• Prijímacie skúšky

     • Výsledky PS

     •  

      Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  Prešov

      Prijímacie skúšky do študijných odborov konané v dňoch 11. 05. 2015 a 14. 05. 2015.

      14. máj 2015 - spracovanie výsledkov PS

       

      Súhrnná výsledková listina z prijímacích skúšok z 11. a 14. mája 2015 študijného odboru 3158 M styling a marketing je  TU_STM.pdf   

       

      Súhrnná výsledková listina z prijímacích skúšok z 11. a 14. mája 2015 študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu je  TU_MRCR.pdf

       

      Súhrnná výsledková listina z prijímacích skúšok z 11. a 14. mája 2015 študijného odboru 6341 M škola podnikania je  TU_ŠP.pdf

       

      Súhrnná výsledková listina z prijímacích skúšok z 11. a 14. mája 2015 študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je  TU_EL.pdf 

       
       Súhrnná výsledková listina z prijímacích skúšok z 11. a 14. mája 2015 študijného odboru 6329 M 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy je   TU_OaIS.pdf
       
       
      Zápis do 1. ročníka na SOŠ podnikania
       

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ podnikania sa uskutoční v dňoch 21., 22. a 25. mája 2015 v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov.