• Projektová činnosť

     • Nová podstrana

     • Projekty

       

      Projektová činnosť školy má dlhoročnú tradíciu.V školskom roku 2009/2010 bol našej škole schválený ďalší projekt mobilít v rámci programu Leonardo da Vinci. 20 žiakov tretích ročníkov a 4 pedagógovia Ing. Kočárová, Mgr. Kostelníková, Bc. Pistráková a Ing. Popík  realizovali aktivity projektu “Mobilita v prihraničnom regióne – impulz pre rozvoj trvalých vzťahov”. Hodiny príprav pred odchodom do Krosna aj samotná práca v podnikoch v Krosne je pre každého z účastníkov nezabudnuteľným zážitkom. Každý z účastníkov projektu je  po absolvovaní odbornej zahraničnej praxe držiteľom viacerých certifikátov. Jeden z nich je aj Europass mobility. Koordinátorom projektu bola RNDr. Mária Vavreková.

       

      Vďaka úspešnému projektu Leonardo da Vinci sa zúčastnilo 20 žiakov 2. a 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu CR “Odbornej praxe v oblasti služieb cestovného ruchu” v Španielsku a 3 učitelia absolvovali odbornú stáž v španielskom meste Malaga v rámci projektu Leonardo da Vinci “Vzdelanie v cestovnom ruchu a rozvoj regiónu”. Oba projekty boli realizované v spolupráci s organizáciou Ekip Europa.

      Vzdelanie a tvorivosť bez hraníc, projekt realizovaný v rámci programu Phare CBC SR/PL obsahoval aktivity v oblasti športu, kultúrno-spoločenských aktivít, odbornej prípravy,  ale  predovšetkým zastrešoval nádherné stretnutia a spoluprácu s partnerskou školou Zeszpól szkól

      ponadgimnazjalnych N2 v Krosne.

      Dobré skúsenosti z medzinárodnej projektovej činnosti sme si opäť overili v trojročnom školskom projekteComenius:  YEC – The Young Euro Citizen v školských rokoch 2004 až 2007.

      Jeden z prvých medzinárodných projektov bol jazykový projekt Fashion Carnival Ferrara – Prešov, ktorý sa realizoval v školskom roku 2002/2003 v rámci programu Comenius.