• Rodičovská rada

     • Rodičovská rada

     • Rodičovská rada pri SOŠ podnikania

      úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov a žiakov.

      Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

      V školskom roku 2019/2020 výkonný výbor RR pracuje v zložení:

      predseda       – p. Henrich Knuth
      podpredseda – Ing. Jana Kandelová
      hospodár       – p. Eva Lacková

      S problémami, otázkami a návrhmi sa môžete obracať aj na e-mailovú adresu tajomníčky RR:

      cernajova@sospodnikania.sk

       

      V školskom roku 2020/2021 výkonný výbor RR pracuje v zložení:

      predseda       – p. Henrich Knuth
      podpredseda – p. Dziaková
      hospodár       – p. Edita Hudáková

      tajomníčka    - PaedDr. Valentína Černajová

      revízna komisia - p. Monika Fedorová, p. Edita Hudáková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Vysoké Tatry – odborná prax žiakov II.B odboru MRCR
  • Prešov číta rád
  • Zelený svet 2020
  • Nemecký jazyk
  • Anglický jazyk
  • Charita
  • Festival architektúry a dizajnu
  • Biela pastelka
  • Šarišský hrad
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie