Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Rodičovská rada pri SOŠ podnikania

úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov a žiakov.

Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

V školskom roku 2014/2015 výkonný výbor RR pracuje v zložení:

predseda       – p. Róbert Čížik
podpredseda – p. Marek Karlík
hospodár       – p. Jana Demčáková

S problémami, otázkami a návrhmi sa môžete obracať aj na e-mailovú adresu tajomníčky RR:

martadrabova@gmail.com.