• Novinky

     • Úspešní umelci našej školy
      • Úspešní umelci našej školy

      • Dňa 20.03.2019 žiaci umeleckých odborov dizajn interiéru a odevný dizajn pod vedením Mgr. Martiny Lelákovej úspešne obhajovali svoje výtvarné projekty v semifinálovom kole medzinárodnej súťaže Slovenskej národnej galérie na pôde VSG v Košiciach. V úzkom kruhu semifinalistov - medzi ôsmymi skupinami, boli zaradené všetky naše štyri projekty.

       Žiačky IV.A triedy - Katarína Lacková, Alžbeta Uličná a Kristína Baranová, zaujali porotu a publikum svoju surreálnou filmovú snímkou Stolička. Lucia Uličná, Alžbeta Sabolová, Natália Maľariková, Monika Mikčová, Veronika Vrábeľová, Benjamín Murín a Adam Markuš - žiaci III.A triedy, projektom Pocta podali dôkaz o svojich odborných výtvarných zručnostiach, znalostiach a talente. Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová postúpili s projektom Kufrík spomienok do celoštátneho kola SNG, ktoré v tomto roku bude hosťovať v Košiciach vo VSG.

       Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu našej školy, šírenie jej dobrého mena a Veronike a Rebeke držíme palce vo finálovom kole.

       /Fotogaléria/      Martina Leláková

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • V dňoch 25.2 – 1.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu v rekreačnom stredisku Drienica. Sme veľmi radi, že žiaci nadobudli základy techniky zjazdového lyžovania a dokázali sa všetci naučiť lyžovať , čo bolo aj hlavným cieľom tohto výcviku.  V neposlednom rade sa naviazali nové priateľské vzťahy, či už vo vzťahu medzi žiakmi resp. žiakmi a učiteľmi. Počasie nám vyšlo ako z „katalógu“. Svah bol počas celého týždňa pripravený na jednotku. Na záver kurzu sa žiakom poďakovalo za  bezproblémový priebeh a disciplinovanosť. Po  stovky spálených kalórií za celý týždeň si žiaci na záver kurzu mohli vychutnať sladké odmeny, ktoré znamenali aj poďakovanie za absolvovanie tohto kurzu.

       Vypracoval: Mgr. Michal Čiernik     /Fotogaléria/

     • NÁPAD PREDÁVA / DOD
      • NÁPAD PREDÁVA / DOD

      • Dňa 5.marca 2019 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší už VII. ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“ a zároveň aj Deň otvorených dverí. Bohatá návštevnosť rodičov a žiakov základných škôl poukazala na veľký záujem o našu školu a naše študijné odbory. Návštevníci si mohli prezrieť priestory školy aj Kongresovú miestnosť, kde bola pripravená bohatá ponuka cestovného ruchu, podnikania a práva. Žiaci a rodičia si prezreli aj súťažné stánky v telocvični.

       Cieľom súťaže Nápad predáva bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo až 25 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tých najlepších.

       Súťaž podporili aj naši sponzori: RPIC Prešov, Teleco, s.r.o. – Ing. Majdáková, SNM – Múzeum rusínskej kultúry, AXDATA, s.r.o., LEAR corporation seating, OVB ALLFINANZ Slovensko, a.s., IBIS cestovná agentúra a obec Brezovica.

       Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdal pán riaditeľ školy Ing. Stanislav Kuchta, MBA.  Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom VIII. ročníku „Nápad predáva 2020“.

       Výsledky súťaže v tabuľke: Tabuľka_výsledkov_NP2019

       Dňa 5.3.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky súťažných tímov v súťaži Nápad predáva si prehliadnuť priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na súťažiach. Rovnako pre návštevníkov boli pripravené hravé aktivity a tvorivé úlohy, ktoré si mohli vyskúšať, riešiť a ukázať, ako by zvládli štúdium jednotlivých odborov. Na záver sa mohli osviežiť pri ukážke barmanského kurzu, kedy im žiaci školy, ktorý tento kurz absolvovali, ukázali praktické ukážky barmanstva, pričom im porozprávali aj o Ďalších kurzoch, ktoré v našej škole môžu basolvovať, ako baristický, animátorský a kurz sprievodcu cestovného ruchu.

       DOD_zoznam_škôl     /Fotogaléria_Nápad_predáva_DOD/

     • Environmentálne vzdelávanie
      • Environmentálne vzdelávanie

      • Dňa 27.2.2019 sme sa zúčastnili na environmentálnom vzdelávaní pre stredné školy s názvom  „Odpad môj každodenný“. Na tomto vzdelávaní  sme sa dozvedeli o triedení odpadu, o recyklovaní odpadu a o tom, ako by sme mohli minimalizovať odpad. Dozvedeli sme sa aj o tom, že až 66% odpadu je vyvážaných na skládky, kde sú následne stláčané a zasypávané hlinou.

       Pani  Mgr. Laura Martinková z neziskovej organizácie Eviana nám povedala aj o výskume, kde po 50 rokoch vytiahli spod hliny sveter, ktorý sa dal nosiť a noviny, ktoré sa dali čítať. To znamená, že odpad na skládkach sa rozkladá veľmi pomaly a znečisťujeme si tým svoju Zem. Do spaľovní putuje 11% odpadu a 23% odpadu je recyklovaných. Menší experiment, ktorý sme videli na besede nám ukázal, aké veľké množstvo  odpadu odhodí 1 človek za 1 deň. Z výsledku sme boli zhrození  a budeme sa snažiť minimalizovať a triediť odpad.

       Mariana Čekanová, Tatiana Balocká II.B    /Fotogaléria/

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
    • info@sospodnikania.sk
    • vrablova@sospodnikania.sk
    • vrabel@sospodnikania.sk
    • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
    • Masarykova 24, 081 79 Prešov
    • 378 802 41
    • 202 170 86 78
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje