• Športové súťaže

    •  

     Školský rok 2016/2017

      

     Obvodové kolo v badmintone

      

     Súťaž  "Nie drogám"

      

     Stolný tenis dievčat

      

     Strongman 2017- silou proti obezite

      

     Florbalový turnaj

      

     Školský rok 2015/2016

      

     Volejbalový turnaj  “Športom pre červené stužky”

     V priestoroch telocvične SOŠ podnikania sa dňa 18.11.2015 uskutočnilo školské kolo volejbalového turnaja s názvom “ športom pre červené stužky”.

     Žiaci preukázali v spomínanej loptovej hre pohybové schopnosti v plnom rozsahu, rovnako tak pohybové zručnosti a aplikáciu pravidiel, ktoré nadobudli v tematickom celku volejbal. Súťaž sa realizovala medzi triedami, t.j. z každého ročníka sa vyselektovalo minimálne 6 členné zmiešané ( 1 chlapec, 5 dievčat) družstvo, kde následné mužstvá odohrali zápasy v dvoch fázach. V prvej fáze tzv. skupinovej fáze sa stretli triedy, kde bojovali o víťazstvo v ročníku, ktoré by znamenalo postup do druhej fázy turnaja tzv. “final four”.Stretnutia medzi triedami boli vylosované žrebom kapitánmi toho ktorého družstva.

     Turnaja sa zúčastnili všetky triedy s výnimkou 4.C . V prvej časti turnaja (skupinová fáza - stretnutia medzi triedami v ročníku) sa vyselektovali víťazi z jednotlivých ročníkov. Víťazom medzi prvákmi boli žiaci z 1.C triedy. Dominantom medzi druhákmi boli žiaci 2.B triedy. V treťom ročníku boli najlepší žiaci z 3.D. Medzi “najstaršími” dominovalo družstvo 4.B triedy. Vyvrcholením  turnaja bolo tzv. “ final four”, kde sa stretli už spomínaní víťazi z jednotlivých ročníkov. Hrací systém sa v tejto časti turnaja menil, nakoľko družstva odohrali stretnutia formou “každý s každým” , pričom celkovým víťazom sa stalo družstvo, ktoré dosiahlo najväčší počet víťazstiev. Vyrovnané výkony družstiev mali za následok ten, že stretnutia boli veľmi napínavé a o víťazovi sa rozhodovalo až v záverečnom stretnutí.

     Na celkovom štvrtom mieste sa umiestnila trieda 3.D, ktorá síce dominovala medzi tretími ročníkmi, ale vo “ final four” jej chýbalo šťastie. Potrápila každého súpera, ale napokon sa žiaci v zložení, Dziaková Miroslava, Petrigáčová Lucia, Desiatníkova Livia, Bobaľa Jozef, Chovancová Pavla, Sabolová Nikola museli uspokojiť so štvrtým miestom.

     Bronzovú pozíciu obsadili žiaci 1.C triedy, ktorí svojimi výkonmi jednoznačne príjemne prekvapili. Nielenže vyhrali skupinovú fázu, kde zdolali všetkých konkurentov z tried prvých ročníkov, ale dominovali aj vo “final four” v stretnutí s 3.D triedou. V ostatných stretnutiach prehrali, ale za svoj výkon sa rozhodne nemuseli hambiť, čoho dôsledkom je už spomínané pekné tretie miesto. Triedu 1.C reprezentovali žiaci v zložení Silvia Karaffová, Katarína Kubíková, Monika Skladaná, Tamara Angelovičová, Mário Džubara, Klaudia Ferková.

     Strieborná pozícia si napokon našla svoje zastúpene u víťaza z  tried  štvrtých ročníkov. Žiaci 4.B prechádzali turnajom ako “nôž maslom”, ale v záverečnej fáze nezvládli duel ( možno podcenenie súpera resp. nesústredenosť) proti mužstvu reprezentujúce 2.B triedu, a preto sa museli uspokojiť s konečným druhým miestom. Každopádne 4.B bola úspešne reprezentovaná žiakmi v zložení Dajana Mitáľová, Patrik Anguš, Natália Rákošová, Ivana Vaňová, Klaudia Mikitková, Denisa Jakubíková.

     “The best of the best”, čiže najlepším z najlepších sa stala trieda 2.B, ktorá neokúsila trpkosť prehry ani v jednom stretnutí. Dominovala v skupinovej fáze a rovnako tak aj vo” final four”, kde porazila úplne všetkých. Žiaci, ktorí sa podieľali na úspechu 2.B triedy sú Daniel Fertaľ, Pavel Chovan, Viktória Kucková, Klaudia Sirotňáková, Anna Palková, Nikola Guľašová, Martina Veselovská.

     Vyvrcholením bolo vyhodnotenie turnaja, kde si jednotlivé mužstvá, ktoré sa prebojovali do tzv. “final four” prevzali sladké odmeny. Vyjadrujeme veľkú spokojnosť s priebehom turnaja, nakoľko žiaci si tento turnaj vychutnali aj po športovej , ba aj po zážitkovej stránke obsahu. Pevne veríme, že aj v budúcnosti kvalita turnaja porastie smerom nahor a stane sa pevnou súčasťou školských kôl, ktoré organizujeme na pôde našej školy .

     Vyhodnotenie turnaja:

     Skupinová fáza

          1. ročník                             2. ročník                             3. ročník                         4. ročník

     1.B - 1.D  11:15                   2.C - 2.B   6:15                  3.A - 3.B  15:11                 4.A - 4.B  8:15

     1.A - 1.C  13:15                   2.A - 2.D   0:15                  3.C - 3.D  12:15                 4.C - 4.D  15:6

     1.B - 1.A  15:13                   2.A - 2.B   7:15                  3.A - 3.D  17:19                 4.E - 4.D  15:6

     1.C - 1.D  15:11                   2.C - 2.D  15:10                 3.B - 3.C  13:15                 4.B - 4.E  15:9

        Víťaz: 1.C                            Víťaz: 2.B                         Víťaz: 3.D                       Víťaz: 4.B

      

     Final Four                                                      

     1.C - 2.B    5:10                   2.B - 4.B  10:6

     3.D - 4.B    7:10                   1.C - 4.B  2:10   

     1.C - 3.D  12:10                    2.B- 3.D  10:7

      

     Celkové umiestnenie:

     1. miesto:  2.B

     2. miesto:  4.B

     3. miesto:  1.C

     Vypracoval: Mgr. Michal Čiernik a PaedDr. Jana Kamenická

     /Fotogaléria/

      

     Obvodové kolo futsalového turnaja žiakov stredných škôl

     Marko Baran, Lukáš Baran, Jakub Mrúz, Tomáš Mikluš, Erik Revák, Branislav Lorincz, Daniel Fertáľ, Patrik Anguš, Pavel Chovan nás reprezentovali na obvodovom kole futsalového turnaja, ktorí sa uskutočnil piatok 6.11.2015 na pôde SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Zloženie skupín nám veľmi neprialo, ale chlapci sa “popasovali” so situáciou veľmi dobre. 

     Prvý zápas nás čakalo mužstvo reprezentujúce SPŠ Stavebnú v Prešove. V zápase sme dominovali, či už po hernej stránke , ale aj na množstve šancí. Bohužiaľ, súper využil svoje šance na 100 % a dokázal Patrika Anguša prekonať dva krát. Našim chlapcom nevychádzala koncovka, ale Tomáš Mikluš a Lukáš Baran dokázali vsietiť po jednom góle. Konečný stav v tomto zápase bol nerozhodný 2:2. 

     V druhom stretnutí nás čakal favorit turnaja a to domáce mužstvo Ľ. Podjavorinskej , ktoré bolo zložené hlavne zo športových tried. Dokázali sme domácemu mužstvu vzdorovať veľmi dlho, ba dokonca sme boli v niektorých momentoch zápasu lepším mužstvom. Súper sa dostal  ako prvý do vedenia, ale o minútu neskôr sme vyrovnali zásluhou Erika Reváka. Následne sme mali tri resp. štyri “čisté”  šance, aby sme sa dostali do vedenia, ale ako to už chodí  “nedáš, dostaneš” sa potvrdilo aj v tomto prípade. Inkasovali sme dva rýchle góly po sebe a korigovať výsledok sme už nedokázali. Každopádne chlapci podali dobrý výkon , za ktorý dostali aj pochvalu od trénera domácich. Konečný stav v tomto zápase bol 1:3 v náš neprospech. 

     Posledným v poradí tretím zápasom bolo stretnutie s SOŠ dopravná Prešov, kde sme dominovali nie len herne, ale konečne aj výsledkovo. Súper odišiel s debaklom 7:3. Bolo vidieť na chlapcoch , že stretnutiu prikladajú veľkú dôležitosť, nakoľko v prípade výhry sme si mohli poistiť pekné druhé miesto. Napokon sme zvíťazili jednoznačne a ak by sme premenili  tzv. “čisté” šance v druhom zápase, mohli by sme sa radovať z postupu my. Celkovo sme odchádzali z turnaja s dobrými pocitmi, nakoľko sme herne nesklamali , vyskúšali sme nových hráčov, ktorí budú prínosom do budúcna a tešíme sa na najbližší turnaj organizovaný v Poľskom Krosne, kde budeme obhajovať celkové prvenstvo.

     Výsledková listina:                                                                Konečná tabuľka:

     SOŠ podnikania Prešov - SPŠ stavebná Prešov           2:2     1.  SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov

     SOŠ podnikania Prešov - SŠ Ľ. Podjavorinskej Prešov 1:3     2. SOŠ podnikania Prešov

     SOŠ podnikania Prešov - SOŠ dopravná Prešov           7:3     3. SPŠ stavebná Prešov

                                                                                                 4. SOŠ dopravná Prešov

     Vypracoval: Mgr. Michal Čiernik

     /Fotogaléria/

      

     Strongman workout 2015

     V pondelok 26.10.2015 sa v priestoroch telocvične SOŠ podnikania v Prešove uskutočnil prvý ročník športovej súťaže Strongman workout 2015 za účastí 12 žiakov našej školy. Súťaž bola rozdelená do štyroch disciplín, kde prevažná väčšina bola zameraná na úroveň silových schopností jednotlivých súťažiacich. Mená chlapcov, ktorí sa zúčastnili 1. ročníka strongman workout 2015 je nasledovný:

     Mário Džubara a Branislav Lorincz z 1.C, Pavol Hadač z 1.A, Pavel Chovan z 2.B, Jakub Bakalár 2.D, Matej Sučka a Michal Štiber z 3.B, Igor Pasierb z 3.D, Marko Baran, Jakub Mrúz a Štefan Závadský z 4.D, Tomáš Vaško z 4.E.

     Prvou previerkou “borcov” z SOŠ podnikania bol výdrž v zhybe, v ktorom si žiaci mohli porovnať úroveň statických silových schopností horných končatín, kde si najlepšie počínal Štefan Závadský z 4.Dtriedy, ktorý sa dokázal udržať v zhybe na hrazde 57 sekúnd .

     Druhou disciplínou boli skoky z miesta. Presnejšie sa jednalo o osem skokov z miesta za sebou. Úlohou v tejto časti bolo “odskákať” čo najďalej, pričom najlepšie si v tejto disciplíne počínal Mário Džubara z 1.C triedy. Táto časť bola zameraná na úroveň dynamických silových schopností dolných končatín toho ktorého jednotlivca.

     Predposlednou prekážkou bolo vykonať v časovom intervale 30 sekúnd čo najväčší počet kľukov. Pri tejto súťaži sa chlapci najviac “ zapotili” , ale zvládli to vynikajúco. Najlepší výkon predviedol Marko Baran z 4.D triedy , ktorý dokázal správnym spôsobom vykonať 43 kľukov.

     Súťažiaci sa ani nenazdali a čakala ich posledná disciplína v podobe prednosov na hrazde. Cieľom bolo vykonať správnou technikou prednosy s čo najväčším počtom opakovaní. Brušné svalstvo mal v tejto súťaží najlepšie opäť Marko Baran z 4.D triedy, ktorý predviedol 14 správnych prednosov.

     Po sčítaní všetkých bodov z jednotlivých disciplín prišlo na vyhodnotenie, kde na solídnom treťom mieste sa umiestnil Jakub Mrúz z 4.D, ktorý bol ocenení iontovým nápojom. O víťazovi sa rozhodovalo až do poslednej možnej chvíle, no napokon celkové druhé miesto si odniesol už spomínaný Mário Džubara z 1.C triedy, ktorý bol ocenení dvoma iontovými nápojmi. Celkovým víťazom 1. ročníka strongman workout 2015 sa stal Marko Baran z 4.D. Cenou pre víťaza bol izotonický iontový nápoj a taktiež nápoj slúžiaci k regenerácií po fyzickej záťaži, ktorý by si zaslúžil asi každý súťažiaci, nakoľko chlapci vydali zo seba maximum.

     Po vyhodnotení a odovzdaní cien sme si všetci urobili spoločné foto, zasmiali sa a popriali si veľa spoločných športových úspechov v rámci reprezentácie našej skvelej školy SOŠ podnikania v Prešove.

     Vypracoval Mgr. Michal Čiernik

     /Fotogaléria/