• Novinky

     • SUNSHINE Valentín
      • SUNSHINE Valentín

      • Dňa 14.02.2019 JA firma SUNSHINE /III.C – ekonomické lýceum/ pripravila „Valentínsky predaj“ rôznych upomienkových predmetov, ako balóny v tvare srdiečka, vonné vrecúška, sviečky a lízanky. Predajný stánok bol pekne zladený so sviatkom zaľúbených.

       Okrem predaja realizovala firma aj „Valentínsku poštu“ v spolupráci so ŽŠR. Následne doručili Valentínsku poštu svojim adresátom, Valentínkam.

       Miroslav Vrabeľ, učiteľ aplikovanej ekonómie     /Fotogaléria/

     • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze
      • Informácie o zimnom lyžiarskom výcvikovom kurze

      • Zimný lyžiarsky výcvikový kurz sa bude konať v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019. Zraz žiakov, ktorí sa prihlásili na tento kurz bude v pondelok (25.2.2019) o 6:50 pred budovou SOŠ podnikania v Prešove, z dôvodu prerozdelenia lyžiarskej výstroje. Nasledujúce dni bude zraz žiakov plánovaný na 8:00 hod. Predpokladaný príchod z lyžiarskeho výcviku bude každý deň o 14:00 hod.

       Povinná výbava pre žiakov:

       * Preukaz poistenca, * Občiansky preukaz, * Oblečenie adekvátne lyžovaniu ( lyž. rukavice, lyž. okuliare, rukavice, čiapka a pod.),

       * Desiata a pitný režim.

       Žiadame žiakov o dochvíľnosť a tešíme sa na spoločnú „lyžovačku“.

       Michal Čiernik – učiteľ telesnej a športovej výchovy

     • Medzinárodný deň darovania kníh
      • Medzinárodný deň darovania kníh

      • Máte doma knihy, ktoré už nepotrebujete? Neváhajte a prineste ich! Niekto iný si ich rád prečíta. Knihy, ktoré chcete darovať, môžete priniesť do školy (Mgr. A. Jadušovej, PhD. kabinet č. 214/A) do konca februára.

       Čaká vás malá odmena!     /Plagát_dar_kniha/

     • Inovatívne podujatie
      • Inovatívne podujatie

      • Dňa 30. januára 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy podnikania v Prešove zúčastnili inovatívnej formy Dňa otvorených dverí spojenou  so Študentskou vedeckou konferenciou Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, ktorá sa uskutočnila v štýlovej kaviarni Botanique Art v Prešove. Podujatie otvorila prorektorka vysokej školy, Ing. Eva Hvizdová, PhD, MBA (na obrázku v kroji spolu so študentkami-modelkami).

       Študenti tejto vysokej školy predstavili svoje súťažné práce s ekonomickým zameraním, ale taktiež  podmienky a študijné programy tejto vysokej školy. Žiaci tak mali možnosť prakticky vidieť priebeh a obsah prezentácie študentských prác, ale aj zapojiť sa aktívne do diskusie k jednotlivým prácam, začo boli aj prorektorom vysokej školy ocenení.

       Súčasťou konferencie bola aj jedna z aktivít projektu aplikačného výskumu „Tradičné ľudovoumelecké remeslá v kontexte kreatívneho priemyslu“ – módna prehliadka. „Nejde o bežnú módu. Chceme predstaviť udržateľné recyklované módne odevy, ktoré zohľadňujú enviromentálne  aspekty“, vysvetlila prítomným žiakom stredných škôl prorektorka vysokej školy, ktorá je súčasne garantkou projektu. Obsahom módnej prehliadky boli štyri kolekcie redizajnovaných odevov. Dnes je udržateľná móda s pomocou kreatívnych dizajnérov považovaná za atraktívnu a perspektívnu. Či inšpirovala aj našich žiakov umeleckých odborov, ponechávame na ich umelecké cítenie...

       Na záver nám dovoľte vysloviť nádej, že deň pred polročným vysvedčením sa žiakom našej školy premenil na pekný zážitkový deň.

       Za pozvanie a spoluprácu ďakujeme vedeniu súkromnej Vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove a želáme jej a aj študentom veľa tvorivých úspechov.

       JUDr. Mária Marinicová, PhD,. MBA, LL.M

       Mgr. Anna Simková       /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje