Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Úsek technicko–ekonomických činností

Mgr. Edita Šebejová - zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ

Eva Balaníková, Brigita Brejová, Marta Cvancigerová, Anna Falatová, Bc. Ladislav Hrabovčin, Ing. Peter Hudák, Terézia Jakubčová, Daniel Kostráb, Janka Stašková, Tatiana Kopčáková, Oľga Lorková, Mgr. Irena Mačíková, Ľubica Makarová, Róbert Pončák, Peter Sás, Ing. Monika Poľaková, Albína Sedláková, Bc. Dušan Staurovský, Jozef Stredňák, Ján Sabanoš, Magdaléna Solusová, Iveta Demjaničová, Drahomíra Eštočinová, Olga Magdalena Mačová.