• Vianočný jarmok

     • 21. decembra sa na našej škole konal charitatívny vianočný jarmok. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: prvou bolo najkrajšie vyzdobená trieda, druhou bol najkrajší stánok.

      Žiaci si pre seba a zamestnancov školy pripravili chutné vianočné dobroty a drobnosti, ktoré mali nádych Vianoc.

      Financie, ktoré sa vyzbierali počas dnešného dňa a počas minulého týždňa, kedy na škole prebiehala charitatívna zbierka budú venované detičkám v detskej nemocnici so sídlom v Prešove.

      Škola nie je len o vzdelávaní, ale aj o vychovávaní mladých ľudí k úcte a súdržnosti voči druhým.

      My sme radi, že máme takých skvelých učiteľov a žiakov na našej Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. Video z jarmoku môžeš vidieť v našom príbehu.

      Najkrajší stánok na vianočnom jarmoku mala trieda II.D (viď. fotogaléria),

      Najkrajšie vyzdobená trieda bola IV.D (viď. príbeh)

      Blahoželáme víťazom.

      Krásne sviatky priatelia

      Vaša Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

      /Fotogaléria/

     • Ekonomická olympiáda

     • Do školských kôl 6. ročníka Ekonomickej olympiády 2022/2023 sa zapojilo neuveriteľných 10 120 stredoškolákov. Medzi nimi boli aj žiaci našej Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov. Po dvoch pandemických rokoch bude v januári a februári 2023 opäť prezenčné krajské kolá, ktoré sa budú konať v jednotlivých krajských mestách. Ďakujeme všetkým účastníkom školského kola a srdečne gratulujeme študentom, ktorí postúpili. Vďaka patrí aj vyučujúcim ktorí sa zapojili so svojimi žiakmi do školského kola Ekonomickej olympiády. Z jednej školy mohli postúpiť iba 3 najúspešnejší žiaci, z našej školy sú to: Tomáš Onderko, Laura Belišová a Richard Porezaný. Do krajského kola im držíme prsty.

     • BOCHNIA – KRAKOW

     • Dňa 16. 12. 2022 sme absolvovali spoznávací jednodňový zájazd Bochnia – Krakow.

      Upršané ráno nám nepokazilo náladu a odhodlaní sme sa vydali na cestu.

      Naša prvá zastávka bola v soľnej bani Bochnia, ktorá je najstaršou baňou na kamennú soľ v Poľsku. Začiatok jej činnosti sa podľa historických prameňbov datuje do r. 1248. Je taktiež zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Previezli sme sa pozemnou banskou železnicou, zoznámili sa s dejinami bane prostredníctvom rôznych multimediálnych vstupov, videli nástroje a prácu v banských komorách. Celé cestovanie históriu sme zavŕšili v krásnej banskej kaplnke, kde sme si urobili spoločnú fotografiu aj so sprievodcom.

      Dážď vystriedali snehové vločky a my sme sa presunuli do Krakowa. Už počas cesty nám p. sprievodkyňa objasnila pohnutú históriu Poľska a jeho panovníkov až po súčasnosť. Popri rieke Visla sme sa dostali na návršie s kráľovským hradom a katedrálou sv. Stanislava – Wawel, kde boli korunovanní mnohí poľskí králi. Krakow bol totiž až do 16. storočia hlavným mestom Poľska. V katedrále je tiež pochovaných 19 poľských kráľov a takisto Lech Kazcynski, bývalý poľský prezident.

      Následne sme sa presunuli na Hlavné námestie Krakowa, ktoré je jedno z najväčších v Európe. Dominantou je Mariánsky kostol, z ktorého veže sa ozýva každú hodinu hlásnik s trúbkou. V strede námesia okrem Sukienickej haly s tržnicou je pomník Adama Mickewicza, najväčšieho poľského romantického básnika, ktorý však paradoxne v Krakowe vraj nikdy nebol. Štvrtáci si pomník mali, podľa odporúčaní p. sprievodkyne., obskákať na jednej nohe, aby sa im vydarila každá skúška.

      V podvečer mal každý možnosť si vychutnať adventnú atmosféru Krakowa, príp. navštíviť Galériu v podzemí Rýnku.

      Čas zbehol veľmi rýchlo a my sme sa s mokrými topánkami, ale krásne unavení vrátili do Prešova.

      Semanová Zuzana

     • Súťaž OA

     • Dňa 14. 12. 2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností obchodných akadémií. Súťaž sa konala v Žiline na Súkromnej SOŠ Pro scholaris. Prebiehala v troch kolách:

      1. Praktické účtovanie vybraných účtovných prípadov ako súvislý príklad z podvojného účtovníctva, výpočet a účtovanie miezd, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov, vypisovanie účtovných dokladov.

      2. E-learningový test pozostávajúci z otázok z oblasti ekonomiky, práva, makroekonómie, občianskej náuky, geografie, komunikácie a zo základných informácií o EÚ.

      3. Prezentácia o svojej škole v anglickom jazyku v programe MS Office Power Point.

      Našu školu reprezentovali Laura Belišová a Slavomíra Bartková zo 4. A triedy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a preukázané vedomosti.

     • 9.12.2022 Teambuilding členov Školského parlamentu

     • Aktivity ŠP sú zväčša zamerané na žiakov a zamestnancov našej školy, prípadne externú spoluprácu s iným subjektom. Dnes sme si ale urobili čas len pre seba a venovali sme sa budovaniu silného tímu, riešeniu našich vnútorných problémov a zlepšovaniu osobných vzťahov. 

      Predseda ŠP Sofia Pastirová, III.A a podpredseda ŠP Alica Sláviková, III.A sa stali tímlíderkami a mentorkami dnešného stretnutia. Pripravili pre ostatných členov ŠP aktivity zamerané na rozvoj kreativity, nadviazanie spolupráce, posilňovanie komunikačných zručností, vzájomné počúvanie sa, presadenie vlastných názorov v rámci diskusie, a v neposlednom rade sa sústredili na sebareflexiu, spätnú väzbu a celkové vnímanie pôsobenia ŠP. Samozrejme, nechýbala ani zábava, chutné občerstvenie, kopec smiechu a dobrej nálady. 

      S výnimkou mentoriek a dvoch ďalších členov, ostatní členovia zažili takýto teambuilding prvý krát a pochopili ako prínosné stretnutie to bolo. Ocenili organizáciu celého dňa, význam aktivít a uvedomili si svoje silné a slabé stránky. Veríme, že si to čoskoro opäť zopakujeme a ďakujeme riaditeľovi školy PaedDr. Michalovi Čiernikovi, že nám na to vytvoril priestor!

     • Basketbalový turnaj 🏀

     • 7.12.2022 sa konal medziročníkový turnaj v basketbale. Žiaci a žiačky hrali s veľkým nasadením a v duchu fair - play.

      Výsledky:

      Dievčatá - 1. miesto IV. ročník

                         2. miesto I. ročník

                         3. miesto II. ročník

                         4. miesto III. ročník

      Chlapci -    1. miesto IV. ročník

                          2. miesto II. ročník

                          3. miesto III. ročník

                          4. miesto I. ročník

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme!

      Mgr. A. Berdisová 

      Mgr.  K. Polomčáková 

     • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa! 

     • 6. decembra ani našu školu neobišiel Mikuláš. Obdaroval zamestnancov školy, ktorým aspoň symbolicky vyjadril vďaku za ich prácu, často aj nadprácu, empatiu a neodmysliteľnú oporu, ktorú v nich žiaci často hľadajú a nájdu. 

      Navštívil aj vedenie školy, ktorému sa poďakoval v mene žiakov, že vytvára priestor pre ich sebarealizáciu, podporuje ich aktivity, rôzne súťaže a sprostredkúva im tak zážitky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou štúdia. 

      V sprievode čerta a anjela zavítal do tried, v ktorých sa žiaci vzájomne rozhodli obdarovať nejakou maličkosťou, respektíve im pripravili prekvapenie ich triedni učitelia. Samozrejme, dopriali sme štipku mikulášskej atmosféry aj ostatným triedam a veríme, že si z tohto dňa odniesli všetci zúčastnení príjemné zážitky. 

      Naše poďakovanie patrí v prvom rade hlavným aktérom: Richardovi Kuzmovi z II.C (Mikuláš), Alexandre Gulovej z II.A (anjel) a Vanese Topolyovej z I.C (čert). Za prácu v zákulisí, fotodokumentáciu a organizáciu celého dňa ďakujeme Sofii Pastirovej a Alici Slávikovej z III.A, a Milanovi Chovancovi z III.C. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí zaplnili mikulášske vrece a venovali tak chvíľku svojho času a pozornosti niekomu inému. 

      Tešíme sa opäť o rok, pretože tradície a zážitky sú to čo nás spája! 

      Školský parlament 

     • PRO EDUCO 2022

     • Žiaci 4. ročníka sa dňa 01. 12. 2022 zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2022 v Košiciach, kde mali príležitosť získať množstvo aktuálnych informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách doma aj v zahraničí. 

      Mali tiež k dispozícii kariérne poradenstvo, jazykové testovanie a  predstavenie pracovných príležitosti od viacerých zamestnávateľov. 

      Veríme, že aj táto akcia pomôže našim žiakom sa lepšie zorientovať na trhu práce a získať informácie, ktoré môžu využiť pri svojom ďalšom rozhodovaní. 

      Ing. Mária Onderková, výchovná poradkyňa 

     • FLORBAL žiačok SŠ

     • V piatok 2.12.2022 sa uskutočnilo finále okresného kola vo FLORBALE žiačok v hale Hotelovej akadémie nq Okružnej ulici. 

      Musím podotknúť ,že zápasy boli extrémne vyrovnané ,ale postúpiť mohol iba jednen tím.Aj dnes sme boli jediný nezdolaný  a ukazalo sa, že aj nezlomný tím a to rozhodlo! Po výsledkoch: 

      Masaryková 24-SOŠ Pedagogická        3:3 

      Masaryková 24 -Gym.JAR 1:0 

      Masaryková 24 - ŠŠ Elba  1:0 

      ĎAKUJEM hráčkam za skvelý teamový výkon+emotívny športový zážitok  a TEŠÍME SA   Z POSTUPU DO KRAJSKÉHO KOLA J.

      Zároveň nás čaká 5.12.2022  

      finále okresného kola vo FLORBALE SŠ ŽIAKOV na rovnakom mieste od 8:00. DRŽME IM SPOLOČNE  PALCE. 

      LET S GO MASARYKOVÁ 24. 

      Mgr.Katarína Polomčáková 

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa  22.11.2022  sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády v nemeckom jazyku.  

      Každý ročník mal svojho zástupcu. 

      Aj keď sa nemčina učí menej ako anglický jazyk, žiaci preukázali veľmi dobré znalosti.  

      Vyhodnotenie:  máme dve druhé miesta

      1. miesto získala žiačka IV.B  triedy - Timea Harčaríková /ďalej postupuje na okresné kolo/ 
      2. miesto získala žiačka II.C triedy - Viktória Štalmachová /ďalej postupuje na okresné kolo/ 

            2. miesto získal žiak II.B triedy - Pavol Petriľák 

       Výhercom srdečne blahoželám a teším sa na ďalšiu olympiádu na budúci školský rok. 

       Mgr. Nikol Tomanová 

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • 24.11.2022 sa na škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo.  Mena víťazov:

      1. miesto: Tomáš Žažo (3.A) 

      2.miesto: Peter Gašparovič (3.A)

      3. miesto: Lea Belišová (2.D)  

      Víťazom srdečne blahoželáme. 

     • Ples v školskom internáte

     • Dňa 23.11.2022 sa uskutočnil XVI. ročník študentského plesu v školskom internáte. Tentokrát hlavnou témou bolo: „Alica v krajine zázrakov“. Úžasné spoločenské podujatie za účastí všetkých žiakov bývajúcich v školskom internáte, pedagógov, hostí a sponzorov bolo sprevádzané kultúrnym programom, pestrými súťažami a vtipnou tombolou. Nechýbala ani voľba kráľa a kráľovnej plesu. Plesom nás sprevádzali moderátori – Klobúčnik a Alica a skvelý diskdžokej. Celý večer sa niesol v duchu malých zázrakov v podobe radosti, šťastia, tanca a dobrej nálady.

      Všetkým, ktorí sa podieľali či úž organizátorsky alebo iným aktívnym pričinením  ďakujeme a tešíme sa na ďalšie úspešné podujatie.

      Mgr. Ligdayová Iveta

         vedúca VMV a ŠI

      /Fotogaléria/

     • DOD 2022

     • V stredu 23. novembra 2022 bol na Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov zrealizovaný Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, aj pre ich rodičov. Cieľom bolo deviatakom predstaviť školu, ukázať ju v celej svojej dôležitosti, atraktivite a aj jedinečnosti v prešovskom okrese a získať ich pre štúdium na našej škole.

      Návštevníkov vo vestibule školy privítali sprievodcovia Dňom otvorených dverí, stručne im školu predstavili a pozvali ich na jej prehliadku. Postupne žiakov sprevádzali po jednotlivých poschodiach školy; na každom poschodí bola pripravená aktivita, súvisiaca so životom školy.

      V reprezentačných miestnostiach na 1. poschodí žiaci školy prezentovali svoje študijné odbory, porozprávali návštevníkom o obsahu a význame študijného odboru, o jeho špecifických znakoch.

      Pri prezentácii študijného odboru 6317 M obchodná akadémia si deviataci skúsili riešiť jednoduché ekonomické testy aj písať na retro mechanickom písacom stroji. Pri prezentáciách študijných odborov 6341 M škola podnikania a 6325 M ekonomické lýceum si deviataci zahrali ekonomické hry a prezreli si úspechy žiakov týchto odborov. Pri prezentácii študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu deviataci videli, ako sa píše víťazná stredoškolská práca, čo všetko ich čaká na exkurziách a skúsili si namixovať nápoj vo funkcii barmana. V jedálni školy mohli ochutnať produkty zdravej výživy a v telocvični videli, že aj hodina telesnej výchovy je zábavná a atraktívna. Na 2. poschodí deviataci videli ukážku vyučovania anglického jazyka v odbornej jazykovej učebni a v odbornej učebni administratívy a korešpondencie si skúsili písať odpisy textu a listy na počítači. Na 3. poschodí boli návštevníci pozvaní na posedenie pri čaji pri samovare na ukážke vyučovacej hodiny ruského jazyka. Na 4. poschodí si prezreli ubytovacie priestory Školského internátu a na 5. poschodí videli prácu žiakov v modernej multimediálnej počítačovej učebni s aplikačnými programami na vedenie účtovníctva a tvorbu profesionálnych prezentácii. Celkom obsiahla a komplexná prehliadka, však? Po jej ukončení deviataci vyplnili dotazník, ktorý im rozdávali členovia Školského parlamentu, vyplnili aj anketový lístok s jednoduchými otázkami o škole. Kto správne odpovedal, zatočil Kolesom šťastia a vyhral drobnú cenu. Týmto pre návštevníkov prehliadka školy skončila.

      Ďakujeme organizátorom Dňa otvorených dverí za perfektne pripravené a zrealizované podujatie.

      Ďakujeme návštevníkom za návštevu školy a pevne veríme, že sa Vám u nás páčilo, zaujali sme Vás a že sa s Vami opäť stretneme nielen na prijímacích skúškach v máji 2023, ale hlavne ako so žiakmi 1. ročníka v septembri 2023.

      Ing. Martin Keseličko, zástupca riaditeľa školy

      https://youtu.be/nWJXDD-8bVk

     • NIE DROGÁM

     • Dnes 25.11.2022 sme sa zúčastnili finále Nie drogám. Do finále postúpilo 6 najlepších škôl. Naše družstvo bojovalo výborne, ale v poslednej súťaži sme mali smolu a po malej nehode sme napokon skončili na treťom mieste. Všetkým súťažiacim za skvelú reprezentáciu školy gratulujem!

      Poradie škôl:

      1. SOŠ pedagogická

      2. SOŠ lesnícka

      3. Spojená škola, Masarykova 24

      4. Elba

      5. SSOŠ HaG Mladosť

      6. SPŠ stavebná

      Mgr. Anna Berdisová 

     • Školské kolo súťaže „Spracovanie informácií na počítači“ v školskom roku 2022/2023

     • Školská súťaž „SIP - Písanie na počítači “ na Spojenej škole sa uskutočnila 24. novembra 2022 a zúčastnilo sa na nej 30 žiakov z tried 2. - 4. ročníka, z toho 17 žiakov z organizačnej zložky OA a 13 žiakov z organizačnej zložky SOŠ podnikania (20 dievčat a 10 chlapcov).

      Účastníci súťaže preukázali pozitívny vzťah k technológiám a súťaživosť pri písaní na počítači, pri ktorom je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. 

      Výsledková listina:

      1. miesto:  Štefaník Július;  IV. D;  286 čistých úderov za minútu

      2. miesto:  Lipáková Tamara;  IV. A;  254 čistých úderov za minútu

      3. miesto:  Steranka Denis;  IV. C;  229 čistých úderov za minútu.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výbornú atmosféru.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      Ing. Zlata Lukáčová

     • LAST WISH

     • Anglicko-slovensko-česká divadelná inscenácia s názvom „Last wish“ bola dňa 22.11.2022 nepochybne zaujímavým, inšpiratívnym a edukačným zážitkom pre žiakov 2. ročníka Spojenej školy, ktorí spolu s vyučujúcimi anglického jazyka navštívili Kino Scala v Prešove. Tento zážitok im sprostredkovalo Divadelné centrum – profesionálne neštátne divadlo z Martina.

      Traja herci, minimalistické kulisy, dialógy v cudzom jazyku, premyslený a dynamický dej, hudobný a kultúrny zážitok – to všetko nám bolo sprostredkované vo vysokej kvalite. 

      Chceme sa touto cestou poďakovať hercom a tvorcom predstavenia, že si dali tú námahu nás kultúrne obohatiť aj tento školský rok. Chodíme na vaše predstavenia už roky a oceňujeme, že takáto forma edukácie je vašou srdcovkou.

     • Informatická súťaž i-bobor

     • Na našej škola sa v týždni od 7.11. – 11. 11 2022 uskutočnila informatická súťaž i-bobor. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov.

      Najviac bodov získali žiaci v kategórii „Junior“:

      1. Kristína Palková           II.C
      2. Sofia Molčanová          II.D
      3. Jakub Šlosár                 I.C

      Veríme, že sa súťaž všetkým zúčastneným žiakom páčila, nakoľko sa stretli so zaujímavými logickými úlohami od najjednoduchších k zložitým. Tešíme sa na ďalší ročník.
                                                                                                                          

      Ing. D. Vrabľová

     • Rozvoj zamestnateľnosti

     • V dňoch 7.- 9. novembra sa v priestoroch našej školy uskutočnilo školenie "Rozvoj zamestnateľnosti" pre učiteľov, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. Školenie absolvovalo 5 učiteľov našej školy.