• Novinky

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 23.11.2018 naši žiaci prijali výzvu a prekonali svoje obavy, keď sa rozhodli darovať krv tým, ktorí to potrebujú. Žiacka školská rada v spolupráci s transfúznou stanicou zorganizovala Študentskú kvapku krvi v priestoroch našej školy. Pôvodne sa prihlásilo spolu 30 žiakov a pedagógov, ale cez lekársku prehliadku ich nakoniec prešlo 22. Chceme sa týmto všetkým darcom zo srdca poďakovať a tešíme sa na nich už o pár mesiacov.    

      • Finančná olympiáda

      • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy

       FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka našim stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

       Kto sa môže do súťaže zapojiť?

       Každý študent SOŠ podnikania.

       Kto bude zaradený do súťaže?

       Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na web stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.                    Finančná_olympiáda_plagát

      • Pilotné testovanie

      • 28.11.2018 – sa naša škola zapojí do pilotného overovania testovacích nástrojov z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov maturitného ročníka, ktoré realizuje NÚCEM.

       Testovania sa zúčastnia vybraní žiaci maturitného ročníka. Pilotné testovanie predstavuje pre študentov možnosť vyskúšať si ešte pred riadnym termínom EČ MS typy maturitných úloh, ktoré sa bežne objavujú na EČ MS a pre NÚCEM je veľkou pomocou pri tvorbe banky testovaných úloh.

     • I-bobor 2018
      • I-bobor 2018

      • V dňoch 13. 11.2018 a 15.11.2018 sa na našej škole konala informatická súťaž I-bobor, na ktorej sa spolu zúčastnilo 29  žiakov. 12 žiakov v kategórii Senior a 17 žiakov v kategórii Junior.

       Úspešní riešitelia, ktorí získali nad 50 bodov:

               1. Anna Jurkovičová            II.C                                  

               2. Lívia Lengerová               II.C                                  

               3. Lucia Nagyová                 II.C                                  

               3. Patrícia Struková             II.B                                  

               3. Sofia Redajová                I.C

       Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a prajeme im súťaživého ducha. Víťazom  blahoželáme.

       Koordinátor súťaže: Ing. D. Vrabľová      /Fotogaléria/

     • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava
      • Leonardium - Interaktívna zážitková výstava

      • V októbri sa žiaci III.C – odboru: Styling a marketing zúčastnili výstavy Leonardium, kde strávili 2 hodiny výučby formou hry v rámci predmetu Propagačná a reklamná tvorba.  Žiaci sa zoznámili  s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou.

       V Leonardiu mohli naši žiaci manipulovať s modelmi vynálezov, dozvedieť sa, ako príroda inšpirovala Leonarda, postaviť Leonardov prenosný most, digitálne manipulovať a premietať obraz Mony Lisy, otestovať svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovať Leonardove výkresy, naučiť sa nové techniky kreslenia, zostavovať geometrické štruktúry a vyskúšať mnoho iných kreatívnych aktivít. Leonardium je otvorený priestor na hravé tvorenie a vynaliezanie.

       Ing. D. Vrabľová        /Fotogaléria/

     • Finančná sloboda
      • Finančná sloboda

      • Dňa 15. novembra 2018 sa žiaci IV.D triedy zúčastnili edukácie formou hry pre posilnenie finančnej gramotnosti. Táto hra sa nazýva Finančná sloboda. Žiaci boli vedení pani Mgr. Ivanou Servanskou, Manager OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

       Počas hry s moderátorom 6-30 účastníkov sa stará o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každý tím dostane do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádza s nimi 30 rokov ich života. Uzatvára im finančné produkty, čelí rôznym nástrahám života. Radí im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť.

       Produkty v hre majú veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok. Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny a to sú:

       1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
       2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie detí, dovolenka…)
       3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

       Hrali sme v 12 tímoch, v každom tíme boli dvaja a na konci tejto hry získali šiesti spolužiaci s najlepším konečným stavom diplom. Prvé miesto získala Laura Vasilková a Alexandra Kuzmiaková, druhé miesto Simona Galuščáková a Kristián Malec a posledné tretie miesto získali Janka Ridilová a Viktória Suchalová.

       Táto hra je veľmi zaujímavá, naučili sme sa, ako treba hospodáriť s peniazmi. Aj takto - formou hry môže byť vyučovanie zaujímavejšie a určite, keby bola príležitosť, zopakovali by sme si to znova. Ďakujeme.

       Michaela Slovíková a Henrieta Koľšovská  IV.D - MRCR              /Fotogaléria/ 

     • SPOMÍNANIE
      • SPOMÍNANIE

      • „ Ancora  imparo!“ Michelangelo  Buonarroti, výrok  slávneho  talianskeho   renesančného  umelca – „Stále  sa  učím!“ bol  mottom  vzdelávacieho  podujatia  dňa  14.11.2018,  kedy  sme  na pôde  našej  školy  privítali  veľmi  vzácnych  hostí,  ktorí  prostredníctvom  svojich  spomienok  na osobné  i pracovné  kontakty,  odokryli  žiakom  umeleckých  odborov   poznané   i menej  známe  fakty  zo života  a tvorby  výnimočného  výtvarného  umelca,  ľudsky  vzácneho človeka,  prešovského  sochára  a figuralistu,  záchrancu  sakrálnych  pamiatok -  akademického  sochára  Dušana  Pončáka.

       Svojim  spomínaním  na Majstra   vytvorili  neopakovateľnú  atmosféru  charizmatickí  hostia :  pani PhDr. Darina Petranská -  držiteľka  Ceny  mesta  Prešov 2013  za záchranu  a prezentáciu  kultúrneho  dedičstva a sprievodkyňa  pozoruhodnosťami  nášho  mesta,   pani Mgr. Andrea Sivaničová   znalkyňa  histórie a umenia  pôsobiaca  aktuálne  v mestskej  knižnici,  sprievodkyňa  pri Objavovaní  Prešova,  naša  vzácna  kreatívna  a inšpiratívna  kolegyňa, autorka mnohých úspešných projektov -  pani Mgr. Natália Prostredná – Majstrova neter   a  mimoriadne  vzácny  hosť – Majstrov  brat, pán MUDr. Ivan Pončák. 

       Príjemná, umením, nevšednými  informáciami  i humorom  nasýtená  atmosféra  poskytla  zaujímavú  formu  vzdelávania v oblasti  dejín kultúry  i poznanie  tej  našej – regionálnej,  a spríjemnila  deň  všetkým  prítomným.  

       Za prípravu  tohto  podujatia  patrí  poďakovanie  všetkým,  ktorí  prispeli  k jeho  realizácii – všetkým  cteným  hosťom ,  pani Mgr. Natálii  Prostrednej  za spoluprácu  na prípravách a realizácii podujatia, pani PaedDr. Mgr. Anne Simkovej,  za pomoc pri realizácii   podujatia, pani  Ing. arch. Silvii Šillovej  za  poskytnutie  originálov  diel  Majstra, žiakom  III.A  triedy,  ktorí  pripravili  priestor  a priebeh  stretnutia.  Vďaka  patrí  aj  všetkým  zúčastneným  žiakom  umeleckých  odborov  a prítomným  pedagógom  za vytvorenie  príjemnej  atmosféry!

       Mgr. Martina  Leláková     /Fotogaléria/

     • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove
      • Deň otvorených dverí na Krajskom súde v Prešove

      • Dňa 25. októbra 2018 sa žiaci IV. B triedy v rámci vyučovacích predmetov Právo v praxi  a Základy práva Európskej únie zúčastnili Dňa otvorených dverí Krajského súdu v Prešove pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti. Žiakov privítali pracovníci krajského súdu a ponúkli im možnosť zblízka pozorovať činnosť zamestnancov justície a spolupracujúcich organizácií, tiež prehliadku pracoviska a možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní a činnosti krajského súdu. Mali možnosť zúčastniť sa chodu inštitúcie, nahliadnuť do kancelárií, pojednávacích miestností a oboznámiť sa prácou sudcov, úradníkov, administratívneho aparátu a správy súdu.  Žiakov  zaujala  ukážka Zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže so služobným psom proti páchateľovi. Prínosom návštevy krajského súdu bolo využitie možnosti byť osobne informovaný o svojich právach a o spôsobe fungovania súdov v bežnej praxi.

       Krajský súd v Prešove bol zriadený zák. č. 328/1996 Z. z.  k 1. 1. 1997 a v súčasnej dobe sídli v Prešove na ul. Hlavnej č. 22. V pôsobnosti krajského súdu je 8 okresných súdov.

       Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove sa konal pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a ďalších stavovských organizácií. Spolu môžeme konštatovať, že bol prínosom pre vyučovací proces a pekným zážitkom...

       JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M

       /Fotogaléria/

     • Umelecká vernisáž
      • Umelecká vernisáž

      • V dňoch 7.10 - 12.10.2018,  sa žiaci našej školy  II.A triedy umeleckého odboru dizajn interiéru a odevný dizajn, zúčastnili medzinárodného maliarskeho plenéru, spolu so žiakmi partnerskej školy – STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY z ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z ČESKEJ REPUBLIKY, v priestoroch obce ČERVENÝ KLÁŠTOR. Témou plenéru bolo spracovanie miestnej prírodnej scenérie a architektúry formou kresby a maľby žiakmi zúčastnených strán.

       Výsledky ich výtvarného snaženia sú prezentované vo výstavných priestoroch Šarišskej galérie v Prešove, prostredníctvom výstavy plenérových prác, trvajúcej do 9. 12. 2018, uvedenej slávnostnou vernisážou dňa 25.10.2018.

       Žiakov umeleckých odborov našej školy počas plenéru odborne viedol  Mgr. Art. Rastislav Mravec. Žiakov českej partnerskej školy odborne viedli pedagógovia  Mgr. Art. Martina Novotná a Mgr. Art. Jaroslav Habrman.

       Pri realizácií plenérovej praxe spolupracovali žiaci II.C triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorých odborne pedagogicky viedli RNDr. Ing. Mária Vavreková a Ing. Jana Kočárová.

       /Fotogaléria_PLENÉR/

       /Fotogaléria_VERNISÁŽ/

     • Záložka spája školy
      • Záložka spája školy

      • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2018 7. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

       Záložka do knihy spája slovenské školy:

       Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

       Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

       Naša škola sa do projektu prihlásila. Bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci. Do konca októbra sme si vymenili záložky vyrobené žiakmi obidvoch škôl.

       Nami bolo zaslaných 28 záložiek vytvorených žiakmi 1., 2. a 3. ročníka.. Podobný počet sme dostali. Žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, mali možnosť vybrať si záložku vytvorenú v partnerskej škole.

       Niektoré záložky žiaci vytvorili samostatne, no mnohé ďalšie vyrábali pod vedením Bc. Ľudmily Vargovčíkovej žiaci ubytovaní na internáte.

       Veríme, že aj táto kreatívna aktivita  je jednou z možností, ako podporiť dnes tak často skloňovanú čitateľskú gramotnosť mladých ľudí.

       Mgr. Antónia Jadušová,PhD.            /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • sospmaspo@nextra.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • +421517733413, Mobil: +421903516334
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

   • Deň bez FAST FASHION
   • Valentínska kvapka krvi
   • Život študenta po strednej škole
   • Investovanie
   • Dobrovoľníctvo
   • IT – 3D tlač a 3D sken
   • Expert Geniality Show - 13. ročník
   • Nápad predáva a DOD 2020
   • Vernisáž II.A
   • Vianočný jarmok
   • Mikulášské hody
   • Vianoce v múzeu - Solivar