťaže sa zúčastnili školy Čiech, Slovenska a Ukrajiny. Ako pozorovateľ bolo Nemecko.

     Žiaci našej školy, študujúci odevný dizajn súťažili s 8 kolekciami v kategóriách: LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST, LETEM SVĚTEM a NEPOVINNÁ ČETBA, a žali jeden úspech za druhým. Získali nádherných 5 ocenení, najviac zo všetkých zúčastnených škôl. Norbert Engeľ, žiak II.A triedy umeleckého odboru odevný dizajn kolekciou Vladimír získal nádherné tri ocenenia – Cenu Libereckého kraja, 2. miesto v kategórii Letem světem a 2. miesto Burda Style – dizajnérske ocenenie a ročné predplatné módneho časopisu Burda. Paulína Bálintová, bývalá žiačka IV.A triedy  umeleckého odboru odevný dizajn, svojou kolekciou Africa získala taktiež Ceni Libereckého kraja.  Žiačky IV.A triedy, Júlia Mičová a Júlia Ondečková s kolekciou Say you love me získali Cenu Strednej priemyselnej školy odevnej v Liberci. K oceneniu okrem diplomov patrili aj nádherné vecné ocenenia. Všetkým výhercom ako aj ďalším zúčastneným srdečne blahoželáme.

     /Fotogaléria/

     Večerník_článok

      

     15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 

     V dňoch 19. – 20. 10. 2017 sa žiaci III. B triedy odboru škola podnikania zúčastnili 15. MVCF, ktorý sa konal v Košiciach, kde opäť raz úspešne reprezentovali našu školu.

     Pod vedením Ing. D. Cvengroschovej získala CF iLens, s. r. o. v zastúpení Paula Vysokajová, Viktória Banociová, Tomáš Adamko, Samuel Tkačik a Richard Potočňák cenu „Inovujme.sk“, ktorá bola určená iba jednej – najinovatívnejšej CF veľtrhu.

     Spomedzi 50-tich CF zástupcov projektu inovujme.sk najviac zaujal nápad práve našich žiakov, ktorí sa prezentovali výskumom, vývojom a distribúciou inteligentných kontaktných šošoviek.

     /Fotogaléria/

      

      

     Školský rok 2016/2017

     Vitajte v našom regióne! - Žilina

      

     CELOŠTÁTNA  SÚŤAŽ  V DARČEKOVOM BALENÍ s medzinárodnou účasťou - 14. ročník

      

     Celoštátna prehliadka SOČ - Banská Bystrica

      

     Krajské kolo SOČ - Stará Ľubovňa

      

     Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou - MLM 2017

      

     Brain Factory

     Agentúra regionálneho rozvoja PSK vyhlásila online súťaž nápadov organizovanej partnermi projektu. BrainFactory má v úmysle podporiť každého partnera v organizovaní online súťaže nápadov cez túto webstránku, čo by už samé o sebe malo priniesť ovocie zdieľaných znalostí partnerstva a slúžiť ako dôkaz, že tieto partnerské služby môžu pomôcť semienkám nápadov rozkvitnúť do krásy.

     Projekt BrainFactory bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. http://visegradfund.org/

     Konzorcium partnerov bolo tvorené týmito medzinárodnými partnermi:

     Maďarsko: INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd. http://innova.eszakalfold.hu/

     Slovensko: Regional Development Agency of the Presov self-governing Region http://www.arrpsk.sk/

     Česko: IREAS, Institute for Structural Policy o.p.s. http://www.ireas.cz/

     Poľsko: Medical University of Lodz http://umed.pl/

     Národná súťaž nápadov budúcich podnikateľov bola vyhlásená na začiatku školského roka. Žiaci stredných škôl mohli svoj inovatívny nápad prihlásiť cez internet. Súťažný nápad mal mať tieto znaky. Nápad, ktorý zatiaľ neexistuje, rieši nejaký problém, je realizovateľný a je hodný investície.

     Za našu školu sa prihlásilo viacero žiakov so svojimi inovatívnymi nápadmi. Koncom novembra prišli celoštátne výsledky v rámci národného kola. Žiačky II.C triedy Katarína Kubíková a Patrícia Múdra získali veľmi pekné 3. miesto v celoštátnom hodnotení a zároveň postúpili do medzinárodného kola.

     Srdečne blahoželáme!  /DIPLOM/

      

      

     Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

     Žiačky III.B triedy Veselovská Martina, Ferenczová Linda, Hovancová Ivana, Dominika Holoďáková, Mišenková Stanislava, Stoláriková Alexandra, Kucková Viktória sa zúčastnili 19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v dňoch 10. a 11. novembra 2016. Príprava bola veľmi náročná, no sedem dievčat zvládli prípravu na súťaž. Zhotovovali návrhy na prezentáciu, na logo firmy, na katalóg, na slogan, na webovú stránku, ako aj  celkovú úpravu súťažného stánku.  Náročnejšie to bolo priamo na „bojisku“ v Inchebe Expo Bratislava. Dva náročné dni, teda nápor zákazníkov a porotcov zvládli naše žiačky s veľmi dobrým koncom. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, no nakoniec bola naša námaha korunovaná úspechom a to získanie tretieho miesta v kategórií katalóg.

     Žiačkam blahoželáme!

     /Fotogaléria/

      

     Školský rok 2015/2016

     Celoštátnej súťaže v darčekovom balení

     Dňa 22. marca 2016 som sa ako žiačka SOŠ podnikania  študijného odboru: pracovník marketingu zúčastnila 13. ročníka „Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou“ v Bratislave. Konkurencia bola veľká, súťažilo 22 SOŠ zo Slovenska, Poľska a Česka.

     Cieľom tejto súťaže bola prezentácia a konfrontácia vedomostí a zručností žiakov, rozvoj tvorivosti a uplatňovanie vlastných nápadov a estetického cítenia.

     Na celoštátnej súťaži boli tri kategórie, z ktorých po sčítaní bodov od odbornej poroty som  získala 3. miesto v „Zlatom pásme“.

     1. kategória       Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Môj prvý deň v škole“
     2. kategória       Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Balíček pre čakajúceho zákazníka“
     3. kategória       Zhotoviť ponuku dňa na tému: „Hráme sa bez elektroniky“

      

     Za možnosť reprezentácie a prípravy na súťaž patrí  poďakovanie vedeniu SOŠ podnikania a pani učiteľke Mgr. Štefánii Ondričkovej.

     Pavla Chovancová  žiačka III.D        /Fotogaléria/         

      

     Módna línia mladých 2016

     „Módna línia mladých“ je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných odborných škôl pod názvom „Mladý módny tvorca“.  Jej 11. ročník sa uskutočnil 15. apríla 2016 v priestoroch Čierneho orla / PKO v Prešove.

     Organizátorom tejto súťaže bola naša škola SOŠ podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Prostredníctvom celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou sme podporili stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu.  11. ročníka Módnej línie mladých sa zúčastnilo 12 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, dve školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 500 modelov v 120 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

     Študenti stredných škôl súťažili v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské odevy.

     V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Ing. Lenka Holubová /PSK/, doc. Branislav Jelenčík ArtD., Katarína Halasová, Izabela Komjati, Mgr. art. Oliver Filan a Akad. mal. Anna Hausová. 

     Zostrih z MLM: https://www.youtube.com/

     Výsledková_listina_MLM_2016           /Fotogaléria/

     /presov.korzar.sme.sk/módna-línia-mladých/

     /www.teraz.sk/regiony/súťaž-módna-línia-mladých/

      

      

     Škola podnikania v praxi opäť úspešná

     Študenti tretieho ročníka študijného odboru škola podnikania si ešte len v septembri  založili cvičnú firmu TreeHouse, s.r.o., ktorá sa už v novembri  úspešne odprezentovala na 18. Medzinárodnom veľtrhu  cvičných firiem, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pod záštitou Ministerstva školstva SR.

     Tento veľtrh sa uskutočnil v priestoroch Incheby  v Bratislave v dňoch 05.- 06. novembra 2015. Veľtrhu sa zúčastnilo 50 cvičných firiem, z toho 10 zahraničných.

     CF TreeHouse, s.r.o., na MVCF  reprezentovali žiaci  III.B – Denisa Baranová, Marta Džurňáková, Kristína Slivková, Simona Suchárová, Bianka Pavlíková, III.C – Júlia Malá, IV.B – Damián Cap pod vedením Ing. Anny Fertaľovej .

     Reprezentanti využili znalosti nie len z odborných predmetov, ale aj z predmetov výučby cudzích jazykov. So zahraničnými zákazníkmi komunikovali v anglickom jazyku.

     Naša cvičná firma opäť nesklamala a presvedčila odbornú porotu aj „obchodných partnerov“, že patrí medzi najlepších.

     CF TreeHouse, s.r.o. sa umiestnila na 2. mieste v hlavnej súťaži.

     Pre cvičnú firmu a ich reprezentantov to bola premiéra plná snahy, pracovitosti a námahy, no žiaci si domov okrem ceny priniesli aj veľa zážitkov a nových pracovných skúseností pre budúcnosť.

     Bola to výborná príležitosť využiť získané vedomosti aj v praxi.      

     Riaditeľka CF Denisa Baranová: Tohto veľtrhu sme sa ako firma zúčastnili prvý krát. Naučili sme sa aká dôležitá je spolupráca a správne rozdelenie si úloh. Každý člen firmy zohrával veľmi dôležitú úlohu.

     Ďalej sme sa naučili aká dôležitá je komunikácia so zákazníkmi v rodnom, ale aj v cudzom jazyku. Vďaka tejto skúsenosti sme sa naučili ako založiť firmu, obchodovať s inými spoločnosťami a uzatvárať obchody.

     /Fotogaléria/

      

     Celoškolské kolo súťaže "Nápad predáva"

     V dňoch 20.-21.10. 2015 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil ďalší ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

     Podmienkou účasti na súťaži bolo:

     -   zaregistrovať svoj nápad,

     -   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

     -   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

     -   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

     ZOZNAM_FIRIEM_2015

     VYHODNOTENIE_SÚŤAŽE_NP_2015

     /Fotogaléria/

      

     Informatická súťaž I-bobor

     Dňa 9. novembra 2015 sa 10 našich žiakov zúčastnilo informatickej súťaže I-bobor 2015/2016.

     Poradie: 1. Marianna Pardusová, 2. Soňa Glončáková, 3. Alica Grešová

     Úspešná riešiteľka Marianna Pardusová s počtom bodov 56,01 získala diplom od usporiadateľov súťaže.

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívne zapojenie sa do súťaže, najlepším riešitešom blahoželáme a tešíme sa na Vás ďalší ročník 2016/17.

     Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová.

     /Fotogaléria/