• Odborné súťaže

     • Odborné súťaže

     •  

      Školský rok 2017/2018

      XIII. ročník Módnej línie mladých

      Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIII. ročník tohto podujatia sa konal dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

      Organizátorom bola naša škola SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Súťaž podporuje stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIII. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 15 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech a 2 školy z Ukrajiny. Počas súťaže bolo predvedených 626 modelov v 147 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa malo zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

      Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

      V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení:

      doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Gabriel Spišak, Mgr. Kokoruďová Júlia, akad. mal. Anna Hausová, Mgr. Art. Oliver Filan,  Katarína Halasová a Jaroslava Wurll Kocanová.

      Ocenenia boli určené odbornou komisiou bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA a mimoriadne ocenenia: Cena diváka, Cena poroty, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

      /Fotogaléria/ Výsedkova_listina_MLM_2018

       

      ODĚV A TEXTIL LIBEREC

      Dňa 21.09.2017 sa konal v Liberci 4. ročník medzinárodnej súťaže v odevnej tvorbe ODĚV A TEXTIL LIBEREC. Súťaž organizuje Spolek Oděv a textil, Liberec v spolupráci s Textilnou fakultou Technickej univerzity v Liberci. Je to súťaž pre Základné školy a Stredné školy v textilnej a odevnej tvorbe. Miestom konania  súťaže bola Aula Technickej univerzity. Súťažilo sa v kategóriách:

                   ZŠ – TVOŘÍME Z TEXTILU

                   SŠ – Jitka Klett, módna návrhárka – MULTIKULTURALISMUS V ODĚVNÍ TVORBĚ

                             LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST

                             LETEM SVĚTEM

                             NEPOVINNÁ ČETBA

      Jitka Klett, módna návrhárka, predsedníčka poroty, vyhlásila svoju vlastnú kategóriu. Súťažiacim, ktorí sa do nej prihlásili, poskytla textilný materiál a víťaz danej kategórie sa so svojou víťaznou kolekciou zúčastní na FASHION WEEK v Košiciach a módnej prehliadky na Pražskom hrade v Prahe.

      Súťaže sa zúčastnili školy Čiech, Slovenska a Ukrajiny. Ako pozorovateľ bolo Nemecko.

      Žiaci našej školy, študujúci odevný dizajn súťažili s 8 kolekciami v kategóriách: LUXUS A RYZÍ ŽENSKOST, LETEM SVĚTEM a NEPOVINNÁ ČETBA, a žali jeden úspech za druhým. Získali nádherných 5 ocenení, najviac zo všetkých zúčastnených škôl. Norbert Engeľ, žiak II.A triedy umeleckého odboru odevný dizajn kolekciou Vladimír získal nádherné tri ocenenia – Cenu Libereckého kraja, 2. miesto v kategórii Letem světem a 2. miesto Burda Style – dizajnérske ocenenie a ročné predplatné módneho časopisu Burda. Paulína Bálintová, bývalá žiačka IV.A triedy  umeleckého odboru odevný dizajn, svojou kolekciou Africa získala taktiež Ceni Libereckého kraja.  Žiačky IV.A triedy, Júlia Mičová a Júlia Ondečková s kolekciou Say you love me získali Cenu Strednej priemyselnej školy odevnej v Liberci. K oceneniu okrem diplomov patrili aj nádherné vecné ocenenia. Všetkým výhercom ako aj ďalším zúčastneným srdečne blahoželáme.

      /Fotogaléria/

      Večerník_článok

       

      15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 

      V dňoch 19. – 20. 10. 2017 sa žiaci III. B triedy odboru škola podnikania zúčastnili 15. MVCF, ktorý sa konal v Košiciach, kde opäť raz úspešne reprezentovali našu školu.

      Pod vedením Ing. D. Cvengroschovej získala CF iLens, s. r. o. v zastúpení Paula Vysokajová, Viktória Banociová, Tomáš Adamko, Samuel Tkačik a Richard Potočňák cenu „Inovujme.sk“, ktorá bola určená iba jednej – najinovatívnejšej CF veľtrhu.

      Spomedzi 50-tich CF zástupcov projektu inovujme.sk najviac zaujal nápad práve našich žiakov, ktorí sa prezentovali výskumom, vývojom a distribúciou inteligentných kontaktných šošoviek.

      /Fotogaléria/

       

       

      Školský rok 2016/2017

      Vitajte v našom regióne! - Žilina

       

      CELOŠTÁTNA  SÚŤAŽ  V DARČEKOVOM BALENÍ s medzinárodnou účasťou - 14. ročník

       

      Celoštátna prehliadka SOČ - Banská Bystrica

       

      Krajské kolo SOČ - Stará Ľubovňa

       

      Celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou - MLM 2017

       

      Brain Factory

      Agentúra regionálneho rozvoja PSK vyhlásila online súťaž nápadov organizovanej partnermi projektu. BrainFactory má v úmysle podporiť každého partnera v organizovaní online súťaže nápadov cez túto webstránku, čo by už samé o sebe malo priniesť ovocie zdieľaných znalostí partnerstva a slúžiť ako dôkaz, že tieto partnerské služby môžu pomôcť semienkám nápadov rozkvitnúť do krásy.

      Projekt BrainFactory bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. http://visegradfund.org/

      Konzorcium partnerov bolo tvorené týmito medzinárodnými partnermi:

      Maďarsko: INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd. http://innova.eszakalfold.hu/

      Slovensko: Regional Development Agency of the Presov self-governing Region http://www.arrpsk.sk/

      Česko: IREAS, Institute for Structural Policy o.p.s. http://www.ireas.cz/

      Poľsko: Medical University of Lodz http://umed.pl/

      Národná súťaž nápadov budúcich podnikateľov bola vyhlásená na začiatku školského roka. Žiaci stredných škôl mohli svoj inovatívny nápad prihlásiť cez internet. Súťažný nápad mal mať tieto znaky. Nápad, ktorý zatiaľ neexistuje, rieši nejaký problém, je realizovateľný a je hodný investície.

      Za našu školu sa prihlásilo viacero žiakov so svojimi inovatívnymi nápadmi. Koncom novembra prišli celoštátne výsledky v rámci národného kola. Žiačky II.C triedy Katarína Kubíková a Patrícia Múdra získali veľmi pekné 3. miesto v celoštátnom hodnotení a zároveň postúpili do medzinárodného kola.

      Srdečne blahoželáme!  /DIPLOM/

       

       

      Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

      Žiačky III.B triedy Veselovská Martina, Ferenczová Linda, Hovancová Ivana, Dominika Holoďáková, Mišenková Stanislava, Stoláriková Alexandra, Kucková Viktória sa zúčastnili 19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v dňoch 10. a 11. novembra 2016. Príprava bola veľmi náročná, no sedem dievčat zvládli prípravu na súťaž. Zhotovovali návrhy na prezentáciu, na logo firmy, na katalóg, na slogan, na webovú stránku, ako aj  celkovú úpravu súťažného stánku.  Náročnejšie to bolo priamo na „bojisku“ v Inchebe Expo Bratislava. Dva náročné dni, teda nápor zákazníkov a porotcov zvládli naše žiačky s veľmi dobrým koncom. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, no nakoniec bola naša námaha korunovaná úspechom a to získanie tretieho miesta v kategórií katalóg.

      Žiačkam blahoželáme!

      /Fotogaléria/

       

      Školský rok 2015/2016

      Celoštátnej súťaže v darčekovom balení

      Dňa 22. marca 2016 som sa ako žiačka SOŠ podnikania  študijného odboru: pracovník marketingu zúčastnila 13. ročníka „Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou“ v Bratislave. Konkurencia bola veľká, súťažilo 22 SOŠ zo Slovenska, Poľska a Česka.

      Cieľom tejto súťaže bola prezentácia a konfrontácia vedomostí a zručností žiakov, rozvoj tvorivosti a uplatňovanie vlastných nápadov a estetického cítenia.

      Na celoštátnej súťaži boli tri kategórie, z ktorých po sčítaní bodov od odbornej poroty som  získala 3. miesto v „Zlatom pásme“.

      1. kategória       Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Môj prvý deň v škole“
      2. kategória       Zhotoviť darčekové balenie na tému: „Balíček pre čakajúceho zákazníka“
      3. kategória       Zhotoviť ponuku dňa na tému: „Hráme sa bez elektroniky“

       

      Za možnosť reprezentácie a prípravy na súťaž patrí  poďakovanie vedeniu SOŠ podnikania a pani učiteľke Mgr. Štefánii Ondričkovej.

      Pavla Chovancová  žiačka III.D        /Fotogaléria/         

       

      Módna línia mladých 2016

      „Módna línia mladých“ je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných odborných škôl pod názvom „Mladý módny tvorca“.  Jej 11. ročník sa uskutočnil 15. apríla 2016 v priestoroch Čierneho orla / PKO v Prešove.

      Organizátorom tejto súťaže bola naša škola SOŠ podnikania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalej Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Prostredníctvom celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou sme podporili stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu.  11. ročníka Módnej línie mladých sa zúčastnilo 12 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech, dve školy z Ukrajiny a jedna škola z Poľska. Počas súťaže bolo predvedených 500 modelov v 120 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

      Študenti stredných škôl súťažili v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské odevy.

      V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení: Ing. Lenka Holubová /PSK/, doc. Branislav Jelenčík ArtD., Katarína Halasová, Izabela Komjati, Mgr. art. Oliver Filan a Akad. mal. Anna Hausová. 

      Zostrih z MLM: https://www.youtube.com/

      Výsledková_listina_MLM_2016           /Fotogaléria/

      /presov.korzar.sme.sk/módna-línia-mladých/

      /www.teraz.sk/regiony/súťaž-módna-línia-mladých/

       

       

      Škola podnikania v praxi opäť úspešná

      Študenti tretieho ročníka študijného odboru škola podnikania si ešte len v septembri  založili cvičnú firmu TreeHouse, s.r.o., ktorá sa už v novembri  úspešne odprezentovala na 18. Medzinárodnom veľtrhu  cvičných firiem, ktorý organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pod záštitou Ministerstva školstva SR.

      Tento veľtrh sa uskutočnil v priestoroch Incheby  v Bratislave v dňoch 05.- 06. novembra 2015. Veľtrhu sa zúčastnilo 50 cvičných firiem, z toho 10 zahraničných.

      CF TreeHouse, s.r.o., na MVCF  reprezentovali žiaci  III.B – Denisa Baranová, Marta Džurňáková, Kristína Slivková, Simona Suchárová, Bianka Pavlíková, III.C – Júlia Malá, IV.B – Damián Cap pod vedením Ing. Anny Fertaľovej .

      Reprezentanti využili znalosti nie len z odborných predmetov, ale aj z predmetov výučby cudzích jazykov. So zahraničnými zákazníkmi komunikovali v anglickom jazyku.

      Naša cvičná firma opäť nesklamala a presvedčila odbornú porotu aj „obchodných partnerov“, že patrí medzi najlepších.

      CF TreeHouse, s.r.o. sa umiestnila na 2. mieste v hlavnej súťaži.

      Pre cvičnú firmu a ich reprezentantov to bola premiéra plná snahy, pracovitosti a námahy, no žiaci si domov okrem ceny priniesli aj veľa zážitkov a nových pracovných skúseností pre budúcnosť.

      Bola to výborná príležitosť využiť získané vedomosti aj v praxi.      

      Riaditeľka CF Denisa Baranová: Tohto veľtrhu sme sa ako firma zúčastnili prvý krát. Naučili sme sa aká dôležitá je spolupráca a správne rozdelenie si úloh. Každý člen firmy zohrával veľmi dôležitú úlohu.

      Ďalej sme sa naučili aká dôležitá je komunikácia so zákazníkmi v rodnom, ale aj v cudzom jazyku. Vďaka tejto skúsenosti sme sa naučili ako založiť firmu, obchodovať s inými spoločnosťami a uzatvárať obchody.

      /Fotogaléria/

       

      Celoškolské kolo súťaže "Nápad predáva"

      V dňoch 20.-21.10. 2015 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil ďalší ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

      Podmienkou účasti na súťaži bolo:

      -   zaregistrovať svoj nápad,

      -   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

      -   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

      -   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

      ZOZNAM_FIRIEM_2015

      VYHODNOTENIE_SÚŤAŽE_NP_2015

      /Fotogaléria/

       

      Informatická súťaž I-bobor

      Dňa 9. novembra 2015 sa 10 našich žiakov zúčastnilo informatickej súťaže I-bobor 2015/2016.

      Poradie: 1. Marianna Pardusová, 2. Soňa Glončáková, 3. Alica Grešová

      Úspešná riešiteľka Marianna Pardusová s počtom bodov 56,01 získala diplom od usporiadateľov súťaže.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívne zapojenie sa do súťaže, najlepším riešitešom blahoželáme a tešíme sa na Vás ďalší ročník 2016/17.

      Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová.

      /Fotogaléria/