• Novinky

     • Vianočný jarmok
      • Vianočný jarmok

      • Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas sme v priestoroch našej telocvične usporiadali vianočný jarmok, na ktorom každoročne jednotlivé triedy prezentujú typické vianočné tradície a rôzne vianočné maškrty. Počas jarmoku prebiehala charitatívna zbierka. Výťažok sa rozdelí medzi žiakov, ktorí to najviac potrebujú. Podarilo sa nám vyzbierať 400€. Týmto sa chceme všetkým darcom srdečne poďakovať a prajeme vám ŠŤASTNÉ a VESELÉ!    /Fotogaléria/

     • Vianočné posedenie
      • Vianočné posedenie

      • Koniec roka sa neodbytne blíži a všetci si užívajú posledné dni v tomto roku. Naši pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci sa zišli na vianočnom posedení, na ktorom si tieto posledné chvíle spoločne užili. Študenti zahájili posedenie krátkym programom, ktorým pripomenuli pravý význam týchto sviatkov.  

       /Fotogaléria/

     • Olympiády v anglickom jazyku
      • Olympiády v anglickom jazyku

      • Predmetová komisia cudzích jazykov zorganizovala pre žiakov našej školy školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 13 žiakov z rôznych tried si zmeralo sily najprv v písomnej testovej časti a najlepší 6 z nich postúpili do ústnej časti, kde bolo ich úlohou prerozprávať príbeh podľa obrázka. Snahu všetkých zúčastnených sme ocenili a prajeme im do ďalších súťaží len to najlepšie. Ešte raz, ďakujeme.                                                   

       vedúca PK CUJ: Mgr. Amanová              /Fotogaléria/

     • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY
      • MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY

      • Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník ŠKOLSKEJ SHOW. Súťažilo sa v kategóriách

       MISS / MISTER / TALENT ŠKOLY.

       V kategórii MISS súťažilo 10. súťažiacich, ktoré najprv predviedli svoj obľúbený outfit a predstavili sa. Pokračovali promenádou v spoločenských šatách a svoj intelekt preukázali v krátkom interview s moderátormi. O titul krásy bojovali: Barbora Baranová I.A, Timea Kuchtová I.A, Ruth Zimová I.B, Sarah Bednáriková I.C, Natália Belyová I.C, Nikola Kaminská I.C, Dominika Kollárová I.C, Vladyslava Zhvaliuk II.B, Kristína Kertysová II.C, Viktória Slebodníková II.C.

       Kategórie MISTER sa zúčastnilo 5 súťažiacich: Lukáš Bartoš I.A, Sebastian Bochkor II.B, Aristidis Tsimprakis II.B, Matúš Čabala II.C, Simon Juščák II.C.

       Súťaž TALENT ŠKOLY prebiehala v dvoch kategóriách. V kategórii „Vlastná tvorba“ boli prihlásené: Katarína Lizáková II.A, Kristína Kaduková III.A. „Hudobné umenie“ predviedli súťažiaci: Silvester Vainraukh I.C, Dáša Lejková I.C, Jakub Trebuňák II.B, duo Tomáš Adamko a Michal Stanislav Majdák IV.B.

       Porota nakoniec dospela k výsledkom v jednotlivých kategóriách a boli ocenení nasledujúci výhercovia:

       TALENT ŠKOLY 2018

       Víťazkou kategórie „Vlastná tvorba“ sa stala Kristína Kaduková III.A, ktorá predviedla svoje fotografie, maľby a odevy. Víťaz kategórie „Hudobné umenie“ Silvester Vainraukh I.C očaril svojim spevom a hrou na gitare.

       MISTER ŠKOLY 2018

       2. Vicemister školy 2018 – Sebastián Bochkor II.B

       1. Vicemister školy 2018 – Lukáš Bartoš I.A

       Mister školy 2018 – Aristidis Tsimprakis II.B

       MISS ŠKOLY 2018

       2. Vicemiss školy 2018 – Vladyslava Zhvaliuk II.B

       1. Vicemiss školy 2018 – Timea Kuchtová I.A

       Miss školy 2018 – Sarah Bednáriková I.C

       Výhercov dekorovala predsedníčka poroty pani zástupkyňa Ing. Marta Drabová, ktorá im taktiež odovzdala diplomy a vecné ceny.

       /Fotogaléria/

     • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor
      • Odborná prax II.C triedy (MRCR) – Červený Kláštor

      • V dňoch 7.10. -12.10.2018 sa žiaci II.C – odbor manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili odbornej praxe v stredisku Červený Kláštor. Žiaci si pobytom v krásnom prostredí prehĺbili svoje vedomosti z odborných predmetov, ako aj nacvičili reálne činnosti, ktoré sú spojené s ich profesiou.

       Počas pobytu v penzióne Pĺtnik si mali možnosť vyskúšať činnosti obsluhujúcich, animátorov, manažérov. Navštívili zaujímavosti oblasti a následne realizovali marketingový prieskum a návrh pre rozvoj cestovného ruchu – jeho podporu. Pochopili význam cezhraničnej spolupráce.

       Zrealizovali besedu s manažérom marketingu kúpeľov Smerdžonka, s riaditeľkou OOCR Severný Spiš Pieniny, vyskúšali si samotné sprevádzanie v Červenom kláštore, absolvovali výstup na Tri koruny, splavovali Dunajec, úspešne zvládli cyklotúru Červený Kláštora - Niedzica, pripravovali animačný program pre svojich spolužiakov a partnerskú školu z Ústí nad Orlici, získali nové poznatky z ochrany prírody a pamiatok UNESCA. Navštívili hrad v Starej Ľubovni, kaštieľ Strážky, kde sa spolu so žiakmi z odboru Dizajn interiéru presvedčili o bohatstve kultúrneho dedičstva a jeho význame pre cestovný ruch.

       Žiaci sa naučili plánovať, navrhovať, hodnotiť, a v neposlednom rade fungovať ako tím. Z odbornej praxe žiaci spracovali správu z praxe, v ktorej zhodnotili svoje očakávania a výsledky z praxe.

       RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Kočárová          /Fotogaléria/

     • Imatrikulácia 1. ročníkov
      • Imatrikulácia 1. ročníkov

      • Dňa 22.11.2018 sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia troch tried prvých ročníkov.

       Organizáciu celej akcie mali na starosti tretiaci.  Hlavnou témou  bola „Budúcnosť“. Žiaci 1. ročníkov si mali pripraviť predstavenie seba samých v budúcnosti. To bola ich úloha – predstaviť sa svojim starším spolužiakom a učiteľom zaujímavou ukážkou – napr. scénka, pieseň, tanec. Ďalšou podmienkou bolo oblečenie v čierno bielej farbe.

       Samotná akcia prebiehala v telocvični našej školy. Tému dotvárali zaujímavé kulisy, ktoré vytvorili žiaci III.A triedy.

       Imatrikulácia začala zaujímavou prezentáciou – video o budúcnosti, ktoré nahradil moderátor Daniel. Oboznámil nás s programom a postupne uvádzal jednotlivé triedy, ktoré sa predstavili spolu s triednym učiteľom. Mohli sme sa zúčastniť moderného rokovania, vidieť tanec budúcnosti, spolu  sme sa mohli teleportovať na Jupiter a zúčastniť sa prehliadky planéty.

       Následne všetci prváci zložili sľub škole, boli pasovaní svetelným mečom a prešli cez bránu do inej dimenzie – stali sa riadnymi členmi našej školy. Každý žiak získal certifikát a sladkú odmenu.

       Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, najmä prvákom a tretiakom a ich triednym učiteľom.

       Magdaléna Planá III.D

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • sospmaspo@nextra.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • +421517733413, Mobil: +421903516334
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

   • Deň bez FAST FASHION
   • Valentínska kvapka krvi
   • Život študenta po strednej škole
   • Investovanie
   • Dobrovoľníctvo
   • IT – 3D tlač a 3D sken
   • Expert Geniality Show - 13. ročník
   • Nápad predáva a DOD 2020
   • Vernisáž II.A
   • Vianočný jarmok
   • Mikulášské hody
   • Vianoce v múzeu - Solivar