• Úspechy na súťažiach

     • Nová podstrana

     • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem - Bratislava

      Škola podnikania v praxi bola opäť úspešná

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru škola podnikania si ešte len v septembri  založili cvičné firmy, ktoré už koncom novembra úspešne odprezentovali na 17. Medzinárodnom veľtrhu  cvičných firiem. Tento  sa uskutočnil v priestoroch národného tenisového centra v Bratislave v dňoch 24.- 26. novembra 2014.

      Veľtrhu sa zúčastnilo 71 cvičných firiem, z toho 14 zahraničných (Česká Republika, Fínsko, Rakúsko, Bulharsko, Rumunsko a Taliansko).

      Cvičné firmy Detičkovo, s.r.o.– detské zábavno-vzdelávacie centrum, pod vedením Ing. Fertaľovej a Healthy life, s.r.o. zameranej na predaj bio potravín, pod vedením Ing. Sotákovej, si mohli vyskúšať obchodovanie a komunikáciu s obchodným partnerom.

      Žiačky využili znalosti nie len z odborných predmetov, ale aj z predmetov výučby cudzích jazykov. So zahraničnými zákazníkmi komunikovali v anglickom jazyku.

      Naše cvičné firmy opäť nesklamali a presvedčili odbornú porotu aj „obchodných partnerov“, že patria medzi najlepších. CF Detičkovo, s.r.o. sa umiestnila na 2. mieste v kategórií najlepší katalóg.

      Žiačky si vyskúšali obchodovanie na veľtrhu, ale spoznali aj krásy Bratislavy. Mali možnosť vychutnať si atmosféru večerných vianočných trhov,  prezrieť si  Bratislavský hrad aj historické centrum hlavného mesta .

      Pre cvičné firmy a ich reprezentantky to bola premiéra plná snahy, pracovitosti a námahy, no dievčatá si domov okrem ceny priniesli aj veľa zážitkov a nových pracovných skúseností pre budúcnosť.

      Bola to výborná príležitosť využiť získané vedomosti aj v praxi.        

      /Fotogaléria/

       

      Medzinárodný veľtrh cvičných firiem - Košice

      Ďalší medzinárodný úspech CF House Wishes s. r. o.

      V dňoch  22. – 23. 10.2014 sa  konal 12. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, na ktorom svoje podnikateľské zručnosti prezentovali žiaci štvrtého ročníka Marcel Ivan, Michaela Marcinčinová, Nikoleta Čižíková a žiaci tretieho ročníka Damián Cap a Denis Klučerovský. Zapojili sa do súťaže s cvičnou firmou House Wishes s. r. o..

      Žiaci sa zúčastnili prezentácií cvičných firiem, nadviazali kontakty a vzájomne obchodovali s ostatnými CF, ktoré sa prezentovali na MVCF, predávali služby svojím potenciálnym zákazníkom a taktiež úspešne prezentovali svoju firmu pred komisiou aj v cudzom jazyku.

      Pod odborným vedením Ing. Anny Fertaľovej sa svojím úsilím CF  House Wishes s. r. o. umiestila na krásnom 2. mieste v kategórii "Najlepšia elektronická prezentácia".

      Žiaci využili znalosti nie len z odborných predmetov, ale aj z predmetov výučby cudzích jazykov. So zahraničnými zákazníkmi komunikovali v anglickom aj nemeckom jazyku.

      Bola to výborná príležitosť využiť získané vedomosti aj v praxi. 

      /Fotogaléria/              Diplom_Cvičné_firmy_Košice

       

      Môj projekt pre región

       

      Celoslovenská súťaž  „Môj projekt  pre región“ je organizovaná vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko (JASR), ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť domáci cestovný ruch netradičným spôsobom. Súťaž je postavená na individuálnej prezentácii konkrétneho produktu cestovného ruchu. Výstup  projektu bol návrh, ktorý pripravil a zrealizoval žiak sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci spolužiakov.

      11-ti najlepší žiaci z krajských kôl postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 17. júna 2014 na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja.

      Našu školu reprezentovala  žiačka Miriam Vrábľová z III. C triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu s projektom „Akcia Slanské vrchy.“

      Napriek tomu, že sme sa neumiestnili na poprednom mieste, je potrebné vysloviť obdiv a poďakovanie žiačke Miriam Vrábľovej, ktorá v krajskom kole v Prešove sa umiestnila na veľmi peknom 2. mieste. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj jej spolužiačkam Andrei Radačovskej a Klaudii Starinskej, ktoré jej pomáhali pri príprave a realizácií projektu. Žiačky pracovali pod odborným dohľadom p. učiteľky Ing. Kočárovej.

      /Fotogaléria/