Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
November

 

05.11.2015: Výjazd na ZŠ Mukačevská, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Prostějovská

09.11.2015: Študentská kvapka krvi 

09.11.2015: Informatická súťaž I-bobor

10.11.2015: Výjazd na ZŠ 9. mája Sabinov, ZŠ Komenského Lipany, ZŠ

                    Komenského Stará Ľubovňa

10.11.2015: Vernisáž žiackych prác z Plenéru v Spišskej Kapitule v AG galérii

                    v Prešove

11.11.2015: Imatrikulácia

13.11.2015: Súťaž „Nie drogám“ – 2. miesto v obvodnom kole SŠ

18.11.2015: Výjazd na ZŠ Pečovská Nová Ves, ZŠ Hviezdoslavova Lipany, ZŠ

                    Veľký Šariš

18.11.2015: Volejbalový turnaj  “Športom pre červené stužky”

19.11.2015: Výjazd na ZŠ Raslavice, ZŠ Kapušany, ZŠ Šrobárova Prešov

24.11.2015: Ples v školskom internáte 

27.11.2015: 18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

26.11.2015: Výjazd na ZŠ Hlošovce n/T, ZŠ Vranov n/T – Sídlisko Juh

27.11.2015: Okresné kolo „Nie drogám“