Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Protispoločenská činnosť - oznámenie

PREVÁDZKOVÝ PREDPIS č.  36/2019


ZÁSADY PODAVÁNIA, PREVEROVANIA, EVIDOVANIA OZNÁMENÍ A OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

/Zásady_podávania_oznámení/