• Spojená škola, Masarykova 24, Prešov  neponúka voľné pracovné miesto.