• Ostatné súťaže

    •  

     Školský rok 2016/2017

      

     2. VEĽKÁ SHOW

     PÝTAJME SI SLOVENSKÉ

      

     Školský rok 2015/2016

     MISS, MISTER, TALENT ŠKOLY

     Dňa 1. októbra 2015 sa na SOŠ podnikania uskutočnila celoškolská show – „MISS ŠKOLY“, „MISTER ŠKOLY“ a „TALENT ŠKOLY“ v kategóriách pohybové umenie, hudobné umenie a vlastná tvorba.

     Do súťaže MISS školy boli prihlásené: Fignárová Veronika - 1.A, Peláková Lucia - 1.A, Banociová Viktória - 1.B,  Jurašková Juliana - 1.D, Mičová Júlia - 2.A, Kivadrová Ivana - 2.C, Hovanová Simona - 2.C, Blanáriková Andrea - 2.D, Fečkaninová Kristína - 2.D, Hanelová Oľga - 3.B, Glevaňáková Klaudia - 3.B, Bujňáková Jana - 3.C, Mikčová Lila - 3.C, Lakatošová Adriána - 3.D.

     Do súťaže MISTER ŠKOLY boli prihlásení: Čapo Adrian - 1.B, Engeľ Norbert - 1.D, Škotko Šimon - 2.A, Kertys Adam - 2.D, Humeňaj Dominik - 2.D.

     Súťaž TALENT ŠKOLY prebiehala vo viacerých kategóriách, a to v kategórii „Vlastná tvorba (maľba)“ boli prihlásené: Kubová Dominika - 1.C, Ondečková Júlia - 2.A, Markušová Klaudia - 2.D, Digoňová Michaela - 3.A.

     Do kategórie „Pohybové umenie“ boli prihlásené: Laciová Juliana -  moderný balet - 1.A, Brutvanová Ľubica, Vasilková Laura, Galyasová Veronika - hip hop combo - 1.D, Čechová Miroslava - brušný tanec - 2.A, Hodošiová Veronika - mažoretka - 2.A, Javorská Alexandra - hip hop moderný - 2.C, Konečná Dominika +1 - ľudový tanec - 2.D, Petrigáčová Lucia +1 – mažoretky - 3.D, Oravcová Simona+3 - ľudový tanec - 3.B. 

     Do kategórie „Hudobné umenie“ boli prihlásené: Lacková Katarína - spev+gitara - 1.A, Vysokajová Paula – 1.B, Biroščáková Kristína, Kandráčová Agáta - spev, spev+gitara - 3.C.

     Súťaž MISS a MISTER ŠKOLY prebiehala v jednotlivých disciplínach: 1. „OUTFIT“, 2. „Z každého rožka troška“, 3. „V tom som výnimočná/ý“ a 4. „Promenáda v spoločenských šatách“.

     Po náročných chvíľach, kedy sa striedali súťažné disciplíny „TALENT školy“ a „MISS“ a „MISTER“ nakoniec nastalo slávnostné vyhlásenie výsledkov.

     „TALENT ŠKOLY 2015“

     „TALENT ŠKOLY- VLASTNÁ TVORBA“: Digoňová Michaela – 3.A

     „TALENT ŠKOLY- HUDOBNÉ UMENIE A SPEV“: Vysokajová Paula – 1.B

     „TALENT ŠKOLY- POHYBOV0 UMENIE“: Laciová Juliana – 1.A

     Po slávnostných fanfárach bol vyhlásený „ABSOLÚTNY TALENT ŠKOLY“: Lacková Katarína – 1.A. Víťazku dekoroval pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA.

     „MISTER ŠKOLY 2015“

     Víťazom v súťaži „MISTER ŠKOLY“ sa stal Engeľ Norbert – 1.D.

     „MISS ŠKOLY 2015“

     „2. VICEMISS ŠKOLY 2015“: Mičová Júlia – 2.A

     „1. VICEMISS ŠKOLY 2015“: Mikčová Lila – 3.C

     Po slávnostných fanfárach bola riaditeľom školy dekorovaná „MISS ŠKOLY 2015“: Hanelová Oľga – 3.B.

     Súťaž ukončil pán riaditeľ a potvrdil, že o rok sa opäť stretneme na celoškolskej show „MISS“, „MISTER“ a „TALENT ŠKOLY“.

     /Video/

     /Fotogaléria/