• Novinky

     • Radosť z radosti
      • Radosť z radosti

      • V pondelok  16.12.2019  sme  vytvorili  spoločné  užitočné  dielo  v  príjemnej  atmosfére  -  Vianočnú  burzu,  o ktorej  úspechu  svedčí  spokojnosť  darcov  i obdarovaných, čo nás  utvrdzuje  v zmysluplnosti  a potrebe  takých  aktivít.  Ich  ďalší  rad  pripravujeme  po vianočných  prázdninách (budeme  vás  o nich  včas  informovať). 

       Bez  vás, milé  kolegyne, kolegovia, milé spolužiačky  a  spolužiaci,  bez  vašej  štedrosti,  bez  vašej  spolupráce  by  to  nešlo!  Ďakujeme  vám  teda  za všetko,  čím  ste  urobili radosť  všetkým,  ktorých  vaše  dary  či  práca  na príprave  a organizácii  burzy  potešili.  Ďakujeme  za dary  aj  v mene  grécko-katolíckej  charity,  kam  smeruje  náš „balík“  štedrosti  na pomoc  v núdzi. A hoci  radosť  v ich  srdci  a tvárach  nebudeme   môcť  zdieľať  priamo  s nimi, určite mi dáte za pravdu, že niet nad pocit z nezištnosti,  ktorý  dáva  silu  a nádej  adresátom  i  darcom.

       Ešte  raz  srdečná  vďaka  všetkým  dobrým  srdciam! 

       Prajeme  vám  všetkým  požehnané  a pokojné  Vianoce, veselý  Silvester a Nový  rok!  V novom  kalendárnom roku  pevné  zdravie, verné  šťastie, nekonečnú  lásku  a tučnú  výplatnú  pásku, priateľov, čo  nenechajú  vás  v žiadnej  núdzi  a  vždy dobrých  ľudí  naporúdzi!

       členky  Ekoklubu     /Fotogaléria/

      • Vianočná burza

      • V pondelok 16.12.2019  sa  uskutoční  v telocvični našej  školy charitatívna  akcia s ekologickým rozmerom - Vianočná  burza. Cieľom  tohto podujatia je nezištná  pomoc,  obdarovať ,  ušetriť  a nevytvárať  odpad. 

       S potešením  môžeme  konštatovať, že  sa  pripravovaná  aktivita nášho  školského Ekoklubu vďaka otvoreným  srdciam z radov pedagogických aj  nepedagogických zamestnancov  a žiakov  školy  úspešne  rozbehla  a  zbierka  sa neustále  rozrastá  o nové  dary.  Ak  ešte  môžete  a chcete  prispieť  ďalšími  darmi (knihy, hračky, elektronika, športové  potreby, kuchynské  a záhradné  náčinie, odevy  a obuv, ....  vo funkčne  a hygienicky  nezávadnom  stave),  môžete  tak  urobiť  ešte  do pondelka 16.12.2019, t. j.  do termínu konania  burzy ( v rátane).

       Všetky  dary,  ktoré  si  počas  burzy  nenájdu  nového  majiteľa  medzi  žiakmi a zamestnancami  školy, poputujú  do gréckokatolíckej  charity  pre núdznych.

       Všetkým  štedrým  darcom  zo srdca  ďakujeme! 

       Ďakujeme  za podporu, za každú  pomoc,  za  množstvo  nápadov  a postrehov  do budúcna!

       Tešíme  sa  na vás  v pondelok 16.12.2019 v telocvični  školy (bližšie  informácie na výveske vo vestibule školy)!

       členky  Ekoklubu

     • Občianske združenie Barlička
      • Občianske združenie Barlička

      • V pondelok 9.12. k nám do školy zavítali zamestnanci  z Občianskeho združenia Barlička v Prešove.

       Práca občianskeho združenia pre telesne postihnuté deti a mládež je  nevyhnutná aj pre mladých, ktorí po ukončení povinnej školskej dochádzky nemohli ďalej pokračovať v štúdiu na strednej škole. Svojou činnosťou  sa snažia likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.  

       Naši prváci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o ich práci, aj to ako sa správať k zdravotne postihnutým, aké sú činnosti združenia, aká je podpora zamestnávania hendikepovaných ľudí v chránených dielňach, integrácia telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.

       ,,Nie každý má možnosť rozprávať sa s hendikepovanými ľuďmi o ich práci, my sme tú možnosť mali, a bolo to pre nás veľmi zaujímavé a poučné.“

       Mgr. Jana Šebejová     /Fotogaléria/

     • Vianočná burza
      • Vianočná burza

      • Členky školského Ekoklubu oboznámili spolužiakov a učiteľov s pripravovanou Vianočnou burzou a so zbierkou, ktorá má vzniknúť z odevov, obuvi, doplnkov (čiapky, šatky, šály, rukavice, tašky, okuliare, bižutéria, ....), kníh, hračiek, elektroniky, kuchynského náčinia, športových potrieb, spoločenských hier, .... všetkého, čo už v domácnostiach nepoužívame, ale je nepoškodené, funkčné a čisté, čo môže pomôcť alebo potešiť niekoho iného. Táto trojdimenzionálna aktivita je prvou z radu aktivít, ktoré si pre tento školský rok Ekoklub pripravil. Prvý rozmer burzy je ekologický - nevytvárať zbytočný odpad. Druhý je charitatívny - pomoc núdznym a tretím je ekonomika – šetriť, kde je to možné. Z prinesených vecí si budú môcť počas burzy vybrať jej účastníci (žiaci a zamestnanci školy) čokoľvek bez obmedzenia a bez úplaty, a čo zvýši, poputuje pre regionálnu charitu núdznym.

       Ekoaktivistky školy prezentovali svoje zmýšľanie, konanie i motiváciu v oblasti ochrany životného prostredia - prírody, ľudského zdravia a života, ponúkli motivačné video a priestor pre diskusiu.   /Fotogaléria/

     • "Mikulášské hody"
      • "Mikulášské hody"

      • ELYGROUP, JA Firma si počas sviatku svätého Mikuláša pripravila "Mikulášske hody". Študenti aj učitelia sa mohli prísť počas celého dňa občerstviť rôznymi pochúťkami. V ponuke boli taktiež rôzne darčekové výrobky a vianočné vence.

       Atmosféra sa po celý čas niesla v dobrej predvianočnej nálade.

       Ešte stále máte možnosť si objednať produkty firmy ELYGROUP na instagramovom účte: @ely_group

       /Fotogaléria/

     • "Mikuláš"
      • "Mikuláš"

      • Chodby našej školy opäť brázdil milý dedo Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertom. Medzi študentov a všetkých zamestnancov školy rozdával radosť, dobrú náladu, sladké pokušenie a vo svojom čarovnom vreci našiel aj nejaké darčeky.

       Každý z nás si tam našiel niečo, čo ho potešilo a naladilo na tú správnu vianočnú atmosféru.

       /Fotogaléria/

     • 100 rokov Junior Achievement Worldwide a ocenenie učiteľov za výnimočný prínos vo vzdelávaní
      • 100 rokov Junior Achievement Worldwide a ocenenie učiteľov za výnimočný prínos vo vzdelávaní

      • Celosvetová sieť Junior Achievement Worldwide oslavuje tento rok 100 rokov od svojho založenia a bola vyhlásená ako 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete za rok 2019. 

       Pri tejto príležitosti 28. novembra 2019 zorganizovali konferenciu, počas ktorej hovorili o podnikavosti, kreativite, ale aj ekonomickom myslení a finančnej gramotnosti mladých ľudí.

       Zároveň  ocenili učiteľov a školy za výnimočný prínos vo vzdelávaní. Projekt bol finančne podporený Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Medzi ocenenými bola aj Ing. Jana Kočárová, učiteľka našej školy, ktorá je zapojená do programu JA SLOVENSKO - Podnikanie v CR. 

       Janka Kočárová       /Fotogaléria/

     • Projekt: Rozbehni sa!
      • Projekt: Rozbehni sa!

      • Dňa 4.12.2019 žiaci SOŠ podnikania mali možnosť stretnúť sa a porozprávať o podnikateľských nápadoch s Jurajom Kováčom, úspešným autorom projektu "Rozbehni sa!"

       Juraj Kováč sa viac ako 7 rokov venuje testovaniu nápadov. Pomohol otestovať viac ako 300 nápadov a je autorom štartovacieho balíka a videokurzu. Je garantom projektov Social Impact Award, iNOVEum a členom Alumni Hall of Fame. Za rozvoj podnikavosti na školách získal ocenenie Generácia 3.0 a LEAF Award.

       Počas návštevy v našej škole informoval o svojom projekte, inšpiroval študentov k dobrým nápadom, možnosti získať kapitál na rozbiehanie nápadu. Juraj Kováč ponúka pre úplných začiatočníkov v podnikaní videa a kurzy k otestovaniu nápadov.

       Žiaci majú možnosť do 1.3.2020 prihlásiť svoj nápad a vyhrať kapitál na rozbiehanie podnikateľskej činnosti. Viac info – Ing. Jana Kočárová.

       /Fotogaléria/

      • Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 20.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, ktorí boli zaradení do kategórie 2D.

       Na treťom mieste sa umiestnili hneď traja žiaci s rovnakým počtom bodov: Lukáš Bartoš (III.A), Michal Ramazetter (IV.D), Dominík Tomaščík (IV.C).

       Druhé miesto obsadila žiačka Sidónia Karabinošová (I.B) a víťazkou školského kola sa stala Soňa Fedorová (I.B). Soňa postúpila na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa však zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť. Pevne veríme, že budúci rok bude mať možnosť vyskúšať si to aj tam.

       Všetkým účastníkom ďakujeme za ich účasť a výhercom srdečne blahoželáme!

      • Olympiády v nemeckom jazyku

      • Školske kolo sa konalo 22.11.2019, výsledky sú nasledovné:

       1. miesto Klaudia Gulákova- 2. B
       2. miesto Sylvia Vargová- 4.C
       3. miesto Jaroslava Fignárová- 3.B

       žiacka Gulákova, postupila na okresne kolo olympiady v NJ, ktore sa konalo dna 16.1.2020 v Sabinove a získala  1. miesto.

     • IMATRIKULÁCIA
      • IMATRIKULÁCIA

      • Ani tohto roku neobišla našich prvákov slávnostná imatrikulácia. Tohto roku sa niesla v téme "Olympijské hry". Študenti 3. ročníkov, spolu s ich triednymi učiteľmi. si pre novoprijatých prvákov pripravili bohatý program s rôznymi úlohami, ktorými museli spoločne prejsť. Pripravené úlohy sa týkali nielen ich športovej zdatnosti, ale aj ich vedomostí a vzájomnej spolupráci. V ďalšej časti si prváci medzi sebou pripravili úlohy, pri ktorých využili svoju kreativitu. Na záver nám prváci predviedli svoje tanečné vystúpenia, ktorými nesklamali. 

       /Fotogaléria/

     • "Ponožkový október"
      • "Ponožkový október"

      • V rámci Žiackej školskej rady sme sa rozhodli zorganizovať "Ponožkový október". Cieľom bolo pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú aj obyčajnými ponožkami. Tie sme následne zaniesli do Domu sociálnych služieb v Prešove.

       /Fotogaléria/

     • Protidrogový vlak
      • Protidrogový vlak

      • Žiaci 1. A triedy sa zúčastnili projektu, ktorý sa nazýva Protidrogový vlak – Revolution Train. V októbri sa zastavil aj na stanici v Prešove. V šiestich špeciálne upravených vagónoch so štyrmi kinosálami a ôsmimi interaktívnymi miestnosťami ponúka tento český projekt program zameraný na protidrogovú prevenciu pre deti a mládež.

       Cieľom vlakového programu je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov efektívne zapôsobiť na návštevníka vlaku, na jeho pohľad na legálne i nelegálne drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitívnym životným voľbám.

       Vo vozňoch sme postupne sledovali príbeh drogovo závislého človeka, v interaktívnych miestnostiach potom lektori pracovali s deťmi na základe toho, čo vo filme videli. Na vlastné oči tak spoznali väzenskú celu, drogový brloh, ale ocitli sa aj na mieste tragickej autohavárie.

       A aké pocity si odniesli žiaci?

       ,,Dozvedela som sa, ako môže dopadnúť človek, keď berie drogy, pije a fajčí“

       ,,Skvelý príklad toho, že keď si vyberieš drogy, nebudeš mať nič...ani rodičov, ani kamarátov, ani lásku, ani šťastie, ani život, nič!“

       ,,Všetko bolo veľmi reálne, a dobre vysvetlené.“

       ,,Bolo to super, určite som sa poučila. Veľmi som sa zamýšľala nad tým, prečo si tým ľudia takto ničia život.“

       Mgr. Jana Šebejová a kolektív 1. A      /Fotogaléria/

     • Červenica
      • Červenica

      • Dňa 4.12.2019 sme sa niektorí žiaci z rady školy v príležitosti sviatku Mikuláša rozhodli vycestovať do obce Červenica, kde sme navštívili školu pre hlucho-slepé deti.  Pripravili sme si pre nich program v podobe návštevy Mikuláša a darčekov.  Deti v sprievode učiteliek si pre Mikuláša pripravili básničky a pesničky. Mikuláš sa s deťmi zahral, kreslil a vypočul si ich dojemné príbehy. Po obede sme sa rozlúčili a sľúbili si ďalšie stretnutie. Morálne ponaučenie pre Nás všetkých znie: Nesúďme ľudí podľa obalu. Nikdy neviete čo si človek s takýmto postihnutím zažil. Vďačnosť a úprimnosť takýchto detí ale aj dospelých je na nezaplatenie.

       /Fotogaléria/

      • EKO SATELIT

      • V stredu  27.11.2019  sa  konalo  stretnutie  členov   Ekoklubu  pri SOŠ PODNIKANIA  so  žiakmi  a učiteľmi  školy  s cieľom  informovať  zúčastnených  o fungovaní  a aktivitách  klubu  v enviromentálnej  oblasti.

       Členky  školského  Ekoklubu  oboznámili  spolužiakov  a učiteľov  s pripravovanou  Vianočnou  burzou  a so zbierkou,  ktorá  má  vzniknúť  z odevov, obuvi, doplnkov (čiapky, šatky, šály, rukavice, tašky, okuliare,  bižutéria, ....), kníh, hračiek, elektroniky, kuchynského  náčinia, športových  potrieb, spoločenských  hier, ....  všetkého,  čo  už  v domácnostiach  nepoužívame,  ale  je  nepoškodené,  funkčné  a čisté,  čo  môže  pomôcť  alebo  potešiť  niekoho  iného.  Táto   trojdimenzionálna  aktivita  je  prvou  z radu  aktivít,  ktoré  si  pre tento  školský  rok  Ekoklub  pripravil.  Prvý  rozmer  burzy  je  ekologický -  nevytvárať  zbytočný  odpad.  Druhý  je  charitatívny -  pomoc  núdznym  a  tretím je  ekonomika – šetriť, kde  je to možné.  Z prinesených  vecí  si  budú  môcť  počas  burzy  vybrať  jej  účastníci  (žiaci  a zamestnanci  školy)  čokoľvek  bez  obmedzenia  a bez  úplaty,  a čo  zvýši,  poputuje  pre  regionálnu  charitu  núdznym.

       Ekoaktivistky školy prezentovali svoje zmýšľanie, konanie i motiváciu  v oblasti  ochrany  životného  prostredia -  prírody, ľudského  zdravia  a života, ponúkli  motivačné  video  a priestor  pre diskusiu.

       Ďakujeme  všetkým,  ktorým  nie  je  ľahostajný  život   aktuálnych  i budúcich  generácii, ďakujeme  vedeniu  školy  za podporu  a priestor  pre našu  prácu,  nadšeným  kolegyniam  za spoluprácu  a podporu a všetkým,  ktorí  sa  osmelia  byť  spolu s nami  (hoci len) kvapkou  v mori  dobrých  skutkov!

       Veronika Harajdová, Rebeka Hodošiová, Veronika  Závadská, Sandra  Štelbacká a  Mgr. Martina Leláková

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      • Dňa 19.11.2019 sme sa zúčastnili prednášky o finančnej gramotnosti, ktorá sa konala hravou formou.

       Hrali sme spoločenskú hru, v ktorej sme hrali za rodinu a cieľom bolo našetriť počas života v hre čo naviac peňazí na dôchodok. Počas hry nás čakali rôzne udalosti zo života, ktoré boli prekážkou ako napr. krádež či smrť člena rodiny. Rovnako sa menili kurzy akcií a dlhopisov.

       A práve táto hra nás naučila, ako sa vyhnúť takýmto obrovským škodám na majetku a to poistením majetku, životným a rizikovým poistením a taktiež ako nakupovať a predávať akcie a dlhopisy a to aj ako fungujú a akú volatilitu majú. Naučili sme sa ako funguje finančný trh, pojmy ako stavebné sporenie, životné poistenie, rizikové poistenie, poistenie majetku, dôchodkové piliere atď.

       Prví traja, ktorým sa podarilo našetriť najviac peňazí, boli ocenení diplomom.

       Všetkým sa veľmi páčilo, bola to jedna z  prednášok, ktorú si každý veľmi užil a naučila nás orientovať sa na finančnom trhu. Ďakujeme lektorom z firmy OVB Allfinanz Slovensko a.s. 

       Monika Mikčová IV.A   /Fotogaléria/

     • Ing. Matúš Murajda, DBA radí žiakom ako sa stať úspešným podnikateľom
      • Ing. Matúš Murajda, DBA radí žiakom ako sa stať úspešným podnikateľom

      •  Deň 12. november  2019 bol na našej škole slávnostným dňom. Bol to deň Prešovského    samosprávneho kraja a Deň otvorených dverí na našej škole. Na tento deň sa žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi vzorne pripravili. Škola sa svojou výzdobou zmenila nielen po vizuálnej stráne, ale toto podujatie bolo spojené s množstvom atraktívnych podujatí. Takmer stovka žiakov základných škôl z Prešova a širšieho okolia sa o tom presvedčila sama a čo nás veľmi teší, že mnohí z nich sa rozhodli v štúdiu pokračovať práve na našej strednej škole. Žiaci strednej školy nielen zodpovedne pripravili toto podujatie, ale aj sami sa aktívne zúčastnili sprievodných podujatí. Jedným zo zaujímavých podujatí bola prednáška Ing. Matúša Murajdu, DBA, konateľa firmy Gemor Fashion, s.r.o. a súčasne honorárneho konzula Holandského kráľovstva pre Východoslovenský kraj. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 4. ročníkov.

       Ing. Matúš Murajda, DBA ako skúsený podnikateľ  v odevnom priemysle, držiteľ mnohých významných európskych ocenení, ktorého výrobky okrem iných obliekajú bezpečnostné a záchranárske zbory v celej Západnej Európe, uviedol „recept“ ako sa stať úspešným podnikateľom.... dobre sa učiť, mať kapitál, obklopiť sa dobrými ľuďmi a byť inovatívny. Podľa jeho názoru, bez inovácií na súčasnom domácom a zahraničnom trhu to nefunguje a sú silnou zbraňou v konkurenčnom boji. Priblížil aj obsah čestnej funkcie byť honorárnym konzulom, ktorú vykonáva od roku 2005. Honorárny konzulát je diplomatické zastúpenie, ktoré vedie slovenský občan, ale pomáha občanom  tej krajiny, ktorú zastupuje – teda v tomto prípade Holandska. K tomu mu dáva oficiálny certifikát holandské ministerstvo zahraničných vecí a skladá prísahu, že bude postupovať  zmysle holandských zákonov. Holandský konzulát je 33. na Slovensku. SR má v zahraničí 130 honorárnych konzulov.

       Na záver stretnutia si žiaci 4.B triedy mohli vyskúšať najnovšie goretexové bundy z dielne firmy Gemor Fashion, s.r.o. so sídlom v Prešove (viď foto).

       JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M       /Fotogaléria/

     • Webinár - Inovácie v podnikaní
      • Webinár - Inovácie v podnikaní

      • Dňa 19.11.2019 o 10.00 hod. sme sa s triedou III.C - odbor Manažment Regionálneho Cestovného ruchu v rámci predmetu Podnikanie v CR zapojili do webináru cez JA Slovensko na tému Inovácie v podnikaní.

       Jeho cieľom bolo motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Boli sme informovaní,  ako môžeme urobiť podnikanie efektívne s použitím moderných technológii a poučení, prečo je dôležité svoje podnikanie neustále inovovať.

       Hlavným rečníkom bol pán Tomáš Krajčovič, Marketing & Founder Profit365 Academy.

       Janka Kočárová     /Fotogaléria/

     • 17. november - Zamatová revolúcia
      • 17. november - Zamatová revolúcia

      • Dnes sme si spoločne zaspomínali na časy minulé a pripomenuli si Nežnú, resp. Zamatovú revolúciu, ktorá sa konala pred 30. rokmi. Všetci vyobliekaní v retro odevoch, namiesto školského zvončeka štrngajúce kľúče. Druhú hodinu sme mali triednickú, na ktorej nám naši učitelia rozprávali, ako si sami pamätajú udalosti spred 30 rokov. Mnohé triedy sa o týchto udalostiach rozprávali na hodinách aj celý deň.

       O tejto akcii na SOŠ podnikania vyšiel aj článok v Prešovskom večerníku.

       /Fotogaléria/           /Večerník_1/     /Večerník_2/

     • Absolventi JA firiem
      • Absolventi JA firiem

      • Študenti 3.C triedy, ktorý si tohto roku zakladajú JA firmu (ELYGROUP) si k sebe prizvali Kristián Tomčo a @Ivana Borgoňová. Kiko spolu s Ivanou sú absolventi bývalých úspešných JA firiem s vysokým ohodnotením na rôznych súťažiach. Oboznámili nás s celým chodom firmy, podelili sa o svoje skúsenosti a poskytli nám užitočné rady.

       Touto cestou im srdečne ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v ich budúcom živote.      /Fotogaléria/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje