Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Výsledky PS

 

Školský rok 2018/2019

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  Prešov

Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 2. kolo

Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

Výsledková_listina_6341M_škola_podnikania_2.kolo

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční  dňa  19. júna 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte Strednej odbornej školy podnikania. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  Prešov

Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo


Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

Výsledková_listina_6341M škola podnikania

 

Študijný odbor: 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

Výsledková_listina_6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu


 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 17. a 20. mája 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte školy Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

Zoznam prijatých uchádzačov sa bude po zápise priebežne aktualizovať, čo znamená, že čiara sa bude posúvať o počet nezapísaných žiakov.