• Nápad predáva

    •  

     Celoškolské kolo "NÁPAD PREDÁVA 2015"

     V dňoch 20.-21.10. 2015 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil ďalší ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

     Podmienkou účasti na súťaži bolo:

     -   zaregistrovať svoj nápad,

     -   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

     -   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

     -   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

     ZOZNAM_FIRIEM_2015

     VYHODNOTENIE_SÚŤAŽE_NP_2015

     /Fotogaléria/

      

      

     Celoškolské kolo "NÁPAD PREDÁVA 2014"

     Dňa 14. 10. 2014 sa v priestoroch telocvični školy uskutočnil už štvrtý ročník celoškolskej úťaže „ Nápad predáva“. Cieľom súťaže bolo podporiť nové myšlienky, nápady a prístupy v oblasti podnikania. Podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť ako aj zabaviť sa.

     Podmienkou účasti na súťaži bolo:

     -   zaregistrovať svoj nápad,

     -   pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe,

     -   pripraviť propagačné materiály svojho a propagačný stánok,

     -   prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom (žiakom a učiteľom) aj v cudzom jazyku.

     Žiaci a učitelia dostali investičné šeky v hodnote 5000,-€  a 10 000,-€, ktoré investovali do podnikateľského nápadu. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 28 podnikateľských zámerov.

     Výsledky súťaže:

     Ceny odbornej poroty:

     1. miesto – „Mladý podnikateľ roka“ získala firma CORPUS PICTURE

     Kristína Gregová, Patrícia Sabolová, Andrea Kmecová, Natália Jančušová - III.A, získali aj putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

     2. mesto –  firma "GARDEN OF EDEN, s.r.o.  - Karina Krónerová, Kristína Gernátová - III.B, získali + 30,- €  

     3. miesto - firma "MJŠ AMETYST" - Michaela Baranová - IV.C, získala + 20,-€

     /Diplomy_ kat._Mladý_podnikateľ_roka/       

     Cena RPIC: 

     Firma "EKO HELP" - Lívia Desiatníková, Lucia Petrigáčová, Gabriela Harčaríková - II.D

     Najlepší predajca:

     1. miesto - Filip Frič - I.C - firma "PAPAYA TOURS"

     2. miesto - Matúš Ringer - IV.B - firma "FLORBAL SHOP"

     3. miesto - Soňa Haľková - II.D - firma "WEDDING agency" 

     /Diplomy_kat._Najlepší_predajca/

     Najpútavejšia reklama:

     firma: MÁSCARA  DE  ĽART - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A

     /Diplom_kat._Najpútavejšia_reklama/

     Najkreatívnejší slogan:

     firma: CYCLING FOR LIFE - Samuel Rešetár - I.B

     /Diplom_kat._Najkreatívnejší_slogan/

     Najoriginálnejšie logo:

     firma: SVORKA, s.r.o. - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B

     /Diplom_kat._Najoriginálnejšie_logo/

     Cena investorov (žiakov) - Nápad s najvyššou celkovou investovanou sumou:

     1. miesto - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B - firma "SVORKA, s.r.o." 

     2. miesto - Matúš Ringer, Daniel Miško - IV.B - firma "FLORBAL SHOP"

     3. miesto - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A - firma "MÁSCARA DE ĽART"

     /Diplomy_kat. Cena investorov/

     Cena_investorov_Výsledková_tabuľka

     Naj predajca v CJ

     1. miesto - Ivana Tkačová - I.c - firma "PAPAYA TOURS"

     2. miesto - Bianka Laura Bizubová - I.A - firma "LUXURY DESIGN"

     3. miesto - Gabriela Harčaríková - II.D - firma "EKO HELP"

     /Diplomy_kat._Naj_predajca_v_CJ/

     Cena verejnosti 

     1. miesto - Damián Cap, Denis Klučerovský - III.B - firma "SVORKA, s.r.o."

     2. miesto - Michaela Baranová - IV.C - firma "MJŠ AMETYST"

     3. miesto - Soňa Chrobáková, Veronika Mikulová - IV.A - firma "MÁSCARA DE LART"

     /Diplomy "CENA VEREJNOSTI"/

     Tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové skvelé népady, pridáte sa k nám?

     /Fotogaléria I./

     /Fotogaléria II./

      

     Celoškolská súťaž mladých podnikateľov „NÁPAD PREDÁVA !“

     termín konania súťaže: 14. – 15. 10. 2014

     miesto konania: telocvičňa školy

     Prihlasovanie návrhov:  06.10. – 08.10.2014
     Triedne kolá súťaže : 01.10. – 08.10.2014

     Reklamná kampaň postupujúcich projektov na škole: 06.10. – 13.10.2014
     Celoškolský súťažno-prezentačný deň, vyhodnotenie a odovzdanie cien: 14. 10. 2014

     Cieľ súťaže a jej význam

     Cieľom súťaže je „otvoriť“ dvere novým myšlienkam, prístupom a nápadom,

     • Podporiť zážitkovú formu vyučovania.
     • Prehĺbiť záujem o študovaný odbor.
     • Rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti
     • Podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi
     • Prebudiť zdravú súťaživosť
     • Zabaviť sa
     • Vyhrať 

      

     Podmienky účasti a popis súťaže

     Súťaž je určená pre všetkých  študentov študijných odborov  SOŠ podnikania

     Podmienkou účasti na súťaži je:

     • Zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa do 08.10.2014
     • Pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe v ľubovoľnej oblasti podnikania/ oblasť podnikania nemusí súvisieť so študijným odborom, ktorý žiak študuje/
     • Pripraviť propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok
     • Prezentovať svoj nápad  potencionálnym investorom ( ostatným spolužiakom) aj v cudzom jazyku – základné informácie.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • sospmaspo@nextra.sk
   • modana1@gmail.com
   • mirodan@gmail.com
   • +421517733413, Mobil: +421903516334
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
 • Fotogaléria

  • Deň bez FAST FASHION
  • Valentínska kvapka krvi
  • Život študenta po strednej škole
  • Investovanie
  • Dobrovoľníctvo
  • IT – 3D tlač a 3D sken
  • Expert Geniality Show - 13. ročník
  • Nápad predáva a DOD 2020
  • Vernisáž II.A
  • Vianočný jarmok
  • Mikulášské hody
  • Vianoce v múzeu - Solivar