• Triedne aktívy

     • Triedne aktívy

     •  
      Termíny triednych aktívov:
       
      Október:  08.10.2019      Členská schôdza Rodičovského združenia - triedne aktívy
       
      Január:     23.01.2020      Konzultácie a triedne aktívy
       
      Apríl:        21.04.2020      Triedne aktívy 1.-4.roč.