Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Výsledky PS

Školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky do prvého ročníka školského roku 2020/2021

Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo

Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Výsledková_listina_6324_M_manažment_regionálneho_cestovného_ruchu

 

Študijný odbor: 6325 M ekonomické lýceum

Výsledková_listina_6325_M_ekonomické_lýceum

 

Študijný odbor: 6341 M škola podnikania

Výsledková_listina_6341_M_škola_podnikania

 

Riaditeľ školy oznamuje:


1. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení prijatých uchádzačov na štúdium na základe výsledkovej listiny prijímacieho konania do 1. ročníka študijných odborov MR CR, EL a ŠP, Vám zasielame doporučenou poštou spolu s rozhodnutím o prijatí.  Žiadame Vás, aby ste vyplnené potvrdenie obratom doručili osobne, poštou, mailom (scan dokumentu) na našu školu, resp. na mailovú adresu: sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk .

2. Tí žiaci, ktorí potvrdia nástup na štúdium na našu školu, uvedú informácie o žiakovi, ktoré sú uvedené v záväznom potvrdení o nastúpení/nenastúpení na štúdium (voľba 1. a 2. CUJ, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).

3. Ak žiak/žiačka, ktorý (á) bol(a) prijatý(á) nemá záujem o našu školu, tak Vás prosíme, aby ste nám to obratom telefonicky oznámili, aby sme mohli osloviť, tých uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta a majú záujem o našu školu.

4. Žiadame rodičov uchádzačov, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu, ale sú pod čiarou, aby sa telefonicky informovali na tel. č. 051/77 33 413 alebo 0903 516 334 o prípadnej možnosti prijatia na štúdium. 

 

V Prešove dňa 25. 5. 2020                                       Mgr. Michal Čiernik

                                                                                     Riaditeľ SOŠP

Potvrdenie_nástupu.docx

Potvrdenie_nástupu.pdf

 

 

 

 

 

 

Školský rok 2018/2019

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  Prešov

Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 2. kolo

Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

Výsledková_listina_6341M_škola_podnikania_2.kolo

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční  dňa  19. júna 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte Strednej odbornej školy podnikania. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  Prešov

Výsledková listina pre prijímacie skúšky - 1. kolo


Študijný odbor: 6341 M  škola podnikania

Výsledková_listina_6341M škola podnikania

 

Študijný odbor: 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

Výsledková_listina_6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu


 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dňoch 17. a 20. mája 2019 od 8.00 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte školy Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, aby so sebou priniesli zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou, ktorú žiak/žiačka navštevuje.

Zoznam prijatých uchádzačov sa bude po zápise priebežne aktualizovať, čo znamená, že čiara sa bude posúvať o počet nezapísaných žiakov.