• Ostatné súťaže

     • Ostatné súťaže

     •  

      Školský rok 2016/2017

       

      2. VEĽKÁ SHOW

      PÝTAJME SI SLOVENSKÉ

       

      Školský rok 2015/2016

      MISS, MISTER, TALENT ŠKOLY

      Dňa 1. októbra 2015 sa na SOŠ podnikania uskutočnila celoškolská show – „MISS ŠKOLY“, „MISTER ŠKOLY“ a „TALENT ŠKOLY“ v kategóriách pohybové umenie, hudobné umenie a vlastná tvorba.

      Do súťaže MISS školy boli prihlásené: Fignárová Veronika - 1.A, Peláková Lucia - 1.A, Banociová Viktória - 1.B,  Jurašková Juliana - 1.D, Mičová Júlia - 2.A, Kivadrová Ivana - 2.C, Hovanová Simona - 2.C, Blanáriková Andrea - 2.D, Fečkaninová Kristína - 2.D, Hanelová Oľga - 3.B, Glevaňáková Klaudia - 3.B, Bujňáková Jana - 3.C, Mikčová Lila - 3.C, Lakatošová Adriána - 3.D.

      Do súťaže MISTER ŠKOLY boli prihlásení: Čapo Adrian - 1.B, Engeľ Norbert - 1.D, Škotko Šimon - 2.A, Kertys Adam - 2.D, Humeňaj Dominik - 2.D.

      Súťaž TALENT ŠKOLY prebiehala vo viacerých kategóriách, a to v kategórii „Vlastná tvorba (maľba)“ boli prihlásené: Kubová Dominika - 1.C, Ondečková Júlia - 2.A, Markušová Klaudia - 2.D, Digoňová Michaela - 3.A.

      Do kategórie „Pohybové umenie“ boli prihlásené: Laciová Juliana -  moderný balet - 1.A, Brutvanová Ľubica, Vasilková Laura, Galyasová Veronika - hip hop combo - 1.D, Čechová Miroslava - brušný tanec - 2.A, Hodošiová Veronika - mažoretka - 2.A, Javorská Alexandra - hip hop moderný - 2.C, Konečná Dominika +1 - ľudový tanec - 2.D, Petrigáčová Lucia +1 – mažoretky - 3.D, Oravcová Simona+3 - ľudový tanec - 3.B. 

      Do kategórie „Hudobné umenie“ boli prihlásené: Lacková Katarína - spev+gitara - 1.A, Vysokajová Paula – 1.B, Biroščáková Kristína, Kandráčová Agáta - spev, spev+gitara - 3.C.

      Súťaž MISS a MISTER ŠKOLY prebiehala v jednotlivých disciplínach: 1. „OUTFIT“, 2. „Z každého rožka troška“, 3. „V tom som výnimočná/ý“ a 4. „Promenáda v spoločenských šatách“.

      Po náročných chvíľach, kedy sa striedali súťažné disciplíny „TALENT školy“ a „MISS“ a „MISTER“ nakoniec nastalo slávnostné vyhlásenie výsledkov.

      „TALENT ŠKOLY 2015“

      „TALENT ŠKOLY- VLASTNÁ TVORBA“: Digoňová Michaela – 3.A

      „TALENT ŠKOLY- HUDOBNÉ UMENIE A SPEV“: Vysokajová Paula – 1.B

      „TALENT ŠKOLY- POHYBOV0 UMENIE“: Laciová Juliana – 1.A

      Po slávnostných fanfárach bol vyhlásený „ABSOLÚTNY TALENT ŠKOLY“: Lacková Katarína – 1.A. Víťazku dekoroval pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA.

      „MISTER ŠKOLY 2015“

      Víťazom v súťaži „MISTER ŠKOLY“ sa stal Engeľ Norbert – 1.D.

      „MISS ŠKOLY 2015“

      „2. VICEMISS ŠKOLY 2015“: Mičová Júlia – 2.A

      „1. VICEMISS ŠKOLY 2015“: Mikčová Lila – 3.C

      Po slávnostných fanfárach bola riaditeľom školy dekorovaná „MISS ŠKOLY 2015“: Hanelová Oľga – 3.B.

      Súťaž ukončil pán riaditeľ a potvrdil, že o rok sa opäť stretneme na celoškolskej show „MISS“, „MISTER“ a „TALENT ŠKOLY“.

      /Video/

      /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje