• Olympiáda Mladý účtovník

     • V piatok 25. marca 2022 sa uskutočnilo 1. online kolo 24. ročníka Olympiády Mladý účtovník. Súťaž každý rok organizuje firma Kros v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Sily si v nej merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. V tomto školskom roku sa jej opäť zúčastnili aj 3 žiačky našej školy, a to Zuzana Dzurková zo IV. A-o, Tamara Stajančová zo IV. A-o a Erika Kazimirová zo IV. B-o.  Dievčatá počas 150 minút preukázali svoje znalosti z praktického účtovníctva aj vedomosti o účtovnom programe Omega. Dnes už poznáme 30 najlepších mladých účtovníkov 1. online kola. S radosťou oznamujeme, že medzi nich patrí aj Tamara Stajančová a Zuzana Dzurková. Štvrtáčky postupujú do 2. online kola Olympiády Mladý účtovník, ktoré sa bude konať 22. apríla 2022. Zároveň majú možnosť študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, kde sú automaticky prijaté bez prijímacích pohovorov.

      Všetkým trom dievčatám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. Tamare a Zuzane blahoželáme k postupu do ďalšieho kola a prajeme veľa úspechov!

      Marcela Miklošová

     • POZVÁNKA

     • Vážený pedagogický zbor, nepedagogickí zamestnanci školy, milé spolužiačky, milí spolužiaci, 

      pri príležitosti ukončenia pôsobnosti umeleckých odborov na našej škole sme pripravili rozlúčkový program, ktorý  bude malou ochutnávkou z našich umeleckých aktivít.

      Srdečne vás všetkých pozývame na derniéru dizajnu na našej škole dňa 8. apríla 2022 o 8:00 hod. (telocvičňa našej školy) .

      Tešíme sa na vás !

      žiaci  IV.A - p  a  Mgr. Martina Leláková

     • Pozvánka na Študentský ples

     • Študentská firma MYSTERY, spoločnosť Junior Achievement Slovensko, Vás všetkých srdečne pozýva na Študentský ples žiakov, učiteľov a priateľov školy.

      Pripravený je pre Vás kultúrny program, ktorý bude ukončený bohatou tombolou. Máte sa na čo tešiť, pretože sú pre Vás pripravené pekné vecné ceny. Celým večerom Vás bude sprevádzať DJ Marcus.

      Ples sa bude konať v piatok 22. apríla 2022 o 19:00 hod. v jedálni v školy.

      Vstupné je 25.-€ na osobu.

      Vítaní sú aj Vaši priatelia a známi, ktorí nenavštevujú našu školu. Lístky si môžete zakúpiť na Instagrame študentskej firmy: @mystery.s.f, alebo u žiakov 3.A-p triedy v učebni 314.

      Tešíme sa na Vás !

     • Volejbalový turnaj

     • Dňa 30. marca 2022 sa uskutočnil v telocvični nesmierne napínavý volejbalový turnaj medzi oboma organizačnými zložkami našej školy.

      3.miesto získali tretiaci z OA, na 2.mieste sa po veľmi tesnom súboji umiestnili štvrtáci z Podnikania a zaslúžené 1. miesto si vybojovali druháci z OA.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Turnaj sa uskutočnil pod vedením p. uč. Berdisovej a p. uč. Laputkovej.

      Všetkým ďakujeme za preukázanie športového ducha a za výbornú atmosféru.

      Kamila Macejová 4.B-o

     • Prednáška o bezplatnom štúdiu vo Fínsku

     • Online prednáška o štúdiu vo Fínsku, uzávierka prihlášok je až 10. mája, a teda je stále šanca stihnúť absolvovať celý prihlasovací proces bez stresov.

      Najmä v tomto školskom roku záujem o Fínsko ako študijnú destináciu rapídne stúpa. Dôvodom je, že štúdium vo Fínsku je nielen bezplatné, ale študenti z EÚ navyše môžu získať dodatočnú podporu vo forme štipendia, ak popri štúdiu aj pracujú na čiastočný úväzok. Navyše je prihlasovací proces pomerne jednoduchý, a na prijatie stačí absolvovať prijímacie testy z angličtiny a matematiky, a to online z pohodlia domova.

      Webinár sa uskutoční v stredu 30. marca o 16:00 a registrácia je možná na stránke: https://univerzity.interstudy.sk/informacne-podujatia/bezplatne-studium-vo-finsku-hamk

     • Deň učiteľov

     • „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“

      J. A. Komenský

      28. marca si pripomíname narodenie a odkaz Jana Amosa Komenského. Jeho nadčasové diela obsahujú pojmy ako sebarealizácia, škola hrou, zmyslová skúsenosť, názornosť, príjemná atmosféra, motivácia a harmónia – náležitosti, ktoré by mali byť súčasťou moderného vzdelávacieho procesu.

      V dnešný deň vám drahí učitelia, patrí srdečné ĎAKUJEM, za váš obetavý prístup k žiakom, nezištnosť, povzbudivé slová, empatiu, vaše vedomosti a skúsenosti. Ste majstrami, ktorí z kusu šedého kameňa vytesajú niečo, čo má formu, obsah, ale najmä šíri vaše posolstvo ďalej k ostatným. Máte veľkú moc cez vašich žiakov meniť svet k lepšiemu, a preto, aj keď ste niekedy na pokraji vašich síl, nezabúdajte ako veľmi ste potrební a dôležití pre celú spoločnosť. Dnešný deň nám dáva príležitosť vyjadriť vám našu úctu a uznanie.

      Nesmieme a nechceme opomenúť ani vás nepedagogickí zamestnanci, ktorí vo veľkej miere prispievate k plynulému chodu vyučovacieho procesu. Sme veľmi vďační za čisté triedy, chutné obedy, funkčné technológie, skvelú údržbu a presné informácie.

      Všetkým vám prajeme k vášmu sviatku veľa zdravia, šťastia, lásky, trpezlivosti, úspešných žiakov, entuziazmus a nikdy nekončiacu inšpiráciu.

      Žiacka školská rada

     • Expert Geniality Show

     • Celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show sa naša škola zúčastňuje pravidelne každý rok a každý rok sa tešíme z úspechov, ktoré na nej naši žiaci dosiahnu. V školskom roku 2021/2022 spomedzi viac ako 10 000 súťažiacich v piatich oblastiach sa medzi našich naj zaradili:

      TOP Experti: v kategórii prvákov a druhákov - Viktória Mihaľová (Mozgolamy), 

                             v kategórii tretiakov a štvrtákov - Jozef Hermanovský (Mozgolamy),

      Experti v jednej oblasti: Kristína Palková (AJ), Marek Štofila (Mozgolamy), Soňa Švorcová (AJ), Erika Sedláková (AJ).

      Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a do ďalšieho pôsobenia prajeme veľa elánu a síl.

     • Beseda o divadle za oponou

     • Dňa 23.marca 2022 nazreli žiaci druhého ročníka oboch organizačných zložiek našej školy za divadelnú oponu. Vďaka našej hostke - pani PaedDr. Mgr. Anne Simkovej, akademickej výtvarnej umelkyni, kostýmovej výtvarníčke a scénografke vstúpili do zákulisia divadiel, estrád či filmu. Rozprávanie o najstaršom audiovizuálnom umení z pohľadu výtvarného tvorcu i pohľadu dcéry významnej slovenskej herečky - pani Anny Simkovej, umožnilo nazrieť do priestorov, kam sa bežný návštevník divadla nedostane. Pani doktorka svoje rozprávanie obohatila ukážkami návrhov divadelných kostýmov, fotografiami, vzorkami materiálov či ukážkami rekvizít z vlastnej návrhárskej praxe.

      V závere si mohli žiaci vyskúšať prácu kostyméra realizáciou drobných rekvizít. Diela, ktoré naši druháci vytvorili, boli dôkazom ich zručnosti a fantázie. Čerešničkou na torte bola krátka divadelná etuda v podaní žiačok II.A-p.

      Veríme, že beseda i tvorivé dielne spestrili a spríjemnili vyučovanie všetkým prítomným.

      Mgr. Martina Leláková

     • ČITATEĽSKÝ KÚTIK - BOOK´S BOX

     • Mesiac marec - mesiac knihy, sme si spestrili inštaláciou čitateľského kútika na medziposchodí (medzi druhým a tretím poschodím). Set  vankúšov na sedenie a zopár kníh i časopisov pripravili žiaci IV.A-p spolu s učiteľmi jazykov na spríjemnenie času stráveného  na chodbe počas dlhších prestávok.

      Kniha  je najlepším  priateľom človeka. Prináša zábavu, otvára brány do ríše fantázie, rozširuje obzory poznania, pohládza dušu. Vie rozplakať i rozosmiať. Je tu a čaká, kým po nej siahneme. Siahnime teda po knihe, putujme svetom faktov i zábavy! Ak nás rozvrh hodín, kamaráti alebo iné okolnosti privedú k BOOK´S BOX-u, berme si z neho vankúše a tlačoviny, usaďme sa, vstúpme do sveta poznatkov či zábavy a správajme sa k našim najlepším priateľom priateľsky. Siahajme po nich, čítajme ich a  potom vráťme na miesto. Sme  predsa  kultivovaní  mladí  ľudia, nech je to teda vidieť aj pri využívaní  čitateľského  kútika. Za pochopenie  vám  ďakujú  autori  inštalácie – pedagogickí zamestnanci a spolužiaci zo IV.A-p, ktorí  vám  prajú  príjemné  putovanie  svetom zábavy a poznávania, svetom vizuálneho  a  verbálneho  umenia.

                  Mgr. Martina Leláková

     • X. ročník "NÁPAD PREDÁVA 2022"

     • Deň 24. marec 2022, bol výnimočným dňom pre našu školu – Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov. Práve v tento deň sa uskutočnil už X. ročník celoškolskej súťaže „NÁPAD  PREDÁVA 2022“. Na úvod nás privítali naši moderátori, a to Klaudia Brabcová a Nikolas Feňuš.

      Celoškolskú súťaž Nápad predáva 2022 slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Michal Čiernik. Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu ďalší hostia, a to Mgr. Ing. Michaela Molnárová, riaditeľka cestovnej kancelárie MB, predseda rodičovskej rady p. Henrich Knuth.

      Cieľom X. ročníka celoškolskej súťaže „Nápad predáva 2022“ bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Prvý krát sme túto súťaž organizovali ako Spojená škola, do súťaže sa zapojili aj žiaci z organizačnej zložky Obchodná akadémia.

      Do súťaže sa zapojilo 21 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu pripraviť si prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzích jazykoch. Jednotlivé tímy získavali svojim nápadom, vystupovaním aj šeky od žiakov, učiteľov a porotcov. Práve porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie firmy. Porotu tvorili vedenie školy, učitelia a zástupcovia žiakov.

      Súťaž podporili aj naši sponzori: Šarišská galéria v Prešove, Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Slovenské technické múzeum Košice, Generali Poisťovňa, a.s., pobočka Prešov - Ing. Peter Hrabovský, LIBRETA, s.r.o. Prešov – Jozef Dzuričko, UNIQA poisťovňa, a.s. pobočka Prešov, LEAR Corporation Seating SK, s.r.o. Prešov, AX DATA, s.r.o. Prešov – Ladislav Ondko, DATART, pobočka Prešov, Združenie rodičov a priateľov Spojenej Školy, Masarykova 24, Prešov, Občianske združenie Mladý tvorca Prešov.

      Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Mgr. Michal Čiernik, Mgr. Ing. Michaela Molnárová a p. Henrich Knuth.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom XI. ročníku „Nápad predáva “ v roku 2023.

      Výsledky súťaže v tabuľke: Vysledkova_listina_NP_2022.pdf

     • Švédsko mojimi očami

     • Dňa 10.marca 2022 sa na našej škole v rámci predmetu geografia uskutočnila beseda pod názvom „Švédsko mojimi očami“. Zúčastnili sa jej žiaci I.B p  a III.B p triedy  odboru  manažment regionálneho cestovného ruchu. Pod vedením PaedDr. Valentíny Černajovej besedu pripravil žiak Jakub Miháľ z III.B p, ktorý má individuálny študijný plán a ktorý už tretí rok pôsobí vo Švédsku. Zo začiatku pôsobil v meste Kiruna, za polárnym kruhom, teraz v meste Lulea, pri Botnickom zálive.

       Pripravil si veľmi pútavú prezentáciu s  fotografiami a videami, ktoré sám nafotil a nahral. My, obyvatelia Strednej Európy, by sme určite chceli na vlastnej koži zažiť polárny deň, polárnu noc, ktoré tam trvajú takmer pol roka, či vidieť nádhernú polárnu žiaru...To sa podarilo Jakubovi.

      O tom, že na besede všetkých zaujal a poskytol veľa nových informácií svedčia aj slová Ley Javolkovej z I.B p, ktorá napísala:

      „ Povedal nám o tom, ako sa tam žije, akí sú tam ľudia a hovoril  najmä o jeho skúsenostiach a zážitkoch. Veľmi sa mu tam páčilo a rozhodne sa tam chce vrátiť. Je to jedinečná krajina s nádhernou prírodou a milými ľuďmi. Jednou z dôležitých vecí je, aby sme ovládali jazyky či už anglický, ruský alebo nemecký. Hlavne, aby sme sa vedeli dorozumieť a spoznávať nové kúty sveta a ich tradície. V mojom prípade, po prezentácii som nemala slov a rozhodne Švédsko v blízkej budúcnosti pôjdem navštíviť.“

     • Nápad predáva 2022 (24.3.2022)

     • Dňa 24.3.2022 o 09,00 hod. sa na Spojenej škole, Masarykova 24, 080 01 Prešov uskutoční X. ročník celoškolskej súťaže "Nápad predáva 2022". Cieľom tejto súťaže je podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa môže zapojiť každý žiak alebo tím z jednotlivých tried. Žiaci majú za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Prihlasovanie sa do súťaže je možné do 22.3.2022. Zároveň si dovoľujeme touto cestou pozvať rodičov a zákonných zástupcov ako hostí na túto výnimočnú celoškolskú súťaž.

      Súťažné kategórie:

      • Mladý podnikateľ roka

      • Najpútavejšia reklama

      • Najlepší predajca (prezentácia)

      • Najlepšia prezentácia v cudzom jazyku

      • Cena investorov

      • Najlepší EKO - nápad

     • Barmanský kurz

     • V týždni od 7.2.2022 do 11.2.2022 sa na našej škole zrealizoval barmanský kurz pod vedením licencovaného barmana Jána Majoroša – barmana roka 2019.

      Do tohto kurzu sa zapojilo spolu 6 žiakov: Tamara Aronová 3.B-p, Viktória Daráková 3.B-p, Sidónia Karabinošová 3.B-p, Tamara Lopuchovská 1.A-p a Adrián Bukovský a Kristína Gvozdiaková z iných škôl.

      Barmanský kurz trval 5 dní v rozsahu 7 hodín denne. Prvý deň bol o teoretických vedomostiach, ďalšie dní pokračovali praktickými ukážkami a ochutnávkami miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov. Kurz vyvrcholil v piatok štátnou skúškou. Všetci sme úspešne vykonali praktickú aj teoretickú časť skúšky a obdržali sme certifikát Základného barmana.

      Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti  sme si mohli otestovať hneď nasledujúci pondelok 14.2.2022 v rámci Valentínskej akcie. Pripravili sme si Nápoj lásky Pink Panter, ktorý sme ponúkali učiteľom a žiakom prichádzajúcim do školy.

      Naše dojmy:

       „Som veľmi spokojná, na barmanskom kurze sa mi páčilo miešanie a ochutnávanie nápojov. Mohli sme si vyskúšať svoje zručnosti,  bola tam zábava a našli sme si nové priateľstvá. Pán barman bol veľmi vtipný a dal nám dobré rady do života.“

      „Otvorili sa mi nové možnosti, čo by som mohla robiť po škole, získala som nové poznatky, o ktorých som nevedela, celkovo sa mi veľmi páčilo a teším sa na nový level.“

      Kurz mi otvoril nový svet možností, odporúčam každému, kto nevie, čo by v budúcnosti rád robil, pretože vďaka kurzu sme sa celkovo aj posunuli vedomostne ďalej.“

      Tešíme sa na ďalší level a tiež vás chceme povzbudiť k prihláseniu sa na tento kurz. Neoľutujete.

      Tamara Aronová,  Sidónia Karabinošová, Viktória Daráková 3.B-p

       

     • MAGIC OF BUSINESS

     • V stredu 2. 3. 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili diskusného fóra - Magic of Business. Realizačný tím z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave im formou krátkych interaktívnych odborných prednášok a následnej diskusie priblížil problematiku týkajúcu sa marketingu, medzinárodného obchodu a cestovného ruchu a možnostiach ich štúdia. Dozvedeli sa zaujímavé informácie na základe konkrétnych príkladov z praxe a bežného života.

      Ing. Mária Onderková výchovná poradkyňa

     • IMPULZ - školský časopis

     • Milí študenti, učitelia a zamestnanci školy,

      do pozornosti Vám dávame prvý školský časopis IMPULZ, časopis Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov.

      Redakčná rada v zložení Rebeka Hodošiová IV.A-p, Viktória Dakárová III.B-p a Tamara Aronová III.B-p  

      pod vedením Mgr. Lelákovej spracovala pre Vás časopis plný rôznych zaujímavosti.

      Prajeme Vám príjemné čítanie.

     • Pomoc Ukrajine

     • Milí priatelia (žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy),

      Chceme aj my svojou troškou prispieť na pomoc Ukrajine. V spolupráci s OZ Podaj Ďalej chceme pomôcť našim priateľom, známym, ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny.

      Naša pomoc bude rozdelená do troch hlavných okruhov:

      1. Finančná pomoc:

      - tí, ktorí chcú prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou tak môžu urobiť na číslo účtu: SK66 8330 0000 0020 0083 8857, do poznámky pre prijímateľa uviesť "UA", poprípade doniesť hotovosť Mgr. Kirňaková, ktorú odovzdáme OZ Podaj Ďalej.

      2. Pomoc s ubytovaním pre ľudí, ktorí nemajú kam ísť:

      - tí, ktorí sú ochotní pomôcť s ubytovaním ľudí, poprosíme Vás poslať nám mail na adresu: popik@sospodnikania.sk, v ktorom uveďte prosím:

      - koľkých ľudí môžete ubytovať

      - na aké obdobie a od kedy

      - v akých podmienkach

      - presnú adresu ponúkaného ubytovania

      - Vaše kontaktné údaje (meno, mobilný telefón)

      3. Humanitárna pomoc:

      - aktuálne máme otvorené zberné miesto (miestnosť 011) vo vestibule školy, kde túto pomoc budú organizovať triedni učitelia vo svojich triedach v spolupráci s Mgr. Lelákovou budú sústreďovať veci v zbernom mieste (poprípade zamestnanci školy priamo donesú veci do zberného miesta).

      Pre špecifickú situáciu Vás prosíme prinášať len nasledovné veci:

      - deky, prikrývky, spacáky, matrace

      - vankúše, paplóny, posteľné prádlo

      - hygienické potreby: toaletný papier, hygienické vložky, plienky, vlhčené utierky, hygienické vreckovky, uteráky a pod.

      - detské kojenecké fľaše

      - základné lieky: Paralen, Panadol, Ibalgin, leukoplast, obväzy, Sanorin alebo iné kvapky do nosa a pod.

      - jednorázové potraviny = tie ktoré sa dajú zjesť na mieste: detské výživy v plastovom obale, croissant, keksy, chrumky, oplátky, čokoláda, bagety a pod.

      - dlhotrvajúce potraviny, ktoré nie je potrebné variť: konzervy, hotové jedlá v konzerve a pod.

      - voda v akýchkoľvek baleniach (malé, veľké), džúsy, iné nápoje

      Všetkým Vám vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc. Viem, že možno nezastavíme vojnu, no aj takto môžeme pomôcť mnohým ľuďom v nej...

     • Informácie pred nástupom žiakov do školy od 28.2.2022

     • Na základe Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 28. februára 2022 vchádzajú do platnosti nasledujúce opatrenia:

      - na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      - školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona (výlety a exkurzie, športové výcviky a školské športové súťaže, kurzy na ochranu života a zdravia, dni otvorených dverí, ...) možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí,

      - pre žiakov stredných škôl možno uskutočňovať výmenné programy podľa školského zákona,

      - v období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa (považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole),

      - v triedach, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) riaditelia škôl zabezpečia pre žiakov dištančné vzdelávanie,

      - ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní,

      - povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na žiaka, pedagogického zamestnanca, pokiaľ k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy a neprejavuje klinické príznaky ochorenia COVID-19,

      - domáca karanténa sa neaplikuje pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede, namiesto karantény sa zavádza nosenie respirátora/rúška po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácií iba u pozitívnej osoby,

      - zrušenie povinnosti nosenia respirátora/rúška v triedach, naďalej ostáva povinnosť nosenia respirátora/rúška v spoločných priestoroch,

      - trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok AG samotestu, nejde do karantény, do karantény ide žiak len v prípade, ak sa u neho prejavujú príznaky ochorenia  COVID-19,

      - ubytovanie sa poskytuje iba žiakom s prezenčnou výučbou.

      Bližšie informácie nájdete v  novom_Školskom_semafore_pdf

     • Oznam pre budúcich maturantov

     • Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov oznamuje budúcim maturantom, že na webovej stránke, v sekcii Žiaci a rodičia bol spracovaný modul Maturitné skúšky 2022.

      Obsahom tohto modulu sú všetky potrebné informácie o maturitných skúškach v tomto školskom roku.

     • Dištančné vyučovanie v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o,II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p

     • Vedenie Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov oznamuje, že na základe nahláseného pozitívne prípadu COVID-19 u zamestnanca školy bude od zajtra 16.2.2022 prebiehať  vyučovanie dištančnou formou v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II-B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p. Vyučujúci v týchto triedach budú realizovať vyučovacie hodiny dištančnou formou na základe aktuálneho rozvrhu hodín.

      Žiadame zamestnancov školy a žiakov spomínaných tried I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p o pretestovanie formou PCR testu. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby musia ísť do karantény na 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. Nástup žiakov v triedach I.A-p, I.B-p, II.A-o, II.B-o, II.B-p, III.A-p, III.B-p, IV.A-p do školy na prezenčnú formu bude 28.2.2022 – pondelok.

      Aktuálna situácia k 16.2.2022 bude:

      Dištančná forma vyučovania

      • I.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022) 
      • I.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.A-o (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.B-o (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • II.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022) 
      • III.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • III.B-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.A-p (16.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-p (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.A-o (15.2.2022 – 19.2.2022)
      • IV.B-o (15.2.2022 – 19.2.2022)

      SPOLU: 11 tried

      Prezenčná forma vyučovania

      • II.A-p, IV.C-p, I.A-o, I.B-o, III.A-o, III.B-o.

      SPOLU: 6 tried

     • Predaj Valentínskych výrobkov študentskej firmy Mystery

     • Dávať a príjmať lásku je zmyslom života každého z nás, preto sa naša študentská firma MYSTERY, Junior Achievement Slovensko, rozhodla darovať kúsok lásky práve tým, ktorí to najviac potrebujú. Dnes sme na škole zorganizovali predaj našich ručne vyrobených valetínskych výrobkov, ktoré ste si mali možnosť zakúpiť počas celého dňa na druhom poschodí. Váš záujem o naše produkty nás veľmi milo prekvapil a preto sme radi, že sme mohli aspoň takto málo prispieť k valentínskej atmosfére na našej škole.