Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

RADA ŠKOLY

Iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania.

 

ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY:

Zástupcovia rodičov:

p. Jana Závadská 
Pavel Klučerovský - podpredseda RŠ
Andrej Harčarík

Zástupcovia VÚC:
JUDr. Pavel Hagyari
MUDr. Ján Ahlers, MPH.

Zástupca MsZ: J. Čižmár

Zástupca OZEX, a. s. : Ing. Ján Michrina

Zástupcovia pedagogických pracovníkov:
Ing. Marta Drabová – predseda RŠ – martadrabova@gmail.com
Mgr. Ján Benko, PhD.

Zástupca nepedagogických pracovníkov:
Ing. Monika Poľaková – tajomník

Zástupca žiakov:
Denis Klučerovský

S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady školy.

/Štatút Rady školy/