• ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

     • V piatok 19. mája 2023 sme sa rozlúčili s našimi 99 žiakmi – štvrtákmi. Rozlúčka sa niesla v duchu radosti aj nostalgie, v duchu spomienok na predchádzajúce štyri roky našich životov, ale aj v duchu pohľadov do budúcnosti týchto krásnych mladých ľudí. Tento týždeň je pre nich akademický, čiže plný dobiehania vynechaného aj upevňovania vedomostí, ktoré nadobudli počas štyroch rokov štúdia.

      Majú už za sebou dve časti maturitnej skúšky, v marci vykonali externú časť zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka, počas minulého týždňa maturovali z praktickej časti, obsahom ktorej boli vedomosti z odborných predmetov. Po akademickom týždni ich čaká tretia, záverečná časť, a to ústne maturitné skúšky.

      Poprajme im veľa chuti a síl do učenia a šťastnú ruku pri losovaní maturitných tém zo slovenčiny, cudzieho jazyka a odborných predmetov. Všetko dobré, štvrtáci!

     • Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy

     • Vo štvrtok 18.05.2023 v priestoroch našej školy sa uskutočnila praktická maturitná skúška študijného odboru 6341 M škola podnikania pod názvom ,,Kontraktačná výstava firiem IV.C triedy”.

      Žiaci ukázali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré nadobudli za 4 roky. Prezentovali svoje novovytvorené firmy vo všetkých ekonomických oblastiach a na chvíľu sa stali ozajstnými podnikateľmi. Komisia bola zložená: PaeDr. Michal Čiernik, Ing. Bohuš Popík, Mgr. Paulína Olejárová, Ing. Petra Mihálikova, Mgr. Jana Šebejová, Ing. Miroslav Vrabeľ.

      Žiakom prajeme veľa úspechov všade, kde ich život zavedie.

     • Matematický klokan 2023

     • Dňa 27.3.2023 prebiehala medzinárodná súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnilo 36 žiakov našej školy. Najúspešnejší boli žiaci:

      1. Veronika Zuzkáčová z I.D, ktorá patrí medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

      2. Denisa Grejtáková z II.A a Timea Vozňáková z II.A, obe patria medzi 20% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii z celého Slovenska

      Blahoželáme úspešným žiakom a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy, nech Vás MATEMATIKA baví viac a viac.

      Koordinátorka súťaže: Ing. D. Vrabľová

     • Expert Geniality Show

     • Milí kolegovia, milí žiaci, predstavujeme vám najlepších z najlepších v tomto ročníku celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. Títo žiaci dostali možnosť zasúťažiť si a predstaviť svoj potenciál vedomostí, ktorý naplno využili a získali pre seba a našu školu krásne umiestnenia. Medzi ocenenými nájdeme aj piatich top - expertov. Srdečne blahoželáme a tešíme sa už na ďalší ročník.

     • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR

     • Dňa 04. 05. 2023 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Prešova. Mgr. Blihárová im poskytla cenné informácie, ktoré budú potrebovať po skončení školy. Vysvetlila im ich práva, povinnosti a možnosti ponúkané štátom prostredníctvom ÚPSVaR v oblasti uplatnenia sa na trhu práce. Mgr. Maňková porozprávala o možnostiach práce v Európskej únii, o projekte EURES – Európske služby zamestnanosti. Výstižnú prezentáciu dopĺňali príkladmi z praxe a odpovedali na otázky žiakov.   

      Ďakujeme za pútavú besedu.   Ing. Mária Onderková, výchovná poradkyňa